logo
 Кафедра водних біоресурсів та аквакультури

  Божик Володимир Йосипович
  завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент


Конференція «Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького»,  відбулася 11 – 12 травня 2017 року, працювала секція «Водні біоресурси та аквакультура».

Участь у роботі секції взяли студенти та викладачі біолого-технологічного факультету нашого університету та гості з інших учбових закладів України. 

На секції були присутні 62 учасники, серед них викладачі та студенти, які працюють на кафедрах факультету та навчаються за відповідним напрямом. 

 

В роботі секції заслухано та обговорено 13 студентських доповідей, які були належним чином підготовлені та унаочнені в мультимедійних презентаціях. 

Серед гостей була присутня та виголосила доповідь студентка 2 курсу екологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету – Жарчинська В., науковий керівник к.в.н. Гриневич Н.Є.

Керівниками на секції виступили студенти ІІ курсу біолого-технологічного факультету за напрямом підготовки 207 – Водні біоресурси та аквакультура – Приймак С.К. та Конопельський Р.М.

load page 0.078136 second, load CPU 0.18