logo
 Кафедра водних біоресурсів та аквакультури

  Божик Володимир Йосипович
  завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент


7-8 червня 2017 року в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького працювала державна екзаменаційна комісія зі спеціальності 207 – Водні біоресурси та аквакультура.
Відповідно до наказу №90 від 28 квітня 2017 року по Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького головою екзаменаційної комісії по спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» за кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» призначено доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету Шекка Павла Володимировича. 

Згідно наказу №89 від 28 квітня 2017 року по Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького членами екзаменаційної комісії призначено: заступника декана біолого-технологічного факультету, доцента Барила Б.С., професора Дармограя Л.М., доцента Божика В.Й. та доцента Пукала П.Я. Секретарем призначено асистента Вачка Ю.Р.

До здачі державних іспитів було допущено 17 студентів-випускників, які 7 червня здавили письмовий тестовий іспит а 8 червня відбувся прилюдний захист кваліфікаційних робіт.

Всі роботи виконувались в умовах діючих рибних господарств, тому представлені дані були доказові та належним чином аргументовані. Для унаочнення результатів при виголошенні доповідей студентами застосовувались презентації, які містили світлини дослідних господарств, технологій і об’єктів вирощування, статистичні дані були представлені у вигляді таблиць і графіків. 

load page 0.082244 second, load CPU 0.29