Кафедра безпеки виробництва та механізації технологічних процесів у тваринництві

Чайковський Борис Петрович
Завідувач кафедри Кандидат технічних наук, доцент, доктор філософії .

11 травня 2017 р. під час  конференції   «Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького» на кафедрі Безпеки виробництва та механізації технологічних процесів у тваринництві була проведена спільно із кафедрою фізичного виховання, спорту і здоров’я.

Тематика секції  включала проблеми  галузі фізичного спорту та охорони праці і була спрямована на психофізіологічні фактори, які на сьогодні є основною проблемою не тільки на виробництві, а й в побуті.

Всі доповіді були цікавими та  пізнавальними. Але найкращими було визнано і нагороджено грамотами такі доповіді:

1. Шишак С.  ст. 1 к. ФВГЕП  з доповіддю на тему: «Елементи спортивної боротьби, як засіб підвищення психоемоційного стану студентів у процесі фізичного виховання».

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук  Семенів Б.С.

2. Дребот О. ст. 1к. БТФ з доповіддю на тему: «Мобінг – психофізіологічний фактор нещасних випадків  на виробництві»

 

Наукові керівники  -  старший викладач Микичак Б.М. та асистент Ярошович Т.С.

Свою діяльність  секція розпочала із вступних слів  завідувача кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я Пацевка А.Й. та завідувача кафедри безпеки виробництва та механізації технологічних процесів у тваринництві Чайковського Б.П.

Окрім студентів були присутні  їхні наукові керівники та  декан біолого-технологічного факультету Лобойко Ю.В., заступники декана  Крушельницька О.В. та Барило Б.С.

load page 0.079221 second, load CPU 0.15