Впродовж II семестру 2016-2017 н. р. студенти II-IV курсів під керівництвом викладачів кафедри біотехнології та радіології Музики Л. І., Сімонова М. Р., Іванюк Н. Т.та Горчин С. В. лабораторні заняття з дисциплін״Ветеринарна радіобіологія״ та ״Радіобіологія״ проводять у радіологічному відділі Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини – філіал кафедри.
Студенти опановують методи індивідуального дозиметричного контролю, вивчають принципи роботи радіологічних приладів та проводять визначення радіоактивності сільськогосподарської продукції, що надходять на ринки
м. Львова.

load page 0.103485 second, load CPU 0.36