22 березня 2017 року студенти III курсу під керівництвом викладачів кафедри біотехнології та радіології Сімонова М. Р. та Горчин С. В. лабораторне заняття з дисципліни ״Біотехнологія БАР״ проводили в Інституті біології тварин НААН.

Студенти освоювали метод імуноферментного аналізу для визначення концентрації гормонів у біологічних субстратах та опановували спектрофотометричні методи визначення активності ензимів.

load page 0.074514 second, load CPU 0.33