Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 456-л від 14.12.2017 року експертна комісія в період з 26.12.2017 р. по 28.12.2017 р. провела акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Склад експертної комісії: перший заступник декана факультету біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор біологічних наук, доцент Галкін О. Ю.(голова комісії); доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка» Новіков В. П. Гарантом освітньої-професійної програми є завідувач кафедри біотехнології та радіології, д. с.-г. н., професор Буцяк В.І.

load page 0.079363 second, load CPU 0.03