Кафедра публічного управління та адміністрування

завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор 
Парубчак Іван Орестович

Бібліотека – один з найдревніших культурних інститутів людства, інститут найбільш відкритий, що, порівняно з радіо, телебаченням, пресою, надає більший об’єм інформації, доступний для всіх категорій користувачів. Беззаперечною є роль бібліотеки як наукового, освітнього та культурного центру.

До світу книги долучились і студенти 2-го курсу факультету економіки та менеджменту, відвідавши Національну наукову бібліотеку України імені В. Стефаника - одну з найбільших за обсягом фондів книгозбірню України, потужний науково-інформаційний центр.
Студенти ознайомилися з історією створення бібліотеки, відомими постатями, які були причетними до формування бібліотечних фондів, оглянули виставковий зал, комп’ютерно-інформаційний центр, читальні зали та зали каталогів, із захопленням переглядали стародруки. Адже у бібліотеці зберігається понад 8 млн од. зб., зокрема найвагоміше у світі зібрання україніки - це рукописні та друковані видання XI - початку XX ст.; особові архівні фонди XVIII-XX ст.; українська й іншомовна періодика ХІХ-першої половини ХХ ст. (понад 3 млн од. зб.); унікальні колекції інкунабул (50 од.зб.), палеотипів (більше 800 од.зб.), стародруків (близько 120 тис. од. зб.), і картографічних видань XVI-XVIII ст. (понад 22 тис. од. зб.). Окрім того, ЛННБ України імені В. Стефаника - єдина в Україні книгозбірня, яка володіє творами українського і світового мистецтва: гравюрами, скульптурами, рисунками, акварелями, гуашами, фотографіями - та найбільшою в Україні колекцією нотних творів вітчизняних і зарубіжних композиторів (378 тис. од. зб.).

Куратор Матвеєва М.П.

load page 0.078272 second, load CPU 0.19