28 листопада 2017 року студентам спеціальності «Харчові технології» під керівництвом доцента Ковальчук І.І. та доцент Басараб І.М. кафедри технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів  було проведено лабораторне заняття у Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок.
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок є однією з провідних наукових установ України з питань розробки, вдосконалення та стандартизації методів контролю ветеринарних лікарських засобів, кормів та кормових добавок. Робота лабораторій базується на сучасних та класичних гематологічних, патоморфологічних, гістологічних, гістохімічних, імунологічних та біохімічних методах досліджень.

Основними напрямками інституту є:  встановлення залишкових кількостей ветеринарних препаратів і токсикантів у сировині, продуктах тваринного походження, кормах та кормових добавках; випробування ветеринарних лікарських засобів для вивчення їх ефективності і безпечності на базі віварію Інституту, базових та інших господарств; проведення наукових досліджень з розроблення нових і вдосконалення існуючих методів контролю ветеринарних лікарських засобів, кормів та кормових добавок; сертифікація ветеринарних лікарських засобів, сировини і продуктів тваринного походження, атестація виробництв ветеринарних лікарських засобів, акредитація випробувальних лабораторій контролю якості ветеринарних препаратів та кормових добавок.

Науковці лабораторій приділяють значну увагу вивченню питань розробки, модифікації, валідації та впровадження методик визначення залишкових кількостей ветеринарних препаратів (антибіотики, сульфаніламіди, протипаразитарні препарати, гормональні стимулятори) та забруднювачів (мікотоксини, токсичні елементи, пестициди)  у кормах та продуктах тваринного походження (м'ясі, молоці, меді, яйцях та ін.).

Дізналися студенти про комплексну оцінку впливу нових ветеринарних препаратів на організм тварин та птиці за імунологічними, гематологічними, біохімічними та патоморфологічними показниками на стадіях доклінічного і клінічного випробувань, а також контроль якості м'яса і м'ясопродуктів мікроструктурним методом та патоморфологічної діагностики захворювань тварин і птиці.

Це далеко неповний перелік всіх питань, якими займаються у лабораторіях ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Висловлюємо щиру вдячність адміністрації інституту ― директору Коцюмбасу І.Я., головному науковому співробітнику Величку В.О. та завідувачу відділу держконтролю стандартизації і сертифікації Тесарівській У.І. за можливість проведення даного роду занять та активного залучення студентів до науково-дослідної роботи.

load page 0.078588 second, load CPU 0.25