22 травня 2015  у стінах нашого навчального закладу відбулась конференція: “Актуальні проблеми та перспективи європейської інтеграції аграрного сектору економіки України”.

Захід відбувався під головуванням ректора ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, д.вет.н., професора Стибеля В.В. Співголови заходу були: перший проректор університету, к.б.н., доцент Турко І.Б., проректор з наукової роботи, к.с.-г.н., доцент Федець О.М. та  в.о. декана ФЕМ, д.е.н., професор Музика П.М.

Відповідальний секретар конференції к.е.н, доцент каф.маркетингу Войтович Н.В.

Привітав учасників і побажав успішного проведення конференції ректор університету Стибель В.В. 

В рамках пленарного засідання виступила представниця Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу Поляк Юлія, яка присв’ятила свою доповідь стратегічним перспективам розвитку підприємства споживчої кооперації. Студентка нашого університету, Гриновець Наталія, презентувала доповідь на тему: «Впровадження екологічного маркетингу як запорука здорового майбутнього». Доповідь Кураха Олега стосувалась специфіки праці менеджера у сільському господарстві. Юринець Марія провела історичний екскурс про молочарську кооперацію в Галичині. Тематика кооперації, а саме обслуговуючої кооперації була представлена в доповіді Ярошовича Володимира.

Після пленарного засідання конференція проводилась у секціях:

Секція 1  Наукові основи розвитку аграрного сектора України в умовах поглиблення європейської інтеграції

Секція 2 – Теоретичні та прикладні аспекти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу в аграрній сфері 

Секція 3 – Економічний потенціал модернізації аграрного сектора України в умовах поглиблення євроінтеграції: виклики та можливості. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Секція 4 – Гуманітарні ідеї в соціально-економічних процесах.

Нижче наведено думки, враження від проведеної конференції деяких учасників.


Завідувач кафедрою менеджменту, д.е.н., професор Шульський Микола Григорович:

«Особливістю конференції було залучення до її проведення студентів і викладачів інших ВНЗ. Позитивне враження справили виступи студентів Львівської політехніки. Як показали наслідки конференції, студентів, значною мірою цікавить інформація щодо майбутньої  професійної діяльності. Під час вивчення теоретичних і прикладних наук в університеті студентам важливо отримати знання, про те, як молодій людині побудувати перші кроки своєї кар’єри. Важливо щоб в стінах університету, в навчальному процесі особливий акцент робився на шляхах реалізації студентом отриманих знань на ринку праці». 


Завідувач кафедрою маркетингу, к.е.н., доцент Поперечний С.І.:

«Відзначається закономірність поглиблення наукових досліджень студентів факультету, їх системного здійснення. Свідченням цього є обґрунтованість і повнота доповідей. Особливої актуальності набувають проблеми виведення вітчизняної продукції на ринки країн ЄС». 


Доцент кафедри філософії, к.ф.-м.н., Огірко О.В.:

«П’ятнична конференція мала світоглядне, виховне і наукове значення для нашого університету. Вона мала за ціль сформувати погляди нашої молоді на сучасне суспільство і на важливість змін у суспільстві, які б через заходи економічного характеру, соціального могли б вдосконалити сьогоднішній стан суспільний».


Асистент кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК ім. І.В. Поповича Бричка Богдан Богданович:

«Конференція мала на меті дослідити актуальні проблеми та перспективи інтеграції аграрного сектору України в Європейський економічний простір. Наслідком конференції стала глибока дискусія відносно причин змін обсягу експорту та імпорту України в країни ЄС. Одночасно студенти акцентували увагу на важливості макроекономічної координації для стимулювання інтеграції АПК України у ЄС».

load page 0.069758 second, load CPU 0.1