Факультет ветеринарної гігієни, екології та права

logo

 

Декан, кандидат ветеринарних наук, доцент    Пеленьо Руслан Андрійович

Заступники декана:
доцент,  кандидат технічних наук  Сливка Наталія Богданівна
доцент,   кандидат сільськогосподарських наук Сухорська Ольга Петрівна

______________________________________________________________________________

<НОВИНИ>

 Гармонійне поєднання навчання та виховання в університеті дає можливість забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів та становлення самодостатніх громадян – патріотів України, готових до виконання своїх громадських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. Саме тому у нашому університеті передбачено для студентів курс «Основи української державності, культури і духовності» та запроваджено інститут кураторів, які допомагають першокурсникам адаптуватися до нових умов навчання, сприяють формуванню у студентських групах дружньої атмосфери, доброзичливості, згуртованості та взаємної підтримки.

 

 

У студентів першого курсу факультету ветеринарної гігієни, екології та права у вівторок – 5 вересня – відбулося перше заняття. Наказом ректора кураторами студентів спеціальності «Ветеринарна, гігієна, санітарія та експертиза» призначено доцента кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни та загальної ветеринарної профілактики Магрело Н.В., спеціальності «Екологія» – доцента кафедри екології та біології Мацуську О.В., спеціальності «Право» – асистента кафедри права Капітан О.І.,  спеціальності «Фармація, промислова фармація» – асистента кафедри екології та біології Градович Н.І. 

Куратори розповіли студентам про особливості організації навчального процесу в університеті, студентські наукові гуртки, спортивні секції, колективи художньої самодіяльності. Також вони ознайомили першокурсників з індивідуальним  навчальним планом студента, який є робочим документом та містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсягом навчального навантаження студента за усіма видами навчальної  роботи. 

Сподіваємось, що наставницька робота буде побудована на партнерських стосунках між кураторами та студентами, завдяки чому студенти навчаться працювати в команді, побудують поміж собою товариські стосунки й запровадять в колективі власні традиції.

 

load page 5.173477 second, load CPU 0.02