706ObsjagDerzhZamovlennja

706ObsjagDerzhZamovlennjaMagistr

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науково метричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

 

Перелік публікацій штатних науково-педагогічних та наукових працівників Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, що видані у періодичних виданнях, які входять виключно до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection 

 Максимальні та мінімальні обсяги державного замовлення у 2017 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра (магістра ветеринарного та фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти

Maximum

load page 0.078552 second, load CPU 0.37