lvetUmovuPrujomu 

 Освітні послуги надаються Університетом

відповідно до ліцензії серія АЕ № 527855

від 29.12.2014 року

 

Прийом студентів на 2017-2018 навчальний рік проводиться на денну та заочну форми навчання за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

 

- ветеринарна медицина - денна форма навчання (магістр на основі повної загальної середньої освіти та ОКР молодшого спеціаліста);

- ветеринарна медицина - денна форма навчання (магістр на основі ступеня бакалавра);

- ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза - денна форма навчання (магістр на основі повної загальної середньої освіти та ОКР молодшого спеціаліста);

- ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза - денна форма навчання (магістр на основі ступеня бакалавра);

-  фармація, промислова фармація (магістр на основі повної загальної середньої освіти та ОКР молодшого спеціаліста);

- технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (бакалавр, магістр);

-  водні біоресурси та аквакультура (бакалавр, магістр);

- харчові технології (бакалавр);

- харчові технології зі спеціалізаціями:

- технологія зберігання, консервування та переробки м’яса (магістр);

- технологія зберігання, консервування та переробки молока (магістр);

- технологія жирів і жирозамінників (магістр);

- біотехнології та біоінженерія (бакалавр, магістр);

-  екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (бакалавр, магістр);

-   право (бакалавр);

- право (зі спеціалізацією правове забезпечення природокористування і охорони довкілля) (магістр);

- економіка (зі спеціалізацією економіка довкілля і природних ресурсів) (магістр);

- маркетинг (бакалавр, магістр);

- менеджмент (бакалавр);

- менеджмент (зі спеціалізацією менеджмент організацій і адміністрування) (магістр);

-  менеджмент (зі спеціалізацією менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) (магістр);

-  публічне управління та адміністрування (зі спеціалізацією адміністративний менеджмент) (магістр);

-  туризм (бакалавр, магістр);

-  освітні, педагогічні науки (магістр).

 

 

 

Перелік конкурсних предметів за СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

(для вступу на основі повної загальної середньої освіти)

 

Спеціальності ступеня бакалавра

Перелік конкурсних предметів

Коефі-цієнт

 Ветеринарна медицина

(магістр на основі ПЗСО)

1. Українська мова та література

0,2

2. Біологія

0,5

3. Хімія  або історія України

0,2

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

(магістр на основі ПЗСО)

1. Українська мова та література

0,2

2. Біологія

0,5

3.  Математика або історія України

0,2

Фармація, промислова фармація

(магістр на основі ПЗСО)

1. Українська мова та література

0,3

2. Біологія

0,4

3.  Математика або іноземна мова

0,2

Право

1. Українська мова та література

0,2

2. Історія України

0,5

3. Математика або іноземна мова 

0,2

Екологія

1. Українська мова та література

0,2

2. Біологія

0,5

3. Математика або географія

0,2

 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

1. Українська мова та література

0,3

2. Біологія

0,35

3. Математика  або історія України

0,25

Водні біоресурси та аквакультура

1. Українська мова та література

0,3

2. Біологія

0,35

3. Географія  або історія України

0,25

Харчові технології

1. Українська мова та література

0,3

2. Математика

0,4

3. Біологія або історія України

0,2

Біотехнології та біоінженерія

1. Українська мова та література

0,3

2. Біологія

0,4

3. Хімія або історія України

0,2

Маркетинг

1. Українська мова та література

0,35

2. Історія України

0,35

3. Математика або біологія

0,2

Менеджмент

1. Українська мова та література

0,35

2. Історія України

0,3

3. Математика або географія

0,25

Туризм

1. Українська мова та література

0,35

2. Історія України

0,3

3. Географія або математика

0,35

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування), зараховуються бали сертифіката ЗНО, виданого у 2016 або 2017 роках, з вищенаведених предметів (мінімальна кількість балів 100), помножених на відповідні коефіцієнти (сума коефіцієнтів 0,9), а також враховуються середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала, переведений у 200-бальну шкалу і помножений на коефіцієнт 0,1, та, за наявності, бали за особливі успіхи (призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад або призери III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт).

 

Випускники коледжів і технікумів з дипломом молодшого спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного та фармацевтичного спрямувань) за скороченим терміном навчання. Конкурсним балом є результат вступного фахового випробування.

Строки прийому заяв і документів та вступних випробувань

 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня (держзамовлення)

20 липня (контракт)

 

На основі повної загальної середньої освіти

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

20 липня 2017 року

20 липня (держзамовлення)

15 серпня (контракт)

Строки проведення Університетом вступних випробувань

21– 26 липня 2017 року

21 – 26 липня (держзамовлення)

16-18 серпня (контракт)

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

26 липня 2017 року

26 липня (держзамовлення)

18 серпня (контракт)

На снові ОКР мо-лодшого спеціаліста

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

24 липня 2017 року

24 липня 2017 року

Строки проведення Університетом вступних випробувань

25 липня – 31 липня 2017 року

25 липня – 31 липня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників (держзамовлення)

1 серпня 2017 року

1 серпня 2017 року

 

На основі ступеня бакалавра

Строки прийому заяв та документів від осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра

12-24 липня 2017 року

31 липня – 14 серпня 2017 року

Строки проведення Університетом вступних випробувань для здобуття ступеня магістра

25 липня – 03 серпня 2017 року

15 - 22 серпня 2017 року

 

 

До заяви про прийом до університету вступники додають:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-  сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-  копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

-  8 кольорових фотокарток розміром 3 х 4;

-  копію військового квитка або посвідчення про приписку;

-  копію картки ідентифікаційного номера.

 

Документи, що дають право на вступ в межах встановлених квот, за результатами вступних іспитів, співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні предметів (дипломи олімпіад та МАН України), які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати інші додаткові документи, які можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.

 

За довідками звертатись у приймальну комісію університету: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50.

Тел: (032) 239-26-13; Факс: (032) 275-65-60

097-063-35-12 – Київстар

063-434-52-50 – life:)

095-030-44-79 – МТС

 

lvet.edu.ua; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

load page 0.139716 second, load CPU 1.19