Факультет біолого-технологічний

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України за №686 від 23.04.2015 року у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького з 27 по 29 квітня 2015 року працювала акредитаційна комісія з напряму «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» в такому складі:

Бомко Віталій Семенович – професор кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин Білоцерківського національного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор, голова експертної комісії;

Гуцол Анатолій Васильович – завідувач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів Вінницького національного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор; 

Гиль Михайло Іванович – професор кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнологій Миколаївського національного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Державна експертна комісія дійшла висновку, що Програма освітньої підготовки, кадрове, методичне та матеріально-технічне забезпечення в цілому відповідають встановленим вимогам до акредитації підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, спеціалістів і магістрів за спеціальностями 7.09010201 і 8.09010201 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” і можуть забезпечити  державну гарантію якості освіти.

load page 0.079486 second, load CPU 0.34