Кафедра безпеки виробництва та механізації технологічних процесів у тваринництві

Чайковський Борис Петрович
Завідувач кафедри Кандидат технічних наук, доцент, доктор філософії .

Наукова тематика:

1.Дослідження  оптимальних параметрів мікроклімату складських приміщень для  зберігання фармацевтичних препаратів. Дослідження можливості використання оптичного випромінювання на колективному підприємстві «Ветфарм»

2.Використання інноваційних технологій, зміцнення робочих органів, ґрунтообробних машин (Лапи культиваторів, лемешів плугів, диски сошників сівалок).

3.Деякі аспекти (проблеми) створення мікроклімату тваринницьких приміщень

4. Розробка нових оптимальних режимів мікроклімату в тваринницьких приміщеннях

5.Використання оптимальних сучасних методів контролю мікроклімату у тваринницьких приміщеннях

Основні публікації:

2012 р.

1.Грималюк Б.Т. доцент, Шалько А.В. асистент, / Українець Р.В./ «Нова ультрарання культура комплексного використання шавнат» Всеукраїнська студентська наукова конференція, організована та проведена біолого-технологічним факультетом 17 травня 2012р. Наукові праці. – Львів, - 2012. –  С. 167-170.       

2.ВаслюхЛ.І.,Злупко Т.С., Пилипюк В.В., Бабюк О.О., Салата В.З.,  Семанюк В.І., Ярошович І.Г., Фреюк Д.В. Безпека вершкового масла, що реалізується на ринках. Студ. міжнар. наук. конф. ФХТта Е (до 20-ї річниці факультету). – Львів, 2012. – С. 129-132.

3.Гвоздь І.,  Пузанков С., Салата В.З., Семанюк В.І., Ярошович І.Г., Ветеринарний санітарно-мікробіологічний контроль в умовах ринку риби і рибних продуктів за вмістом збудників харчових бактерійних отруєнь Міжнародна студентська наукова конференція  ФХТтаЕ "Інноваційні аспекти в питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології". – Львів, 2012. –  С. 163 - 167

2013 р.

1.Чайковський Б.П., Ярошович І.Г., Шалько А.В «Час Святої П'ятидесятниці». Ясінська Н. В., Левчук Л.А. // Всеукраїнська студентська наукова конференція, біолого-технологічного факультету  Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, 30 травня 2013р. Наукові праці. – Львів, - 2013. –  С. 167-170.

2.Грималюк Б.Т., Шалько А.В. «Стан виробничого травматизму в тваринництві обумовлений особливостями умов праці» / Шийка Х.Р. // Всеукраїнська студентська наукова конференція, біолого-технологічного факультету Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, 30 травня 2013р. Наукові праці. – Львів, - 2013. –  С. 106-109.

2014 р.

1.Коник К.В., Кравчук А.М., Шалько А.В., Чайковський Б.П..  Основні вимоги безпеки праці при роботі з комп’ютером. Всеукраїнська студентська наукова конференція, присвячена 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету, організованої та проведеної біолого-технологічним факультетом у2014р. Наукові праці. – Львів, - 2014. –  С. 91-95.

2.Ярошович М. І., Борисюк Б.А., Чайковський Б. П., Ярошович І.Г., Створення  соціально - гігієнічного моніторингу працівників АПК Міжнародна студентська наукова конференція,факультету ветеринарної медицини з нагоди 230-   річчя від часу відкриття кафедри ветеринарії у Львівському університеті10-11 квітня 2014р.  – Львів, –  С. 249-250.

3.Саман Г.М.,  Чайковський Б. П., Ярошович І.Г., Покращення системи управління охорони праці на селі шляхом впровадження інформаційних технологій Всеукраїнська студентська наукова конференція, присвяченої 65- річчю біолого – технологічного факультету  і  230 -   річчя від дня заснування університету 20-22 травня 2014  – Львів, –  С. 101-103.

2015 р.

1.Саман Г.М.,  Чайковський Б. П., Ярошович І.Г. Ризик в охороні праці. Всеукраїнська студентська наукова конференція, організованої і проведеної біолого – технологічним факультетом  6 травня 2015  – Львів, –  С. 173-175.

2.Ярошович М., Чайковський Б.П., Микитчак Б.М., Виробничий ризик та Професійний ризик в охороні праці Всеукраїнська студентська наукова конференція, організованої і проведеної біолого – технологічним факультетом  6 травня 2015  – Львів, –  С. 124 – 125

3.Коник К.В., Городиловська М.В., Чайковський Б.П., Шалько А.В. Виникнення виробничих небезпек, які формуються особливостями умов праці у тваринництві  Всеукраїнська студентська наукова конференція, організованої і проведеної біолого – технологічним факультетом  6 травня 2015  – Львів, –  С. 128 – 131

4.Касян Б., Чайковський Б.П., Ярошович Т.С. Інформаційна концепція ризику Всеукраїнська студентська наукова конференція, організованої і проведеної біолого – технологічним факультетом  6 травня 2015  – Львів, –  С. 146 – 148

5.Ясінська Н., Чайковський Б.П., Шпить І.В. Прогнозування процесу виникнення травм і аварій Всеукраїнська студентська наукова конференція, організованої і проведеної біолого – технологічним факультетом  6 травня 2015  – Львів, –  С. 170 – 173

Ярошович І.Г. з 2011 – 2014 куратор 5-6п/гр., ФХТ, з 2014р. куратор 3 курсу (СП), БТФ, 6-7п/гр.

Ярошович І.Г. «Різдво в Бойківській оселі» з благословенням Митрополита Львівського, Владики Автокефальної православної церкви Макарія. – Львів – Псолом - 2015 – с.86

Шалько Андрій Вячеславович

(Асистент)

Наукова тематика: «Розробка інноваційних технологій поверхневого зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин».

Статті у виданнях, які включені до міжнародних науко метричних баз даних Web of Science, Scopus:

1. Шалько А. В.,Чайковський Б. П., Кирилів В. І., Максимів О. В.,

Контактна втома сталі 20ХН3А з поверхневою наноструктурою. ФХММ – 2015. - № 6. – С.26-28

Статті у фахових виданнях України, що мають ISSN (ISSN 2413-5550):

1.Шалько А.В., Чайковський Б.П., Ярошович І.Г., Кирилів В. І., Максимів О. В. Вплив поверхневої наноструктури на контактну втому сталі 65Г Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького  Т. 17 - №1 (61) Ч.4. - Львів, 2015.- –– с. 156 – 161.

2. Шалько А.В., Ярошович І.Г.,Чайковський Б.П. Іван Пулюй – одна з найвидатніших наукових постатей кін. XIX – поч. XX ст. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького.- Львів, 2015.- т. 17. - № 1 (61). ч.4.- с.353-360     

3. Шалько А.В., Грималюк Б.Т., Чайковський Б.П., Павлик Н.І., Ярошович І.Г. Нова система управління охороною праці. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З.Гжицького Т. 16 №3 (60) Ч. 5. – 2014. – с. 252 – 261.

4. Шалько А.В., Чайковський Б.П., Грималюк Б.П., Ярошович І.Г. Сучасні проблеми державної технічної політики в сільському господарстві. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З.Гжицького Т. 16 №3 (60) Ч. 5. – 2014. – с. 327 – 332.

Статті у інших фахових виданнях України, що не мають ISSN:

1.  Шалько А.В., Ярошович І.Г.,  Грималюк Б.Т., Чайковський Б.П., Павлик Н.І. «Токсична дія ртуті та її сполук на організм людини» Ж. «Сільський господар», №5-6. – 2014. – с. 39-41.

2. Шалько А.В., Ярошович І.Г., Грималюк Б.Т., Чайковський Б.П., Павлик Н.І.«Гострі отруєння ртуттю» Ж. «Сільський господар», №9-10. – 2014. – с. 32-34.

3. Шалько А.В., Ярошович І.Г., Грималюк Б.Т.,Чайковський Б.П., Павлик Н.І. «Хронічні отруєння ртуттю» Ж. «Сільський господар»,  №11-12. – 2014. – с. 39-41.

4. Шалько А.В., Ярошович І.Г. ,Чайковський Б.П., Грималюк Б.Т.,  Павлик Н.І.  Про небезпеку пожежі в приміщенні (пожежі в огороджені)//Сільський господар, № 7-8. – Львів, 2013. – с.28-30.

5. Шалько А.В.,  Ярошович І.Г. ,Чайковський Б.П., Грималюк Б.Т.,  Павлик Н.І., Техніка безпеки при проведенні дезінсекційних та дератизаційних заходів Ж. «Сільський господар». – Львів. – 2012. - № 11-12. с. 36-40

1.Статті у виданнях, які включені до міжнародних науко метричних баз даних Web of Science, Scopus

1. Шалько А. В.,Чайковський Б. П., Кирилів В. І., Максимів О. В.,

Контактна втома сталі 20ХН3А з поверхневою наноструктурою. ФХММ – 2015. - № 6. –С.

1.       Імпакт фактор –0,168

2.       Індекс журналу англомовний  – 11003. ISSN. 1068-820X,

                                        україномовний            ISSN 0430-6252

 

4.       Ум. Друк.арк.12.

2. Статті у фахових виданнях України, що мають ISSN

2011 р.

1.                 Сколоздра С.В., Чайковський Б.П. Дослідження спектральних  характеристик високо температурних джерел випромінювання для обігріву тварин. - Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. -2011. Том 13 №2(48). Частина 2. – с. 381…386.ISSN 2413-5550

2.                 Сколоздра С.В., Чайковський Б.П. Національна ідея як складова болонського процесу. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. Львів – 2011р. Том 13, № 3 (49) с. 270…278 ISSN 2413-5550

3.                 Ярошович І.Г., Фреюк Д.В., Ключковська М.В., Салата В.З.,Семанюк В.І. Виховання патріотизму в контексті Болонського процесу Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького.  – Львів, 2011. Т.13. - №3(49).  – С. 307-309.ISSN 2413-5550

2012 р.

1.                Чайковський Б.П., Грималюк Б.Т., Павлик Н.І., Шалько А.В. «Виникнення виробничих небезпек які формуються особливостями  умов праці в тваринництві». Науковий вісник ЛНУВМБТ.- Львів, 2012.- т. 14. - № 3 (53). ч.3.- 371-374 с. ISSN 2413-5550

2.                Грималюк Б.Т., Чайковський Б.П., Павлик Н.І., Шалько А.В. «Проблемні питання діючої системи управління охороною праці» Науковий вісник ЛНУВМБТ.- Львів, 2012.- т. 14. - № 2 (52). ч.4.- 169- 174с. ISSN 2413-5550

2014 р.

1.Грималюк Б.Т., Чайковський Б.П., Шалько А.В., Павлик Н.І., Ярошович І.Г. Нова система управління охороною праці. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З.Гжицького Том 16 №3 (60) Частина 5. – 2014. – с. 252 – 261. ISSN 2413-5550

2.Чайковський Б.П., Шалько А.В., Грималюк Б.П., Ярошович І.Г. Сучасні проблеми державної технічної політики в сільському господарстві. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З.Гжицького Том 16 №3 (60) Частина 5. – 2014. – с. 327 – 332. ISSN 2413-5550

2015 р.

1.Шалько А.В., Чайковський Б.П., Ярошович І.Г., Кирилів В. І., Максимів О. В. Вплив поверхневої наноструктури на контактну втому сталі 65Г Науковий вісник ЛНУВМ  Том. 17 - №1 (61) Частина.4. .- Львів, 2015.- –– с. 156 – 161.ISSN 2413-5550

2.Ярошович І.Г.,Чайковський Б.П., Шалько А.В.. Іван Пулюй – одна з найвидатніших наукових постатей кін. XIX – поч. XX ст. Науковий вісник ЛНУВМБТ.- Львів, 2015.- т. 17. - № 1 (61). ч.4.- с.353-360 ISSN 2413-5550

3.                Гордійчук Л. М.Білковий обмін у курей за дії Хрому та Кадмію в раціоні з добавкою активованого цеоліту / І. Ю. Вахуткевич, Л. М. Гордійчук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. ― 2015. ― Т. 17, № 1 (61), Ч. 2 ― С. 243–247. ISSN 2413-5550

4.                Гордійчук Л. М. Вміст жирних кислот загальних ліпідів у молоці корів за додаткового введення клітковини до раціону в літній період / Л. М. Гордійчук, І. Ю. Вахуткевич // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. ― 2015. ― Т. 17, № 1 (61), Ч. 3 ― С. 43–47. ISSN 2413-5550

5.                 Білаш Ю.П. Жирнокислотний склад ліпідів плазми крові відгодівельних бугайців за різного вмісту в раціоні вітаміну Е і селену / Ю.П. Білаш // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. ― 2015. ― Т17.№1(61), Ч. 2 ― С. 243–247. ISSN 2413-5550

6.                 KyrylivV. I., СhaikovskyjBP.,MaksymivO. V., SchalkoAV., KretN. V.The  influence of surface nanocristalline structure on contakt fatigue of steels. Abstraktbook. Internationalconference: HighMatTech. October 5-8, 2015, Kiev, Ukraine. P. 289. ISSN 0430-6252

7.                Шалько А. В.,Чайковський Б. П.,Кирилів В. І., Максимів О. В.,

Контактна втома сталі 20ХН3А з поверхневою наноструктурою. ФХММ – 2015. - № 6. –С.            ISSN 0430-6252

8.                 Шалько А.В., Сидорчук О.В., Чайковський Б.П.Аналіз стратегій технічного обслуговування та ремонту пожежних машин Науковий вісник ЛНУВМ  Том. 17 - №4 (64).- Львів, 2015. –– с. 187 – 192. ISSN 2413-5550

9.Гордійчук Н. М. Ріст, розвиток та молочна продуктивність корів в залежності від тривалості ембріонезу / Л. М. Гордійчук, Н.М. Гордійчук, І. Ю. Вахуткевич // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. ― 2015. ― Т. 17, № 3 (63) ― С. 148–154. ISSN 2413-5550

3. Статті у інших фахових виданнях України, що не мають ISSN

2011 р.

1.                Ярошович І.Г., Салата В.З. Вміст еритроцитів у крові гусей, що утримуються в зоні, забрудненій радіонуклідами, за різного вмісту MniCo та їх хелатів у раціонах/ Сільський господар. – Львів, 2011, №3-4. – С. 20-23.

2012 р.

1.                Чайковський Б.П., Грималюк Б.Т.,  Павлин Н.І., Шалько А.В.,  Ярошович І.Г. Техніка безпеки при проведенні дезінсекційних та дератизаційних заходів Ж. «Сільський господар». – Львів. – 2012. - № 11-12. с. 36-40

2.              Маненко А.К., Хоп’як Н.А., Хабровська Л.В., Грималюк Б.Т. Гігієнічна оцінка прибудинкових біологічних очищувальних споруд ROTHMICRO-STEP. – ЛНМУ. - Практична медицина. – Львів, 2012. – с.114-117.

3.              Масенко А.Г., Хоп’як Н.А., Хабаровська Л.В., Грималюк Б.Т. Гігієнічна оцінка процесу гарячого цинкування металевих виробів з обґрунтуванням нормативної санітарно-захисної зони для цієї технології. – ЛНМУ. – Практична медицина. – Львів, 2012. -№ 3. – с. 103-107.

2014 р.

1.                 Грималюк Б.Т., Чайковський Б.П., Шалько А.В., Ярошович І.Г  Павлик Н.І. «Токсична дія ртуті та її сполук на організм людини» Ж. «Сільський господар», №5-6. – 2014. – с. 39-41.

2.Чайковський Б.П., Ярошович І.Г., Ярошович Т.С. Коли під ногами слизько… Ж. «Сільський господар», №1-2. – 2014. – с. 43-45.

3.Грималюк  Б.Т., Чайковський Б.П., Шалько А.В., Ярошович І.Г., Павлик Н.І.«Гострі отруєння ртуттю» Ж. «Сільський господар», №9-10. – 2014. – с. 32-34.

4.Грималюк Б.Т., Чайковський Б.П., Шалько А.В., Ярошович І.Г., Павлик Н.І. «Хронічні отруєння ртуттю» Ж. «Сільський господар»,  №11-12. – 2014. – с. 39-41.

2015 р.

1.Вахуткевич І. Адсорбційна активність природного цеоліту за дії важких металів / І. Вахуткевич, Н. Гордійчук, Л. Гордійчук // Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали XVI міжнародного науково-практичного форуму, Львівського національного аграрного університету  23–25 вересня 2015 р. ― Львів, 2015. ― С. 9–12.

Чайковський Борис Петрович

(завідувач кафедри, доцент)

Навчальні посібники:

1. Б.П. Чайковський, І.Г. Ярошович, Б.М. Микичак, Т.С. Ярошович, А.В. Шалько. Навчальний посібник з нормативної дисципліни  «Охорони праці в галузі», на тему: «Охорона  праці під час роботи з комп’ютером» – Львів, 2014.- с.35

2.Чайковський Б.П., Ярошович І.Г Павлик Н.І., Грималюк Б.Т., Ярошович І.Г., Шалько А.В. «Посібник з основ охорони праці» для студентів ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького – Львів: - ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2013 р. – с.96

Статті у виданнях, які включені до міжнародних науко метричних баз даних Web of Science, Scopus:

1. Чайковський Б. П., Шалько А. В., Кирилів В. І., Максимів О. В.,

Контактна втома сталі 20ХН3А з поверхневою наноструктурою. ФХММ – 2015. - № 6. – С. 26-28

Статті у фахових виданнях України, що мають ISSN:

1. Чайковський Б.П., Шалько А.В.,  Ярошович І.Г., Кирилів В. І., Максимів О. В. Вплив поверхневої наноструктури на контактну втому сталі 65Г Науковий вісник ЛНУВМБТ ім..С.З.Гжицького  Т. 17 - №1 (61) Ч.4. - Львів, 2015.- –– с. 156 – 161.

ISSN 2413-5550

2.Шалько А. В.,Чайковський Б. П.,Кирилів В. І., Максимів О. В.,

Контактна втома сталі 20ХН3А з поверхневою наноструктурою. ФХММ – 2015. - № 6. –С.  26-28      ISSN 0430-6252

3. Чайковський Б.П., Ярошович І.Г., Шалько А.В.. Іван Пулюй – одна з найвидатніших наукових постатей кін. XIX – поч. XX ст. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім..С.З.Гжицького. - Львів, 2015.- Т. 17. - № 1 (61). Ч.4.- с.353-360      ISSN 2413-5550

4.KyrylivV. I., СhaikovskyjBP.,MaksymivO. V., SchalkoAV., KretN. V.The  influence of surface nanocristalline structure on contakt fatigue of steels. Abstraktbook. Internationalconference: HighMatTech. October 5-8, 2015, Kiev, Ukraine. P. 289. ISSN 0430-6252

5. Чайковський Б.П., Грималюк Б.Т., Шалько А.В., Павлик Н.І., Ярошович І.Г. Нова система управління охороною праці. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З.Гжицького Т. 16 №3 (60) Ч. 5. – 2014. – с. 252 – 261.

ISSN 2413-5550

6. Чайковський Б.П., Шалько А.В., Грималюк Б.П., Ярошович І.Г. Сучасні проблеми державної технічної політики в сільському господарстві. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З.Гжицького Т.16 №3 (60) Ч. 5. – 2014. – с. 327 – 332. ISSN 2413-5550

7.Чайковський Б.П., Грималюк Б.Т., Павлик Н.І., Шалько А.В. «Виникнення виробничих небезпек які формуються особливостями  умов праці в тваринництві». Науковий вісник ЛНУВМБТ ім.. С.З.Гжицького. - Львів, 2012.- Т. 14. - № 3 (53). Ч.3.- 371-374 с. ISSN 2413-5550

8. Чайковський Б.П., Грималюк Б.Т.,Павлик Н.І., Шалько А.В. «Проблемні питання діючої системи управління охороною праці» Науковий вісник ЛНУВМБТ ім.. С.З.Гжицького.- Львів, 2012.- Т. 14. - № 2 (52). Ч.4.- 169- 174 с.  ISSN 2413-5550

9. Чайковський Б.П. Сколоздра С.В. Дослідження спектральних  характеристик високо температурних джерел випромінювання для обігріву тварин. - Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. -2011. Т. 13 №2(48). Ч. 2. – с. 381-386   ISSN 2413-5550

10. Чайковський Б.П. Сколоздра С.В.Національна ідея як складова болонського процесу. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. - Львів – 2011р. Т. 13, № 3 (49) с. 270-278   ISSN 2413-5550

Статті у інших фахових виданнях України, що не мають ISSN:

  1.Чайковський Б.П., Ярошович І.Г.,  Грималюк Б.Т., Шалько А.В., Павлик Н.І. «Токсична дія ртуті та її сполук на організм людини» Ж. «Сільський господар», №5-6. – 2014. – с. 39-41.

2.Чайковський Б.П., Ярошович І.Г., Ярошович Т.С. Коли під ногами слизько… Ж. «Сільський господар», №1-2. – 2014. – с. 43-45.

3. Чайковський Б.П., Ярошович І.Г., Грималюк Б.Т., Шалько А.В., Павлик Н.І.«Гострі отруєння ртуттю» Ж. «Сільський господар», №9-10. – 2014. – с. 32-34.

4. Чайковський Б.П., Ярошович І.Г., Грималюк Б.Т.,Шалько А.В., Павлик Н.І. «Хронічні отруєння ртуттю» Ж. «Сільський господар»,  №11-12. – 2014. – с. 39-41.

5. Чайковський Б.П., Ярошович І.Г., Грималюк Б.Т.,  Шалько А.В., Павлик Н.І.  Про небезпеку пожежі в приміщенні (пожежі в огороджені)//Сільський господар, № 7-8. – Львів, 2013. – с.28-30.

6. Чайковський Б.П., Ярошович І.Г. ,Грималюк Б.Т.,  Павлик Н.І., Шалько А.В.,  Техніка безпеки при проведенні дезінсекційних та дератизаційних заходів Ж. «Сільський господар». – Львів. – 2012. - № 11-12. с. 36-40

Участь в наукових заходах:

1.Міжнародна науково-практичний семінар "Новини законодавства та зміни працеохоронної діяльності суб'єктів господарювання. Реформування системи охорони праці та промислової безпеки в умовах євроінтеграції". –    м. Київ, 23-24 квітня 2015 р.

2.Всеукраїнська студентська наукова конференція, організованої і проведеної біолого – технологічним факультетом  6 травня 2015р.  – Львів.

3. Участь у всеукраїнській конференції на тему: «Основи охорони праці у навчальних закладах» - 20 жовтня 2015р..

4.Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали XVI міжнародного науково-практичного форуму, ЛНАУ 23–25 вересня 2015 р. Львів.

5. Чайковський Б.П., Грималюк Б.Т., Шалько А.В., Павлик Н.І., Ярошович І.Г. Нова система управління охороною праці. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва», присвяченої  230-річчю ветеринарної освіти і науки в Україні 30-31 жовтня 2014р. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З. Гжицького Т. 16 №3 (60) Ч. 5. – 2014. – с. 252 – 261..

6.Чайковський Б.П., Шалько А.В., Грималюк Б.П., Ярошович І.Г. Сучасні проблеми державної технічної політики в сільському господарстві. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва», присвяченої 230-річчю ветеринарної освіти і науки в Україні 30-31 жовтня 2014р. Науковий вісник ЛНУВМ та БТім. С.З.Гжицького Т.16 №3 (60) Ч. 5. – 2014. – с. 327 – 332.

7.Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва”, присвячена 230-річчю ветеринарної освіти і науки в Україні. 30-31 жовтня 2014 року.

.

Ярошович Іван Григорович

(заст. завідувача кафедри, ст.. викладач )

Навчальні посібники:

1.І.Г. Ярошович, Б.П. Чайковський, Б.М. Микичак, Т.С. Ярошович, А.В. Шалько. Навчальний посібник з нормативної дисципліни  «Охорони праці в галузі», на тему: «Охорона  праці під час роботи з комп’ютером» – Львів, 2014.- 35 с.

2.Ярошович І.Г.,Чайковський Б.П., Павлик Н.І., Грималюк Б.Т., Шалько А.В. «Посібник з основ охорони праці» для студентів ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького – Львів: - ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2013 р. – 96 с.

Статті у фахових виданнях України, що мають ISSN 

(ISSN 2413-5550):

1.Шалько А.В., Чайковський Б.П., Ярошович І.Г., Кирилів В. І., Максимів О. В. Вплив поверхневої наноструктури на контактну втому сталі 65Г Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького Т. 17 - №1 (61) Ч.4. .- Львів, 2015. –– с. 156 – 161.

2.Ярошович І.Г.,Чайковський Б.П., Шалько А.В.. Іван Пулюй – одна з найвидатніших наукових постатей кін. XIX – поч. XX ст. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького.- Львів, 2015.- Т. 17. - № 1 (61). Ч.4.- с.353-360     

3. Грималюк Б.Т., Чайковський Б.П., Шалько А.В., Павлик Н.І., Ярошович І.Г. Нова система управління охороною праці. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З.Гжицького Т.16 №3 (60) Ч. 5. – 2014. – с. 252 – 261.

4. Чайковський Б.П., Шалько А.В., Грималюк Б.П., Ярошович І.Г. Сучасні проблеми державної технічної політики в сільському господарстві. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З.Гжицького Т. 16 №3 (60) Ч. 5. – 2014. – с. 327 – 332.

Статті у інших фахових виданнях України, що не мають ISSN:

2.  Ярошович І.Г.,  Грималюк Б.Т., Чайковський Б.П., Шалько А.В., Павлик Н.І. «Токсична дія ртуті та її сполук на організм людини» Ж. «Сільський господар», №5-6. – 2014. – с. 39-41.

3.Чайковський Б.П., Ярошович І.Г., Ярошович Т.С. Коли під ногами слизько… Ж. «Сільський господар», №1-2. – 2014. – с. 43-45.

4. Ярошович І.Г., Грималюк Б.Т., Чайковський Б.П., Шалько А.В., Павлик Н.І.«Гострі отруєння ртуттю» Ж. «Сільський господар», №9-10. – 2014. – с. 32-34.

5. Ярошович І.Г., Грималюк Б.Т.,Чайковський Б.П., Шалько А.В., Павлик Н.І. «Хронічні отруєння ртуттю» Ж. «Сільський господар»,  №11-12. – 2014. – с. 39-41.

6. Ярошович І.Г. ,Чайковський Б.П., Грималюк Б.Т.,  Шалько А.В., Павлик Н.І.  Про небезпеку пожежі в приміщенні (пожежі в огороджені)//Сільський господар, № 7-8. – Львів, 2013. – с.28-30.

7.Ярошович І.Г. ,Чайковський Б.П., Грималюк Б.Т.,  Павлик Н.І., Шалько А.В.,  Техніка безпеки при проведенні дезінсекційних та дератизаційних заходів Ж. «Сільський господар». – Львів. – 2012. - № 11-12. с. 36-40

Участь в наукових заходах:

1.Міжнародна науково-практичний семінар "Новини законодавства та зміни працеохоронної діяльності суб'єктів господарювання. Реформування системи охорони праці та промислової безпеки в умовах євроінтеграції". –    м. Київ, 23-24 квітня 2015 р.

2.Всеукраїнська студентська наукова конференція, організованої і проведеної біолого – технологічним факультетом  6 травня 2015  – Львів..

3. Участь у всеукраїнській конференції на тему: «Основи охорони праці у навчальних закладах», дата:20 жовтня, 2015р.

4.Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали XVI міжнародного науково-практичного форуму, ЛНАУ 23–25 вересня 2015 р. Львів.

5.Грималюк Б.Т., Чайковський Б.П., Шалько А.В., Павлик Н.І., Ярошович І.Г. Нова система управління охороною праці. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва», присвяченої  230-річчю ветеринарної освіти і науки в Україні 30-31 жовтня 2014р. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З. Гжицького Т. 16 №3 (60) Ч. 5. – 2014. – с. 252 – 261.

6.Чайковський Б.П., Шалько А.В., Грималюк Б.П., Ярошович І.Г. Сучасні проблеми державної технічної політики в сільському господарстві. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва», присвяченої 230-річчю ветеринарної освіти і науки в Україні 30-31 жовтня 2014р. Науковий вісник ЛНУВМ та БТім. С.З.Гжицького Т.16 №3 (60) Ч. 5. – 2014. – с. 327 – 332.

7.Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва”, присвячена 230-річчю ветеринарної освіти і науки в Україні. 30-31 жовтня 2014 року .

8.Всеукраїнська студентська наукова  конференція, присвячена 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету.

Шалько Андрій Вячеславович

(Асистент)

Навчальні посібники:

1..Ярошович І.Г.,Чайковський Б.П., Павлик Н.І., Грималюк Б.Т., Шалько А.В. «Посібник з основ охорони праці» для студентів ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького – Львів: - ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2013 р. – с.96

2..Ярошович І.Г., Чайковський Б.П., Микичак Б.М., Ярошович Т.С., Шалько А.В. Навчальний посібник з нормативної дисципліни  «Охорони праці в галузі», на тему: «Охорона  праці під час роботи з комп’ютером» – Львів, 2015.- с.36

Статті у виданнях, які включені до міжнародних науко метричних баз даних Web of Science, Scopus:

1. Шалько А. В.,Чайковський Б. П., Кирилів В. І., Максимів О. В.,

Контактна втома сталі 20ХН3А з поверхневою наноструктурою. ФХММ – 2015. - № 6. – С.26-28

Статті у фахових виданнях України, що мають ISSN (ISSN 2413-5550):

1.Шалько А.В., Чайковський Б.П., Ярошович І.Г., Кирилів В. І., Максимів О. В. Вплив поверхневої наноструктури на контактну втому сталі 65Г Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького  Т. 17 - №1 (61) Ч.4. - Львів, 2015.- –– с. 156 – 161.

2. Шалько А.В., Ярошович І.Г.,Чайковський Б.П. Іван Пулюй – одна з найвидатніших наукових постатей кін. XIX – поч. XX ст. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького.- Львів, 2015.- т. 17. - № 1 (61). ч.4.- с.353-360     

3. Шалько А.В., Грималюк Б.Т., Чайковський Б.П., Павлик Н.І., Ярошович І.Г. Нова система управління охороною праці. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З.Гжицького Т. 16 №3 (60) Ч. 5. – 2014. – с. 252 – 261.

4. Шалько А.В., Чайковський Б.П., Грималюк Б.П., Ярошович І.Г. Сучасні проблеми державної технічної політики в сільському господарстві. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З.Гжицького Т. 16 №3 (60) Ч. 5. – 2014. – с. 327 – 332.

Статті у інших фахових виданнях України, що не мають ISSN:

1.  Шалько А.В., Ярошович І.Г.,  Грималюк Б.Т., Чайковський Б.П., Павлик Н.І. «Токсична дія ртуті та її сполук на організм людини» Ж. «Сільський господар», №5-6. – 2014. – с. 39-41.

2. Шалько А.В., Ярошович І.Г., Грималюк Б.Т., Чайковський Б.П., Павлик Н.І.«Гострі отруєння ртуттю» Ж. «Сільський господар», №9-10. – 2014. – с. 32-34.

3. Шалько А.В., Ярошович І.Г., Грималюк Б.Т.,Чайковський Б.П., Павлик Н.І. «Хронічні отруєння ртуттю» Ж. «Сільський господар»,  №11-12. – 2014. – с. 39-41.

4. Шалько А.В., Ярошович І.Г. ,Чайковський Б.П., Грималюк Б.Т.,  Павлик Н.І.  Про небезпеку пожежі в приміщенні (пожежі в огороджені)//Сільський господар, № 7-8. – Львів, 2013. – с.28-30.

5. Шалько А.В.,  Ярошович І.Г. ,Чайковський Б.П., Грималюк Б.Т.,  Павлик Н.І., Техніка безпеки при проведенні дезінсекційних та дератизаційних заходів Ж. «Сільський господар». – Львів. – 2012. - № 11-12. с. 36-40

Участь в наукових заходах:

1. Міжнародний  науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», Львівський національний аграрний університет, Львів, 23-25 вересня 2015 р.

2.  Всеукраїнська конференція «Основи охорони праці у навчальних закладах» - 20 жовтня 2015 р.

3.Міжнародна науково-практичний семінар "Новини законодавства та зміни працеохоронної діяльності суб'єктів господарювання. Реформування системи охорони праці та промислової безпеки в умовах євроінтеграції". –    м. Київ, 23-24 квітня 2015 р.

4.Всеукраїнська студентська наукова конференція, організованої і проведеної біолого – технологічним факультетом  6 травня 2015  – Львів.

5.Грималюк Б.Т., Чайковський Б.П., Шалько А.В., Павлик Н.І., Ярошович І.Г. Нова система управління охороною праці. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва», присвяченої  230-річчю ветеринарної освіти і науки в Україні 30-31 жовтня 2014р.

6.Всеукраїнська студентська наукова  конференція, присвячена 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету.

Шпить Ірина Василівна

(Асистент)

Статті опубліковані за участю студентів:

1.  І.В. Шпить, Б.П. Чайковський, Н. Ясінська  Прогнозування процесу виникнення травм і аварій //Всеукраїнська наукова конференція, організована і проведена Біолого-технологічним факультетом,  Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, 6 травня 2015 р.

Участь в наукових заходах:

1.  Всеукраїнська конференція «Основи охорони праці у навчальних закладах», 20 жовтня 2015 р.

4.Всеукраїнська студентська наукова конференція, організованої і проведеної біолого – технологічним факультетом  6 травня 2015  – Львів.

6.Всеукраїнська студентська наукова  конференція, присвячена 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету.

Білаш Юліана Петрівна

(Асистент)

Статті у фахових виданнях України, що мають ISSN

(ISSN 2413-5550):

1.Білаш Ю.П. Жирнокислотний склад ліпідів плазми крові відгодівельних бугайців за різного вмісту в раціоні вітаміну Е і селену / Ю.П. Білаш // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. ― 2015. ― Т17. №1(61), Ч. 2 ― С. 243–247.

Участь у наукових заходах:

1. Всеукраїнська конференція «Основи охорони праці у навчальних закладах» - 20 жовтня 2015 р.

2.Всеукраїнська студентська наукова конференція, організованої і проведеної біолого – технологічним факультетом  6 травня 2015  – Львів.

3. Міжнародний  науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», Львівський національний аграрний університет, Львів, 23-25 вересня 2015 р.

Гордійчук Лариса Миколаївна

(Асистент)

Статті у фахових виданнях України, що мають ISSN

(ISSN 2413-5550):

9.                Гордійчук Л. М. Білковий обмін у курей за дії Хрому та Кадмію в раціоні з добавкою активованого цеоліту / І. Ю. Вахуткевич, Л. М. Гордійчук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. ― 2015. ― Т. 17, № 1 (61), Ч. 2 ― С. 243–247.

10.           Гордійчук Л. М. Вміст жирних кислот загальних ліпідів у молоці корів за додаткового введення клітковини до раціону в літній період / Л. М. Гордійчук, І. Ю. Вахуткевич // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. ― 2015. ― Т. 17, № 1 (61), Ч. 3 ― С. 43–47.

11.           Гордійчук Н. М. Ріст, розвиток та молочна продуктивність корів в залежності від тривалості ембріонезу / Л. М. Гордійчук, Н.М. Гордійчук, І. Ю. Вахуткевич // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. ― 2015. ― Т. 17, № 3 (63) ― С. 148–154.

Статті у інших фахових виданнях України, що не мають ISSN:

Л. Гордійчук,  Н. Гордійчук  І. Вахуткевич  Адсорбційна активність природного цеоліту за дії важких металів / І. Вахуткевич, Н. Гордійчук, Л. Гордійчук // Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали XVI міжнародного науково-практичного форуму, Львівського національного аграрного університету  23–25 вересня 2015 р. ― Львів, 2015. ― С. 9–12.

Участь у наукових заходах:

1. Всеукраїнська конференція «Основи охорони праці у навчальних закладах», 20 жовтня 2015 р.

2.Всеукраїнська студентська наукова конференція, організованої і проведеної біолого – технологічним факультетом  6 травня 2015  – Львів.

3. Міжнародний  науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», Львівський національний аграрний університет, Львів, 23-25 вересня 2015 р.

 

1. «Підвищення ефективності системи управління охороною праці у тваринництві».

2. . «Розробка інноваційних технологій поверхневого зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин».

1.       Основи охорони праці

2.       Охорона праці в галузі

3.        Охорона праці у тваринництві

4.       Охорона праці у рибництві

5.       Охорона праці на АПК

6.       Охорона праці у ветеринарній медицині

7.       Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії

8.       Інженерна геодезія

9.       Технічні засоби в аквакультурі

10.  Технологічне обладнання цехів  по переробці продуктів  тваринництва

11.  Машини і механізми у тваринництві

12.  Основи механізації та автоматизації сільсько-господарського виробництва

13.  Менеджмент довкілля підприємств та охорона праці

14.  Основи української державності, культури та духовності

15.  Нарисна геометрія

load page 0.061737 second, load CPU 0.37