Кафедра фізичного виховання, спорту і здоров’я

Пацевко Андрій Йосифович
доцент завідувач кафедри майстер спорту

«Історія фізичного культури і  спорту та формування змісту  фізичної підготовки   студентів».

 Напрям – фізичне виховання  і спорт.

 

Публікації спільно зі співробітниками кафедри

         2011 рік

1. Каплун А.П. – 1 курс ФВМ, Пацевко А.Й. – доцент. «Вплив бігу на здоровя людини».  Наукові праці студентів. За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції 18травня 2011р. Львів-2011р. с.131-133.

2. Бегеба О.О. – 4 курс ФХТ, Стахів М.М. – старший викладач. «Ефективність застосування змагального методу в процесі фізичного виховання у ВНЗ». Наукові праці студентів. За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції 18травня 2011р. Львів-2011р. с.135-136

3. Романишин В.В. – 1 курс ФЕМ, Якимишин І.Д. – старший викладач. «Загальна та спеціальна фізична підготовка футболіста». Наукові праці студентів. За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції 18травня 2011р. Львів-2011р. с.137-138.

4. Дацишин М.Р. М.Р. – 3 курс ФХТ,  Сопіла Ю.М. – асистент. «Здоровий спосіб життя людини». Наукові праці студентів. За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції 18травня 2011р. Львів-2011р. с.139-140.

5. Стойко В.М. – 2 курс ФХТ, Бабич А.М. – старший викладач. Значення і місце спорту в житті суспільства». Наукові праці студентів. За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції 18травня 2011р. Львів-2011р. с.141-142.

6. Шуліга М.П. – 1 курс ФЕМ, Василів О.В. – старший викладач. «Настільний теніс – як напрямок удосконалення навчального процесу з фізичного виховання студентів університету». Наукові праці студентів. За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції 18травня 2011р. Львів-2011р. с.148-149.

7. Безпалюк К.І. – 3 курс ФВМ, Голубева О.Т. – старший викладач. «Спритність як одна із фізичних якостей розвитку студентської молоді на заняттях з фізичного виховання». Наукові праці студентів. За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції 18травня 2011р. Львів-2011р. с.158-159.

8. Сіневець А.І. – 2 курс БТФ, Хаврук О.М. – 3 курс ФВМ, Семенів Б.С. – асистент, Приставський Т.Г. – старший викладач. «Фізична культура у здоровому житті студентів». Наукові праці студентів. За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції 18травня 2011р. Львів-2011р. с.160-161.

9. Давид Я.І.- 3ФВМ, Ковбан О.Л. – старший викладач. «Фізична культура у сучасному суспільстві». Наукові праці студентів. За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції 18травня 2011р. Львів-2011р. с.161-163.

10. Гнатишин Г.В. – 2 курс БТФ, Приставський Т.Г. – старший викладач. «Фізична культура як засіб підвищення активності людей». Наукові праці студентів. За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції 18травня 2011р. Львів-2011р. с.163-164.

 2012 рік

1. Шуліга М.П. – 2 курс ФЕМ, Бучинська Д.І. – 1 курс БТФ, Василів О.В. – старший викладач «Визначення основних завдань та принципів валеологічної освіти». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 17 травня 2012р. м. Львів.

2. Романишин В.В. – 2 курс ФЕМ, Якимишин І.Д. – старший викладач  «Загальні поняття про техніко-тактичну підготовку футболістів». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 17 травня 2012р. м. Львів.

3. Дацишин М.Р. – 4 курс ФХТ, Сопіла Ю.М. – асистент «Значення фізичної активності для людини та студентів вищих навчальних закладів». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 17 травня 2012р. м. Львів.

4. Доманицький О.І. – 2 курс ФВМ, Семенів Б.С. – асистент «Історія розвитку споривнолї боротьби». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 17 травня 2012р. м. Львів.

5. Жерж Р.І. – 5 курс ФВМ, Стахів М.М. – старший викладач «Національне та інтернаціональне у розвитку українського спорту». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 17 травня 2012р. м. Львів

6. Гнатишин Г.В. – 3 курс БТФ, Приставський Т.Г. – старший викладач «Раціональна рухова активність і здоровя людини». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 17 травня 2012р. м. Львів.

7. Стойко В.М. , Дмитрук Т.Б. – 3 курс ФХТ, Бабич А.М. – старший викладач «Фізична культура і оздоровчий спорт проти вживання алкогольних напоїв». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 17 травня 2012р. м. Львів.

8. Давид Я.І., Фаєвський О.С. – 4 курс ФВМ, Ковбан О.Л. – старший викладач «Фізична культура і спорт. Вплив загартування на організм людини». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 17 травня 2012р. м. Львів.

9. Каплун А.П. – 3 курс ФВМ, Пацевко А.Й. – доцент «Фізична культура і спорт в умовах науково-технічного прогрему (НТП)». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 17 травня 2012р. м. Львів

10. Кінах Х.В. – 3 курс ФЕМ, Голубева О.Т. – старший викладач «Інформаційні технології і теоретико-імовірні основи наукових досліджень в галузі Фізичної культури і спорту». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 17 травня 2012р. м. Львів

 2013 рік

1. Кінах Х.–студент 4 курсу ФЕМ; Левчук Л.– тудент 2 курсу БТФ; Голубева О.Т.  – старший викладач. «Вплив гіпокінезії на функціональний стан організму студентів». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 30 травня 2013 року. м. Львів.

2. Каплун А.- студент 4 курсу ФВМ; Пацевко А.Й. – доцент. «Зміст і завдання процесу національного виховання у вищому навчальному закладі». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 30 травня 2013 року. м. Львів.

3. Щегельський І. – студент 3 курсу ФВМ; Киценюк М.О. – асистент.  «Історія розвитку армспорту». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 30 травня 2013 року. м. Львів.

4. Доманицький О.І. – студент 3 курсу ФВМ; Семенів Б.С.- асистент.  «Історія розвитку спортивної боротьби в Україні». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 30 травня 2013 року. м. Львів.

5. Давид Я. – студент 5 курсу ФВМ; Ковбан О.Л. – старший викладач. «Методичгі основи фізичного виховання у ВНЗ». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 30 травня 2013 року. м. Львів.

6. Бичак А.І. – студентка 2 курсу БТФ; Дацишин М. – студентка 5 курсу ФХТ; Сопіла Ю.М.  – асистент. «Мотивація студентів до занять з фізичного виховання».

7. Бучинська Д. – студентка 2 курсу БТФ; Бабій Я.І. – студент 3 курсу БТФ; Шуліга М. – студент 3 курсу ФЕМ; Василів О.В. – старший викладач. «Проблеми формування здорового способу життя молоді». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 30 травня 2013 року. м. Львів.

8. Гнатишин Г.В. – студентка 4 курсу БТФ; Приставський Т.Г. – старший викладач. «Програма фізичного виховання студентів». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 30 травня 2013 року. м. Львів.

9. Романишин В.В. – студент 3 курсу ФЕМ; Якимишин І.Д. – старший викладач.

«Робота з футбольною командою в різні періоди річного циклу тренування». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 30 травня 2013 року. м. Львів.

10. Мельник А., Мельник В. – студенти 1 курсу ФВМ; Бабич А.М. – старший викладач. «Форми організації занять з фізичного виховання у ВНЗ». Всеукраїнська студентська наукова конференція біолого-технологічного факультету. 30 травня 2013 року. м. Львів.

          2014 рік

1. «Веслування на байдарках та каное. Виникнення та розвиток веслування на Львівщині».

Бадзюн О. – 1 курс, ФЕМ

Ковтун А.А. – ассистент. Наукові праці студентів. (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету). с.137-139. Львів 2014р.

2. «Мотиваційні потреби в руховій активності студентів аграрного вузу».

Бучинська Д.І. – 3 курс, БТФ

Шуліга М.П. – 4 курс, ФЕМ

Василів О.В. – старший викладач

Наукові праці студентів. (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету). с.159-161. Львів 2014р.

3. «Форми організації занять з фізичного виховання у ВУЗІ».

Воскресенський І. – 3 курс, ФЕМ

Ковбан О.Л. – старший викладач

Наукові праці студентів. (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету). с.189-190. Львів 2014.

4. «Історія розвитку  боротьби на поясах».

Доманицький О.І. - студент 4-курсу ФВМ, Майстер спорту України

Семенів Б.С.- cт.викладач, Майстер спорту України

За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету). с.155-157. Львів 2014р.

5. «Фізична культура і спорт в умовах науково-технічного прогресу (НТП)».

Каплун А.П.  – 5 курс, ФВМ

Пацевко А.Й. – доцент

Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету).с.177-179. Львів 2014р.

6. «Вплив фізичних навантажень при захворюванні на цукровий діабет».

Левчук Л.А. – 3 курс, БТФ

Голубева О.Т. – старший викладач

Збірник наукових праць студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету. с.118-119. Львів 2014.

7. «Історичні аспекти розвитку тактики футболу».

Марущак Р.О. -3 курс, ФВМ

Якимишин І.Д. – старший викладач

Стахів М.М. – старший викладач

Збірник наукових праць студентів. (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету. с.151-153. Львів 2014.

8. «Фізична культура у сучасному суспільстві».

Мельник В.В. – 2 курс, ФВМ

Мельник А.В. -  – 2 курс, ФВМ

Бабич А.М. – старший викладач

Наукові праці студентів. (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету). с.189-190. Львів 2014.

9. «Лікувально-оздоровчий ефект бігу та ходьби».

Павлик Р. – 2 курс, БТФ

Приставський Т.Г. – старший викладач

Наукові праці студентів. (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, привченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету). с.157-159.  Львів 2014р.

10. «Відновлення спеціальної працездатності рукоборців».

Щегельський І. – 4 курс, ФВМ

Киценюк М.О. – асистент.

Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету).с.142-144. Львів 2014р.

11. «Програма фізичного виховання студентів».

Придюк І. – студент 4 курсу ФВМ

Стахів М.М. – старший викладач

Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету).с.168-169. Львів 2014р.

2015 рік

 

1. Взаємозв’язок між технікою і тактикою футболу.

Марущак Р. – студент 4 курсу ФВМ

Волошанський В. – студент 3 курсу ФЕМ

Якимишин І.Д. – старший викладач

Наукові  праці студентів. За  матеріалами  Всеукраїнської   студентської  наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015 року. Львів 2015р. с.125-127.

2. Використання технічних засобів у навчальному процесі з фізичного виховання студентів університету для забезпечення точності рухів у настільному тенісі.

Павлик М. – студент 3 курсу ФЕМ

Бучинська Д. – студентка 4 курсу БТФ

Василів О.В. – старший викладач

Наукові  праці студентів. За  матеріалами  Всеукраїнської   студентської  наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015 року. Львів 2015р. с.127-129.

 

3. Дослідження впливу занять на тренажерах на динаміку фізичного розвитку і підготовленості студентів основного навчального відділення.

Корнійчук Д. – студент 2 курсу БТФ

Приставський Т.Г. – старший викладач

Наукові  праці студентів. За  матеріалами  Всеукраїнської   студентської  наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015 року. Львів 2015р. с.133-135

4. Ефективність застосування рухливих ігор у навчальному процесі.

Левчук Л. – студентка 4 курсу БТФ

Думанська Н. – студентка 3 курсу БТФ

Голубева О.Т. – старший викладач

Наукові  праці студентів. За  матеріалами  Всеукраїнської   студентської  наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015 року. Львів 2015р. с.135-136.

4. Значення і місце спорту в житті суспільства.

Юрчик Т.В. – студент 2 курсу БТФ

Гнатойко Т.В. – студент 2 курсу БТФ

Бабич А.М. – старший викладач

Наукові  праці студентів. За  матеріалами  Всеукраїнської   студентської  наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015 року. Львів 2015р. с.141-143.

5. Історія зародження та розвитку веслувального спорту в період з 1924 по 1980 роки.

Бадзюн  О. – студент 2 курсу ФЕМ

Проць Р. – студент 2 курсу ФЕМ

Ковтун А.А. – асистент

Наукові  праці студентів. За  матеріалами  Всеукраїнської   студентської  наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015 року. Львів 2015р. с.148-149.

6. Історія розвитку жіночої боротьби на Львівщині.

Доманицький О. – 1 курс магістратури ФВМ

Семенів Б.С. – старший викладач

Наукові  праці студентів. За  матеріалами  Всеукраїнської   студентської  наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015 року. Львів 2015р. с.150-151.

7. Методичні основи фізичного виховання у ВНЗ.

Давид Я. – студент 5 курсу фвм

Ковбан О.Л. – старший викладач

Наукові  праці студентів. За  матеріалами  Всеукраїнської   студентської  наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015 року. Львів 2015р. с.156-158.

8. Принципи, методи навчання і тренування.

Ципа І. – студент 3 курсу БТФ

Харківець І. – студент 3 курсу БТФ

Стахів М.М. – старший викладач

Наукові  праці студентів. За  матеріалами  Всеукраїнської   студентської  наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015 року. Львів 2015р. с.168-170.

9. Фізичне виховання і спорт як життєво необхідна потреба людини.

Драгомирецький В. – студент 2 курсу ФВМ

Світлак Я. – студент 2 курсу ФВМ

Пацевко А.Й. – доцент

 

Наукові  праці студентів. За  матеріалами  Всеукраїнської   студентської  наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015 року. Львів 2015р. с.177-179.

 

load page 5.484498 second, load CPU 0.15