Кафедра генетики і розведення тварин

в.о. завідувача кафедри
доцент
Музика Леся Іванівна

 

 

1. Мацюк Т.С. Генетико-селекційні параметри стада корів української чорно-рябої молочної породи ПАФ “Агро Прогрес” / Мацюк Т.С., Кріса І.Й., Щербатий З.Є. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 18 травня 2011 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2011. – С. 13–15.

2. Грабовська О.М. Екстер’єрно-конституційні особливості та продуктивні якості корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній / Грабовська О.М., Долганчик Ю.І., Жмур А.Й. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 18 травня 2011 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2011. – С. 25–26.

3. Особливості росту телиць та молочна продуктивність корів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи / Гриновець В.В., Гоцко Ю.А., Ференс М.А., Кос В.Ф. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 18 травня 2011 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2011. – С. 31–33.

4. Порівняльна оцінка продуктивних якостей корів української чорно-рябої молочної породи з різною часткою спадковості голштинської породи / Бортнюк С.Г., Лаврів В.С., Мацишина М.В., Кропивка Ю.Г. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 18 травня 2011 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2011. – С. 41–42.

5. Продуктивні якості свиноматок породи ландрас при чистопородному розведенні і схрещуванні / Попович Г.В., Осовитна О.С., Курай К.Ф., Скиба Б.В., Павлів Б.А. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 18 травня 2011 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2011. – С. 48–49.

6. Кохман І.В. Ріст і розвиток молодняку великої рогатої худоби різних порід та їх помісей в умовах СВК ім. М. Грушевського Рогатинського району Івано-Франківської області / Кохман І.В., Качабульський І.М., Музика Л.І. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 18 травня 2011 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2011. – С. 49–50.

7. Полянко К.Ю. Фенотипова і генотипові оцінка продуктивних якостей корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи / Полянко К.Ю., Тарасюк О.В., Руснак П.Й. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 18 травня 2011 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2011. – С. 63–64.

8. Порівняльна характеристика шиншил різних порід в умовах господарства “Шиншила України” Буського району Львівської області / Чмола В.Я., Кропивка Ю.Г. // Матеріали всеукраїнського конкурсу студентських науковий робіт / Миколаївський державний аграрний університет. – Миколаїв, 2011. – 26-29. Диплом ІІІ ступеня.

9. Досяк Г.В. Особливості росту і розвитку молодняку симентальської і волинської м’ясної порід / Досяк Г.В., Цап І.М., Щербатий З.Є. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 17 травня 2012 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2012. – С. 44–46.

10. Генетико-селекційні параметри добору корів стада української чорно-рябої молочної породи ТзОВ “Сокіл” / Зварич І.І., Ільчук І.М., Курай К.Ф., Павлів Б.А. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 17 травня 2012 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2012. – С. 21–22.

11. Молочна продуктивність та морфофункціональні властивості вим’я корів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи західного регіону України / Скиба Б.В., Гоцко Ю.А., Ференс М.А., Онопріяк С.Ю., Кос В.Ф. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 17 травня 2012 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2012. – С. 37–38.

12. Заплатинський В.С. Продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи окремих ліній та їх поєднувань / Заплатинський В.С., Гнатишин Г.В., Музика Л.І. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 17 травня 2012 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2012. – С. 63–65.

13. Продуктивні якості корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи / Михайлів Ю.І., Верхогляд Р.М., Мацишина М.В., Попадюк І.Є., Кропивка Ю.Г. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 17 травня 2012 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2012. – С. 59–61.

14. Полянко К.Ю. Рангова оцінка продуктивних якостей корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи / Полянко К.Ю., Ярошович І.М., Руснак П.Й. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 17 травня 2012 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2012. – С. 67–69.

15. Дуткевич Р.П. Ступінь реалізації генетичного потенціалу бугаїв-плідників різних генотипів чорно-рябої худоби / Дуткевич Р.П., Свищ Б.В., Жмур А.Й. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 17 травня 2012 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2012. – С. 83–86.

16. Фіялович Л.М. Оцінка продуктивності і товарних якостей хутра сріблясто-чорних лисиць / Фіялович Л.М., Щербатий З.Є., Осташевський В.І. // Матеріали всеукраїнського конкурсу студентських науковий робіт / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – С. 24-27. Диплом І ступеня.

17. Грабовська О.М. Вивчення ступеня реалізації генотипу бугаїв-плідників різних ліній голштинської селекції у стаді української чорно-рябої молочної породи / Грабовська О.М., Жмур А.Й. // Матеріали всеукраїнського конкурсу студентських науковий робіт / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – С. 17-19.

18. Досяк Г.В. Особливості росту телиць української чорно-рябої молочної породи з різною часткою спадковості за голштинами / Досяк Г.В., Тесляк О.М., Щербатий З.Є. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 30 травня 2013 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2013. – С. 35–37.

19. Особливості прояву молочної продуктивності в корів української чорно-рябої молочної породи з різною часткою спадковості за покращуючою породою / Лобчук В.С., Хомяк О.Р., Щербатий З.Є., Боднар П.В. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 30 травня 2013 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2013. – С. 29–30.

20. Рихлюк В.В. Господарсько-корисні ознаки корів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи / Рихлюк В.В., Федорович Є.І. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 30 травня 2013 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2013. – С. 19–20.

21. Використання генетичного потенціалу високопродуктивних корів при розведенні української чорно-рябої молочної породи західного регіону України / Онопріяк С.Ю., Перевізник М.М., Червінський В.Я., Кос В.Ф. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 30 травня 2013 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2013. – С. 8–9.

22. Гнатишин Г.В. Ефективність використання в стаді української чорно-рябої молочної породи бугаїв різних ліній / Гнатишин Г.В., Заплатинський В.С., Музика Л.І. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 30 травня 2013 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2013. – С. 21–22.

23. Порівняльна оцінка показників продуктивності корів симентальської породи / Кобрин І.Б., Верхогляд Р.М., Новосад В.В., Кропивка Ю.Г. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 30 травня 2013 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2013. – С. 41–42.

24. Вплив живої маси на молочну продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи / Адамчук М.О., Заставний Я.І., Кропивка Ю.Г., Руснак П.Й. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 30 травня 2013 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2013. – С. 13–15.

25. Прус Є.Д. Особливості росту і продуктивні якості високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи ДП “ДГ “Радехівське” / Прус Є.Д., Солопатич М.М., Жмур А.Й. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 30 травня 2013 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2013. – С. 31–32.

26. Міндюк С.В. Відтворювальна здатність та молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різного походження / Міндюк С.В., Бусько М.В., Музика Л.І. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2014. – С. 12-13.

27. Світлак Л. Генетична складова української м’ясної породи / Світлак Л., Боднарук В.Є. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2014. – С. 23-24.

28. Кашуба О.В. Жива маса та молочна продуктивність корів різних генетичних груп української чорно-рябої молочної породи / Кашуба О.В., Носаль І.Р., Кос В.Ф. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2014. – С. 26-27.

29. Мельничук М. Р. Молочна продуктивність та жива маса корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різних ліній / Мельничук М. Р., Щербатий З. Є., Боднар П. В. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2014. – С. 36-38.

30. Особливості росту і прояву молочної продуктивності у високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи / Гайдучок О.М., Томко Н., Лобчук В.С., Щербатий З.Є., Оріхівський Т.В. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2014. – С. 39-40.

31. Порівняльна оцінка продуктивних якостей свиноматок різних родин полтавської м’ясної породи / Масник О.Є., Васина Ю.А., Грицько Ю.Я., Кропивка Ю.Г. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2014. – С. 44-46.

32. Продуктивні якості кролів / Заверуха С.А., Тарадаха В.М., Василькова О.В., Гундерич О.В., Подлєсний А.М., Щербатий З.Є., Осташевський В.І. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2014. – С. 49-51.

33. Огродніча В.І. Рангова оцінка продуктивних якостей корів української чорно-рябої молочної і симентальської порід / Огродніча В.І., Жеребецька О.М., Руснак П.Й. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2014. – С. 53-55.

34. Репродуктивні показники норок залежно від тону забарвлення волосяного покриву хутра / Гундерич О.В., Подлєсний А.М., Заверуха С.А., Тарадаха В.М., Василькова О.В., Щербатий З.Є., Осташевський В.І. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2014. – С. 55-57.

35. Прус Є.Д. Рівень молочної продуктивності та відтворні якості корів різного походження української чорно-рябої молочної породи / Прус Є.Д., Щербатий З.Є., Жмур А.Й. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2014. – С. 59-60.

36. Розвиток волосяного покриву хутра дорослих лисиць / Гундерич О.В., Подлєсний А.М., Заверуха С.А., Тарадаха В.М., Василькова О.В., Щербатий З.Є., Осташевський В.І. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Біолого-технологічний факультет. – Львів, 2014. – С. 61-62.

37. Жива маса і молочна продуктивність корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи / Журавчак М.В., Павлюк І.В., Медвецький А.С., Кропивка Ю.Г. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. – С. 20–22.

38. Мельничук-Боднар М.Р. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від продуктивності їх матерів / Мельничук-Боднар М.Р., Щербатий З.Є., Боднар П.В. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. – С. 22–25.

39. Зубко Р.В. Ріст і розвиток бичків поліської мясної породи / Зубко Р.В., Пащук І.В., Музика Л.І. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. – С. 38–40.

40. Звіряк Б.Й. Взаємозвязок між живою масою і молочною продуктивністю корів української чорно-рябої молочної породи / Б.Й. Звіряк, П.Й. Руснак // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. – С. 47–48.

41. Демянчук О. Генетична структура української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби / О. Демянчук, В.Є. Боднарук // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. – С. 48–50.

42. Івасів П.М. Оцінка бугаїв-плідників за якістю нащадків української чорно-рябої молочної породи в умовах ПП “Яропуд” Золочівського району Львівської області / Івасів П.М., Мельничук-Боднар М.Р., Боднар П.В. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. – С. 54–57.

43. Продуктивні якості корів-первісток різних ліній української чорно-рябої молочної породи / Мартинишин О.М., Щербатий З. Є., Жмур А.Й. // Наукові праці студентів (За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015 р.) / ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. – С. 59–60.

44. Петько М.С. Порівняльна характеристика шиншил окремих порід. / М. С. Петько, Ю.Г. Кропивка // Матеріали наукової конференції-зльоту «Лідери АПК ХХІ століття». – Львів, 2015. – С. 29–30.

45. Екстер’єрно-конституційні особливості і молочна продуктивність корів-первісток при внутрілінійному підборі та кросах ліній / Боднар М. Р., Роман К. Г., Боднар П. В., Оріхівський Т. В. // Матеріалами міжнародної конференції “Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького” (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – Частина 2. Біолого-технологічний факультет. – С. 14–16.

46. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від їх відтворювальної здатності в умовах племзаводу “Рать” Луцького району Волинської області / Шевчук С. В., Сумик Ю. Р., Боднар М. Р., Боднар П. В. // Матеріалами міжнародної конференції “Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького” (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – Частина 2. Біолого-технологічний факультет. – С. 23–25.

47. Вовк Н. І. Молочна продуктивність корів-дочок бугаїв-плідників різних ліній української чорно-рябої молочної породи / Вовк Н. І., Петько М. С., Кропивка Ю. Г. // Матеріалами міжнародної конференції “Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького” (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – Частина 2. Біолого-технологічний факультет. – С. 32–33.

48. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи залежно від інтенсивності росту у період їх вирощування / Лещук М. О., Криворчук Я. О., Боднарук В. Є., Боднар П. В. // Матеріалами міжнародної конференції “Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького” (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – Частина 2. Біолого-технологічний факультет. – С. 34–35.

49. Мартинишин О. М. Продуктивні якості високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи в залежності від інтенсивності росту в молодому віці / Мартинишин О. М.., Щербатий З. Є., Жмур А. Й. // Матеріалами міжнародної конференції “Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького” (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – Частина 2. Біолого-технологічний факультет. – С. 42–44.

50. Чабан Н. А. Продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи окремих ліній / Чабан Н. А., Піщук Ю. М., Музика Л. І. // Матеріалами міжнародної конференції “Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького” (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – Частина 2. Біолого-технологічний факультет. – С. 45–47.

51. Звіряк Б. Й. Рангова оцінка продуктивних якостей корів різних типів бурої карпатської породи / Б. Й. Звіряк, П. Й. Руснак // Матеріалами міжнародної конференції “Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького” (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – Частина 2. Біолого-технологічний факультет. – С. 49–51.

52. Результати використання селекційних індексів при покращенні української чорно-рябої молочної породи / Боднар М. Р. Булко М. І., Андрух Л. П., Щербатий З. Є., Боднар П. В. // Матеріалами міжнародної конференції “Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького” (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – Частина 2. Біолого-технологічний факультет. – С. 51–53.

 

Наукова тематика (напрям): Удосконалення методів розведення та селекції тварин в західному регіоні України

1. Щербатий Зеновій Євгенович – “Методи консолідації західного внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи при використанні різних генотипових груп чорно-рябої худоби”.

2. Кропивка Юрій Григорович – “Використання генетичного потенціалу голштинської породи для підвищення продуктивності тварин західного внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи”.

3. Музика Леся Іванович – “Особливості ліпідного обміну у корів в залежності від віку, сезону року, молочної продуктивності і утримання”.

4. Боднарук Володимир Євгенович – “Генетична диференцiацiя великої рогатої худоби м'ясного та молочного напрямку продуктивності”.

5. Боднар Петро Васильович – “Ефективність використання генофонду голштинської породи в умовах Прикарпаття”.

6. Руснак Петро Йосипович – “Вивчення вікових змін живої маси молодняку великої рогатої худоби та її прогнозування”.

7. Жмур Андрій Йосифович – “Генотипові особливості популяції чорно-рябої худоби західного регіону України”.

8. Оріхівський Тарас Володимирович – “Продуктивні якості тварин різних типів симентальської породи в умовах Прикарпаття”.

9. Пославська Юлія Володимирівна – “Формування молочної продуктивності корів залежно від різних генетичних та паратипових факторів”.

 

1. Щербатый З. Е. Оценка продуктивных качеств шиншилл отдельных пород в условиях Украины / Щербатый З. Е., Кропывка Ю. Г., Кропывка С. И. // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: материалы XV международной научной конференции, посвященной 45-летию образования кафедр свиноводства и мелкого животноводства и крупного животноводства и переработки животноводческой продукции УО “БГСХА” / Учреждение образования “Белорусская государственная сельскохозяйственная академия”. – Горки, 2012. – С. 143–147.

2. Влияние возраста первого плодотворного осеменения и первого отела на молочную продуктивность коров украинской черно-пестрой молочной породы / Щербатый З. Є., Боднар П. В., Кропивка Ю. Г., Руснак П. Й. // Ученые записки Учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». – Витебск, 2014. – Т. 50, Вып. 2, Ч. 1. – С. 246–249.

3. Особенности роста живой массы чистопородного и помесного молодняка украинской чёрно-пёстрой молочной породы / Щербатый З. Е., Кропивка Ю. Г., Руснак П. И., Голодюк И. П., Боднар П. В. // Научно-практический журнал “Ученые записки Учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины”. – Витебск, 2014. – Т. 50, Вып. 2, Ч. 1. – С. 345–348. ISSN 2078-0109

4. Щербатый З. Е. Зависимость молочной продуктивности коров украинской черно-пестрой молочной породы от продуктивности их матерей / Щербатый З. Е., Боднар П. В. // Научно-практический журнал “Ученые записки Учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины”. – Витебск, 2015. – Т. 51, Вып. 1, Ч. 2. – С. 132–136. ISSN 2078-0109

5. Консолидация животных различных генотипов украинской черно-пестрой молочной породы по основным хозяйственно-полезным признакам / Щербатый З. Е., Боднар П. В. // Научно-практический журнал “Ученые записки Учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины”. – Витебск, 2015. – Т. 51, Вып. 1, Ч. 2. – С. 136–140. ISSN 2078-0109

6. Щербатый З. Е. Экстерьерно-конституционные особенности коров-первотелок украинский черно-пестрой молочной породы дочерей разных голштинских быков / З. Е. Щербатый, П. В. Боднар // Lucrari stiintifice. Zootehnie si biotehnologii / Ministerul agriculturii si industriei alimentare; Universitatea agrara de stat din Moldova. – Chisinau, 2015. – Volumul 44. – С. 161–166. (по матерериалам Международного симпозиуму “Достижения и перспективы зоотехнии и биотехнологии” посвященный 75-летию со дня основания факультета зоотехнии и биотехнологии ГУАМ (Кишинев, 29-31 октября 2015 г.)

7. Боднар П. В. Срок хозяйственного использования и пожизненная продуктивность дочерей разных голштинских быков / П. В. Боднар // Zootechnycal science – an important factor for the european type of the agriculture: Collection of works of scientific symposium with international participation dedicated to 60th anniversary of the founding of the Institute, 29 septembrie – 01 october 2016. – Maximovca: S. n. (Tipogr. "Print Caro"), 2016. – С. 335–340.

8. Влияние родительских пород на формирование генетической структуры полесской мясной породы / Боднарук В. Е., Щербатый З. Е., Кропывка Ю. Г., Боднар П. В., Жмур А. И. // Научно-практический журнал “Ученые записки Учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины”. – Витебск, 2015. – Т. 51, Вып. 1, Ч. 2. – С. 23–27.

9. Орихивский Т. В. Формирование производственных типов симментальской породы в западном регионе Украины / Т. В. Орихивский // Zootechnycal science – an important factor for the european type of the agriculture: Collection of works of scientific symposium with international participation dedicated to 60th anniversary of the founding of the Institute, 29 septembrie – 01 october 2016. – Maximovca: S. n. (Tipogr. "Print Caro"), 2016. – С. 572–377.

10. Половые, возрастные и фенотипические особенности генетической структуры украинской мясной породы крупного рогатого скота / Боднарук В. Е., Щербатий З. Е., Боднар П. В., Музика Л. И., Жмур А. И. // Zootechnycal science – an important factor for the european type of the agriculture: Collection of works of scientific symposium with international participation dedicated to 60th anniversary of the founding of the Institute, 29 septembrie – 01 october 2016. – Maximovca: S. n. (Tipogr. "Print Caro"), 2016. – С. 341–346.

11. Пославская Ю. В. Влияние продуктивности женских предков на продуктивность коров украинский черно-пестрой молочной породы / Пославская Ю. В., Федорович Е. И., Боднар П. В. // Zootechnycal science – an important factor for the european type of the agriculture: Collection of works of scientific symposium with international participation dedicated to 60th anniversary of the founding of the Institute, 29 septembrie – 01 october 2016. – Maximovca: S. n. (Tipogr. "Print Caro"), 2016. – С. 608–615.

12. Продолжительность хозяйственного использования и пожизненная продуктивность коров разных генотипов украинской черно-пестрой молочной породы / Боднар П. В., Щербатый З. Е., Боднарук В. Е., Кропывка Ю. Г., Музыка Л. И. // Научно-практический журнал “Ученые записки Учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины”. – Витебск, 2016. – Т. 51, Вып. 1, Ч. 2. – С. 18–23.

13. Федорович Е. И. Зависимость молочной продуктивности коров от живой массы в период их выращивания / Федорович Е. И., Пославская Ю. В., Боднар П. В. // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сборник научных трудов. – Горки : БГСХА, 2016. – Вып. 19. – Ч. 2. – С. 331–338.

14. Щербатый З. Е. Экстерьерно-конституционные особенности коров-первотелок украинский черно-пестрой молочной породы разных линий / Щербатый З. Е., Боднар П. В., Боднарук В. Е. // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сборник научных трудов. – Горки : БГСХА, 2016. – Вып. 19. – Ч. 1. – С. 328–335.

Статті у фахових виданнях України

15. Музика Л. І. Жива маса і молочна продуктивність корів червоної польської породи різних генотипів / Музика Л. І., Кос В. Ф., Жмур А. Й. // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Ґжицького. – Т. 13, № 4 (50). Ч. 3. – Львів, 2011. – С. 211–214. ISSN 2413-5550 

16. Оріхівський Т. В. Екстер’єрні особливості, жива маса, рівень молочної продуктивності і відтворні якості корів різних продуктивних типів симентальської породи в умовах Прикарпаття / Т. В. Оріхівський // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2011. – Т. 13, № 2 (48). Ч. 2. – С. 82–88. ISSN 2413-5550 

17. Оріхівський Т. В. М’ясна продуктивність молодняку симентальської породи різних продуктивних типів / Т. В. Оріхівський // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2011. – Т. 13, № 4 (50). Ч. 3. – С. 238–242. ISSN 2413-5550 

18. Руснак П. Й. Оцінка племінної цінності бугаїв-плідників за характером успадкування молочної продуктивності у їх нащадків / Руснак П. Й., Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г. // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2011. – Т. 13, № 2 (48). Ч. 2. – С. 125–129. ISSN 2413-5550 

19. Руснак Т. В. Особливості росту живої маси та її прогнозування у дочок бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної породи в різні вікові періоди онтогенезу / Руснак П. Й., Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г. // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Ґжицького. – Т. 13, № 4 (50). Ч. 3. – Львів, 2011. – С. 287–292. ISSN 2413-5550 

20. Щербатий З. Є. Відтворна здатність корів-первісток української чорно-рябої молочної породи при внутрілінійному підборі і міжлінійних кросах / Щербатий З. Є., Павлів Б. А., Боднар П. В. // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Ґжицького. – Т. 13, № 2 (48). Ч. 2. – Львів, 2011. – С. 183–189. ISSN 2413-5550 

21. Боднар П. В. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи за внутрілінійного підбору і міжлінійних кросів / Боднар П. В., Щербатий З. Є., Павлів Б. А. // Збірник наукових праць, Серія “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” / М-во аграр. політ. і продов. України, Подільський держ. аграрно-технічн. у-т. – Вип. 19. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 12–15.

22. Жмур А. Й. Ступінь консолідації української чорно-рябої молочної породи в розрізі окремих генотипів / Жмур А. Й., Музика Л. І., Кос В. Ф. // Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи : Матер. міжн. наук.-практ. конф. / М-во аграр. політ. і продов. України; Подільський держ. аграрно-технічн. у-т; Біотехнологічний ф-т. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 161–162.

23. Продуктивні якості корів української чорно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору / Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г., Боднар П. В., Павлів Б. А. // Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи : Матер. міжн. наук.-практ. конф. / М-во аграр. політ. і продов. України; Подільський держ. аграрно-технічн. у-т; Біотехнологічний ф-т. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 223–225.

24. Щербатий З. Є. Ефективність використання в стаді української чорно-рябої молочної породи бугаїв окремих ліній голштинського походження / Щербатий З. Є., Павлів Б. А., Боднар П. В. // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Ґжицького. – Т. 13, № 4 (50). Ч. 3. – Львів, 2011. – С. 363–369. ISSN 2413-5550 

25. Щербатий З. Є. Виховання національно-патріотичних фахівців для аграрного комплексу – важлива діяльність кафедри / Щербатий З. Є., Павлів Б. А., Кропивка Ю. Г. // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Ґжицького. – Т. 13, № 3 (49). Ч. 3. – Львів, 2011. – С. 338–341. ISSN 2413-5550 

26. Щербатий  З. Є. Роль музею в системі навчання і патріотичного виховання студентів / Щербатий З. Є., Слобода О. М. // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Ґжицького. – Т. 13, № 3 (49). Ч. 3. – Львів, 2011. – С. 342–347. ISSN 2413-5550 

27. Щербатий З.Є. Екстер'єрно-конституційні особливості та господарсько корисні ознаки корів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи / Щербатий З.Є., Боднар П.В. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2012. – Т. 14, № 2 (52). Ч. 3. – С. 372–390. ISSN 2413-5550 

28. Особливості росту живої маси телиць різних генотипів української чорно-рябої молочної породи та їх відповідність параметрам бажаного типу / Щербатий З.Є., Боднар П.В., Музика Л.І., Кропивка Ю.Г. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2012. – Т. 14, № 3 (53). Ч. 3. – С. 218–227. ISSN 2413-5550 

29. Руснак П.Й. Оцінка племінної цінності бугаїв-плідників за характером успадкування виходу молочного жиру у їх нащадків / Руснак П.Й., Щербатий З.Є., Кропивка Ю.Г., Руснак П.П. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2012. – Т. 14, № 2 (52). Ч. 3. – С. 312–317. ISSN 2413-5550 

30. Оріхівський Т.В. Продуктивні і відтворні якості корів-первісток симентальської породи різних виробничих типів / Т. В. Оріхівський // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2012. – Т. 14, № 3 (53). Ч. 3. – С. 128–132. ISSN 2413-5550 

31. Федорович Є.І. Природна резистентність молодняку породи лімузин та волинської м'ясної в умовах Прикарпаття / Є.І. Федорович, Н.П. Бабік, Л.І. Музика // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2012. – Т.14, № 3 (53), Ч. 3. – С. 181–189. ISSN 2413-5550 

32. Щербатий З.Є. Ефективний підбір при розведенні тварин української чорно-рябої молочної породи – запорука одержання високопродуктивних нащадків / Щербатий З.Є., Павлів Б.А., Боднар П.В. // Сільський господар: щомісячний науково-практичний журнал. – № 3-4 (193-194). – Львів, 2012. – С. 12–14.

33. Щербатий З. Є. Тривалість господарського використання корів української чорно-рябої молочної породи / З. Є. Щербатий, П. В. Боднар // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т. 15, № 1 (55). Ч. 2. – С. 249–259. ISSN 2413-5550 

34. Щербатий З. Є. Молочна продуктивність та хімічний склад молока корів української чорно-рябої молочної породи при використанні голштинів / З. Є. Щербатий, П. В. Боднар // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т. 15, № 3 (57). Ч. 3. – С. 239–248. ISSN 2413-5550 

35. Особливості газоенергетичного обміну у корів прикарпатського внутрішньо породного типу української червоно-рябої молочної породи / Ільницька О. Ю., Федорович Є. І., Музика Л. І., Бабік Н. П. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т. 15, № 3 (57), Ч. 3. – С. 82–86. ISSN 2413-5550 

36. Диференціація та консолідація заводських стад української чорно-рябої молочної і голштинської порід за групами крові / Жмур А. Й., Щербатий З. Є., Кос В. Ф. [та ін.] // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т. 15, № 3 (57). Ч. 3. – С. 68–71. ISSN 2413-5550 

37. Оріхівський Т. В. М’ясні якості молодняку різних виробничих типів симентальської породи / Т. В. Оріхівський // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т. 15, № 3 (57). Ч. 3. – С. 134–138. ISSN 2413-5550 

38. Значення деяких негенетичних факторів в селекції української чорно-рябої молочної породи / Кос В. Ф., Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г., Музика Л. І., Жмур А. Й. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т. 15, № 3 (57). Ч. 3. – С. 92–96. ISSN 2413-5550 

39. Боднарук В. Є. Аналіз генетичної мінливості української м’ясної породи великої рогатої худоби / В. Є. Боднарук, А. Й. Жмур // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т. 15. – № 3 (57), Ч. 3. – С. 3–7. ISSN 2413-5550 

40. Рангова оцінка бугаїв-плідників за характером успадкування надою і вмісту жиру в молоці у їх нащадків / Руснак П. Й., Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г., Руснак П. П. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т. 15, № 3 (57). Ч. 3. – С. 182–190. ISSN 2413-5550 

41. Боднар П. В. Морфологічні та біохімічні показники крові корів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи / П. В. Боднар, З. Є. Щербатий // Збірник наукових праць. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. № 21. – С. 30–32.

42. Щербатий З. Є. Динаміка живої маси корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи у період їх вирощування / З. Є. Щербатий, П. В. Боднар // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2013. – Вип. 3 (73). – С. 153–161.

43. Боднар П. В. Біологічні особливості корів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи / П. В. Боднар, З. Є. Щербатий // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи” / Подільський державний аграрно-технічний університет, біотехнологічний факультет, 22–24 травня 2013 року. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 140–142.

44. Бабік Н. П. Динаміка живої маси молодняку порід лімузин та волинської м’ясної / Бабік Н. П., Федорович Є. І., Музика Л. І. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Серія “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. – Вип. 21. – С. 9–12.

45. Бабік Н. П. Морфометричні параметри найдовшого м’яза спини і деяких внутрішніх органів бугайців / Бабік Н. П., Федорович В. С., Музика Л. І. // Вісник аграрної науки Причорномор’я : науковий журнал Миколаїв / Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв, 2013. – Вип. 4 (75), Т. 2, Ч. 1. – С. 9–14. 

46. Боднарук В. Є. Використання молекулярно-генетичних маркерів у селекційній роботі з великою рогатою худобою / Боднарук В. Є., Жмур А. Й. // Сільський господар. – Львів, 2013. – № 5–6. – С. 19–22.

47. Федорович Є. І. Вплив показників відтворної здатності на молочну продуктивність корів / Федорович Є. І., Щербатий З. Є., Боднар П. В. // Твариниицтво України. – 2014. – № 2. – С. 38–41. ISSN 0321-1525 

48. Щербатий З. Є. Причини вибракування корів різних генотипів і ліній / Щербатий З. Є., Боднар П. В. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, № 2 (59), Ч. 3. – С. 240–246. ISSN 2413-5550 

49. Щербатий З. Є. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній в умовах Прикарпаття / Щербатий З. Є., Боднар П. В. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, № 3 (60), Ч. 3. – С. 240–249. ISSN 2413-5550 

50. Боднар П. В. Вплив генотипу на відтворну здатність тварин / Боднар П. В., Щербатий З. Є., Федорович Є. І. // Біологія тварин : науковий журнал / Інститут біології тварин НААН. – Львів, 2014. – Т. 16, № 3. – С. 17–22. ISSN 1681-0015 

51. Динаміка живої маси телиць симентальської породи та її прогнозування в різні вікові періоди онтогенезу / Руснак П. Й., Щербатий З.Є., Кропивка Ю. Г., Оріхівський Т. В., Руснак П. П. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, № 2 (59), Ч. 3. – С. 176–183. ISSN 1681-0015 

52. Використання "разових" корів (первісток) для виробництва м’яса / Щербатий З.Є., Кос В. Ф., Музика Л. І., Боднарук В. Є., Оріхівський Т. В. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, № 2 (59), Ч. 3. – С. 235–239. ISSN 1681-0015 

53. Пославська Ю. В. Хімічний склад молока корів української чорно-рябої молочної породи впродовж лактаційного періоду / Пославська Ю. В., Федорович Є. І., Новак І. В. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, № 3 (60), Ч. 3. – С. 165–169. ISSN 1681-0015 

54. Боднарук В. Є. Органна тканиноспецифічність великої рогатої худоби та зубрів / Боднарук В. Є., Кос В. Ф., Жмур А. Й. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, № 2 (59), Ч. 2. – С. 21–26. ISSN 1681-0015 

55. Особливості генетичної структури поліської м’ясної породи великої рогатої худоби / Боднарук В. Є., Кропивка Ю. Г., Музика Л. І., Жмур А. Й. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, № 3 (60), Ч. 3. – С. 21–26. ISSN 1681-0015 

56. Щербатий З. Є. Історичні віхи біолого-технологічного факультету (До 65-річчя з дня заснування) / З. Є. Щербатий, О. М. Слобода // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, № 3 (60), Ч. 5. – С. 351–361. ISSN 1681-0015 

57. Щербатий З. Є. Економічна ефективність розведення корів української чорно-рябої молочної породи з різною часткою спадковості голштинів / Щербатий З. Є., Боднар П. В. // Сільський господар : щомісячний науково-практичний журнал. – Львів, 2014. – № 5–6. – С. 7–10.

58. Новак І. В. Вплив різних факторів на формування молочної продуктивності корів / Новак І. В., Музика Л. І., Федорович Є. І. // Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 317–319.

59. Боднарук В. Є. До питання вивчення механізмів старіння / В. Є. Боднарук, А. Й. Жмур // Сільський господар : щомісячний науково-практичний журнал. – Львів, 2014. – № 11–12. – С. 30–32.

60. Боднарук В. Є. Тур – давній предок великої рогатої худоби / В. Є. Боднарук, А. Й. Жмур // Сільський господар : щомісячний науково-практичний журнал. – Львів, 2014. – № 3–4. – С. 26–28.

61. Щербатий З. Є. Особливості розведення кролів за умов еко-технології вирощування / З. Є. Щербатий // Сучасна ветеринарна медицина. – 2014. – № 2. – С. 31–33.

62. Щербатий З. Є. Технологічні властивості та хімічний склад тушок кролів та перепелів / З. Є. Щербатий // Сучасна ветеринарна медицина. – 2014. – № 5. – С. 66–67.

63. Пославська Ю. В. Молочна продуктивність корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи / Ю. В. Пославська, Є. І. Федорович // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17, № 1 (61), Ч. 3. – С. 156–161. ISSN 2413-5550 

64. Особливості росту живої маси телиць різних порід та його прогнозування в онтогенезі / Руснак П. Й., Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г., Руснак П. П. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17, № 1 (61), Ч. 3. – С. 184–191. ISSN 2413-5550 

65. Федорович В. В. Залежність молочної продуктивності корів симентальської породи від промірів статей тіла після їх першого отелення / Федорович В. В., Оріхівський Т. В., Бабік Н. П. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17, № 1 (61), Ч. 3. – С. 218–226. ISSN 2413-5550 

66. Спрямоване вирощування ремонтних телиць – надійний захід для створення високопродуктивних молочних стад / Щербатий З. Є., Голодюк І. П., Матеуш В. Л., Руснак П. П. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17, № 1 (61), Ч. 3. – С. 281–285. ISSN 2413-5550 

67. Щербатий З. Є. Відтворна здатність телиць та корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різних ліній / Щербатий З. Є., Боднар П. В., Боднарук В. Є. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17, № 1 (61), Ч. 3. – С. 286–293. ISSN 2413-5550 

68. Порiвняльний аналiз близькородинних видiв великої рогатої худоби / Щербатий З. Є., Боднарук В. Є., Боднар П. В., Музика Л. І., Жмур А. Й. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17, № 1 (61), Ч. 3. – С. 293–299. ISSN 2413-5550 

69. Жмур А. Й. Ступінь реалізації генетичного потенціалу плідників різних порід і генотипів у стаді української чорно-рябої молочної породи / А. Й. Жмур, В. Є. Боднарук // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17, № 3 (63). – С. 191–195. ISSN 2413-5550 

70. Оріхівський Т. В. Залежність молочної продуктивності корів симентальської породи від показників їх відтворювальної здатності / Оріхівський Т. В., Федорович В. В., Гурський І. М. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17, № 3 (63). – С. 263–268. ISSN 2413-5550 

71. Пославська Ю. В. Вплив сезону народження та сезону отелення корів на їх молочну продуктивність / Пославська Ю. В., Федорович Є. І., Бабік Н. П. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17, № 3 (63). – С. 297–302. ISSN 2413-5550 

72. Динаміка живої маси дочок різних бугаїв симентальської породи та її прогнозування в окремі вікові періоди онтогенезу / Руснак П. Й., Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г., Руснак П. П. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17, № 3 (63). – С. 302–308. ISSN 2413-5550 

73. Щербатий З. Є. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи дочок різних голштинських бугаїв / З. Є. Щербатий, П. В. Боднар // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17, № 3 (63). – С. 347–354. ISSN 2413-5550

74. Пославська Ю. В. Вплив окремих паратипових факторів на формування молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи / Пославська Ю. В., Федорович Є. І., Бабік Н. П. // Біологія тварин : науковий журнал / Інститут біології тварин НААН (за матер. XІV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», м. Львів, 3-4 грудня 2015 р.). – Львів, 2015. – Т. 17, № 4. – Режим доступу: http://aminbiol.com.ua/20154pdf/22.pdf. ISSN 1681-0015 

75. Боднар П. В. Використання селекційних індексів за комплексом фенотипових ознак в селекції молочної худоби та диференціації її за господарським призначенням / П. В. Боднар, М. Р. Боднар // Біологія тварин : науковий журнал / Інститут біології тварин НААН (за матер. XІV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», м. Львів, 3-4 грудня 2015 р.). – Львів, 2015. – Т. 17, № 4. – Режим доступу: http://aminbiol.com.ua/20154pdf/22.pdf. ISSN 1681-0015 

76. Щербатий З. Є. Динаміка живої маси корів української чорно-рябої молочної породи у період їх вирощування дочок різних голштинських бугаїв / Щербатий З. Є., Боднар П. В. // Сільський господар : щомісячний науково-практичний журнал. – Львів, 2015. – № 1–3. – С. 15–22.

77. Боднарук В. Є. Генетичні аспекти біотехнології та медицини / В. Є. Боднарук, А. Й. Жмур // Сільський господар : щомісячний науково-практичний журнал. – Львів, 2015. – № 4–6. – С. 5–6.

78. Боднар П. В. Вплив матерів на молочну продуктивність дочок української чорно-рябої молочної породи / П. В. Боднар, З. Є. Щербатий // Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи : Матер. V міжн. наук.-практ. конф. (21–22 травня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Подільський держ. аграрно-технолог. у-т, Ф-т ТВППТ. – Камянець-Подільський, 2015. – С. 76–77.

79. Бібік Н. П. Генетична структура тварин волинської м’ясної породи / Н. П. Бібік, Л. І. Музика // Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи : Матер. V міжн. наук.-практ. конф. (21–22 травня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Подільський держ. аграрно-технолог. у-т, Ф-т ТВППТ. – Камянець-Подільський, 2015. – С. 73–74.

80. Щербатий З. Є. Довічна продуктивність та економічна ефективність розведення корів української чорно-рябої молочної різних генотипів в умовах Прикарпаття / З. Є. Щербатий, П.  В. Боднар // Науково-інформаційний вісник : Збірник інформаційних повідомлень, статтей, доповідей і тез науково-практичних конференцій викладачів, аспірантів, магістрів, студентів / Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет” / Біолого-технологічний факультет. – Херсон, 2015. – Вип. 5. – С. 48–49.

81. Щербатий  З. Є. Динаміка живої маси корів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи у період їх вирощування / З. Є. Щербатий, П.  В. Боднар // Науково-інформаційний вісник : Збірник інформаційних повідомлень, статтей, доповідей і тез науково-практичних конференцій викладачів, аспірантів, магістрів, студентів / Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет” / Біолого-технологічний факультет. – Херсон, 2015. – Вип. 5. – С. 49–50.

82. Пославська Ю. В. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різної лінійної належності / Ю. В. Пославська, Є. І. Федорович // Науково-інформаційний вісник : Збірник інформаційних повідомлень, статтей, доповідей і тез науково-практичних конференцій викладачів, аспірантів, магістрів, студентів / Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет” / Біолого-технологічний факультет. – Херсон, 2015. – Вип. 5. – С. 34–35.

83. Боднар П. В. Філософські, соціальні та психолого-педагогічні проблеми патріотичного виховання студентів / Боднар П. В., Музика Л. І., Жмур А. Й. // Парадигма національно-патріотичного виховання у ВНЗ : Матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Львів, 25-30 листопада 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 308–314.

84. Боднар П. В. Етапи та механізми реалізації патріотичного виховання студенської молоді / Боднар П. В., Боднарук В. Є., Оріхівський Т. В. // Парадигма національно-патріотичного виховання у ВНЗ : Матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Львів, 25-30 листопада 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 314–320.

85. Боднарук В. Є. Роль генетики і вирішенні проблеми раку / Боднарук В. Є., Боднар П. В., Жмур А. Й. // Сільський господар : щомісячний науково-практичний журнал. – Львів, 2015. – № 10–11. – С. 34–35. 

86. Відтворна здатність телиць та корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різного походження / Щербатий З. Є., Козенко О. В., Боднар П. В., Боднарук В. Є. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2016. – Т. 18, № 1 (65), Ч. 3. – С. 177–184. ISSN 2413-5550 

87. Генетична терапія / Боднарук В. Є., Кропивка Ю. Г., Боднар П. В., Жмур А. Й. // Сільський господар. Додаток до Наукового вісника Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – Львів, 2016. – С. 19–21.

88. Динаміка росту живої маси нетелів різних порід та його прогнозування в окремі вікові періоди онтогенезу / Руснак П. Й., Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г., Козенко О. В., Руснак П. П. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2016. – Т. 18, № 1 (65), Ч. 3. – С. 120–126. ISSN 2413-5550 

89. Жмур А.Й. Генетична диференціація чорно-рябої худоби за В-системою груп крові ?/ А. Й. Жмур, В. Є. Боднарук // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. Серія “Сільськогосподарські науки”. – Львів, 2016. Т. 18, №2 (67). – С. 94–96. doi:10.15421/nvlvet6721. ISSN 2413–5550 print, ISSN 2518–1327 online 

90. Порівняльний аналіз генетичної структури батьківських порід та їх помісей / Боднарук В. Є., Музика Л. І., Жмур А. Й., Оріхівський Т. В. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. Серія “Сільськогосподарські науки”. – Львів, 2016. Т. 18, №2 (67). – С. 21–24. doi:10.15421/nvlvet6705. ISSN 2413–5550 print, ISSN 2518–1327 online 

91. Пославская Ю. В. Особливості росту живої маси корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи у період їх вирощування / Пославская Ю. В., Федорович Е. И., Боднар П. В. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. Серія “Сільськогосподарські науки”. – Львів, 2016. Т. 18, №2 (67). – С. 199–203. doi:10.15421/nvlvet6744. ISSN 2413–5550 print, ISSN 2518–1327 online 

92. Пославська Ю. В. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої породи від індексу за походженням / Пославська Ю. В., Федорович Є. І. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2016. – Т. 18, № 1 (65), Ч. 3. – С. 106–110. ISSN 2413-5550 

93. Пославська Ю. В. Вплив екстер’єру корів-первісток української чорно-рябої молочної породи на формування їх подальшої молочної продуктивності / Пославська Ю. В., Федорович Є. І., Боднар П. В. // Розведення і генетика тварин. – Вінниця, 2016. – Вип. 51. – С. 131–139. 

94. Пославська Ю. В. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від живої маси і віку при першому осіменінні та першому отеленні / Пославська Ю. В., Федорович Є. І., Боднар П. В. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Твариництво». – Суми, 2016. – Вип. 5 (29). – С. 89–95. ISSN 2307-9533 

95. Сiра українська порода великої рогатої худоби / Щербатий З. Є., Козенко О. В., Боднарук В. Є., Музика Л. І., Жмур А. Й., Оріхівський Т. В. // Науковий вісник Львівського НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2016. – Т. 18, № 1 (65), Ч. 3. – С. 173–177. ISSN 2413-5550 

96. Федорович Є. І. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від продуктивності їх матерів / Федорович Є. І., Пославська Ю. В., Боднар П. В. // Науковий вісник "Асканія-Нова" : наук.-теорет. фах. журн. / Ін-т тваринництва степових р-нів ім. М. Ф. Іванова “Асканія-Нова” – Нац. наук. селекційно-генет. центр з вівчарства. – Нова Каховка: ПИЕЛ, 2016. – Вип. 9. – С. 230–237.

97. Характеристика корів симентальської породи за господарськи корисними ознаками в умовах Львівщини / Федорович В. В., Оріхівський Т. В., Бабік Н. П., Федорович Є. І., Осередчук Р. С. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. Серія “Сільськогосподарські науки”. – Львів, 2016. Т. 18, №2 (67). – С. 255–260. doi:10.15421/nvlvet6756. ISSN 2413–5550 print, ISSN 2518–1327 online 

98. Щербатий З. Є. Динаміка росту живої маси та екстер'єрно-конституційні особливості корів української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції / Щербатий З. Є., Боднар П. В., Кропивка Ю. Г. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. Серія “Сільськогосподарські науки”. – Львів, 2016. Т. 18, №2 (67). – С. 281–286. doi:10.15421/nvlvet6761. ISSN 2413–5550 print, ISSN 2518–1327 online

Нові методи досліджень (патенти)

99. Розроблено новий метод підбору телиць і корів української чорно-рябої молочної породи, що дає можливість комплектувати маточне поголів’я стад високопродуктивними тваринами та підвищити ефективність селекційно-племінної роботи. Матеріали Патенту України на корисну модель № 73433 «Спосіб підбору телиць і корів для комплектування маточного поголів’я стад української чорно-рябої молочної породи» / Щербатий З. Є., Павлів Б. А., Кропивка Ю. Г., Боднар П. В., Оріхівський Т. В. – Київ – 25.09.2012, Бюл. № 18.

100. Розроблено новий метод добору корів-первісток за комплексом ознак при формуванні молочного стада / Боднар П. В., Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г. (Підготовлено заявку на патент України на корисну модель).

 

load page 0.061732 second, load CPU 0.03