Кафедра генетики і розведення тварин

в.о. завідувача кафедри
доцент
Музика Леся Іванівна

1. Щербатий Зеновій Євгенович – “Методи консолідації західного внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи при використанні різних генотипових груп чорно-рябої худоби”.

2. Кропивка Юрій Григорович – “Використання генетичного потенціалу голштинської породи для підвищення продуктивності тварин західного внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи”.

3. Музика Леся Іванович – “Особливості ліпідного обміну у корів в залежності від віку, сезону року, молочної продуктивності і утримання”.

4. Боднарук Володимир Євгенович – “Генетична диференцiацiя великої рогатої худоби м'ясного та молочного напрямку продуктивності”.

5. Боднар Петро Васильович – “Ефективність використання генофонду голштинської породи в умовах Прикарпаття”.

6. Руснак Петро Йосипович – “Вивчення вікових змін живої маси молодняку великої рогатої худоби та її прогнозування”.

7. Жмур Андрій Йосифович – “Генотипові особливості популяції чорно-рябої худоби західного регіону України”.

8. Оріхівський Тарас Володимирович – “Продуктивні якості тварин різних типів симентальської породи в умовах Прикарпаття”.

9. Пославська Юлія Володимирівна – “Формування молочної продуктивності корів залежно від різних генетичних та паратипових факторів”.

 

load page 0.078409 second, load CPU 0.29