Кафедра годівлі тварин та технології кормів
Завідувач кафедри, професор
Півторак Ярослав Іванович

 

 

Викладання годівлі тварин проводилося від часу заснування Львівської ветеринарної школи у 1881 році. Першим професором, котрий читав лекції з годівлі тварин, був Антоній Баранський. У 1881-1905 роках, крім фізіології і фармакології з токсикологією, він викладав годівлю тварин із гігієною. Йому належить підручник «Живлення худоби» (Львів, 1889). У наступні 20 років (1905-1924) годівлю викладав проф. Станіслав Фібіх. 

У 1935 році в академії була створена самостійна кафедра під назвою – кафедра загальної годівлі і живлення тварин. Очолив її проф. Тадей Ольбрихт. У 1939-1944 роках кафедрою годівлі тварин завідував проф. Владислав Герман.

Завідувачами кафедри годівлі сільськогосподарських тварин від 1945 року були: доц. Васильєв Н.В. (1945-1948), доц. Ірванець М.І. (1948-1950), доц. Архипов В.В. (1950-1951), доц. Удольський Д.М. (1951-1952), доц. Сапунов В.А. (1952-1955), доц. Балабанова А.М. (1955-1960), проф. Василенко Д.Я. (1960-1965), доц. Константинова Л.Б. (1965-1976), проф. Столярчук П.З. (1976- 2010), проф. Півторак Я.І. (від 2010 року)

Два викладачі кафедри є членами спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій, професори: Півторак Я.І., Дармограй Л.М.

На кафедрі організовано музей кормів, навчальні стенди зі сучасних технологій – виробництво яловичини, а також закладання та використання культурних пасовищ, державні стандарти на корми, кормові, отруйні і шкідливі рослини, також на кафедрі читаються лекції і практичні заняття з використанням мультимедійної техніки.

Коли в 1960-1965 роках кафедру очолював тодішній ректор інституту проф. Василенко Д.Я., при кафедрі відкрили аспірантуру. Розпочалося широке вивчення впливу консервованих (різні види силосів) і оброблених (дріжджованих) кормів на продуктивність сільсько-господарських тварин. Розширилися зв’язки кафедри з виробництвом.

Наукові розробки з інтенсивної відгодівлі худоби сухими і напівсухими сумішками демонструвалися на ВДНГ СРСР. Діяли на Львівщині школи передового досвіду, де читали лекції науковці кафедри годівлі тварин.

Впроваджено технологію інтенсивної відгодівлі свиней (комплекс «Кавське» Стрийського району), спрямоване вирощування ремонтних телиць (господарство ім. Тараса Шевченка та ім. Івана Франка Горохівського району).

Науковці кафедри ведуть заняття та наукові дослідження у 6 передових базових господарствах західного регіону. За свої розробки одержали – 14 патентів, опублікували 495 наукових статей, видали 12 книг в т.ч. 8 популярних монографій.

Працівниками кафедри захищено за останні 20 років – 3 докторських та 9 кандидатських дисертацій.

Визнання спеціалістів одержали книги: «Господар двору та його наближені», «Ви придбали собаку чи котика», «Ой чий то кінь стоїть», «Сурми тривоги». Професор П.З.Столярчук був співавтором Всеукраїнського підручника: «Годівля сільськогосподарських тварин» та довідника «Заготівля кормів і нормована годівля сільськогосподарських тварин» та ін.

Науковий колектив кафедри складається із 2 докторів с.-г. наук, професорів, 7 кандидатів наук, з них 5 доцентів. На кафедрі навчається в аспірантурі 2 чол., працює 2 старших лаборанти. На кафедрі працює 2 заступники декана біолого-технологічного факультету, 4 куратори груп: доц. Лесів С.М., Петришак Р.А., Голодюк І.П., ст. викл. Семчук І.Я.

Викладачі кафедри керують студентським науковим гуртком. Студенти-гуртківці на основі власних досліджень виконують випускні дипломні роботи. Окремі випускники-гуртківці готують на кафедрі свої магістерські роботи. Для цього часто використовується база філіалу кафедри. Окремі науковці беруть постійну участь у міжнародних конференціях та симпозіумах. 

Доц. Слобода О.М. завідує народним музеєм історії університету. Кожного тижня у вівторок проводяться екскурсії для студентів з історії університету, на яких прищеплюється любов до спеціальності. 

Викладачі кафедри регулярно виступають на обласних і районних семінарах, постійно підтримують зв'язок із сучасним виробництвом – колективними і фермерськими господарствами.

Викладання годівлі тварин проводилося від часу заснування Львівської ветеринарної школи у 1881 році. Першим професором, котрий читав лекції з годівлі тварин, був Антоній Баранський. У 1881-1905 роках, крім фізіології і фармакології з токсикологією, він викладав годівлю тварин із гігієною. Йому належить підручник „Живлення худоби” (Львів, 1889). У наступні 20 років (1905-1924) годівлю викладав проф. Станіслав Фібіх. У кінці 20-х і до середини 30-х років курс годівлі читався в академії як частина курсу тваринництва. Його вели проф. Зиґмунт Марковський та проф. Тадей Ольбрихт.

У 1935 році в академії була створена самостійна кафедра під назвою – кафедра загальної годівлі і живлення тварин. Очолив її проф. Тадей Ольбрихт. У 1939-1944 роках кафедрою годівлі тварин завідував проф. Владислав Герман.

Завідувачами кафедри годівлі сільськогосподарських тварин від 1945 року були: доц. Васильєв Н.В. (1945-1948), доц. Ірванець М.І. (1948-1950), доц. Архипов В.В. (1950-1951), доц. Удольський Д.М. (1951-1952), доц. Сапунов В.А. (1952-1955), доц. Балабанова А.М. (1955-1960), проф. Василенко Д.Я. (1960-1965), доц. Константинова Л.Б. (1965-1976), проф. Столярчук П.З. (від 1976 року). Отже, найбільш тривалий час працювали і працюють зав. кафедрою доц. Л.Б. Костянтинова (11 років) та проф. П.З. Столярчук (34 роки).

На даний час на кафедрі працює 11 осіб: завідувач кафедри, д. с.-г. наук, професор Півторак Я.І.; д. с.-г. наук, професор кафедри Дармограй Л.М.; к. с.-г. наук, доценти: Лесів С.М., Петришак Р.А., Наумюк О.С., Слобода О.М., Голодюк І.П.; к. с.-г. наук, асистенти: Семчук І.Я., Матеуш В.Л.; старші лаборанти: Комищук М.Д., Синюта Т.Й.

Усі викладачі кафедри є випускниками зооінженерного факультету академії, а їх дисертаційні роботи відповідають профілю кафедри – годівля тварин і технологія кормів.

load page 1.078762 second, load CPU 0.13