Кафедра годівлі тварин та технології кормів
Завідувач кафедри, професор
Півторак Ярослав Іванович

 

 

Кафедра годівлі тварин і технології кормів співпрацює, згідно укладених угод про навчально-виробничу та наукову співпрацю, з такими науковими установами:

1. Лабораторія годівлі тварин і технології кормів Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України;

2. Лабораторія живлення великої рогатої худоби Інституту біології тварин НААН України;

3. Лабораторія контролю кормових добавок та преміксів Державного науково-дослідного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.

4. Кафедрою живлення тварин Краківського аграрного університету ім. Г. Коллантая (Польща).

 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва», м. Львів, ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 27-28 жовтня 2011 р. (проф. Півторак Я.І., проф. Дармограй Л.М., доц. Лесів С.М., доц. Наумюк О.С., доц. Петришак Р.А., доц. Голодюк І.П., ст. викл. Матеуш В.Л.).

2. Міжнародна науково-практична конференція: «Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи», м. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 16-18 березня 2011 р. (проф. Півторак Я.І., доц. Наумюк О.С., доц. Петришак Р.А., доц. Голодюк І.П., ст. викл. Матеуш В.Л.).

3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва», 20-21 квітня 2011 р., м. Вінниця (проф. Півторак Я.І.).

4. Міжнародна науково-практична конференція «Промислове і декоративне птахівництво: проблеми та перспективи», 12-13 жовтня 2011 р., м. Кам’янець-Подільський (проф. Дармограй Л.М., доц. Лесів С.М.).

5. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та біологічні основи ефективного скотарства», 13-15 жовтня 2011 р., м. Миколаїв (проф. Дармограй Л.М.).

6. Міжнародна наукова конференція з нагоди 250-річчя Вітебської академії ветеринарної медицини, 3-5 листопада 2011 р., м. Вітєбськ (проф. Дармограй Л.М.).

7. Науково-практична конференція «Молоді вчені у вирішенні проблем виробництва та переробки продукції тваринництва», 29-30 листопада 2011 р., м. Вінниця (проф. Дармограй Л.М.).

8. Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва», м. Львів, ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, жовтень 2012 р.( проф. Півторак Я.І., проф. Дармограй Л.М., доц. Наумюк О.С., доц. Петришак Р.А., доц. Голодюк І.П., ст. викл. Матеуш В.Л.,).

9. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи», 14-16 березня 2012 р., м. Кам’янець-Подільський (проф. Дармограй Л.М.).

10. Науково-практичний семінар «Інноваційні підходи до створення ефективної системи кормовиробництва», 25-26 квітня 2012 року, м.Тернопіль (проф. Дармограй Л.М.,).

11. Науково-практична конференція «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу», 17-18 травня 2012 р., м. Львів. ДУ Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України (проф. Дармограй Л.М.).

12. Науково-практичний семінар «Інноваційні підходи до створення ефективної системи кормовиробництва», 31 травня 2012 р., м. Львів (проф. Дармограй Л.М.).

13. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 4-5 жовтня 2012 р., м. Львів, Інститут біології тварин (проф. Дармограй Л.М.).

14. XV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные проблемы интенсивного розвития животноводства», жовтень 2012 р., м. Горки (Білорусь) (проф. Дармограй Л.М.).

15. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва», м. Львів, ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 24-25 жовтеня 2013 р. (проф. Півторак Я.І., проф. Дармограй Л.М., доц. Лесів С.М., доц. Наумюк О.С., доц. Петришак Р.А., доц. Голодюк І.П.).

16. International Conference “New trends of research in animal sciences”, Krakow, June 20-21, 2013 (проф. Дармограй Л.М.).

17. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічі аспекти технології тваринництва і виробництва продукції», 10-11 жовтня 2013 р., м. Миколаїв (проф. Дармограй Л.М.).

18. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи», 22-24 травня 2013 р., м. Кам’янець-Подільський (проф. Дармограй Л.М.).

19. ХХV Міжнародна агропромислова виставка-ярмарок «АГРО-2013», м. Київ, Експоцентр, 22-25 травня 2013 р. (доц. Слобода О.М.).

20. Міжнародна науково-практична конференція «Екотрофологія. Прогрес, проблеми, перспективи екологічно безпечного виробництва». – Біла-Церква, жовтень 2013 р. (доц. Петришак Р.А.).

21. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва», м. Львів, ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 30-31 жовтеня 2014 р. (проф. Півторак Я.І., проф. Дармограй Л.М., доц. Лесів С.М., доц. Наумюк О.С., доц. Петришак Р.А., доц. Голодюк І.П., асп. Шевченко М.Є.).

22. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу», 15-16 травня 2014 р., м. Львів. Державна установа «Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни» МОЗ України (проф. Дармограй Л.М.).

23. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика годівлі сільськогосподарських тварин», 12-13 березня 2015 р., м. Київ (проф. Півторак Я.І., проф. Дармограй Л.М., асп. Шевченко М.Є.).

24. Міжнародна науково-практична конференція «Біоенергетика і сталий розвиток сільських технологій», 25-26 травня 2015 р., м. Бережани, Бережанський агротехнічний інститут (проф. Дармограй Л.М.).

25. Науково-практична конференція «Підвищення конкурентоздатності галузі кролівництва та хутрового звірівництва в Україні, актуальні проблеми розвитку», 18 червня 2015 р., м. Черкаси, Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН (проф. Дармограй Л.М.).

26. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми годівлі тварин в умовах високоінтенсивних технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», 25-26 вересня 2015 р., м. Біла Церква (проф. Дармограй Л.М., асп. Шевченко М.Є.).

27. ХХV Міжнародна агропромислова виставка-ярмарок «АГРО-2013», м. Київ, Експоцентр, 22-25 травня 2013 р. (доц. Слобода О.М.).

 

 Статті у закордонних виданнях 

1. Darmohray L.M. Comparative assessment of protein solubility of Galega orientalis (Lam) in vitro)/ L.M. Darmohray, V.P. Fitsyk // Międzynarodowa sesją, kól naukowyh. – Kraków, 2011. – Р. 40-42 

2. Darmohray L.M. Of full granules containing Galega orientalis (Lam) feeding of various breeds doe rabbits)/ L.M. Darmohray, V.P. Fitsyk // Międzynarodowa sesją, kól naukowyh. – Kraków, 2011. – Р. 32-34 

3. Darmohray L.M. Productive performance of granulated feed on growth of rabbits / L.M. Darmohray, V.P. Fitsyk // Międzynarodowa sesją, kól naukowyh. – Kraków, 2011. – Р. 43-45 

4. Darmohray L.M. Study of content of biologically active substances in plant organs Galega orientalis (Lam)/ L.M. Darmohray, V.P. Fitsyk // Międzynarodowa sesją, kól naukowyh. – Kraków, 2011. – Р. 29-31 

5. Дармограй Л.М. Оценка питательной и биологической ценности кормов с Galega orientalis (Lam) в системе INRA-88 // Ученые записки учреждения образования “Витебская ордена “Знак Почета” государственная академия ветеринарной медицины”. – Витебск, 2011. – Т.47, В.2, Ч.1. – С. 276-279 

6. Bobko K. Analysis of the chemical composition and the nutritional value of cerea from the ecological farm/ Bobko K., Biel W., Jaskowska І., Piwtorak Ja., Petryszak R., Petryszak O. // Folia pomeranae universitatis technologiae stetinensis. – Stetin, 2012. – Agric., Aliment. Pisc., Zootech. 272 (11). – Р.5-11 

7. Darmohray L.M. Productive effects of the granular feedstuff on the reproductive capabilities of doe rabbits / L.M. Darmohray, V.P. Fitsyk // ІІ Międzynarodowa sesją, kól naukowyh. – Kraków, 2012. – Р. 54-56. 

8. Bobko K. Wplyw mieszanek przemyslowych o roznej strukturze na odchow prosiat i warchlakow / Bobko K., Biel W., Neska A., Piwtorak Ja., Petryszak R., Petryszak O. – Szczecin (Polska): Acta Sci. Pol // Zootechnica, 2013, – 12 (1). – Р. 3-10 

9. Darmohray L.M. The influence of various types of feeding upon the growth rate of rabbits grown for meat // International Conference. – Kraków, April 2013. – Р. 30-31 

10. Darmohray L.M. The qualitative assessment of the content of biologically active substances and antimicrobial activity of Galega orientalis (Lam) // International Conference “New trends of research in animal sciences” - Krakow, June 20-21, 2013. – Р. 123-124 

11. Дармограй Л.М. Влияние репродуктивных качеств кроликоматок на дальнейшую откормочную и мясную производительность гибридного молодняка кролей / Л.М. Дармограй, И.С. Лучин // Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития АПК: Сб. науч. Трудов Башкирского ГАУ, Уфа, 2013. – Ч.1. – С. 230-234 

12. Дармограй Л.М. Инновационные подходы к определению питательной ценности кормов для жвачных животных // Вестник Алтайского государственного аграрного у-та. Барнаул, 2013. – Ч. 2. – С. 146-149 

13. Соболев А.И. Качество мяса цыплят-бройлеров при использовании добавок селена в составе комбикормов / А.И. Соболев, Р.А. Петришак // Аграрный вестник Верхневолжья. – 2013. - № 2. – С. 35-39 

14. Дармограй Л.М. Биотестирование антимикробных свойств растения Galega orientalis (Lam) // Ученые Записки УО «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины». – Витебск, 2014. – Т. 47. – В. 2. – Ч.1. – С. 276-279 

15. Щербатый З.Е. Особенности роста живой массы чисто-породного и помесного молодняка украинской чёрно-пёстрой молочной породы // Ученые Записки УО «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины» / З.Е. Щербатый, Ю.Г. Кропивка, П.И. Руснак, И.П. Голодюк, П.В. Боднар. – Витебск, 2014. – Т.50, В.2, Ч.1. – С. 345-348 

16. Sobolev A.I. Influence of germanium supplements on fodder on small goose productive quality grown on meat / Sobolev A., Petryszak R., Petryszak O. // Teoretyczne I praktyczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki. – Poznan. 30. 09. 15. – P. 39-42 

17. Дармограй Л.М. Эффективность технологии скармливания кормовых дрожжей рода saccharomyces поместному молодняку кроликов / Л.М. Дармограй, И.С. Лучин // Учреждение образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». Матер. XVIII Междунар. науч.-практ. конф. – г. Горки, 2015. – С. 68-73 

18. Михур Н.И. Перспективы интенсивного откорма скота с использованием однотипных рационов / Зоотехническая наука в условиях современных вызовов / Н.И. Михур, Я.И. Пивторак // Матер. научно-практ. конференции с международным участием  Вятская ГСХА. – Киров, 2015. – С. 219-224 

19. Семчук И.Я. Организация нормированного кормления ремонтных телок / И.Я.Семчук, Я.И.Пивторак // Матер. научно-практ. конференции с международным участием (14-15 мая 2015 г.). – Вятская ГСХА. – Киров, 2015. – С. 339-342 

20. Darmohray L.M. Bioactivity of Pure Cultures of Bacteria and Yeast in the Background Action of the Water Extract of a Plant Galega orientalis (Lam) / L.M. Darmohray, М.V. Gonchar // Research & Reviews: Journal of Veterinary Sciences. – 2015, May-September. – S. 82-85.

 

Статті у фахових виданнях України, що мають ISSN

1. Голодюк І.П. Ефективність використання високоякісного комбінованого силосу, як основного об’ємистого корму при спрямованому вирощуванні ремонтних телиць / [І.П. Голодюк, В.Л. Матеуш, О.С. Наумюк, Р.А. Петришак] // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2011. – Т.13, №2 (48), Ч.2. – С. 31-35 (ІSSN 2413-5550)

2. Дармограй Л.М. Антимікробні властивості Galega orientalis (Lam) // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2011. – Т. 13, №2 (48), Ч.2. – С. 51-54 (ІSSN 2413-5550)

3. Дармограй Л.М. Конверсія гранульованого комбікорму різного складу у продукцію при вирощуванні кролів на м’ясо // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2011. – Т.13, №4 (50), Ч.3. – С. 103-107 (ІSSN 2413-5550).

4. Дармограй Л.М. Продуктивна дія гранульованих комбікормів на інтенсивність росту та забійні показники кролів // Зб. наук. праць ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2011. – В.19. – С. 51-54 (ISSN 2410-1125).

5. Півторак Я.І. Вплив кормосумішок власного виробництва на молочну продуктивність корів /[Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, С.М. Лесів та ін.] // Зб. наук. праць ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2011. – В.19. – С.112-114 (ISSN 2410-1125).

6. Півторак Я.І. Значення мікроелементів у життєдіяльності тварин / Я.І.Півторак, М.І.Воробель // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2011. – Т.13, №4(50), Ч.3. – С. 54-60 (ІSSN 2413-5550).

7. Півторак Я.І. М’ясна продуктивність оброшинських гусей при включенні в склад комбікорму мінеральних добавок / Я.І. Півторак, М.М. Хомик // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2011. – Т.13, №4(50), Ч.З. – С. 328-330 (ІSSN 2413-5550).

8. Півторак Я.І. Продуктивні показники гусей при включенні до складу комбікорму цеоліту і перліту / Я.І. Півторак, М.М. Хомик // // Зб. наук. праць ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2011. – В.19. – С.185-187 (ISSN 2410-1125).

9. Півторак Я.І. Шляхи ефективної організації виховання студентів у вищій школі / Я.І.Півторак, С.М.Лесів, І.Я.Семчук, В.Л.Матеуш // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2011. – Т.13, №3(49). – С. 257-261 (ІSSN 2413-5550).

10. Півторак Я.І. Якість і конкурентноздатність продукції як важливі фактори інтенсифікації економіки / Я.І.Півторак Я.І., Н.М.Гордійчук // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2011. – Т.13, №1(47). – С. 178-180 (ІSSN 2413-5550).

11. Півторак Я.І. Якість і конкурентоздатність продукції як важливі фактори інтенсифікації економіки / Я.І.Півторак, Н.М.Гордійчук // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2011. – Т.13, №1 (47). – С. 178-180 (ІSSN 2413-5550).

12. Соболєв О.І. Ефективність використання селену в складі комбікормів для м’ясних каченят / О.І.Соболєв, Р.А.Петришак, С.М.Лесів // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2011. – Т.13, №2(48), Ч.2. – С.130-136 (ІSSN 2413-5550).

13. Piwtorak Ja. Efficiency of selenium using in the content of mixed fodder for meat ducklings / Ja.Piwtorak, R.Petryszak, K.Bobko, W.Biel, O.Petryszak // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2012. – Т.14, №2 (52).– С. 404-409 (ІSSN 2413-5550).

14. Дармограй Л.М. Біоактивність чистих культур бактерій та дріжджів на тлі дії водного екстракту Galega orientalis (Lаm) // Зб. наук. праць ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2012. – В. 20. – С.77-81 (ISSN 2410-1125).

15. Дармограй Л.М. Встановлення розчинності протеїну та вмісту біологічно активних речовин у кормах – важливі чинники технологічної й продуктивної можливості // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького.– Львів, 2012. – Т.13, №4(50), Ч.3. – С. 238-242 (ISSN 2413-5550).

16. Дармограй Л.М. Порівняльна оцінка розчинності протеїну та вмісту біологічно активних речовин у кормах in vitro // Зб. наук. праць ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2012. – В. 20. – С.71-76 (ISSN 2410-1125).

17. Дармограй Л.М. Продуктивність корів і бугайців української червоно-рябої молочної породи при згодовуванні сінажу із Galega orientalis (Lam) // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2012. – Т.2, В.4(63), Ч.2. – С. 23-26 (ISSN 2313-092X).

18. Дармограй Л.М. Тестування антимікробних властивостей Galega orientalis (Lam) / Л.М. Дармограй, М.В. Гончар // Біологія тварин. – Львів, 2012. – Т. 13. – № 1-2. – С 216-221 (ISSN 1681-0015).

19. Дармограй Л.М. Функціональні і продуктивні показники дійних корів та бугайців на відгодівлі при згодовуванні сінажу із галеги східної (Galega orientalis (Lаm)) // Біологія тварин. – Львів, 2012. – Т. 13. – № 1-2. – С. 211-215 (ISSN 1681-0015).

20. Півторак Я.І. Використання мінеральної кормової добавки при силосно-жомовій відгодівлі молодняку великої рогатої худоби / Я.І.Півторак, О.М.Слобода, І.П.Голодюк та ін.] // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2012 – Т.14, №4(54), Ч.З. – С.153-157 (ІSSN 2413-5550).

21. Півторак Я.І. Вплив спрямованого вирощування ремонтних телиць на молочну продуктивність корів-первісток / [Я.І.Півторак, І.П.Голодюк, О.С.Наумюк та ін.] // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2012. – Т.14, №3 (53), Ч.3. – С. 149-152 (ІSSN 2413-5550).

22. Півторак Я.І. Ефективність вирощування молодняку свиней на м’ясо за різних умов нормованої годівлі / [Я.І. Півторак, І.Я. Семчук, І.П. Голодюк та ін.] // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2012. – Т.14, №2 (52), Ч.2. – С. 294-297 (ІSSN 2413-5550).

23. Дармограй Л.М. Порівняльна оцінка впливу різних типів годівлі на продуктивність кролів Прикарпаття / Л.М.Дармограй, І.С.Лучин // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2013. – Т. 15, № 1 (55), Ч.2. – С. 81-86 (ISSN 2413-5550).

24. Дармограй Л.М. Продуктивна дія концентратів на інтенсивність росту свиней // Зб. наук. праць ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2013. – В. 21. – С. 95-99 (ISSN 2410-1125)

25. Дармограй Л.М. Продуктивна дія різних типів годівлі на репродуктивні та відгодівельні показники кролів // Зб. наук. праць ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2013. – В. 21. – С.91-94 (ISSN 2410-1125).

26. Лесів С.М. Перспективи використання енергоощадних технологій в сільському господарстві / [С.М. Лесів, Я.І. Півторак, І.П. Голодюк та ін.] // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т.15, №1 (55), Ч.23. – С. 148-151 (ІSSN 2413-5550).

27. Півторак Я.І. Використання нетрадиційного виду корму в годівлі лактуючих корів / [Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, О.С. Наумюк та ін.] // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т.15, №3 (57), Ч.3. – С. 145-148 (ISSN 2413-5550).

28. Дармограй Л.М. Дослідження розчинності протеїну кормів різного походження та вмісту біологічно активних речовин в умовах IN VITRO // Біологія тварин. – Львів, 2014. – Т. 16. – № 3. – С 29-34 (ISSN 1681-0015).

29. Дармограй Л.М. Конверсія комбікорму та продуктивні показники молодняку кролів за різної кількості дріжджів / Л.М.Дармограй, М.Є.Шевченко // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т 2, № 2 (59), Ч.3. – С. 58-67 (ISSN 2413-5550).

30. Дармограй Л.М. Поживна цінність і продуктивна дія біомаси дріжджів на організм тварин і птиці / Л.М.Дармограй, М.Є.Шевченко // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т.16, № 2 (59), Ч.3. – С. 83-88 (ISSN 2413-5550).

31. Дармограй Л.М. Концептуальні засади визначення поживної цінності кормів та нормування годівлі жуйних тварин у системі INRA-88 / Л.М.Дармограй, І.С.Лучин // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, № 2 (59), Ч.3. – С. 76-82 (ISSN 2413-5550).

32. Лесів С.М. Про виявлення закономірності обміну кисню в організмі тварин / С.М. Лесів, Я.І. Півторак // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т.16, №3 (60). – С.124-131 (ISSN 2413-5550).

33. Півторак Я.І. Формування м’ясної продуктивності відгодівельних бугайців від рівня енергетичного живлення / Я.І.Півторак, Н.І.Міхур // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т.16, №3 (60). – С. 158-164 (ISSN 2413-5550).

34. Півторак Я.І. Використання кормових дріжджів в годівлі великої рогатої худоби / [Я.І.Півторак, І.П.Голодюк, Р.А.Петришак та ін.] // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т.16, №2 (59), Ч.3. – С. 162-168 (ISSN 2413-5550).

35. Півторак Я.І. Використання нетрадиційного виду корму в годівлі лактуючих корів / [Я.І.Півторак, О.С.Наумюк, Р.А.Петришак та ін.] // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2012 – Т.14, №2 (52), Ч.2. – С.294-297 (ISSN 2413-5550).

36. Півторак Я.І. Організація інтенсивної відгодівлі молодняку великої рогатої худоби в залежності від віку та енергетичного живлення / Я.І.Півторак, Н.І.Міхур // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т.16, №3 (60). – С.140-148 (ISSN 2413-5550).

37. Слобода О.М. Біолого-господарські аспекти використання фітами при годівлі курей-несучок / О.М.Слобода, Л.Я.Слобода, Н.І.Салівончик // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т.16, №2 (59), Ч.3. – С. 197-204 (ISSN 2413-5550).

38. Богдан І.М. Репродуктивні якості свиноматок при згодовуванні в складі раціону кормової добавки «ПРОПІГ пав» / І.М.Богдан, Я.І.Півторак // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т.17, №3 (63), Ч.3. – С.133-139 (ІSSN 2413-5550). 

39. Дармограй Л.М. Дослідження антимікробних властивостей водного екстракта рослини Galega orientalis (Lam) / Л.М.Дармограй, В.В.Влізло // Наук. вісник НУБіП. – Київ, 2015. – В.214. – С. 51-58 (ISSN 2222-8578).

40. Дармограй Л.М. Морфологічні показники тушок молодняку кролів за інтенсивної технології вирощування / Л.М.Дармограй, І.С.Лучин // Тваринництво України. – Київ, 2015.– №9 (ISSN 0321-1525).

41. Дармограй Л.М. Перетравність поживних речовин і ретенція азоту в кролів за різної кількості дріжджів у раціоні / Л.М. Дармограй, М.Є. Шевченко // Біологія тварин. – Львів, 2015. – Т. 17. – № 4. – С. (ISSN 1681-0015).

42. Дармограй Л.М. Продуктивна дія біомаси дріжджів на обмін речовин та якість м’яса у молодняку кролів при інтенсивному вирощуванні / Л.М. Дармограй, М.Є. Шевченко // Наук. вісник НУБіП. – Київ, 2015. – В.205. – С.103-110 (ISSN 2222-8578).

43. Дармограй Л.М. Продуктивні показники молодняку кролів за інтенсивної технології вирощування / Дармограй Л.М., Шевченко М.Є. // Зб. наук. праць «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – Біла Церква, 2015, № 2 (ISSN 2310-9289).

44. Дармограй Л.М. Стан наукових досліджень з використанням наноматеріалів і перспективи впроваджень досягнень нанотехнологій у галузі тваринництва / Л.М.Дармограй, В.В.Влізло // Наук. вісник НУБіП. – Київ, 2015. – В.214. – С. 58-64 (ISSN 2222-8578).

45. Дармограй Л.М. Технологічні аспекти інтенсивного виробництва кролятини у Прикарпатті / Дармограй Л.М., Лучин І.С. // Наук. вісник НУБіП. – Київ, 2015. – В.205. – С. 313-322 (ISSN 2222-8578).

46. Дармограй Л.М. Шляхи вирішення білкової проблеми при інтенсивному виробництві кролятини / Л.М.Дармограй, І.С.Лучин // Тваринництво України. – Київ, 2015.– № 7. – С. 20-22 (ISSN 0321-1525).

47. Міхур Н.І. М’ясна продуктивність відгодівельних бугайців та якісні показники яловичини за різної структури раціонів / Н.І.Міхур, Я.І.Півторак // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т.17, №1 (61). – С. 128-134 (ІSSN 2413-5550).

48. Півторак Я.І. Використання пробіотичної кормової добавки «ПРОПІГ плв» у раціонах свиноматок / Я.І.Півторак, І.М.Богдан // Наук. вісник БНАУ. – Біла Церква, 2015. – В.2.– С. 36-41 (ISSN 2310-9289).

49. Півторак Я.І. Вирощування бугайців за цілорічної однотипової годівлі / [Я.І. Півторак, І.Я. Семчук, І.П. Голодюк та ін.] // Наук. вісник НУБіП України. Серія «ТВППТ». – К.: ВЦ НУБіП України, 2015. – В.205. – С.188-195 (ІSSN 2222-8578).

50. Півторак Я.І. Ефективність використання нової вітамінно-мінеральної добавки у годівлі дійних корів в умовах зони Передкарпаття / Я.І. Півторак, М.І. Воробець // Біологія тварин. – Львів, 2015. – Т.12, №2. – С. 124-132 (ISSN 1681-0015).

51. Півторак Я.І. Перспективи використання про біотичних кормових добавок в живленні тварин / Я.І. Півторак, І.М. Богдан // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т.17, №1 (61). – С.151-156 (ІSSN 2413-5550).

52. Поврозник Г.В. Пробіотична кормова добавка «ПРОПУОЛ пав» – перспективи використання у птахівництві / Г.В.Поврозник, Я.І.Півторак, І.В.Двилюк// Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т.17, №3 (63), Ч.3. – С.287-291 (ІSSN 2413-5550). 

53. Петрів М.Д. Особливості екстер’єру та якість пір’я оброшинських сірих і білих гусей при їх розведенні / М.Д. Петрів, О.М.Слобода, Н.М.Загорець та ін. // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т.17, № 3 (63). – С. 281-286 (ISSN 2413-5550).

54. Слобода О.М. Математична модель оцінки впливу якості кормів на продуктивність тварин/ О.М.Слобода, Б.І.Козій, О.І.Степанюк // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т.17, № 1 (61), Ч.4. – С. 236-243 (ISSN 2413-5550).

55. Семчук І.Я. Організація нормованої годівлі ремонтних телиць / І.Я.Семчук // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т.17, № 3 (63). – С. 308-312 (ISSN 2413-5550).

56. Щербатий З.Є. Спрямоване вирощування ремонтних телиць – надійний захід для створення високопродуктивних молочних стад / [З.Є. Щербатий, І.Я. Голодюк, В.Л. Матеуш, П.П. Руснак] // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т.17, №1(61), Ч.3. – С. 281-285 (ІSSN 2413-5550).

 

Статті у інших фахових виданнях України, що не мають ISSN

1. Півторак Я.І. Вивчення впливу на якість продукції біологічно активних добавок у раціонах відгодівельного молодняку свиней / Я.І. Півторак І.Я. Семчук // Зб. наук. праць ВНАУ. – Вінниця, 2011. – В.10 (50). – С. 32-34 

2. Півторак Я.І. Виробництво тваринницької продукції при використанні біологічно-активних речовин /Я.І.Півторак, І.Я.Семчук, С.М.Лесів та ін. // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2011. – В.3 (56), Т.2, Ч.2. – С. 110-115 

3. Півторак Я.І. Ремонтний молодняк – запорука поголів’я корів / Я.І.Півторак, Н.М.Гордійчук // Сільський господар. – Львів, 2011. – №5-6. – С. 24-26 

4. Півторак Я.І. Чи готові ми до вступу в СОТ? / Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, В.Л. Матеуш // Молоді вчені у вирішення проблем виробництва і переробки продукції тваринництва. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2011. – С. 148-150 

5. Півторак Я.І. Використання сучасних технологій при виробництві молока / Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, В.Л. Матеуш // Зб. наук. праць ВНАУ. – Вінниця, 2012. – В.4. (62). – С. 191-195.

6. Півторак Я.І. Вплив спрямованого вирощування ремонтних телиць на молочну продуктивність корів-первісток / [Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, О.С. Наумюк та ін.] // Наук. вісник. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2012. – С.148-150.

 

7. Півторак Я.І. Дієтологія, як дієвих захід оздоровлення хворих тварин / [Я.І. Півторак, С.М. Лесів, І.П. Голодюк та ін.] // Сільський господар. – Львів, 2012. – № 3-4. – С. 16-18 

8. Півторак Я.І. М’ясна худоба – нормована годівля та способи утримання / Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, О.С. Наумюк, Р.А. Петришак // Сільський господар. – Львів, 2012. – № 5-6. –С. 13-15 

9. Півторак Я.І. Вирощування та відгодівля молодняку свиней при використанні у раціонах кормосумішок збагачених біологічно активними добавками / Я.І.Півторак, І.Я.Семчук, Р.В.Козак // Зб. наук. праць ВНАУ. – Вінниця, 2013. – В.5 (78). – С.69-74 

10. Півторак Я.І. Здорове теля – запорука одержання високопродуктивної корови / [Я.І.Півторак, І.П.Голодюк, О.С.Наумюк та ін.] // Сільський господар. – Львів, 2013. – № 9-10 – С. 17-20 

11. Соболєв О.І. Забезпеченість селеном населення в різних країнах світу та рекомендовані норми його споживання / О.І.Соболєв, Р.А.Петришак, О.Й.Петришак // Матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. Екотрофологія. Прогрес, проблеми, перспективи екологічно безпечного виробництва. – Біла-Церква, 2013. – С. 61-63 

12. Півторак Я.І. Організація нормованої годівлі та спрямованого вирощування ремонтних телиць / Я.І. Півторак, І.Я. Семчук, В.Р. Дутка //Зб. наук. праць БНАУ. – Біла Церква, 2014. 

13. Півторак Я.І. Здорове теля – запорука одержання високопродуктивної корови / [Я.І.Півторак, І.П.Голодюк, О.С.Наумюк та ін.] // Сільський господар, 2014. – №1-2. – С.32-34 

14. Слобода О.М. Особливості вирощування і використання качок-мулардів / О.М.Слобода, Л.Я.Слобода, М.Д.Петрів // Сільський господар, 2014. - №5-6. – С. 35-39 

15. Голодюк І.П. Нормована годівля котів – запорука їх імунітету та міцного здоров’я / І.П. Голодюк, В.Л. Матеуш // Сільський господар. – Львів, 2015. – № 7-8 

Статті в інших виданнях України

1. Культурне пасовище – запорука виробництва дешевого молока: [Електронний ресурс] / Я.І. Півторак, І.П. Голодюк // Електронний інформаційний бюлетень «Вісник Агрофорум». – Львів, 2015. – №5 (5). – С. 26-28 

2. Концептуальні засади інтенсивного виробництва кролятини та шляхи реалізації: [Електронний ресурс] / Л.М. Дармограй, І.С. Лучин // Електронний інформаційний бюлетень «Вісник Агрофорум». – Львів, 2015. – №8 (8). – С. 27-31 

3. Заготівля якісного сіна – запорука здоров’я та високої продуктивності тварин:[Електронний ресурс]/Я.І. Півторак, І.П. Голодюк // Електронний інформаційний бюлетень «Вісник Агрофорум». – Львів, 2015. – №11 (11). – С. 20-24 

 

Шифр теми: 0108U001022, назва теми: «Обґрунтувати раціональні способи підвищення трансформації поживних речовин кормів у продукцію сільськогосподарських тварин, птахів і риб».

Дослідження проводилося за 7 розділами спрямованість яких відповідає окремим видам тварин:

1. Використання нетрадиційних видів кормів у годівлі великої рогатої худоби (виконавці: проф. Півторак Я.І.; доц.: Наумюк О.С., Петришак Р.А., Голодюк І.П., асп. Харко М.В.).

2. Порівняльна оцінка впливу різних типів годівлі на продуктивність кролів у Прикарпатті (виконавці: проф. Дармограй Л.М., асп. Шевченко М.Є.).

3. Закономірності обміну кисню в організмі тварин (виконавець: доц. Лесів С.М.).

4. Ефективність використання злаково-бобових сумішок з добавкою ерготропіків при вирощуванні ремонтних телиць та годівлі дійних корів (виконавці: проф. Півторак Я.І., доц. Голодюк І.П., ст. викл. Матеуш В.Л.).

5. Нормована годівля та спрямоване вирощування ремонтних телиць (виконавці: проф. Півторак Я.І., ст. викл. Семчук І.Я.).

6. Використання екструдованих кормових бобів при викорощуванні курчат-бройлерів та відгодівлі свиней взамін адекватного за поживністю соєвого шроту, макухи соняшника  в кількості 6-12% в умовах ТзОВ «Агроль» Яворівського району Львівської області (виконавець: доц. Слобода О.М.).

7. Використання пробіотичних кормових добавок у живленні свиней (Проф.Півторак Я.І., асп. Богдан І.М.)

 

1. Богдан І.М., Зірчак В.М. Економічне обґрунтування вирощування ремонтного молодняку в умовах НГД «Оброшино» // Наук. праці студентів. – Львів, 2011. – С. 84-86 (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 18 травня 2011 р.).

2. Гавриленко М.Ф., Хіжун О.О., Петришак Р.А. Особливості годівлі та утримання сухостійних корів у СВК ім. Ватутіна Рожищенського району Волинської області // Наук. праці студентів. – Львів, 2011. – С. 91-93. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 18 травня 2011 р.).

3. Луцюк О.В. Виробництво зерносінажу та його використання в годівлі сільсько-господарських тварин / О.В. Луцюк, І.П. Голодюк // Наук. праці студентів. – Львів, 2011. – С. 85-86 (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 18 травня 2011 р.).

4. Миськів О.З., Фіцик В.П., Дармограй Л.М. Стан кормової бази та технології вирощування курей-несучок кросу Хайсекс коричневий // Наук. праці студентів. – Львів, 2011. – С. 94-95 (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 18 травня 2011 р.).

5. Панас О.В., Птиця І.І., Наумюк О.С. Аналіз кормової бази виробничого господарства Рожищенського коледжу ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького // Наук. праці студентів. – Львів, 2011. – С. 68-69. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 18 травня 2011 р.).

6. Росовський М.Г., Півторак Я.І., Семчук І.Я. Продуктивні якості свиноматок при згодовуванні кормів власного виробництва у господарстві «Макс-Ком» Волинської області // Наук. праці студентів. – Львів, 2011. – С.93-94. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 18 травня 2011 р.).

7. Росовський М.Г., Півторак Я.І., Семчук І.Я. Репродуктивні якості свиноматок при згодовуванні кормосумішок збагачених біологічно-активними // Матер. міжнар. наук.-практ. конференції «Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи». – Кам’янець-Подільський. – 2011. – С. 103-104.

8. Росовський М.Г., Семчук І.Я., Півторак Я.І. Продуктивні якості свиноматок при згодовуванні кормів власного виробництва у господарстві «Макс-Ком» Волинської області // Наук. праці студентів. – Львів, 2011. – С. 93-94 (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 18 травня 2011 р.).

9. Фіцик В.П., Дармограй Л.М. Вплив гранульованого комбікорму на інтенсивність росту кролів при вирощуванні на м’ясо // Наук. праці студентів. – Львів, 2011. – С. 79-80 (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 18 травня 2011 р.).

10. Фіцик В.П., Дармограй Л.М. Ефективність згодовування молодняку кролів гранульованого комбікорму різного складу // Матер. міжнар. студент. конференції Подільського ДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 37-38.

11. Хімчак А.Є., Матеуш В.Л. Вплив згодовування комбінованого силосу на ріст і розвиток ремонтного молодняку телиць української чорно-рябої молочної породи в ФГ «Бистровиця» Горохівського району Волинської області // Наук. праці студентів. – Львів, 2011. – С. 78-79. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 18 травня 2011 р.).

12. Черненко О.С. Вплив кормосумішок власного виробництва на молочну продуктивність корів в умовах ПОАФ «Колос» Горохівського району Волинської області / О.С. Черненко, І.П. Бурківський, І.П. Голодюк // Наук. праці студентів. – Львів, 2011. – С. 82-84 (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 18 травня 2011 р.).

13. Чудик О.І., Чорненький М.Б., Співак Л.В., Співак Н.В., Лесів С.М. Відгодівля підсвинків з використанням різних комбікормів // Наук. праці студентів. – Львів, 2011. – С. 76-77. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 18 травня 2011 р.).

14. Богдан І.М., Півторак Я.І. Вплив факторів годівлі на господарсько-корисні якості телиць в умовах СГПП «Розвазьке» Острозького району Рівненської області // Наук. праці студентів. – Львів, 2012. – С.102-104 (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів,  17 травня 2012 р.).

15. Бурківський І.П. Використання силосів різного складу при годівлі дійних корів в умовах ТзОВ «Горохів-насіння» Горохівського району Волинської області / І.П. Бурківський, О.С. Черненко, І.П. Голодюк // Наук. праці студентів. – Львів, 2012. – С. 99-100. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів,  17 травня 2012 р.).

16. Касперська Н.А., Лебіщак Н.Р., Матеуш В.Л. Вплив умов годівлі на молочну продуктивність дійних корів в ТзОВ «Волинь-Захід» Горохівського району Волинської області // Наук. праці студентів. – Львів, 2012. – С. 101-102. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів,  17 травня 2012 р.).

17. Кохан Ю.Ю., Солонинчик Н.В., Лесів СМ. Перспектива покращення годівлі робочих коней в господарствах Карпатської зони України. Наукові праці студентів ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2012. - С. 123-124. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів,  17 травня 2012 р.).

18. Кутянська М.І., Музичко І.С., Петришак Р.А. Годівля дійних корів в НДГ «Оброшино» Пустомитівського району Львівської області // Наук. праці студентів. – Львів, 2012. – С. 104-105. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів,  17 травня 2012 р.).

19. Салівончик Н.І., Слобода О.М. Використання кормових добавок у раціонах птиці яєчного напрямку продуктивності // Наук. праці студентів. – Львів, 2012. – С. 97-99. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів,  17 травня 2012 р.).

20. Фіцик В.П., Миськів О.П., Балгіра М.В., Пузич Н.Є., Дармограй Л.М. Ефективність використання зерна кукурудзи у раціонах курей-несучок кросу Хайсекс коричневий // Наук. праці студентів. – Львів, 2012. – С. 107-109. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів,  17 травня 2012 р.).

21. Яцишин М.В., Каменчук М.В, Наумюк О.С., Нормування раціонів за цукрово-протеїновим співвідношенням та його вплив на продуктивність корів // Наук. праці студентів. – Львів, 2012. – С. 117-119. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів,  17 травня 2012 р.).

22. Балгіра М.В. Продуктивна дія концентратів на інтенсивність росту свиней / Гайбонюк В.Є., Москва Л.А., Дармограй Л.М., Півторак Я.І. // Матер. Міжнар. наук. студент. конференції ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2013. – В.21. – С. 53-54.

23. Богдан І.М. Раціональне поєднання вуглеводно-протеїново-мінеральної добавки у раціоні лактуючих корів / Богдан І.М., Півторак Я.І. // Наук. праці студентів. – Львів, 2013. – С.87-88. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів,  30 травня 2013 р.).

24. Богдан І.М. Раціональне поєднання вуглеводно-протеїново-мінеральної добавки у раціонах лактуючих корів / І.М. Богдан, Я.І. Півторак // Наук. праці студентів. – Львів, 2013. – С. 87-88. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів,  30 травня 2013 р.).

25. Бутра Н.В. Раціональна годівля телят до 6-місячного віку / Н.В. Бутра, В.С. Ільків, М.В. Яцишин, Наумюк О.С. // Наук. праці студентів.  – Львів, 2013. – С. 85-86. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів,  30 травня 2013 р.).

26. Герега М.В. Аналіз годівлі та утримання сухостійних корів у приватному підприємстві «Ференс» Радехівського району Львівської області / М.В. Герега, І.С. Музичко, Р.А. Петришак // Наук. праці студентів. – Львів, 2013. – С. 57-58. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів,  30 травня 2013 р.).

27. Гладіч І.Ф. Біологічні і технологічні аспекти виробництва комбінованого силосу та його використання в годівлі тварин / І.Ф.Гладіч, Я.Ю.Читербук, О.С.Черненко, І.П. Голодюк // Наук. праці студентів. – Львів, 2013. – С. 59-60 (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів,  30 травня 2013 р.).

28. Гладіч І.Ф. Кормосумішки власного виробництва для годівлі худоби в умовах західного регіону України / І.Ф. Гладіч, І.П. Голодюк // Наук. праці. – Горохів, 2013. – С. 9. (ІІ Регіональна студентська наукова конференція «Молодь та соціально-економічні перетворення в АПК», Горохівський коледж ЛНАУ, м. Горохів, 21 травня 2013 р.).

29. Козак А.Б., Харків І.А., Дармограй Л.М. Підкислювачі кормів у живленні тварин і птахів // Наук. праці студентів.  – Львів, 2013. – С. 78-79. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів,  30 травня 2013 р.).

30. Кохан Ю.Ю. Молочна продуктивність корів залежно від факторів годівлі / Ю.Ю. Кохан, Р.В. Солонинчик, С.М. Лесів // Наук праці. – Львів, 2013. – С. 72-74. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів,  30 травня 2013 р.).

31. Птиця І.І., Гайбонюк В.Є., Москва Л.А., Дармограй Л.М. Порівняльна оцінка впливу концентратів різних фірм на відгодівельні показники свиней // Наук. праці студентів. – Львів, 2013. – С. 80-81. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів,  30 травня 2013 р.).

32. Харків І.А., Козак А.Б., Дармограй Л.М. Високобілкові корми у годівлі тварин // Наук. праці студентів. – Львів, 2013. – С. 61-62. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 30 травня 2013 р.).

33. Швець Н.Ю. Годівля свиней кормами власного виробництва в ТзОВ «М’ясні ресурси» / Н.Ю. Швець, А.С. Шипка, І.Я. Семчук // Наук. праці студентів. – Львів, 2013. – С. 65-66. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів,  30 травня 2013 р.).

34. Балгіра М.В., Дармограй Л.М. Обгрунтування кормової бази  і технології вирощування курей-несучок кросу ломанн браун-класік у ТзОВ «Птахофабрика Крупець// Наук. праці студентів. – Львів, 2014. – С. 86-87. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 25 травня 2014 р.).

35. Білан О.С., Войтехівська К.Б., Наумюк О.С., Матеуш В.Л. Дорощування надремонтного молодняку худоби з використанням різних концентрованих кормів // Наук. праці студентів. – Львів, 2014. – С. 84-86. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 25 травня 2014 р.).

36. Гапонюк Т.А., Півторак Я.І., Лесів С.М. Ріст та розвиток ремонтних свинок при різному споживанні біологічно активних речовин // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції ХДАУ. – Херсон, 2014.- С.15.

37. Гапонюк Т.А., Став’ярська Г.Ю., Завадовський А.М., Півторак Я.І., Лесів С.М. Вплив різного споживання жиророзчиних вітамінів на ріст і репродуктивні здатності ремонтних свинок // Наук. праці студентів. – Львів, 2014. – С. 82-84. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 25 травня 2014 р.).

38. Гапонюк Т.А., Став’ярська Г.Ю., Завадовський А.М., Півторак Я.І., Лесів С.М. Вплив різного споживання жиророзчинних вітамінів на ріст і репродуктивні здатності ремонтних свинок // Наук. праці студентів. – Львів, 2014. – С. 82-84. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 25 травня 2014 р.).

39. Козак А.Б., Харків І.А., Дармограй Л.М. Стан та перспективи розвитку кормової бази для молочного стада корів ФГ «Наша єдність»// Наук. праці студентів. – Львів, 2014. – С. 105-106. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 25 травня 2014 р.).

40. Кукула Г.І., Гарбарчук В.В., Петришак Р.А. Аналіз годівлі відгодівельного молодняку великої рогатої худоби в СТзОВ ім. Данила Галицького Яворівського р-ну Львівської обл. // Наук. праці студентів. – Львів, 2014. – С. 69-70. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 25 травня 2014 р.).

41. Харків І.А., Козак А.Б., Дармограй Л.М. Обгрунтування кормової бази та корекція раціонів свиней у ФГ «Наша єдність»// Наук. праці студентів. – Львів, 2014. – С. 88-89. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 25 травня 2014 р.).

42. Черненко О.С. Перспективна технологія заготівлі кормів в умовах західного регіону України / О.С.Черненко, Я.Ю.Читербук, В.О.Шумська, І.П. Голодюк // Наук. праці студентів. – Львів, 2014. – С.99-101 (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 25 травня 2014 р.).

43. Ясинецька С.П., Пацановська О.В., Слобода О.М. Використання препаратів фітази в птахівництві // Наук. праці студентів. – Львів, 2014. – С. 74-77. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 25 травня 2014 р.).

44. Андрійчук П.В. Ефективність використання високоякісного комбінованого силосу в годівлі дійних корів / П.В.Андрійчук, В.Я.Пертак, О.О. Нечипорук, І.П. Голодюк // Наук. праці студентів. – Львів, 2015. – С. 75-77 (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 06 травня 2015 р.).

45. Андрійчук П.В. Прогресивні способи заготівлі і використання складних силосів у годівлі дійних корів / П.В. Андрійчук, І.П. Голодюк // Матер. ІІІ регіональної студ. наук. конф. – Горохів, 2015. – С. 39-40 (ІІІ Регіональна студентська наукова конференція «Молодь та соціально-економічні перетворення в АПК» Горохівський коледж ЛНАУ, м. Горохів, 14 травня 2015 р.).

46. Бачинська Д.І., Чувпенюк І.В., Наумюк О.С. Організація інтенсивної відгодівлі молодняку худоби // Наук. праці студентів. – Львів, 2015. – С. 81-83. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 06 травня 2015 р.).

47. Бедюк Т.П., Матеуш В.Л. Залежність молочної продуктивності дійних корів від умов годівлі в ФГ «Бистровиця» Горохівського району Волинської області // Наук. праці студентів. – Львів, 2015. – С. 77-79. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 06 травня 2015 р.).

48. Вінярчук М.В., Дармограй Л.М. Селен у живленні та годівлі тварин // Наук. праці студентів.  – Львів, 2015. – С. 97. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 06 травня 2015 р.).

49. Гайбонюк В.Є., Москва Л.А., Дармограй Л.М. Стан кормової бази та технологія вирощування курчат бройлерів, кросу СОВВ-500 та ROSS-308 у ТЗОВ «Великолюбінське» // Наук. праці студентів. – Львів, 2015. – С.102-103. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 06 травня 2015 р.).

50. Ганущак О.М., Гарбарчук В.В., Петришак Р.А. Використання сухих кормових сумішок при відгодівлі молодняку свиней в умовах ТзОВ «Галичина-захід» Стрийського р-ну Львівської обл. // Наук. праці студентів. – Львів, 2015. – С. 69-71. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 06 травня 2015 р.).

51. Петрович Т.Р., Кукляк Я.І., Лесів С.М. Ріст і розвиток відгодівельних підсвинків в залежності від рівня споживання жиророзчинних вітамінів // Наук. праці студентів. – Львів, 2015. – С. 95-97. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 06 травня 2015 р.).

52. Став’ярська А.Ю., Півторак Я.І. Перспективи інтенсивної відгодівлі худоби з використанням однотипових раціонів // Наук. праці студентів. – Львів, 2015. – С. 87-89. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 06 травня 2015 р.).

53. Чикун Р.В., Жибчин В.І., Слобода О.М. Використання пробіотиків при вирощуванні телят-молочників // Наук. праці студентів. – Львів, 2015. – С. 66-69. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 06 травня 2015 р.).

 

54. Чикун Р.В., Жибчин В.І., Слобода О.М. Особливості використання кормової сечовини у годівлі великої рогатої худоби // Наук. праці студентів. – Львів, 2015. – С. 83-85. (Всеукраїнська студентська наукова конференції біолого-технологічного факультету ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, м. Львів, 06 травня 2015 р.).

load page 0.839927 second, load CPU 0.12