Кафедра годівлі тварин та технології кормів
Завідувач кафедри, професор
Півторак Ярослав Іванович

 

 

1. Заготівля кормів, нормована годівля тварин та профілактика аліментарних захворювань: навч. посібник / [П.З. Столярчук, Я.І. Півторак, І.П. Голодюк та ін.]. – Львів: ПП «Добрий друк», 2011. – 288 с. (гриф Міністерства освіти та науки України № 1/11-11731 від 22.12.10).

2. Кулик М.Ф. Теорія і практика оцінки кормів і раціонів у молочних одиницях для корів різного рівня продуктивності: навч. посібник / М.Ф. Кулик, В.Ф. Петриченко, Я.І. Півторак та ін. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2011. – 276 с.

3. Дармограй Л.М. Годівля риб: навч. посібник / Л.М. Дармограй, Я.І. Півторак, Ю.В. Лобойко. – Львів, 2012. – 52 с.

4. Нормована годівля і живлення овець: навч. посібник /Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, Л.М. Дармограй, та ін. – Львів: ПП «Добрий друк»,2012. – 86с.

 5. Півторак Я.І. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин: навч. посібник / Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, О.М. Слобода, В.Л. Матеуш. – Львів, 2012. – 100 с.

6. Півторак Я.І. Фітотоксини кормів та способи їх інактивації: навч. посібник / Я.І. Півторак, І.П. Голодюк, Л.М. Дармограй, О.М. Слобода. – Львів, 2012. – 45 с.

7. Дармограй Л.М. Біотрансформація поживних речовин нетрадиційних кормів в організмі тварин: монографія / Л.М. Дармограй. – Львів,2012.–199 с.

8. Голодюк І.П. Нормована годівля і живлення свиней: навч. посібник / І.П. Голодюк, Я.І. Півторак, О.С. Наумюк, Р.А. Петришак – Львів: ПП «Добрий друк», 2013. – 84 с.

9. Голодюк І.П. Зберігання та контроль якості кормів: навч.-метод. посібник / І.П. Голодюк, Я.І. Півторак. – Львів: ПП «Добрий друк»,2014.–80с.

10. Дармограй Л.М. Визначення поживної цінності кормів: навч. посібник / Л.М. Дармограй, Я.І. Півторак, С.М. Лесів. – Львів, 2014. – 79 с.

11. Наумюк О.С. Технологія виробництва рослинних кормів: навч. посібник / О.С. Наумюк, І.П. Голодюк, Я.І. Півторак, Р.А. Петришак. – Львів: ПП «Добрий друк», 2014. – 96 с.

12. Голодюк І.П. Нормована годівля коней: навч. посіб. / І.П. Голодюк. – Львів: ПП «Добрий друк», 2015. – 84 с. 

load page 0.080892 second, load CPU 0.44