Кафедра технології виробництва молока та яловичини

Шаловило Степан Григорович,
доктор сільськогосподарських наук, професор,
завідувач кафедри технології виробництва молока і яловичини.
Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Гордійчук Наталія Миколаївна

1. Півторак Я.І. Якість і конкурентоздатність продукції як важливі фактори інтенсифікації економіки /Півторак Я.І., Гордійчук Н.М. //Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. Львів,  2011. – Т.13 №1 (47). С.178-180.ІSSN 2413-5550. (0,21 обл.-вид. арк.).

2. Гордійчук Н.М. Забійні якості бугайців поліської м?ясної породи різних ліній //Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. Львів,  2013. – Т.15 №1 (55). Ч.2. -С.52-56.ІSSN 2413-5550. (0,27 обл.-вид. арк.).

3. Гордійчук Н.М. Оцінка симентальської худоби за якістю шкіри //Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. Львів, 2014. – Т.16 №2(59). Ч.3. -С.57-62.ІSSN 2413-5550. (0,27 обл.-вид. арк.). (0,32 обл.-вид. арк.).

4. Гордійчук Н.М. Ріст, розвиток та молочна продуктивність корів в залежності від тривалості ембріогенезу / Гордійчук Н.М., Гордійчук Л.М., Вахуткевич І. Ю. //Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. Львів, 2015. – Т.17. №3(63). -С.148-154. ІSSN 2413-5550 (0,42 обл.-вид. арк.).

Дутка Володимир Романович

1. Черненко О.І., Дутка В.Р. Продуктивні, технологічні та відтворювальні якості корів-первісток різних типів конституції // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – том 16, № 3 (60). Ч. 3. – Львів, 2014. – С. 221– 226.

2. Семчук І.Я., Півторак Я.І. Дутка В.Р. Організація нормованої годівлі та спрямованого вирощування ремонтних телиць // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – № 2 (112). – Біла Церква, 2014. – С. 43– 45.

3. Черненко О.І., Дутка В.Р. Молочна продуктивність і відтворювальна здатність корів різних типів конституції // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – том 17, № 1 (61). Ч. 3. – Львів, 2015. – С. 258 – 263.

4. Бренич Х.Р., Дорош М.М., Дутка В.Р.Основні аспекти конкурентоспроможності агропромислового комплексу в контексті євроінтеграційних процесів України // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – том 17, № 1 (61). Ч. 4. – Львів, 2015. – С. 214 – 220.

Осередчук Роман Степанович

5. Сенечин В.В., Цимбала В.І., Осередчук Р.С. Вплив метіоніну та лізину на перебіг метаболічних процесів в організмі тварин. //Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2012. – Т.14. - № 2(52). – Ч.2. – С.3141-145. (ISSN 2413-5550 кількість обліково-видавничих аркушів – 0,22)

6. Осередчук Р.С., Параняк Р.П., Войтович Н.В. Сучасний стан розвитку ринку генетично модифікованої продукції. //Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2012. – Т.14. - № 2(52). – Ч.3. – С.133-140. (ISSN 2413-5550 кількість обліково-видавничих аркушів – 0,49)

7. ПаранякР.П.,Войтович Н.В., Мотько Н.Р.Осередчук Р.С.  Основні напрями удосконалення регіональної системи охорони навколишнього природного середовища.// Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2012. – Т.14. - № 4(54). – С.412-418. (ISSN 2413-5550 кількість обліково-видавничих аркушів – 0,48)

8. Осередчук Р.С., Нагірняк Т.Б.), Шийка Х.Г.. Екологічна безпека харчових продуктів при використанні полімерних пакувальних матеріалів і тари // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. –Т. 15, № 1 (55).-Ч.4. – 2013. – С. 156-161. (ISSN 2413-5550 кількість обліково-видавничих аркушів – 0,47)

9. Нагірняк Т.Б.,Осередчук Р.С., Грабовський Р.С. Досвід впровадження органічного землеробства на Полтавщині // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького.2013 – Т. 15, № 1 (55). - Ч. 4. –(ISSN 2413-5550 кількість обліково-видавничих аркушів – 0,46)

10. Градович Н.І., Осередчук Р.С. Розподіл свинцю та кадмію у гідро екосистемі рибоводницькогоставу // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З.Гжицького. - Т.-17.-№3(63)-2015. С.382-389 (ISSN 2413-5550 кількість обліково-видавничих аркушів – 0,51)

11. Осередчук Р.С., Сенечин В.В. Продуктивність та забійні якості бугайців при корекції їх мінерального живлення метіонатами і лізин атами мікроелементів // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З.Гжицького.-2015.- Т.-17.-№3(63)-2015. С.269-273. –( ISSN 2413-5550 кількість обліково-видавничих аркушів – 0,52).

Попадюк Світлана Степанівна

1. Попадюк С.С. Ріст і розвиток гуцульської породи коней різних виробничих типів / С.С. Попадюк,Г.О. Соколова // Науково-технічний бюлетень інституту тваринництва НААН, Харків, 2011. – 9 (63). – С. 74–78. ISSN 2312-8402 (0,27 обл.-вид. арк.).

2. Попадюк С.С. Випробування коней гуцульської породи / С.С. Попадюк, Г.О. Соколова // НТБ Інституту тваринництва. – Харків, 2013. – №107. – С. 47–50. ISSN 2312-8402 (0,26 обл.-вид. арк.).

 

Приймич Василь Іванович

1. Козій Б.І. Про можливі підходи до оцінки впливу дотримання технології виробництва тваринницької продукції на продуктивність тварин. / Козій Б.І., Приймич В.І., Степанюк О.І. // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16 - №3 (60). – Ч. 4. – С. 253-260.

2. В.І. Халак Племінна цінність (BLUP) свиноматок універсального напрямку продуктивності та їх оцінка за ознаками відтворювальної здатності. / В.І. Халак, Ю.М. Луник, В.І. Приймич // Біологія тварин, 2015, т. 17, №3 – С 215.

Соколова Галина Олександрівна

1. Соколова Г.О.Роботоздатність коней української верхової породи залежно від поєднань «лінія – родина» / Г.О.Соколова, Н.А. Ковальчук // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького, 2011. – Т. 13, – № 2 (48). – Ч.2. – С.59–63.ISSN 2413-5550  (0,31 обл.-вид. арк.).

2. Соколова Г.О. Оцінка роботоздатності верхових коней залежно від типів вищої нервової діяльності / Г.О.Соколова, Н.А. Ковальчук // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького, 2011. – Т. 13, – № 4 (50). – Ч.3.– С.142–145.ISSN 2413-5550  (0,29обл.-вид. арк.).

3. Соколова Г.О.Комбінаційназдатністьліній та родин коней чистокровноїанглійськоїверхової породи за показникамироботоздатності / Г.О.Соколова // Науково-технічнийбюлетень УТ НААНУ – Харків. – 2012. - № 106. – С. 39–43. ISSN 2312-8402 (0,27 обл.-вид. арк.).

4. Ковальчук Н. А. Динаміка гематологічних показників умов фізичного навантаження / Н. А. Ковальчук, Г.О. Соколова, С.С. Попадюк // Зб. наук. праць Київського національного університету біоресурсів і природокористування,  присвячений 20-річчю кафедри конярства. К. 2014. – С. 12–17. ISSN 2222-8624 (0,34 обл.-вид. арк.)

5. Соколова Г. О. Комбінаційна здатність ліній і родин коней української верхової породи за показниками роботоздатності / Г.О. Соколова, Н. А. Ковальчук, С.С. Попадюк // Зб. наук. праць Київського національного університету біоресурсів і природокористування, присвячений 20-річчю кафедри конярства. К. 2014. – С. 18–23.ISSN 2222-8624 (0,34 обл.-вид. арк.).

6. Білоус Л. Л. Зв’язок жвавості та промірів коней російської рисистої породи різних ліній / Л. Л. Білоус, Г. О.Соколова,  Н. А. Ковальчук // Біологія тварин. Львів, 2014. Т. 16. – №3. – С.159. ISSN 1681-0015. (0,11 обл.-вид. арк.)

7. Білоус Л. Л. Порівняльна характеристика екстер’єру  коней російської рисистої породи різних ліній / Л. Л. Білоус, Г. О.Соколова,  Н. А. Ковальчук // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16 - №3 (60). – Ч. 3. – С. 17–20. ISSN 2413-5550 (0,29 обл.-вид. арк.).

8. Ковальчук Н. А. Господарсько-біологічні особливості спортивних коней / Н. А. Ковальчук, Г. О. Соколова, С.С. Попадюк // НТБ Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2015. — С. 232–236.ISSN 2410-9029 (0,36 обл. вид. арк.).

9. Соколова Г. О. Екстер’єр та роботоздатність коней української верхової породи різних ліній в умовах ПрАТ «Райз-Максимко» (Ягільницький кінний завод) / Г. О. Соколова, Н. А. Ковальчук, С. С. Попадюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — Львів. — 2015. — С. 117–121.ISSN 2413-5550  (0,31 обл. вид. арк.).

Федорович Віталій Васильович

13. Федорович В.В. Забійні якості та морфологічний склад напівтуш бугайців молочних і комбінованих порід / В. В. Федорович // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». – 2013. – Вип. 12 (21). – С. 42-46.

14. Федорович В.В. Показники природної резистентності корів молочних порід, яких розводять в західному регіоні України / В. В. Федорович // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво» – 2013. – Вип. 1 (22). – С.82-87.

15. Федорович В.В. Морфологічні та біохімічні показники крові корів української чорно-рябої молочної породи / В. В. Федорович // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». – 2013. – Вип. 10 (20). – С. 160-163.

16. Новак І.В  Селекційно-генетичні фактори формування молочної продуктивності у корів української чорно-рябої молочної породи/ І.В. Новак, В.В. Федорович, Є. І. Федорович // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Науково-теоретичний збірник. – 2013. – Вип. № 1 (35), Т. 2. – С. 62-68.

17. Сірацький Й.З. Спермопродуктивність та морфо-фізіологічні показники сперми бугаїв голштинської породи / Й.З. Сірацький, О.В. Бойко, В.В. Федорович // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2013. – Вип. 21, Серія “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. – С. 253-254.

18. Новак В.І. Вплив різних факторів на формування молочної продуктивності у корів української чорно-рябої молочної породи / В.І. Новак, В.В. Федорович // Матеріали ХІ наукової конференції молодих вчених та аспірантів. – Інститут розведення і генетики тварин НААН. – Київ, 2013. – С. 15-16.

19. Федорович В.В. Резистентність корів вітчизняних новостворених молочних порід в умовах західного регіону України / Матеріали ХІI наукової конференції молодих вчених та аспірантів. – Інститут розведення і генетики тварин НААН. – Київ, 2014. – 74-76 с.

20. Федорович В.В. М’ясна продуктивність бугайців молочних і комбінованих порід в умовах західної України / Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С.269-272.

21. Федорович В.В. Вміст мікроелементів у крові корів молочних і комбінованих порід в умовах західного регіону України / Вісник Сумського національного аграрного університету. Науково-методичний журнал. Серія «Тваринництво» – 2014 – Вип. 2/2 (25). – С. 120-125.

22. Федорович В.В.Вміст мікроелементів у молоці корів молочних і комбінованих порід в умовах західного регіону України / В.В. Федорович, Н. П. Бабік // Вісник Сумського національного аграрного університету. Науково-методичний журнал. Серія «Тваринництво» – 2014 – Вип.7(26), Серія “Тваринництво”. – С. 82-86.

23. Федорович В.В.Морфологічні та біохімічні показники крові корів молочних та комбінованих порід / В.В. Федорович, Н. П. Бабік // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2014. – № 2, Т. 3 (44). – С. 287-296.

24. Федорович В.В. Продуктивні якості тварин комбінованих порід великої рогатої худоби в умовах західного регіону України / В.В. Федорович, Н. П. Бабік // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 липня 2014 р.) «Сучасні репродуктивні технології, селекційно-годівельні аспекти та виробництво і переробка тваринницької продукції. – с.ВеликаБакта, 2014. – С. 50-52.

25. Федорович В.В. Природна резистентність корів комбінованих порід в умовах західного регіону України / Розведення і генетика тварин. – 2014. –     Вип. 48. – С. 136-143.

26. Бащенко М.І. М’ясна продуктивність бугайців молочних і комбінованих порід в умовах західного регіону України / М.І. Бащенко, В.В. Федорович, Н.П. Бабік // Розведення і генетика тварин. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ. – 2015. – Вип. 50. – С.16-23.

27. Федорович В.В. Залежність молочної продуктивності корів айрширської породи від їх відтворювальної здатності / В.В. Федорович, Н. П. Бабік // Збірник наукових праць Білоцерківського національного аграрного університету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – 2015. – №1(116). – C.79-84.

28. Федорович В.В. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від промірів їх статей тіла після першого отелення / Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2015. – Вип.2(27). – С. 80-86.

29. Федорович В.В. Залежність молочної продуктивності корів айрширської породи від продуктивності їх матерів / Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 травня 2015 року. – Кам’янець-Подільський. – 2015. – С.121-123.

Шаловило Степан Григорович

1. Шаловило С.Г., Дутка В.Р. Ефективність вирощування на м'ясо бугайців і кастратів в умовах Прикарпаття // Збірник наукових праць ВНАУ, 2011. - №9 (49). – С.104-107.

2. Шаловило С.Г., Шаран М.М., Яремчук І.М.  Ефективністькріопротекторіврослинного і тваринногопоходження при заморожуванніспермибугаївплідників // Науковийвісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького, 2011. – Т. 13, - № 4 (50). - Ч.3.-С.352 – 356.

3. Шаловило С.Г., Спека С.С., Бойко А.О. Стан галузім’ясногоскотарства та обґрунтуваннядоцільностістворення крупного типу в поліськійм’яснійпороді//Науковийвісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького, 2011. – Т. 13, - № 4 (50). - Ч.3.-С.301 – 305.

4. Шаловило С.Г., Гуменний В.Д., Кириченко С.Г., Музика П.М. Погляд на продовольчубезпекуУкраїни // Науковийвісник ЛНУВМ та БТ ім..С.З.Гжицького, 2012. – Т.14, - № 3 (13) – 4. – С. 149-169.

5. Шаловило С.Г., Голуб О.М., Когут М.І. Особливості мінливості та кореляційних зв’язків молочної продуктивності у корів української чорно-рябої молочної породи різних виробничих типів // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім..С.З.Гжицького, 2012. – Т.14, - № 2 (52) – Ч.2. – С. 206-211.

6. Шаловило С.Г., Добрянський С.А. Вплив замінника молока на інтенсивність росту ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи// Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, 2012. – Вип. 5 (67). – С. 36-40.

7. Геть А.А., Шаловило С.Г. і ін. Європейськірамковіпрограми. НовіслужбимайбутньогоINTERNET. // Науковийвісник ЛНУВМБТ ім..С.З.Гжицького, Львів, 2013. – Т. 15. № 3 (57). – Ч. 4. – С. 366-368.

8. Гуменний В.Д., Шаловило С.Г. і ін. Генетико-копуляційні та організаційніпідходи при збереженніаутохтоннихлокальнихпорід в Україні. // Науковийвісник ЛНУВМБТ ім..С.З.Гжицького, Львів, 2013. – Т. 15. № 3 (57). – Ч. 3. – С. 47-59.

9. Шаловило С.Г., Добрянський С.А., Голуб О.М Вплив способів утримання на поведінку телиць.// Збірник наукових праць ВНАУ «Сучасні проблеми селекції, розведення та гігієни тварин. – Вип. 2 (72). – Вінниця, 2013. – с. 80-83.

10. Гуменний В.Д., Гумен В.В., Маршалкіна Т.В.,Шаловило С.Г. Племінний репродуктор світлої аквітанської породи дослідного господарства«Поливанівка».// Науковий вісник ЛНУВМБТ ім..С.З.Гжицького, Львів, 2014. – Т. 16. № 3 (60). – Ч. 3. – С. 81-90.

11. Пугачов М.І., Музика П.М., Гуменний В.Д.,Шаловило С.Г. Підходи з формування національної системи виробничого та ринкового контролю якості продукції тваринництва й збереження біологічного різноманіття в умовах СОТ. // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім..С.З.Гжицького, Львів, 2014. – Т. 16. № 3 (60). – Ч. 5. – С. 195-199

12. Шаран М.М., Шаловило С.Г., Корнят С.Б. Ефективність використання фітопрепаратів для лікування лютеальних кіст у корів. //Науковий вісник ЛНУВМБТ ім..С.З.Гжицького, Львів, 2015. – Т. 17. № 2 (62). –С. 72-78.

13. Музика П.М.,Шаловило С.Г., ГуменнийВ.Д.,Остапенко А.І. Євро інтеграційно - інноваційні програми підтримки екологізації технологій племінної справи та збереження генофонду.// Науковий вісник ЛНУВМБТ ім..С.З.Гжицького, Львів, 2015. – Т. 17. № 4 (64). –С. 278-288.

 

Бойко Андрій Олександрович

1. Керод М.Л., Строчинський П.І. (наук. керівники - Бойко А.О.,Сергєєв М.О.) Ріст та розвитокбугайцівукраїнськоїчорно-рябоїмолочної породи залежновід способу утримання // МатеріалиВсеукраїнськастудентськанауковаконференція. Львів. 2011. – С. 51-52.

2. Сенчак Л.Р., Романчук В.В. (наук. керівник – ст. викладачБойко А.О.) Вплив способу утримання на господарськокорисніознакибугайцівукраїнськоїчорно-рябоїмолочної породи в СВК «Кременець» Рожищенського району Волинськоїобласті.// МатеріалиВсеукраїнськастудентськанауковаконференція. Львів. 2012. – С. 16-18.

3. Керод М.Л., Березюк М.В. (наук. керівник – ст. викладачБойко А.О.) Особливостіселекційно-господарськихознакбугайціврізнихліній ПМП племзаводу «Клен»  // МатеріалиВсеукраїнськастудентськанауковаконференція. Львів. 2012. – С. 46-48.

4. Сенчак Л.Р., Романчук В.В. (наук. керівник – доц. Бойко А.О.) Вплив способу утримання на відгодівельні якості бугайців поліської м’ясної породи в умовах ФГ «Білаки»// Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів. 2013. – C. 55-57.

5. Гродзіцька С.В., Булич В.В., Бойко А.О. Вплив лінійної належності на селекційно-господарські показники телиць поліської м’ясної породи в умовах ФГ «Клен».Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів. 2014. – С. 13-15.

6. Дулиш Ю. В.,Курашова  А.О., Бойко А. О. Вплив способу утримання на відгодівельні показники бугайців поліської м’ясної породи в умовах племзаводу «Клен». Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів. 2015. – С. 15-17.

Гордійчук Наталія Миколаївна

7. Гук І.В., Поважук А.П., Гордійчук Н.М.Продуктивніякостікорів, одержаних при різнихваріантахпідбору // МатеріалиВсеукраїнськоїстудентськоїнауковоїконференції. – Львів, 2011. – С. 46-48.

8. Костирко М.В., Гордійчук Н.М. Аналізвибуттякорівукраїнськоїчорно-рябоїмолочної породи із стада // МатеріалиВсеукраїнськоїстудентськоїнауковоїконференції. -  Львів, 2012. – С. 3-4

9. Настунчин М.І., Зелінський А.І., Гордійчук Н.М.Продуктивні і технологічніякостікорівсиментальської породи // МатеріалиВсеукраїнськоїстудентськоїнауковоїконференції. – Львів, 2012. – С. 3-4.

10. Костирко М.В. ГордійчукН.М.Молочнапродуктивністькоріводержаних при різнихваріантахпідбору// МатеріалиВсеукраїнськоїстудентськоїнауковоїконференції. -  Львів, 2013. – С.27-28.

11. Настунчин М.І., Гордійчук Н.М. Аналіз причин  вибуття корів із стада під дією природного і штучного добору в ФГ «Межиріччя» Жидачівського району Львівської області  // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. -  Львів, 2013. – С.3-5.

12. Миляник Ю.І., Хима О.Я., Гордійчук Н.М.Продуктивні і технологічні якості корів української чорно-рябої молочної породи // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. -  Львів, 2013. – С.45-46.

13. Пушинська І.М., Калінський А.В. Вплив тривалості ембріонального розвитку теличок на ріст розвиток та молочну продуктивність корів // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів, 2014. – С.19-20.

14. Левчук Л.А., Гордійчук Н.М. Ріст і розвиток молодняку волинської мʼясної породи різних ліній в умовах ТзОВ Лан-Волинь» Рожищенського району Волинської області // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів, 2015. – С.38-40.

Дутка Володимир Романович

15. Бондар П.М. (наук. керівник – асист. Дутка В.Р.Ефективністьвирощування на м'ясовідгодівельнихбугайців при різних системах утримання // МатеріалиВсеукраїнськастудентськанауковаконференція. Львів. 2011. – С. 26-28.

16. Максимів Ю.Р., Дутка В.Р. Вплив систем утримання на ріст і розвиток відгодівельних бугайців. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів. 2014. – С 15-17

17. Ярошик Н.В. Дутка В.Р. Величний син українського народу. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів. 2014. – С 136-137.

18. Ярошик Н.В. Дутка В.Р. Інтенсивність росту і розвитку відгодівельних бугайців залежно від систем утримання. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів. 2015. – С 25 – 27.

Осередчук Роман Степанович

19. Чіпак О.С., Осередчук Р.С. Використання різновидів систем поводження з твердими побутовими відходами у світовій практиці -Регіональні екологічні проблеми: науково-методичні і прикладні аспекти їх вирішення IV Міжнародна наукова конференція студентів, магістрантів і аспірантів. Одеса 2013.-С.327-330.

20. Шийка Х.Р., Осередчук Р.С Сучасний екологічний стан України / Х.Р.Шийка, Р.С.Осередчук //Наукові праці студентів. За матеріаламиВсеукраїнськоїстудентськоїнауковоїконференції, організованої і проведеноїбіолого-технологічним факультетом 30 травня 2013р. Львів2013.-С.109-111. 

21. Дзюба  У.В., Осередчук Р.С. Принципи раціонального природокористування в аграрному секторі .- Матеріали студентської наукової конференції факультету харчових технологій та екології (з міжнародною участю) «Проблеми та перспективи харчових технологій і екобезпеки продукції» 14-15 травня 2015р.-Львів 2015.-с.160-162

22. Омельчак Я.Ю., Осередчук Р.С. Природоресурсний менеджмент в систеиі екологічного управління.- Матеріали студентської наукової конференції факультету харчових технологій та екології (з міжнародною участю) «Проблеми та перспективи харчових технологій і екобезпеки продукції» 14-15 травня 2015р.-Львів 2015.-с.189-190

23. Харківець А.П., Осередчук Р.С.Щляхи забруднення сільськогосподарської сировини.- Наукові праці студентів.- (за матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015р.-Львів 2015:, с63-64.

Попадюк Світлана Степанівна

24. Костів Т.С.,Попадюк С.С. Господарсько-корисні особливості корів української чорно-0рябої молочної породи в умовах ННВЦ «Комарнівський» // Матеріали Всеукраїнська студентська наукова конференція.- Львів. 2011. – С. 21-23.

25. Процик М.,Попадюк С.С.Оцінкакорів за придатністюїх до машинного доїння // МатеріалиВсеукраїнськастудентськанауковаконференція.-Львів. 2012. – С. 48-50.

26. Процик М., Попадюк С.С. Продуктивність корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи в умовах ТзОВ «Бучач-Агро-Хлібпром» Бучацького району Тернопільської області// Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів. 2013. – С. 47-48.

27. Береза І.В., Попадюк С.С. Продуктивні якості корів української чорно-рябої молочної породи фермерського господарства «Лелик» Жовківського району Львівської області. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів. 2014. – С. 47-49.

28. Бідюк О.А.,Попадюк С.С. Господарсько-корисні особливості корів української чорно-0рябої молочної породи в умовах ННВЦ «Комарнівський» // Матеріали Всеукраїнська студентська наукова конференція.- Львів. 2015.- С.50-52.

Приймич Василь Іванович

29. Дропа О.П., Дутчак В.В., Приймич В.І. Молочна продуктивність і жива маса корів української чорно-рябої молочної породи. Матеріали Всеукраїнська студентська наукова конференція. Львів. 2011. – С. 29-31.

30. Дропа О.П., Дутчак В.В., Приймич В.І. Продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи залежно від їх живої маси // Матеріали Всеукраїнська студентська наукова конференція. Львів. 2012. – С. 61-63.

31. Пиріг О.В., Приймич М.М., Приймич В.І. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від їх живої маси // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів. 2013.  – С. 24-26.

32. Ференц Х.О., Ковтун Ю.Р., Приймич В.І. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від тривалості сухостійного періоду. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету. - Львів. 2014.  – С. 28-30.

33. Коник К. В., Конотопчик Н.О., Приймич В.І. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від їх живої маси. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів. 2015. – С. 52-54.

Соколова Галина Олександрівна

34. Драгомирецька Л.В. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній / Л.В. Драгомирецька, Г.О. Соколова // Матеріали Всеукраїнська студентська наукова конференція. Львів. 2011. – С. 28–29.

35. Кельбас К.І. Вплив тривалості сухостійного і сервіс-періоду на молочну продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи / К.І.Кельбас, Г.О. Соколова // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів. 2012. – С. 18–19.

36. Костюк Р.Л. Оцінка роботоздатності верхових коней залежно від типів вищої нервової діяльності / Р.Л. Костюк, Г.О. Соколова // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів. 2013. – С. 18–19.

37. Ольшанська А.І. Аналіз роботоздатності рисистих порід коней. / А.І. Ольшанська,  Г.О. Соколова. // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів. 2014. – С 3-5.

38. Тимощук І.В. Молочна продуктивність корів білоголової української породи різних ліній / І.В Тимощук. Г.О. Соколова) // Наукові праці студентів (за мат. Всеукраїнської студентської наукової конференції). — Львів, 2015. – С. 27–28.

Шаловило Степан Григорович

39. Березюк М.В., Мороз Р.М. (наук. керівники – проф. Шаловило С.Г., ст..викл. Бойко А.О.) Господарсько-корисніознакителицьрізнихлінійполіськоїмясної породи племзаводу «Клен» // МатеріалиВсеукраїнськастудентськанауковаконференція. Львів. 2011. – С. 20-21.

40. Кохман Н.В. (наук. керівники – проф. Шаловило С.Г.,в.о. доцента Голуб О.М.) Особливостібудовитілакорівукраїнськоїчорно-рябоїмолочної породи різнихвиробничихтипів // МатеріалиВсеукраїнськоїстудентськоїнауковоїконференції. - Львів. 2012. – С. 42-44.

41. Майор С.М., Шум О.В., Карплюк О.В.. (наук. керівники – проф. Шаловило С.Г., доц. Бойко А.О.)  Характеристика селекційно-господарськихі особливостейкорівукраїнськоїчорно-рябоїмолочної породи залежновідїхлінійноїналежності в умовах ПОСП ім..ШевченкаГорохівського району Волинськоїобласті // МатеріалиВсеукраїнськоїстудентськоїнауковоїконференції. - Львів. 2013. –C. 55-57.

42. Луць Р.В. (наук. керівник – проф. Шаловило С.Г.) Оцінкакорівукраїнськоїчорно-рябоїмолочної породи різнихліній за молочною продуктивністю і відтворноюздатністю // МатеріалиВсеукраїнськоїстудентськоїнауковоїконференції. - Львів. 2013. – С. 37-39.

43. Балик М.Р. (наук. керівник – проф. Шаловило С.Г.) Впливсистемиутриманнякорів у сухостійнийперіод на молочнупродуктивність і відтворнівластивості. //МатеріалиВсеукраїнськоїстудентськоїнауковоїконференції. - Львів. 2015. – С. 13-14.

 

Шаловило Степан Григорович

Технологія виробництва молока;

Технологія виробництва яловичини;

Ембріоінженерна біотехнологія

Гордійчук Наталія Миколаївна

Технологія виробництва молока;

Технологія виробництва яловичини;

 Етологія тварин;

Селекція сільськогосподарських тварин;

 

Приймич Василь Іванович

Моделювання технологічних процесів у тваринництві;

Системи технологій;

Технологія виробництва молока;

Технологія виробництва яловичини;

Технологія м’яса і м’ясних продуктів;

 

Соколова Галина Олександрівна

Конярство ;

Кіннозаводство і кінний спорт;

Організація племінної  справи;

Технологія виробництва молока;

Технологія виробництва яловичини;

 

Попадюк Світлана Степанівна

Конярство;

Технологія м'яса і м’ясних продуктів;

Моделювання технологічних процесів у тваринництві;

 

Осередчук Роман Степанович

Технологіяпродуктів забою тварин;

Технологія молока і молочнихпродуктів;

Автоматизаціявиробничихпроцесів у тваринництві;

 

Федорович Віталій Васильович

Організаціяплемсправи;

Технологія молока і молчнихпродуктів;

 Бойко Андрій Олександрович

Спеціалізованем’яснескотарство;

Ембріоінженернабіотехнологія;

Технологіявиробництва молока;

Технологіявиробництваяловичини;

 

Дутка Володимир Романович

Спеціалізованем’яснескотарство

Технологіявиробництва молока

Технологіявиробництваяловичини

Технологіяпродуктів забою тварин

Осередчук Роман Степанович

1. Навчально-методичний посібник для лабораторно-практичних занять з технології продуктів забою тварин /Кравців Р.Й., Остап’юк Ю.І., Осередчук Р.С., Біленчук Р.В., Ковалів Л.М., Бінкевич В.Я., Усаченко Л.М., Ключковська М.В., Герич В.В. – Львів – 2009. – 104 с.

Федорович Віталій Васильович

1. Генофонд порід сільськогосподарських тваринУкраїни: навчальний посібник / В.В. Щуплик, О.В. Савчук, І.В. Гузєв [та ін.] – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Звойленко Д.Г., 2013. – 352 с. 

2. Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, В.В. Федорович, В.О. Кадиш, Л.М. Піддубна. Фізіолого-біохімічні та біотехнологічні показники сперми бугаїв-плідників. За редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора Й.З. Сірацького і доктора сільськогосподарських наук Є.І. Федорович. К.: «Люксар», 2008 р. 208 с.

3. Історія, селекція та біологічні особливості абердин-ангусів України / Й.З. Сірацький, Є.І. Федорович, І.В. Гузєв та інші. За редакцією Й.З.Сірацького і Є. І. Федорович. – Корсунь-шевченківський: ФОП Гаврищенко В.М., 2011 р. – 432 с., табл. 166, рис. 1.

4. В.В. Федорович, Й.З. Сірацький. Формування відтворювальної здатності бугаїв-плідників чорно-рябої худоби України. – Монографія. За редакцією доктора с.-г. наук, проф. Й.З. Сірацького. – К.: ЛЮКСАР, 2007. – 188 с. Соколова Галина Олександрівна

1. Соколова Г.О. Навчальний посібник для виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни «Організація племінної справи». – Львів, 2009. – 192 с.

2. Соколова Г.О. В Карпатах на конях // Посібник з кінного туризму // Г.О. Соколова, – Львів, – «Центр Європи», 2004. – 50 с. 

Шаловило Степан Григорович

1. Науково-технічний прогрес у племінному тваринництві.

2. Довідник з репродуктивної біотехнології великої рогатої худоби.

ShalovuloШаловило Степан Григорович (Shalovylo Stepan. H.) – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології виробництва молока і яловичини.

Народився 19 квітня 1946 року в селі Віжомля Яворівського району на Львівщині в селянській родині. У 1966 році закінчив Судововишнянський ветеринарний технікум, а у 1975 році - ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту, після закінчення якого спочатку працював у колгоспі, а потім в обласній племінній службі до 1984 року. 

З 1984 по 1999 роки Шаловило С.Г. працював спочатку заступником директора з наукової роботи, а після директором Республіканського біотехнологічного центру - філіалу Інституту розведення і генетики тварин НААН.

З 1999 по 2004 рік завідував відділенням селекції, генетики і біотехнології Інституту біології тварин НААН і одночасно обіймав посаду професора кафедри генетики і розведення тварин Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького. З 2004- року завідувачкафедри технології виробництва молока і яловичини ЛНУВМ та ТБ ім. С.З. Гжицького.

Є автором понад 130 наукових праць, 6 патентів, 50 методичних рекомендацій, співавтором книжки «Науково-технічний прогрес у племінному тваринництві» та «Довідника з репродуктивної біотехнології великої рогатої худоби».

Під його керівництвом підготовлено і захищено чотири кандидатських і дві докторських дисертації у галузі сільськогосподарських наук.

Викладає дисципліни:

Технологія виробництва молока

Технологія виробництва яловичини

Ембріоінженерна біотехнологія

Контакти: (032)2392623


 FedorovuchVitaliyФедорович Віталій Васильович (Vedorovych Vіtaliy Vasylovych) – доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва молока і яловичини.

Народився 30червня 1981 року у м. Львові.

У 2003закінчив ветеринарний факультет Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького за спеціальністю «Ветеринарія» з відзнакою.

2004-2007 – аспірант Інституту розведення і генетики тварин НААН у с. Чубинське, Київської області. У 2007 захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.02.01 – розведення і селекція тварин.

У 2009 році за цикл наукових робіт отримавпремію Президента України для молодих вчених. У цьому ж році отримав вчене звання старшого наукового співробітника.

У 2015 році захистив докторську дисертацію. В цьому ж році почав працювати на посаді доцента кафедри технології виробництва молока і яловичини.

За період 2004-2015 років опубліковано180 наукових праць, з них 3 монографії, 1 науковий посібник з грифом Міністерства аграрної політики та продовольсьва України та 2 методичні рекомендації. 

Викладає дисципліни:

Організація племсправи

Технологія молока і молчних продуктів 

Контакти:  (032)2392623

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 OseredchykRomanОсередчук Роман Степанович (Oseredchuk Roman) – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва молока і яловичини.

Народився 1 січня 1967 в Дрогобицькому районі Львівської області.

У 1991р. закінчив зооінженерний факультет Львівського ордена Трудового Червоного прапора зооветеринарний інститут за спеціальністю «зоотехнія».

1991-1992р. старший лаборант кафедри мікробіології. 1992-1993р науковий співробітник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького.

У 1998р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. З 2003р. асистент кафедри ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи. З 2004р. доценткафедри ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи. 2012р. переведений на посаду доцент кафедри екології та біології. 2013р. переведений на посаду доцента кафедри технології виробництва молока і яловичини. 

За період 1991-2015 років опубліковано75 наукових праць, з них 3 патенти та 29 методичних рекомендацій.

Викладає дисципліни: 

Технологія продуктів забою тварин

Технологія молока і молочних продуктів

Автоматизація виробничих процесів у тваринництві

Контакти:  (032)2392623


BoykoAndriyБойко Андрій Олександрович (BoykoAndriyOleksandrovych) – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва молока і яловичини. 

Народився 31 травня 1980 року у с. Борочиче Горохівського району Волинської області. 

У 2003 році закінчив Львівську національну академію ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького. У 2003-2007р. навчався в аспірантурі Львівської національної академії ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. 

З 2005 року і по теперішній час працює на кафедрі технології виробництва молока та яловичини. 

З липня 2010 року переведений на посаду старшого викладача, а у жовтні 2011 року переведений на посаду доцента кафедри технології виробництва молока та яловичини. 

Є автором 46 наукових праць та 24 навчально-методичних рекомендацій. 

Викладає дисципліни: 

Спеціалізоване м’ясне скотарство; 

Ембріоінженерна біотехнологія; 

Технологія виробництва молока; 

Технологія виробництва яловичини; 

Контакти: (032)2392623 

E-mail:AndriyBoyko@gmail.com


GordiychykNadiyaГордійчук Наталія Миколаївна (Gordiychuk Natalia) – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва молока і яловичини.

Народилася 6 вересня 1961 року у с. Пнів Надвірнянського району Івано-Франківської області.

У 1982 році з відзнакою закінчила Золочівський сільськогосподарський технікум за спеціальністю «зоотехнік-організатор».

З жовтня 1982 року по серпень 1983 року працювала за спеціальністю в господарствах Івано-Франківської області.

У 1983 році поступила, а в 1988 році закінчила з відзнакою Львівський зооветеринарний інститут за спеціальністю «зооінженерія».

1998-1991 роки – аспірант кафедри скотарства і конярства Львівського зооветеринарного інституту. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення, селекція і відтворення тварин. 

1991-1999 роки – асистент кафедри скотарства і конярства, а в 2002 році отримала вчене звання доцента цієї ж кафедри. З 1999 року працює на посаді доцента кафедри технології виробництва молока і яловичини.

За період 1991-2015 років опубліковано 68 наукових праць, 37 методичних рекомендацій та два патенти на винаходи.

Викладає дисципліни: 

Селекція сільськогосподарських тварин

Технологія виробництва молока

Технологія виробництва яловичини

Етологія тварин

Контакти:  (032)2392623


 SokolovaGalunaСоколова Галина Олександрівна (Sokolova Halyna Oleksandrivna) – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва молока і яловичини.

Народилася 9 липня 1956 року у м. Сортавала, республіка Карелія.

У 1980 році закінчила зооінженерний факультет Львівського зооветеринарного інституту.

З травня 1980 року працювала директором кінноспортивної бази при колгоспі „Правда” Бродівського району Львівської області. З січня 1982 року – асистент кафедри скотарства і конярства.

У жовтні 1998 року захистила кандидатську дисертацію у Львівському ордена Трудового червоного прапора зооветеринарному інституті за спеціальністю 06.02.01. розведення та селекція тварин.

У березні 1999 року отримала диплом кандидата наук. З 2000 року – старший викладач кафедри скотарства і конярства. 

У червні 2003 року отримала звання доцента. З 2003 року доцент кафедри скотарства і конярства, а з 2004 року – доцент кафедри технології виробництва молока і яловичини.

Є автором 145 наукових публікацій, в тому числі п’яти типових програм, двох посібників.

Викладає дисципліни:

Конярство 

Організація племінної  справи

Технологія виробництва молока

Технологія виробництва яловичини

Контакти:  (032)2392623

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


PruymuchПриймич Василь Іванович (Pryimych Vasyl Ivanovich) – кандидат  сільськогосподарських  наук, доцент кафедри технології виробництва молока і яловичини.

 

Народився15 липня 1960 року в c. Верб’яж Воловецького району Закарпатської області.

У 1977 році вступив до Мукачівського радгоспу-технікуму, по закінченні якого у 1979 році отримав кваліфікацію зоотехнік-організатор. З 01.09.1979 по 10.10.1979 року працював зоотехніком по племсправі в колгоспі «Шлях Леніна» Воловецького району Закарпатської області. З 16.10.1979 по 10.11.1981 рік – служба в радянській армії.

З 28.11.1981 по 30.07.1982 рік – слухач підготовчого відділення Львівського ордена Трудового Червоного Прапора зооветеринарного інституту. З 30.07.1982 року – студент Львівського ордена Трудового Червоного Прапора зооветеринарного інституту.

26.03.1987 року закінчив з відзнакою зооінженерний факультет Львівського ордена Трудового Червоного Прапора зооветеринарний інститут, за спеціальністю «Зоотехнія». З 03.05.1987 по 02.01.1989 року – головний зоотехнік колгоспу ім. 31 річниці Жовтня Воловецького району Закарпатської області.

З 26.12.1988 по 22.12.1991 рік – аспірант кафедри скотарства і конярства Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького. З 22.12.1991 по 18.05.2004 року – асистент кафедри скотарства і конярства Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького.

У 2002 захистив кандидатську дисертацію у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З.Гжицького за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекції тварин.

З 18.05.2004 року по даний час – доцент кафедри технології виробництва молока і яловичини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій  імені С.З.Гжицького.

За період опубліковано 86 наукових праць, з них: 39 наукових статей, 37 методичних рекомендацій, 5 робочих зошитів, 2 патенти України на винахід, 2 Національні стандарти України, 1 посібник.

Викладає  дисципліни:

Моделювання технологічних процесів у тваринництві

Системи технологій

Технологія виробництва молока

Технологія виробництва яловичини

Технологія м’яса і м’ясних продуктів

Контакти: (032)2392623 


PopadykПопадюк Світлана Степанівна (Popadiuk Svitlana Stepanivna) – кандидат  сільськогосподарських  наук, доцент кафедри технології виробництва молока і яловичини.

 

Народилась 30 липня 1969 року в Івано-Франківській області Долинського району.

У 1991 році  закінчила зооінженерний факультет Львівського ордена Трудового Червоного Прапора зооветеринарний інститут, за спеціальністю «Зоотехнія».

1991-1992 – зоотехнік колгоспу ім. Котляревського. 1992-1995 – науковий співробітник в науково-дослідному секторі Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького. 1994-1997 – аспірант кафедри скотарства і конярства Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького. 1998-2005 - асистент кафедри скотарства і конярства Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького.

У 2002 захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин.

2005-2016 – доцент кафедри технології виробництва молока і яловичини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій  імені С.З.Гжицького.

За період опубліковано 94 наукових праць, з них 55 методичних рекомендацій, 39 наукових статей.

Викладає дисципліни:

Конярство

Технологія м'яса і м’ясних продуктів

Моделювання технологічних процесів у тваринництві

Контакти: (032)2392623 


DytkaДутка Володимир Романович (Dutka Volodymyr Romanovych) – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва молока і яловичини. 

Народився 4 лютого 1980 року у м. Буську.

У 2002 закінчив зооінженерний факультет Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького за спеціальністю «Зооінженерія».

2003-2005 – аспірант кафедри скотарства і конярства Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького. 2006-2009 – асистент кафедри технології виробництва молока і яловичини.

У 2009 захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. 2012-2015 – старший викладач кафедри технології виробництва молока і яловичини. З 2015 року працює на посаді доцента кафедри технології виробництва молока і яловичини.

Автор 46 наукових праць, з них 27 методичних рекомендацій, 19 наукових статей.

Викладає дисципліни:

Спеціалізоване м’ясне скотарство

Технологія виробництва молока

Технологія виробництва яловичини

Технологія продуктів забою тварин

Контакти:  (032)2392623

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Більше статей...

  1. Історія
load page 1.698701 second, load CPU 0.04