Кафедра технології виробництва продукції дрібних тварин

В.о. завідувача кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Періг Д.П

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

kol

Тема кандидатської дисертації Перога Дмитра Петровича

Характеристика продуктивності та біологічні особливості овець української гірськокарпатської породи

Тема кандидатської дисертації Паскевич Галини Адамівни

Порівняльна імуногенетична характеристика вітчизняних і зарубіжних кросів яєчних курей

Тема кандидатської дисертації Луника Юрія Михайловича

Вивчення ступеня прояву комбінаційної мінливості і поєднання генотипів свиней при різних методах розведення

Тема кандидатської дисертації Петришак Ольги Йосипівни

Характеристика продуктивності та деяких інтер’єрних особливостей закарпатських тонкорунних овець типу прекос

Тема кандидатської дисертації Барила Богдана Степановича

Продуктивність та обмінні процеси в організмі курчат-бройлерів при згодовуванні  фільтроперліту

Тема докторської дисертації Ковальського Юрія Володимировича

Функціональні особливості організму і продуктивність медоносних бджіл за впливу екзогенних факторів

Тема кандидатської дисертації Ковальської Лідії Миколаївни

Ліпідний та жирнокислотний склад тканин медоносних бджіл

Тема докторської дисертації Гунчак Алли Володимирівни

Метаболічні процеси та продуктивність птиці за дії біогенних добавок

Тема кандидатської дисертації Фіялович Лесі Миколаївни

Розробка оптимальної технології підвищення розщеплення та засвоєння поживних речовин гусьми

 

Патенти

1.       Деклараційний патент України на корисну модель №65429 Композиція інгредієнтів для виготовлення питного меду / Ковальський Ю. В., Кирилів Я. І.; Бюл. №14. — 2011. — 8 c.

2.       Деклараційний патент України на корисну модель № 57529. Спосіб виробництва питного меду // Ковальський Ю.В., Кирилів Я.І. Бюл. №14. - 2011. – 7с.

3.       Деклараційний патент України на корисну модель № 62728 Періг Д.П., Кирилів Я.І. Спосіб підвищення продуктивності м’ясо-вовнового вівчарства в умовах Західного регіону України. Бюл. №17. - 2011. – 12 с.

4.       Деклараційний патент України на корисну модель №51529 Спосіб запобігання захворюванню медоносних бджіл нозематозом / Ковальський Ю. В., Кирилів Я.І., Керек С. В.; Бюл. №14. — 2012. — 8 c

5.       Деклараційний патент України на корисну модель № 72013 Спосіб підвищення якості біологічно-активних кормових добавок для птиці / Кирилів Я.І. Барило Б.С., Паскевич Г.А. Миронович Г.М.; Бюл. №15. 2012 – 6с.

6.       Деклараційний патент України на корисну модель № 87305 Спосіб підвищення продуктивності відлучених поросят / Гуцол А.В., Кирилів Я.І., Болохавська В.А., Болоховський В.В., Діхтярук Н.С. Бюл. №23. – 4 с.

7.       Деклараційний патент України на корисну модель № 87306 Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней на відгодівлі / Гуцол А.В., Кирилів Я.І., Болохавська В.А., Болоховський В.В., Діхтярук Н.С. Бюлетень №3. – 5с.

8.       Деклараційний патент України на корисну модель № 87304 Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней на вирощувані / Гуцол А.В., Кирилів Я.І., Болохавська В.А., Болоховський В.В., Діхтярук Н.С. Бюлетень №23. – 4с.

9.       Деклараційний патент України на корисну модель № 98834 Спосіб підвищення продуктивності та якості інкубаційних яєць гусей / Кирилів Я.І., Фіялович Л. М. Бюл. № 9 – 5с.

Посібники, підручники та монографії

1.       Гуцол А. В. , Кирилів Я. І., Мазуренко М. О. та ін. Нові ферментні препарати в годівлі сільськогосподарських тварин . – Вінниця, 2013, . Діло –283 с.

2.       Гутий Б.В., Харів І.І., Кирилів Я.І., Драч М.П., Оленич І.Р., Костишин Є.Є / Право інтелектуальної власності. Львів, 2011. – 403 с.

3.       Ковальський Ю.В., Кирилів Я.І. / Технологія одержання продуктів бджільництва (гриф МОН), Львів. - 2011. – 285 с.

4.       Бомба М.Я., Ковальський Ю.В., та ін. / Теоретичні і прикладні аспекти виробництва продуктів харчування на екологічно безпечній основі. Львів: ЛІЕТ, 2011. – 202 с.

5.       Гачак Ю.Р., Сливка Н.Б., Ковальський Ю.В. / Молочні продукти лікувально-профілактичного призначення із продуктами бджільництва. Львів, 2012. – 92 с.

6.       Кирилів Я.І., Паскевич Г.А., Барило Б.С., Гутий Б.В. / Основи наукових досліджень та патентознавство. Львів, 2012 –146 с.

7.       Лесик Я.В., Федорук Р.С., Кирилів Я.І., Дубинка І.А. Технологія виробництва продукції кролівництва. Львів, 2012. – 189 с. (рекомендований  МОН та спорту).

8.       Богданов Г.О., Кандиба В.М., Ібатулін І.І., Кирилів Я.І. та ін.. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби. – Житоми, 2012. – ПП № «Рута», - 860 с. (рекомендований МАПУ).

9.       Ковальський Ю.В., Кирилів Я.І. Технологія одержання продуктів бджільництва. Львів: ЛНУВМ та БТ імені С. З. Гжицького. – 2014. — 263 с.

10.  Вулики. Конструкції та виготовлення / С.І. Полегушко, О.М. Коцюмбас, А.Й. Дружбяк та ін. – Л.: Науково-практичне видання, 2014. – 40 с.

11.  Кирилів Я.І., Гутий Б.В., Барило Б.С., Паскевич Г.А. / Інтелектуальна власність та патентне право. Львів, 2014 –168 с.

12.  Метаболічна і продуктивна дія Йоду на організм птиці / Гунчак А.В., Ратич І.Б. – Львів, «Сполом», 2014. – 155 с.

13.  Фізіолого-біохімічні основи живлення птиці / Ратич І.Б., Гунчак А.В., Стояновська Г.М., Андреєва Л.В., Кирилів Б.Я., Сірко Я.М.–Львів, 2007.–233 с.

14.  Методи оцінки комбікормів, якості продукції та продуктивності птиці / Ратич І. Б., Гунчак А.В., Кирилів Б.Я., Сірко Я.М., Стояновська Г.М. – Львів, 2010. –122 с.

Статті

1.       Паскевич Г.А. Форми і методи національно-громадського виховання / Г.А. Паскевич, Л. Г. Гіль, Я.І. Кирилів, Д.П. Періг, Ю.М. Луник, О.Й. Петришак, Б.С. Барило // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – 2011. – Т. 13 № 3(49) . –с. 248-252.

2.       Періг Д.П. Особливості масового та лінійного росту помісного кросбредного молодняку овець в різні вікові періоди постнатального онтогенезу // Д.П. Періг, Я.І.Кирилів /Зб. Наук. вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Гжицького. – Т. 14 № 2 (52) . – Ч. 2. – Львів, 2012. – с. 282-293.

3.       Barylo B. Alternative energy source in the rations of broiler chickens / B. Barylo, Ya. Кyryliv // International Conference New trends of research in animal sciences Uniwersytet rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli I Biologii Zwierząt. –  Kraków, 2013. – P. 108.

4.       Періг Д.П. Морфологічний склад крові у вівцематок різної кровності залежно від сезонів року // Д.П. Періг, Я.І.Кирилів /Зб. Наук. вісник ЛНУВМ та БТ  імені С.З.Гжицького. -Т. 15, № 1 (55), Ч.2. -Львів, 2013. - С. 169-176

5.       Періг Д.П. Білковий склад сироватки крові у вівцематок різної кровності залежно від сезонів року // Д.П. Періг, Я.І.Кирилів /Зб. Наук. вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Гжицького. -Т. 15, № 3 (57), Ч.3. -Львів, 2013. - С. 139-144.

6.       Sobolev A.I. Influence of germanium supplements on fodder on small goose productive quality grown on meat / A. Sobolev, R. Petryszak, O. Petryszak // Teoretyczne I praktyczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki. – Poznan. 30. 09. 15. – С. 57-58. P. 39-42. Polska.

7.       Ковальский Ю. В. Влияние температури инкубации печатаного расплода на глоточную железу / Ю. В. Ковальский, Я. И. Кирилив // Пчеловодство. 2015. № 1. С. 8−10.

8.       Халак В.І. Фізико-хімічний склад найдовшого м’яза спини молодняку свиней за умов різної мінливості загального білка, кальцію та холестеролу у сироватці крові / В.І. Халак, Ю.М. Луник, Т.С.Коваленко // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького Т. 16, № 3 (60) Ч. 3, Львів 2014 – С. 206-213.

9.       Ковальський Ю. В. Вплив зниженої температури інкубації розплоду медоносних бджіл на морфологічні особливості будови глоткової залози / Ю. В. Ковальський, Я.І. Кирилів // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. — Львів, 2014. — Т. 16, № 3. — (60). — Ч. 2. — С. 141−147.

10.  Фіялович Л.М.  Якісні показники гусячих яєць при використанні в кормі сухих яблучних вичавок / Л.М. Фіялович, Я.І. Кирилів // Науковий Вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького, 2014. Том 16, № 2(59). – С. 220-226

11.  Барило Б.С. Продуктивність курчат-бройлерів і курей-несучок при використання природного сорбенту збагаченого ліпідами / Б.С. Барило, Б.Я. Кирилів, Г.А. Паскевич // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. – Т. 17. – № 1 (61). – Ч. 2. – С. 44-49.

12.  Прудиус Т.Я. Ефективність застосування біологічно-активної кормової добавки активіо в раціоні курчат-бройлерів / Т.Я. Прудиус, Я.І. Кирилів, Б.С. Барило // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З. Ґжицького. – Львів,  2015. – Т. 17. – № 1 (61). – Ч. 3. –С. 86-91.

13.  Халак В.І. Використання коефіцієнту інтенсивності спаду росту при оцінці свиноматок за рівнем адаптації та ознаками відтворювальної здатності / В.І. Халак, Ю.М. Луник // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького Т. 17, № 1 (61) Ч. 3, Львів 2015 – С. 232-238.

14.  Халак В.І. Племінна цінність (BLUP) свиноматок універсального напрямку продуктивності та їх оцінка за ознаками відтворювальної здатності / В.І. Халак, Ю.М. Луник, В.І. Приймич // Біологія тварин. – Львів, 2015. – Т. 17. - № 3. – 215 с.

15.  Халак В.І. Продуктивність свиней різної племінної цінності / В.І. Халак, Ю.М.Луник // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького Т. 17, № 3 (63), Львів 2015 – С. 330-337.

16.  Фіялович Л.М., Кирилів Я.І. Вплив сухих яблучних вичавок збагачених хелатними мікроелементами на продуктивність племінних гусей / Л.М. Фіялович, Я.І. Кирилів // Науковий Вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького, 2015. Том 17, № 1(61). – С. 227–232.

17.  Ковальська Л. М. Мінеральний склад та якісні показники продуктів бджільництва за умов традиційного та органічного виробництва в зоні Поділля / Л. М. Ковальська, І. І. Ковальчук // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С. З. Гжицького. — 2015. –– Т.17, № 1. –– С. 95-100.

18.  Ковальська Л.М. Вміст важких металів у продукції бджіл за умов органічного та традиційного виробництва в зонах Полісся та Поділля / Ковальська Л.М., Ковальчук І.І. // Біологія тварин. –– 2015. –– № 3 (17). –– С. 171.

19.  Ковальська Л.М., Ковальчук І.І. Вміст важких металів у меді та його якісні показники за умов традиційного й органічного виробництва // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин НААН та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок . – 2014. – Вип.15, №1. – С. 23-27.

20.  Гунчак А.В., Ратич І.Б., Сірко Я.М. Інтенсивність метаболічних процесів в організмі курчат-бройлерів за випоювання їм настою з листя евкаліпта // Птахівництво. Міжвідом. темат.наук.збірник.–Харків–2013.– Вип.69.–С.93-99.

21.  Гунчак А.В., Кирилів Б.Я., Ратич І.Б., Круківський В.А. Застосування кормової добавки „Біло-актів“ у раціонах перепелів з метою підвищення продуктивності та покращення цінності продукції // Сільський господар–2014.–№ 3-4.–С. 15-23.

22.  Гунчак А.В., Кирилів Б.Я., Галущак Л.І. Показники білкового обміну а курей-несучок за різного складу раціону / // НТБ ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Львів– 2014. –Вип.15, № 2,3. – С. 55-61.

23.  Гунчак А.В., Ратич І.Б., Стефанишин О. М. Мікробоценоз сліпої кишки перепелів за випоювання біологічно активної добавки гумінової природи // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету–2014.–№ 2(44), Т. 3.–С. 148-154.

24.  Гунчак А.В., Кирилів Б.Я, Ратич І.Б., Федорович Є.І. Біологічні та метаболічні особливості різних видів сільськогосподарської птиці // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького–Львів.–Т.17–№ 1 (61).–2015–С. 71-80.

25.  Гунчак А.В., Ратич І.Б. Депонування гормонів щитоподібної залози в яйцях птахів та їх вплив на розвиток ембріонів // Біологія тварин–2015–Т. 17. – № 1 С. 36-42.

26.  Гунчак А.В., Гунчак В.М., Ратич І.Б. Біологічний ефект рослинних екстрактів в організмі птиці// Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького–Львів.–Т.17–№ 3 (63).–2015–С. 19-31.

Технічні умови

1. Кирилів Б.Я., Барило Б.С., Кирилів Я.І. Технічні умови України: ТУ У 15.7 — 00492990-001:2008.Фільтроперліт кормовий для сільськогосподарських тварин і птиці

2. Гуцол А.В., Кирилів Б.Я., Бондаренко В.В., Кирилів Я.І., Барило Б.С. Технічні умови України: ТУ У 10.9-00497236-018:2014 Добавка білково-вітамінно мінеральна «Мінактивіт». – Львів, 2014. – 23 с.

3. Гуцол А.В., Кирилів Б.Я., Бондаренко В.В., Кирилів Я.І., Барило Б.С. Технічні умови України: ТУ У 10.9-00497236-019:2014 Добавка білково-вітамінно мінеральна «Проактимін». Львів, 2014. – 22 с.

4. Гуцол А.В., Кирилів Б.Я., Фабіянська О.Л., Кирилів Я.І., Барило Б.С. Технічні умови України: ТУ У 10.9-00497236-017:2014 Добавка біологічно-активна «Ензмвіт». – Львів, 2014. – 21 с.

5. Кирилів Я.І., Фіялович Л.М. Технічні умови України: ТУ У 10.9-00492990-007:2015. Вичавки яблучні збагачені біологічно активними речовинами Львів, 2015.

Розробка та удосконалення оптимальних технологій підвищення продуктивності дрібних тварин та птиці

Основні публікації

1.  Прудиус Т.Я. Ефективність застосування біологічно-активної кормової добавки активіо в раціоні курчат-бройлерів / Т.Я. Прудиус, Я.І. Кирилів, Б.С. Барило // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім.. С.З. Ґжицького. – Львів,  2015. – Т. 17. – № 1 (61). – Ч. 3. –С. 86-91.

2.  Ноджак М.М. Ефективність використання вітамінів та мінералів у годівлі курчат-бройлерів / М.М. Ноджак, Я.І. Кирилів, Б.С. Барило // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. – Т. 17. – № 1 (61). – Ч. 3. – С. 91-97.

3.  Nodzhak M. The effectiveness of vitamins used in feeding chickens-broilers feeding / M. Nodzhak, Ya. Кyryliv,B. Barylo // International Conference New trends of research in animal sciences Uniwersytet rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli I Biologii Zwierząt. –  Kraków, 2013. – P. 180.

4.  Шевчук Т.В. Експериментальне обґрунтування часткової заміни кормів м’ясної групи іншими за походженням, у раціонах товарного молодняку червоної лисиці / Т.В. Шевчук, Я.І. Кирилів // Сільський господар. – 2014. - № 5-6. – С. 2 – 7.

5.  Шевчук Т.В. Особливості росту та розвитку товарного молодняку хутрових звірів кліткового утримання за часткової заміни мясних кормів у їх раціонах кормами іншого походження / Т.В. Шевчук, Я.І. Кирилів // Сільський господар. – 2014. - № 3-4. – С. 2 – 6.

6.  Шевчук Т.В. Динаміка змін живої маси лисів різних кольорових типів за різнохарактерного живлення / Т.В. Шевчук, Я.І. Кирилів //Сільський господар.–2014.-№ 1-2.–С.2 – 6.

7.  Шевчук Т.В. Характеристика якості шкір сріблясто-чорних лисів, у раціонах яких корми м’ясної групи частково замінялись дертю кукурудзи, макухою соняшниковою та вареною кров’ю / Т.В. Шевчук, Я.І. Кирилів // Кролівництво і звіроводство. - №2. (12). – 2014. – С. 32 – 37.

 

Теми наукових дисертацій

Тема кандидатської дисертації Лещишин Ірини Степанівни

Удосконалення технології виробництва продукції качок шляхом поєднання різних генотипів та біологічно-активних речовин природного походження.

Тема кандидатської дисертації Ноджак Мар’яни Миколаївни

Вплив деяких аліментарних чинників на продуктивні показники та якість м’яса у курчат – бройлерів

Тема кандидатської дисертації Прудиуса Тараса Ярославовича

Ефективність застосування біологічно-активної кормової добавки Активіо в раціоні курчат-бройлерів

Тема докторської дисертації Шевчук Тетяни Володимирівни

Обмін речовин, морфолого функціональний стан внутрішніх органів та продуктивність хутрових звірів за використанням білкових замінників м’яса

 

 

 

load page 1.209908 second, load CPU 0.16