logo
 Кафедра водних біоресурсів та аквакультури

  Божик Володимир Йосипович
  завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент


Методичні рекомендації до проведення виробничої та навчальної практик для студентів за напрямом підготовки (ОКР бакалавр) 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура») / Божик В.Й., Лобойко Ю.В., Пукало П.Я. – Львів, 2011. – 41 с.

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни « Технологія виробництва продукції рибництва» за спеціальністю 6.130.200 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Лобойко Ю.В., Пукало П.Я. – Львів, 2011. – 52 с.

Методичні вказівки до виконання випускних робіт для студентів 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» / Божик В.Й., Лобойко Ю.В., Пукало П.Я. – Львів, 2014. – 42 с.

Навчальний посібник для виконання лабораторно – практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Годівля риб» / Л.М. Дармограй, Я.І. Півторак, Ю.В. Лобойко, Ю.Р. Вачко. – Львів, 2012. – 51 с.

Навчально-методичний посібник «Санітарія та гігієна у рибництві» / Крушельницька О. В., Божик В. Й., Лобойко Ю. В., Пукало П. Я. – Львів, 2012. – 121 с.

Фізіологія риб Навчально-методичний посібник ЛНУВМтаБТ, ім. С.З. Ґжицького / Крушельницька О.В., Божик В. Й., Лобойко Ю. В., Пукало П. Я., Вачко Ю. Р. – Львів, 2012.- 57с.

Крушельницька О.В., Божик В. Й. Розведення і селекція риб. Частина 1 Конспект лекцій ЛНУВМтаБТ, ім. С.З. Ґжицького / О.В.Крушельницька, В.Й. Божик, - Львів, 2015.- 61 с.

Крушельницька О.В., Божик В. Й. Розведення і селекція риб. Частина 2 Конспект лекцій ЛНУВМтаБТ, ім. С.З. Ґжицького / О.В.Крушельницька, В.Й. Божик, - Львів, 2015.- 67 с.

load page 0.078006 second, load CPU 0.2