logo
 Кафедра водних біоресурсів та аквакультури

  Божик Володимир Йосипович
  завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент


Божик Володимир Йосипович . 

Напрям наукової діяльності:

-Еколого-паразитологічний моніторинг, діагностика та профілактично-лікувальні заходи з інфекційними та інвазійними хворобами риб у західному регіоні України

1. Божик В.Й. Комбікорми як метод інтенсифікації рибництва / В.Й. Божик, О.В. Божик. // Збірник праць VIIІ спеціалізованої виставки рибного господарства та рибальства. – Київ, 2014. – с. 24 -29. 

2. Божик В.Й. Сезонна та вікова динаміка зараженості коропа Cariophyllaeus brachycollis // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2014. – Том 16, №2 (59). – Ч. 2. – С. 202–211.

3. Божик В.Й. Гідрохімічний та гідробіологічний  стан водойм та його вплив на рибопродуктивність водойм // ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція ,,Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання” // Збірник наукових праць. м. Львів, 2014. –  С. 19-22.

4. Божик В.Й. Еколого-паразитологічні фактори середовища та їх вплив на паразитофауну коропа // Шостий Міжнародний Екологічний форум «Чистый город. Чистая Река. Чистая Планета» м. Херсон (21-22 листопада 2014 р )

5. Божик В.Й., Бачук Є.О. Сучасний стан і перспективи розвитку форелівництва в західному регіоні України // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2014. – Том 16, №2 (59). – Ч. 2. – С. 242–244.

Результати впровадження:

1. Божик В.Й., Пукало П.Я. Застосування препарату проти пораження великої рогатої худоби підшкірним оводом “Негувоном N” як профілактично-  лікувального засобу при лерніозі коропових риб. Деклараційний патент на корисну модель U 2005 10385 - 17.04.2006 р.

2. Патент на корисну модель № 24120 Україна, МПК (2006) А01К 61/00, Застосування препарату фенадек як профілактично-лікувального засобу при цестодозах риб  / Божик В.Й., Пірус Р.І.  (Україна); u 2006 – № 12776; Заявл. 04.12.2006; Опубл. 25.06.2007; Бюл. № 9.

Лобойко Юрій Васильович

Напрям наукової діяльності:

-Екологічні та патогенетичні аспекти застосування препаратів групи макроциклічних лактонів за паразитозів коропа

1. Лобойко Ю. В. Вплив ектопаразитів на фізіолого-біохімічні показники однорічок коропів / Ю. В. Лобойко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2011. – Том 13, №2 (48). – Ч. 1. – С. 176–180. ISSN 2413-5550.

2. Лобойко Ю. В. Дослідження впливу інвазії ектопаразитів на гематологічні показники однорічок коропів / Ю. В. Лобойко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2011. – Том 13, №4 (50). – Ч. 1. – С. 238–242. ISSN 2413-5550.

3. Лобойко Ю. В. Ефективність застосування бровермектин-гранулятутм за лернеозної інвазії коропа та його вплив на гематологічні показники риб / Ю. В. Лобойко, А. В. Березовський, В. В. Стибель // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. «Ветеринарна медицина». – 2011. – В. 95. – С. 366–367. ISSN 0321-0502.

4. Лобойко Ю. В. Вплив ектопаразитарної інвазії на рівень хромосомних мутацій у соматичних клітинах однорічок коропа / Ю. В. Лобойко // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. «Ветеринарна медицина».– 2013. – В. 97. – С. 390–392. ISSN 0321-0502.

5. Лобойко Ю. В. Зміни рибогосподарських показників коропа за інвазії ектопаразитами / Ю. В. Лобойко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2013. – Том 15, №1 (55).Ч. 1 – С. 104–109. ISSN 2413-5550.

6. Лобойко Ю. В. Профілактичні та лікувальні заходи при хворобах ставових риб / Ю. В. Лобойко, В. Й. Божик, П. Я. Пукало // Науково-практичний журнал «Рибник». – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 30–32. 

7. Лобойко Ю. В. Застосування протипаразитарного препарату „Бровермектин–гранулят” за лернеозу та дактилогірозу коропів / Ю. В. Лобойко, В. В. Стибель // Одинадцятий Міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини. – 2013. – С. 62–63. 

Результати впровадження:

1. Патент на корисну модель № 70312 Україна, МПК (2012.01) А01К 61/00, А61К 35/00. Застосування антигельмінтика «Бровермектин-грануляттм»  як профілактично-лікувального засобу при ектопаразитозах коропових риб / Ю. В. Лобойко, А. В. Березовський, В. В. Стибель (Україна); u 2011.- №12742; Заявл. 31.10.2011; Опубл. 11.06.2012; Бюл. №11. – 4 с. 

2. Патент на корисну модель № 81657 Україна, МПК (2013.01) А01К 61/00, А61К 35/00. Спосіб корекції обміну речовин у коропових риб при лікуванні ектопаразитозів антигельмінтним препаратом «Бровермектин-грануляттм» / Ю. В. Лобойко, А. В. Березовський, В. В. Стибель, О. В. Федорович (Україна); u 2012.- №15116; Заявл. 28.12.2012; Опубл. 10.07.2013; Бюл. №13. – 6 с. 

Пукало Петро Ярославович

Напрям наукової діяльності:

-Хвороби коропових і лососевих риб – діагностика, профілактика, лікування.

1. Пукало П. Я. Лернеоз коропових риб / П.Я. Пукало, В.Й. Божик, Ю.В. Лобойко // Науково-практичний журнал «Рибник». – Київ, 2011. – № 1 (4). – С. 31–33. 

2. Лобойко Ю. В. Профілактичні та лікувальні заходи при хворобах ставових риб / Ю. В. Лобойко, В. Й. Божик, П. Я. Пукало // Науково-практичний журнал «Рибник». – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 30–32. 

3. Божик В.Й. Профілактичні та лікувальні заходи при хворобах ставових риб / В.Й. Божик, П.Я. Пукало, О.В. Божик // Науково-практичний журнал «Рибник». – Київ, 2011. – № 3 (6). – С. 28-30.

4. Пукало П.Я. Паразитологічна ситуація у форелевому господарстві ,,Рибний потік” Рахівського району Закарпатської області / П.Я. Пукало, О.В. Божик // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. –2012. – Том 14, №2 (52),Ч. 1. – С. 13–16.  ISSN 2413-5550.

5. Пукало П.Я. Профілактично-лікувальні заходи при лернеозі риб / П.Я. Пукало // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. –2013. – Том 14, №2 (52),Ч. 1. – С. 123–128.  ISSN 2413-5550.

Сенечин Василь Васильович 

Напрям наукової діяльності:

-Перебіг фізіологічних процесів та продуктивні показники тварин за корекції їх мінерального живлення метіонатами і лізинатами мікроелементів

Основні навчально-методичні роботи 

1. Довідник основних фізіологічних термінів. Кравців Р.Й., Романишин В.П., Головач П.І., Цимбала В.І., Костюк С.С., Сенечин В.В. / Довідник – Львів, 2005. –302 с.

2. Курс практичної фізіології. Романишин В.П., Цимбала В.І., Сенечин В.В. / Посібник – Львів, 2005. –164 с.

3. Фізіологія тварин. Романишин В.П., Сенечин В.В. / Навчально-методичний посібник – Львів, 2008. – 139 с.

4. Методичні матеріали з кредитно-модульної системи організації навчального процесу при вивченні дисципліни “Фізіологія сільськогосподарських тварин ” Романишин В.П., Цимбала В.І., Сенечин В.В. / Навчальний посібник – Львів, 2007. – 120 с.

5. Тестові питання з кредитно-модульної системи організації навчального процесу при вивченні дисципліни “Фізіології сільськогосподарських тварин”. Романишин В.П., Сенечин В.В. / Методична розробка Ч. 4. – Львів, 2010. – 84 с.

Основні наукові роботи

1. Сенечин В.В., Головач П.І., Цимбала В.І. Вміст загального білка у сироватці крові бугайців на відгодівлі за корекції їх мінерального живлення // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2010. – Т.12. - №2 (44). – Ч. 2. – С. 264 – 268. ISSN 2413-5550.

2. Сенечин В.В., Цимбала В.І. Динаміка білкових фракцій сироватки крові у бугайців на відгодівлі за корекції їх мінерального живлення // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького. – Львів 2011.  Том 13, №2 (48). Ч. 1.–С. 454 – 460. ISSN 2413-5550.

3. Сенечин В.В., Цимбала В.І, Осередчук Р.С. Вплив метіоніну та лізину на перебіг метаболічних процесів в організмі тварин //  Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького. – Львів 2012.  Том 14 , № 2  (52 ). Ч. 2  .–С. 141 –145. ISSN 2413-5550.

4. Осередчук Р.С., Сенечин В.В. Продуктивність та забійні якості бугайців при корекції їх мінерального живлення метіонатами і лізинатами мікроелементів // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Ґжицького. – Львів 2015.  Том 17, № 3  (63). –С. 269 – 273. ISSN 2413-5550.

5. Осередчук Р.С., Сенечин В.В. Вплив координаційних форм біогенних металів на метаболічні процеси та продуктивність тварин та птиці // Ж. “Сільський господар ”. – Львів, 2015. - № 10-12. – С.  13 – 18.

Результати впровадження:

Спосіб підвищення продуктивності та якості продукції відгодівельних бичків. / Патент України №42578 А.15.10.2001 р. Бюл. № 9.

Думич Оксана Яківна

Напрям наукової діяльності:

-Вивчення реакції гідробіонтів водних екосистем на антропогенний вплив;

-Біоіндикація забруднення водних екосистем.

1. Думич О.Я. Зоопланктонні угрупування водойм міста Львова на прикладі Піскових озер / О.Я.Думич, Р.М.Данилик // Науковий вісник НЛТУ України. Підсекція Екологія і довкілля. – 2015. – Вип.25.3. – С.85-90.  (Copernicus)

2.Думич О.Я. Збіжність значень, які характеризують функціональну активність зоопланктону і забруднення / Н.С.Ялинська, О.П Андрущишин., О.Я.Думич, О.М.Савицька // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2011. – Вип. 56. С. 157-163.  

3. Думич О.Я. Природна кормова база вирощувальних ставів / Ю. В. Лобойко, О. Я. Думич // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2014. – Том 16, №2 (59). – Ч. 2. – С. 202–211. ISSN 2413-5550.

4 Думич О.Я. Приклад застосування органічних добрив із збереженням високої якості води рибогосподарських ставів / Цьонь Н.І., Хижняк М.І., Думич О.Я., Ковальчук О.М., Добрянська Г.М. // Біологічний вісник МДПУ. — Мелітополь: МДПУ. — 2013. — T. 3, №2. — С. 208-219.

Крушельницька Олена Всеволодівна 

Напрям наукової діяльності:

-Вплив мікробіологічного стану водойм на імунний статус коропа.

1. Крушельницька О.В. Природна резистентність коропа за різного антропогенного навантаження та сезону / О.В. Крушельницька // Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія» – Київ – 2012. – №16. – С.-75-80.

2. Крушельницька О.В. Вплив забрудненості ставової води на резистентність коропа / В. О. Ушкалов, О.В. Крушельницька // Ветеринарна медицина – Харків – 2013. – Випуск 97. – С. 365-368.

3. Крушельницька О.В. Імунологічний статус коропа при застосуванні імуностимулятора «Аміксин» / О.В. Крушельницька // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького – Львів – 2013. – Т15, №1 (55), Ч.1. – С.84-89.

4. Крушельницька О.В. Вплив гідрохімічного та мікробіологічного стану рибницьких ставів дослідного господарства «Миколаївська рибоводно-меліоративна станція» на показники природної резистентності коропа. Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія» м. Київ 2013. №23.- С.-125-129.

5. Крушельницька О.В. Вивчення біологічних властивостей референтного штаму DH4P101 та ізоляту PL 1 вірусу геморагічної септицемії форелі (ВГС)/ О.С. Гайдей, А.В. Євтушенко, О.М. Дерябін, О.В. Крушельницька // Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія» – Київ – 2013. – № 23 – С.42 – 46. 

6. Крушельницька О.В. Дослідження показників гуморального та клітинного імунітету коропа при застосуванні імуностимулятора «Аміксин» /     В. О. Ушкалов, О.В. Крушельницька // Вісник Сумського національного аграрного університету – Суми – 2014. – №6. С.180 – 184.

Результати впровадження:

Деклараційний патент на корисну модель № 76595, Україна, МПК А01К61/00 Застосування імуностимулятора «Аміксин» як профілактично-лікувального засобу при аеромонозі коропових риб № u 2012 07484; заявл. 19.06.2012, опубл. 10.01.2013, Бюл. №1 (Україна)

Янович Наталія Євгенівна 

Напрям наукової діяльності:

-Дослідження впливу мікроелементів на фізіолого-біохімічні показники в організмі коропа лускатого

1. Янович Д.О., Янович Н.Є. Біотрансформація ксенобіотиків та її генетичний контроль // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького.– Львів, 2011. –Т.13, № 2 (48).–Ч.2. – С. 305-311. ISSN 2413-5550. Кількість обліково-видавничих аркушів – 0,44.

2. Янович Д.О., Янович Н.Є. Загальний вміст білків та співвідношення окремих білкових фракцій у сироватці крові коропа за різного вмісту міді у воді // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького.– Львів, 2011. –Т.13, № 4 (50).– Ч. 4. – С. 359-363. ISSN 2413-5550. Кількість обліково-видавничих аркушів – 0,22.

3. Добрянська Г.М., Мельник А.П., Янович Н.Є., Янович Д.О. Вміст марганцю в органах і тканинах прісноводних видів риб у різні пори року // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.– 2012.– Т. 14, №3 (53).– С. 323-326. ISSN 2413-5550. Кількість обліково-видавничих аркушів – 0,22.

4. Янович Н.Є. Вплив різної концентрації міді (Cu) та цинку (Zn)  у воді на жирнокислотний склад печінки коропів (Cyprinus carpio) // Рибогосподарська наука України. — 2013. — № 1 (23). — С. 50-57. ISSN 2312-9581 (Online), ISSN 2075-1508 (Print). Кількість обліково-видавничих аркушів – 0,49. 

5. Янович Н.Є. Жирнокислотний склад скелетних м’язів і ріст коропа (Cyprinus carpio) за різної концентрації міді  (Cu) та цинку (Zn) у воді // Рибогосподарська наука України. — 2013. — № 2 (24). — С. 70-75. ISSN 2312-9581 (Online), ISSN 2075-1508 (Print). Кількість обліково-видавничих аркушів – 0,40. 

6. Добрянська Г.М., Мельник А.П., Янович Н.Є., Янович Д.О. Особливості накопичення важких металів в організмі різних видів промислових риб // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.– 2013.– Т. 15, №1 (55).– Ч.4.– С. 52-56. ISSN 2413-5550. Кількість обліково-видавничих аркушів – 0,24.

7. Добрянська Г.М., Мельник А.П., Янович Н.Є., Янович Д.О. Розподіл кобальту у складових екосистеми рибоводного ставу // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.– 2013.– Т. 15, №3 (57).– Ч.3.– С. 327-331. ISSN 2413-5550. Кількість обліково-видавничих аркушів – 0,23.

8. Янович Н.Є., Янович Д.О. Роль мікроелементів у життєдіяльності ставкових риб // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.– 2014.– Т. 16, №2 (59).– Ч.2.– С. 345-372. ISSN 2413-5550. Кількість обліково-видавничих аркушів – 2,08.

9. Колішицький З.В., Янович Н.Є. Рецепти комплексних вітамінно-мінеральних добавок для профілактики та лікування гіпо- та авітамінозів у ставкової форелі // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.– 2014.– Т. 16, №3 (60).– Ч.3.– С. 316-320. ISSN 2413-5550. Кількість обліково-видавничих аркушів – 0,24.

10. Рівіс Й.Ф., Янович Н.Є. Обмін жирних кислот у печінці та ріст коропів за різного рівня цинку і міді в комбікормі// Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.– 2014.– Т. 16, №3 (60).– Ч.2.– С. 264-273. ISSN 2413-5550. Кількість обліково-видавничих аркушів – 0,38.

11. Добрянська Г.М., Мельник А.П., Янович Н.Є., Янович Д.О. Вміст кадмію та свинцю в гідроекосистемі Яворівського водосховища // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. — 2015. — №1 (61), Ч.2. — С. 263-267. ISSN 2413-5550. Кількість обліково-видавничих аркушів – 0,29.

12. Добрянська Г.М., Мельник А.П., Янович Н.Є., Янович Д.О. Вміст заліза та міді в гідроекосистемі Яворівського водосховища // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. — 2015. — В друці. ISSN 2413-5550. Кількість обліково-видавничих аркушів – 0,30.

Вачко Юрій Ростиславович 

Напрям наукової діяльності:

-Ефективність використання поживних речовин кормів при вирощуванні ставових риб.

Вачко Ю.Р. Інтенсивність росту товарного коропа при включені у склад комбікорму фільтроперліту / Ю. Р. Вачко. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького : зб. наук. пр. – Львів: ЛНУВМБТ – Т.12 – № 2(44), ч. 3 – 2010. – С. 19–22

Вачко Ю.Р. Показники крові коропа при включенні у склад комбікорму фільтроперліту / Ю. Р. Вачко.   Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького: зб. наук. пр. – Львів: ЛНУВМБТ – Т. 12 – № 3 (45), ч. 3. – 2010. – С.14-19

Кравець Соломія Ігорівна 

Напрям наукової діяльності:

-Вплив крустацеозів на рибницько-біологічні показники ставових риб.

Кравець С.І. Активність  Т- і В-лімфоцитів у крові однорічок коропа за інвазії крустацеозами / С.І. Кравець // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького: зб. наук. пр. – 2012. – Т.14 – №2(52).– С.81-83.

Кравець С.І. Вплив крустацеозної інвазії на гематологічні показники однорічок  коропів / С.І. Кравець // Науковий вісник ЖНАЕУ: зб. наук. пр. – 2012. – Т.3 – №1(32).- С.73-76.

Яремко Ольга Василівна 

-Напрям наукової діяльності: дослідження впливу вітаміну В6 на фізіолого-імунологічний статус телят молочного періоду вирощування; вивчення рибоїдних птахів України та дослідження аквакультури природних водойм.

1. Головач П.І., Яремко О.В. Особливості еритроцитопоезу у телят молочного періоду вирощування за різного рівня піридоксину в раціоні / П.І.Головач, О.В.Яремко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2013. Т.15, № 55, Ч.2. – С. 31-35.

2. Яремко О. Вміст імуноглобулінів різних класів у молозиві корів залежно від кількості отелень / Ольга Яремко // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Тернопіль, 2013. – С. 273-274.

3. Яремко О.В. Обмін білка у телят молочного періоду вирощування за дії піридоксину гідрохлориду / О.В.Яремко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. Т.17, № 1, Ч.3. – С. 322-327.

4. Яремко О.В. Становление гемопоэза у телят на ранних этапах постнатального онтогенеза при действии пиридоксина гидрохлорида / О.В. Яремко // Ученые записки УО ВГАВМ. – Витебск, 2015, Т. 51, вып. 1, Ч.1. – С. 156-159.

Результати впровадження:

Патент U 2014 11634 України на корисну модель МПК A61K 31/44. №97923. Спосіб корекції імунного статусу та функції органів кровотворення телят молочного періоду вирощування / О.В. Яремко; заявник і патентовласник Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. - №11634; заявл.27.10.2014; опубл. 10.04.2015, Бюл. №7.

 

load page 0.080163 second, load CPU 0.17