logo
 Кафедра водних біоресурсів та аквакультури

  Божик Володимир Йосипович
  завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент


На кафедрі проводиться підготовка спеціалістів за напрямком підготовки «Водні біоресурси та аквакультура» за освітньо-кваліфікаційний рівнем «Бакалавр» (4 роки). 

Протягом перших трьох років студенти вивчають обов’язкові нормативні дисципліни, передбачені освітньо-професійними програмами, а саме гуманітарні та професійно-орієнтовані дисципліни аквакультурного і ресурсознавчого профілів.

Починаючи з третього року навчання, студенти вивчають професійні дисципліни актуальні для сьогодення, які входять у вибіркову частину. Протягом 4-го (ОКР “Бакалавр”) року навчання студенти проходять поглиблене вивчення фахових дисциплін.

Під час навчання студенти отримують навики та знання зі штучного розведення, утримання та вирощування об’єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах для одержання сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури) та її реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів та збереження їх біорізноманіття.

Після закінчення навчання студенти отримують кваліфікація «Технолог з виробництва продукції аквакультури», що дає можливість працювати в рибних господарствах різних форм власності, у дорадчих аграрних службах, в науково-дослідних установах і митних органах України.

У 2015 році на кафедрі було відкрито нову спеціальність «Аквакультура» за освітньо-кваліфікаційний рівнем «Магістр» (1,5 роки).

Це дає можливість студентам здобути повну вищу освіту за вибраною спеціальністю, вдосконалити і підвищити свої знання і вміння, а також випробувати себе в поглибленні навиків у наукових досліджень та застосування їх на практиці. Протягом навчання в магістратурі студенти вивчають суто професійні дисципліни з поглибленим акцентом у науковому напрямку діяльності. Після кожного семестру теоретичного навчання для магістрів передбачені виробничі практики на рибних господарствах регіону на яких вони проводять узгодженні з керівниками наукові дослідження і вдосконалюють здобуті знання

 

load page 0.079233 second, load CPU 0.2