Факультет ветеринарної медицини


Декан, доцент, кандидат ветеринарних наук     Стронський Юрій Степанович

Заступники декана:
доцент, кандидат ветеринарних наук Максимович Ігор Андрійович
доцент, кандидат ветеринарних наук Леньо Юрій Михайлович
асистент Гащук Євген Степанович

 

 <ПРО ФАКУЛЬТЕТ>     <НОВИНИ>   <РОЗКЛАД>   <ГРАФІК ЕКЗАМЕНІВ> <КОЛЕКТИВ>

 

До участі в  олімпіаді були залучені  студенти 4-го курсу, які на час проведення олімпіади вивчають відповідні дисципліни або закінчили їх вивчати у минулому навчальному році. 

Завдання олімпіади полягало у виявленні обдарованих студентів, сприянні розвитку мислення лікаря ветеринарної медицини, активізації наукового пошуку у вирішенні проблем сучасної ветеринарної медицини, а також передбачала встановлення рівня здатності до глибокого осмислення і застосування теоретичних знань сучасної ветеринарної медицини.

 З метою виявлення рівня підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, у програму олімпіади зі спеціальності "Ветеринарна медицина" включені питання з таких дисциплін: хірургія, внутрішні хвороби, акушерство, паразитологія та інвазійні хвороби, патологічна анатомія, ветеринарно-санітарна експертиза, епізоотологія 

Оргкомітетом олімпіади було забезпечено однакові умови для виконання учасниками запропонованих завдань та дотримання вимог при перевірці робіт. Перед початком олімпіади організаторами проведено інструктаж для студентів щодо вимог оформлення роботи, терміну їх виконання та правил поведінки під час олімпіади. Для здійснення якісної неупередженої перевірки завдань розроблено єдині критерії оцінювання з урахуванням різних дисциплін.

Кращими стали:

Микитей Катерина – студентка 3 підгрупи;

Гудзій Романія –  студентка 4 підгрупи;

Портенко Марта – студентка 2 підгрупи

Переможці олімпіади матимуть можливість захищати честь Університету у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з ветеринарної медицини.

load page 5.266897 second, load CPU 0.62