1.                 Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині та тваринництві. Монографія / Влізло В.В., Куртяк Б.М., Вудмаска І.В. та ін. – [2-ге вид., доп.. і переробл.]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 436 с.

2.                 Імунобіологічні препарати: Навчальн. посібн. /[Кісера Я.В., Куртяк Б.М., Ковальчук Р.Л. та ін.]. – Львів: Сполом, 2011. – 272 с., під грифом Міністерства освіти і науки України.

3.                 Лаврів П.Ю. Організаційні основи діяльності установ державної ветеринарної медицини в Україні: Навчальн. посібн. //Лаврів П.Ю., Грицик Т.М. – Львів, 2011. – 140 с.

4.                 Інфекційні хвороби овець та кіз //Навчальн. посібн. /[Ткаченко О.А., Лаврів П.Ю., Алексєєва Н.В. та ін.]. – Дніпропетровськ, 2012. – 375 с.

5.                 Кісера Я.В. Інфекційні хвороби котів: Навчальн. посібник /Кісера Я.В., Федорович В.С., Божик Л.Я. – Львів. – 2012. – 100 с., під грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).

6.                 Кісера Я.В. Інфекційні хвороби собак і котів. Навчальний посібник для студентів спеціальності 8.11010101 „Ветеринарна медицина”. /Я.В. Кісера, Л.Я. Божик. – Львів, 2016. – 196 с.

7.                 Кісера Я.В. Нормативно-правові акти щодо профілактики та ліквідації захворювань спільних для кількох видів тварин: Навчальн. посібн. /Кісера Я.В., Божик Л.Я. – Львів:Сполом, 2013. – 166 с., під грифом МОН України).

8.                 Кісера Я.В. Нормативно-правові акти щодо профілактики захворювань коней, великої і дрібної рогатої худоби, свиней: Навчальн. посібник /Кісера Я.В., Божик Л.Я. – Львів, 2014. – 186 с.

9.                 Кісера Я.В. Нормативно-правові акти щодо профілактики та ліквідації інфекційних захворювань птиці /Я.В.Кісера, Л.Я.Божик // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації за напрямом підготовки «Ветеринарна медицина» – Львів, 2015.–224с.

load page 5.547900 second, load CPU 0.16