Кафедра нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії

Завідувач кафедри
професор, доктор ветеринарних наук
Коцюмбас Галина Іванівна

 

 Кафедру описової і патологічної анатомії засновано у 1881 році одночасно із організацією Вищої ветеринарної школи у Львові. Першим її керівником протягом 1881-1894 рр був професор Генріх Кадий (doctor honoris causa), під керівництвом якого почалося становлення музею кафедри. 

Його наступником став професор Юзеф Нусбаум-Гілярович, який завідував кафедрою у 1894-1906 рр. 

З 1906 по 1934 роки кафедру описової і патологічної анатомії очолював професор, doctor honoris causa Володимир Кульчицький, який надбудував другий поверх кафедри, виготовив велику кількість анатомічних препаратів, а в 1917-1919 роках був обраний ректором.

Професор Антоній Бант завідував кафедрою описової і порівняльної анатомії у 1934 – 1945рр. 

З 1945 до 1948 року кафедрою анатомії сільськогосподарських тварин завідував професор Рудько П.Д., який працював над вивченням синовіальних сумок холки коня.

З 1948 до 1962 року кафедрою завідувала доктор біологічних наук, професор Пахоменко О.Є., під керівництвом якої колектив кафедри займався вивченням морфологічних особливостей скелета місцевої чорно-рябої породи молочного та м’ясо-молочного типу.

З 1962 до 1973 року кафедру описової і патологічної анатомії очолював доцент Білозор Р.В., який спільно зі співробітниками кафедри виготовляв високоякісні натуральні препарати для забезпечення навчального процесу та поповнення музею кафедри, продовжувалися наукові дослідження.

Доктор медичних наук, професор Гончаренко Є.І. завідував кафедрою описової і патологічної анатомії з 1973 до 1979 року. За цей час проведено значне матеріальне переобладнання кафедри. Для навчального процесу були виготовлені сотні анатомічних препаратів, десятки унікальних кольорових і електрифікованих програмованих препаратів. Професор Гончаренко Є.І. розробив методику м’якої в’язки натуральних кісткових препаратів і методику експресбіомацерації, був ініціатором виготовлення програмованих електрифікованих кісткових препаратів та органокомплексів внутрішніх органів свійських тварин, впровадив перфопланшети та перфокарти для контролю знань студентів.

Кандидат біологічних наук, доцент Климків Я. М. завідував кафедрою описової анатомії з 1979 до 1986 року. Він продовжував виготовлення натуральних сухих анатомічних препаратів: легень свійських тварин, м’язів кінцівок, шлунково-кишкового тракту.

Восени 1889 року кафедру розділили на дві: кафедру описової анатомії і кафедру загальної та експериментальної патології з патологічною анатомією, керівником якої став професор Ян Прус (1859 – 1926). В 1896 році професор Ян Прус перейшов на медичний факультет Львівського університету, а кафедру очолив професор Мечислав Грабовський (1871 – 1922), який працюючи з 1897 року асистентом, а потім професором і завідувачем кафедри (1898), багато уваги приділяв виготовленню патолого-анатомічних препаратів. Він заснував при кафедрі патолого-анатомічний музей.

Кафедра гістології з основами ембріології як самостійна одиниця була організована в 1922 році. В різні роки кафедрою завідували:проф..Станіслав Черський (1922-1930), проф.. Людвік Бачинський (1932-1939), проф.Зеліковська З.З., проф. Виноградова О.М. (1961-1970), доц..Кочетова Є.Ф.(1970-1972). У 1972-1992 роках кафедрою завідував професор Лемішко О.М.

Початок львівської школи гістологів у повоєнні роки пов’язаний з іменем професора, доктора медичних наук Зеліковської З.З. майстерним педагогом і художницею. ЇЇ основна праця «Генезис острівців Лангерганса при запальній реакції в підшлунковій залозі» подана до захисту як кандидатська дисертація, була визнана та затверджена як докторська. Учень проф. Зеліковської З.З. професор Туревський А.А. в подальшому завідувач кафедри в медичному інституті м. Гродно Республіки Білорусь. Його докторська дисертація (науковий консультант – проф.. Гжицький С.З.) була присвячена вивченню особливостей будови слизової  оболонки передшлунків жуйних. За допомогою гістохімічних та ультрамікроскопічних  методів було зроблено вагоме відкриття про те, що багатошаровий епітелій слизової оболонки рубця не повністю роговіє, як це раніше вважалось у класичній гістології.

load page 0.080908 second, load CPU 0.33