Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Завідувач кафедри
професор, доктор ветеринарних наук
Слівінська Любов Григорівна

Під час проведення лабораторних занять з клінічної діагностики хвороб тварин, які проходять на кафедрі внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики студенти ІІ курсу факультету ветеринарної медицини засвоюють теоретичні та практичні основи ехокардіографії (ЕхоКГ) – методу, який являється одним із найбільш інформативних візуальних способів діагностики захворювань серця в тварин.

Перед виконанням дослідження студенти проводять реєстрацію тварини, збирають анамнез про життя та хворобу, самостійно підготовляють тварину до ехокардіографічного дослідження.

На заняттях практично опрацьовуються методи ехокардіографічного дослідження, зокрема в В-режимі (двовимірне зображення); М-режимі (одновимірне зображення); допплерівські методи: 

- постійнохвильовий (постійний, CW); 

- імпульснохвильовий (пульсовий, PW); 

- кольоровий.

Кожен студент для дослідження серця використовує основні ехокардіографічні проекції, що застосовуються при дослідженні собак і котів: 

права парастернальна проекція по довгій осі; 

права парастернальна проекція по короткій осі;

ліва верхівкова (апікальна) проекція: 

   а) чотирикамерна; 

   б) п’ятикамерна.

Використання ЕхоКГ при дослідженні дрібних домашніх тварин в майбутньому дасть можливість проводити візуалізацію та кількісну оцінку змін клапанного апарату серця; визначати розміри камер серця і товщину стінок міокарда шлуночків; кількісно визначати систолічну та діастолічну функції лівого та правого шлуночків; визначати тиск в легеневій артерії; діагностувати захворювання перикарда; виявляти внутрішньосерцеві новоутвори; визначати кровообіг в магістральних судинах. 

load page 0.080974 second, load CPU 0.24