Факультет харчових технологій та біотехнології

 

Декан, доктор ветеринарних наук, професор    Паска Марія Зіновіївна

Заступники декана:

доцент,  кандидат технічних наук  Драчук Уляна Романівна

доцент   Коваль Галина Михайлівна

асистент  Білик Оксана Ярославівна

____________________________________________________________________________________________

<НОВИНИ>     <ПРО ФАКУЛЬТЕТ>  <ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ>  <НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ>    <БАЗИ ПРАКТИК>     <РОЗПОДІЛ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИКУ> 

 

1. Маркович І.І. Розробка технологій напівкопчених ковбас при використанні сочевиці та пряно-ароматичних речовин.

2. Вовк В.В. Розробка технології майонезів функціонального призначення збагачених продуктами бджільництва.

3. Лескович О.В. Розробка технології варених ковбас функціонального призначення.

 

ДОПОВІДІ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ:

Статті в закордонних виданнях: 

2011

1. Калачнюк Г.И.,  Басараб И.М., Калачнюк Л.Г. Активность маркерных энзимов в гепатоцитах неонатальных телят с энтеропатологией и при использовании липосом на основе фосфолипидов молока // Материалы Шестнадцатого Российского конгресса «Гепатология сегодня» (21-23 марта 2011 года, г. Москва). Москва – 2011. – Т.ХХІ, №1. – С. 249. ISSN 1382-4376. (0,06 обл.-вид. арк.).

2. Калачнюк Г.И., Басараб И.М., Калачнюк М.С., Калачнюк Л.Г. Изозимы лактатдегидрогеназы в субструктурах гепатоцитов телят при диарее // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии Приложение № 38 Материалы Семнадцатой Российской Недели 10-12 октября 2011 года, г. Москва. Москва, 2011. – Т. ХХІ, № 5. – С. 86. ISSN 1382-4376. (0,06 обл.-вид. арк.).

2012

Калачнюк Л.Г., Басараб И.М., Мельничук Д.О., Калачнюк Г.И. Жирнокислотный состав фосфолипидов печени новорожденных телят с алиментарной диарреей при использовании липидсодержащей добавки // Росийский журнал гастроэтерологии, гепатологии, колопроктологии. Приложение № 40. Материалы 18-ой Российской Гастроэнтерологической Недели. 10 октября 2012 года, г. Москва. – Москва, 2012 –Т. 22, № 5.  – С. 133. ISSN 1382-4376. (0,06 обл.-вид. арк.).

2013

1. Паска М.З., Мартинюк І.О. Удосконалення технології варених ковбас при використанні м’яса із специфічним розвитком автолізу // ІХ Міжнародна конференція «Стратегия качества в промышленности и образовании». – Варна, Болгария. – 2013.– Т. 3.– С. 154-155. ISSN 1312-7551 (0,11 обл.-вид. арк.). 

2. Паска М.З. Гематологический профиль крови бычков полесской мясной породы в зависимости от типов высшей нервной деятельности // Ученые записки: Научно-практический журнал учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». – Витебск: «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины».– В. 1, Т. 49, Ч. 1.  2013. – С. 129-131. (0,17 обл.-вид. арк.).

3. Паска М.З. Обмен белков сыроватки крови бычков волынской мясной породы разных типов высшей нервной деятельности. // Международный вестник ветеринарии. – № 2. – Санк-Петербург, 2013.– С. 55-60. (0,3 обл.-вид. арк.).

4. Паска М.З. Содержание липидных компонентов в организме бычков полесской мясной породы в зависимости от типов высшей нервной деятельности // Вестник Саратовского госагроуниверситета имени Н.И Вавилова. –№ 10. – 2013. – С. 25-28. (0,17 обл.-вид. арк.).

5. Паска М.З. Состояние системы эритрона бычков на откорме полесской мясной породы в зависимости от типоув высшей нервной деятельности // Известия национальной академии наук Республики Казахстан. – № 6. – Алма-Ата, 2013.– С. 10-17. (0,42 обл.-вид. арк.). 

6. Паска М.З. Влияние типов висшей нервной деятельности на активность аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы в организме бычков волынськой мясной породы / Материалы конференции «Современные технологии сельскохозяйственного производства». – Беларусь, Гродно, 2013.– С. 268-271. (0,17 обл.-вид. арк.).

7. Паска М.З., Сімонов Р.П., Маркович І.І. Борошно із сочевиці як білкова добавка при виробництві напівкопчених ковбас // European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches. October, 28-29. 2013, Germany.– Р. 68-72. ISBN 978-3-944375-23-6. (0,037 обл.-вид. арк.).

8. Дроник Г.В., Фаріонік Т.В., Галух Б.І., Драчук У.Р. Удосконалення технологічних параметрів виготовлення бринзи з молока корів, овець, кіз та їх сумішей // Збірник тез ІХ Міжнародної конференції «Стратегия качества в промышленности и образовании». – Технический университет, Болгария, Варна, 2013. – С. 38-39. ISSN 1312-7551. (0,12 обл.-вид. арк.).

2014

1. Паска М.З. Динамика этологических показателей телят полесской мясной породы в онтогенезе / http://www.uasm.md/images/stories/sa/1_2014.pdf / Stiinta Agricola. – 2014. − Nr. 1. − С. 95-102 (0,41 обл.-вид. арк.).

2. Топильницкий П.И., Ромашко И.С., Паславский Я.В., Сабан И.И. Повышение термоокислительной стабильности масел // Материалы Международной научно-практической конференции «Нефте-газопереработка – 2014». – Уфа, 2014.– С. 57 (0,06 обл.-вид. арк.). 

 

Статті у фахових виданнях України, що мають ISSN: 

2011

1. Паска М.З. Гематологічні показники крові бугайців Волинської м’ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ. – Т. 13, № 4(50), Ч. 2. – Львів: ЛНУВМ та БТ, 2011. – С. 176-182. ISSN 2413-5550. (0,24 обл.-вид. арк.).

2. Ощипок І.М., Наконечний В.В., Кринська Н.В., Ромашко І.С. Застосування кореляційного методу для аналізу виробничої діяльності м’ясопереробних підприємств // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.− Львів, 2011.− Т. 13, № 1 (47), Ч. 2.− С. 142-146. ISSN 2413-5550 (0,35 обл.-вид. арк.).

3. Ощипок І.М., Ромашко І.С., Кринська Н.В. Процес виховання студентської молоді у вузі та етапи управління ним // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.− Львів, 2011.– Т. 13, № 3 (49).– С. 243-248. ISSN 2413-5550 (0,35 обл.-вид. арк.).

4. Білонога Ю.Л., Драчук У.Р. Екстрагування ронідази розчинами екстрагентів із поверхнево-активними речовинами у відцентрових екстракторах // Наукові праці ОНАХТ. – Одеса, 2011.– Вип. № 39.– С. 232-234. ISSN 2073-8730. (0,18 обл.-вид. арк.).

5. Білонога Ю.Л., Драчук У.Р. Ціж Б.Р., Варивода Ю.Ю. Оптичні властивості розчинів екстрагентів ронідази // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2011.– Т. 13, № 4 (50), Ч. 4.– С. 3-7. ISSN 2306-7799. (0,29 обл.-вид. арк.).

6. Галух Б.І., Дроник Г.В., Семанюк В.І. Перебіг мікробіологічних процесів упродовж визрівання бринзи «Прикарпатська», виготовленої з молока різних видів тварин // Тематичний збірник наукових праць ДонНУЕТ імені М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2011. – Вип. 26. – С. 175–181. ISSN 2079-4819. (0,41 обл.-вид. арк.).

7. Галух Б.І., Дроник Г.В. Особливості мікроструктури бринзи, виготовленої з молока різних видів тварин // Збірник наукових праць ХДУХТ. – 2011. Вип. 1 (13). – С. 349–354. ISSN 3212-3990. (0,35 обл.-вид. арк.).

8. Галух Б.І., Драч М.П., Чепига М.П. Можливість працевлаштування, як важливий психологічний чинник при виборі професії // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2011. Т.13, №3(49). – С. 119-123. ISSN 2413-5550. (0,35 обл.-вид. арк.).

9. Калачнюк Л.Г., Басараб І.М., Мельничук Д.О., Мельничук С.Д., Калачнюк Г.І. Структурно-функціональні зрушення в ліпідах гепатоцитів і крові неонатальних телят за діареї та лікувальної дії ліпосом на основі фосфоліпідів молока // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького, Львів, 2011. – Т.13,  № 2 (48), Ч.1. – С. 383-390. ISSN 2413-5550. (0,35 обл.-вид. арк.).

10. Калачнюк Л.Г., Басараб І.М., Мельничук Д.О., Мельничук C.Д., Калачнюк М.С., Кошман О.В., Калачнюк Г.І. Окиснення лактату та локалізація ЛДГ у субструктурах клітини за умов дії екзогенних факторів // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького, Львів, 2011. – Т. 13, № 4(50), Ч. 2. – С. 80-86. ISSN 2413-5550. (0,35 обл.-вид. арк.).

11. Stetsenko A.M., Basarab I.M., Kalachnyuk L.G., Kalachnyuk G.I. THE INFLUENCE OF EXOGENOUS FACTORS ON THE GLUCOGENIC AMINO ACIDS CONTENT IN THE BLOOD // Наук. вісник НУБ і ПК України, Серія « Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. Київ, 2011. – 167, Ч.1. – С. 237-240. ISSN 2222-8608. (0,24 обл.-вид. арк.).

12. Калачнюк Л.Г., Басараб І.М., Мельничук Д.О., Мельничук C.Д., Калачнюк М.С., Кошман О.В., Калачнюк Г.І. Молекулярні ізоформи та активність лактатдегідрогенази у субструктурах клітин за дії екзогенних факторів / Біологія тварин. Львів, 2011. – Т. 13, № 1-2. – С. 99-103. ISSN 1681-0015. (0,29 обл.-вид. арк.).

13. Ощипок І.М., Наконечний В.В., Кринська Н.В. Освоєння нового обладнання для компонування технологічної лінії забою свиней і вимоги до первинної переробки // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.− Львів, 2011.− Том 13, № 2 (48), Ч. 2.− С. 354-363. ISSN  2413-5550. (0,08 обл.-вид. арк.).

2012

1. Паска М.З., Ромашко І.С. Білково-якісний показник яловичини збагаченої біологічно-активними речовинами / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. − В. 3(61). − Вінниця, 2012. − С. 170-175. ISSN 2306-7799. (0,3 обл.-вид. арк.).

2. Паска М.З., Гуфрій Д.Ф., Личук М.Г. Популяційний склад та кислотна резистентність еритроцитів бугайців на відгодівлі волинської м’ясної худоби залежно від типів вищої нервової діяльності / Науковий вісник ЛНУВМ та БТ. – Т. 14, № 3(53). – Львів: ЛНУВМ та БТ, 2012. – С.218-223. ISSN 2413-5550. (0,29 обл.-вид. арк.).

3. Паска М.З., Ромашко І.С. Розрахунок показників жирової сировини при складанні рецептури туалетного мила.  Науковий вісник ЛНУВМ та БТ. – Т. 14, № 3(53), Ч.3. – Львів: ЛНУВМ та БТ, 2012. – С. 348-353. ISSN 2413-5550. (0,29 обл.-вид. арк.).

4. Мартинюк І.О., Паска М.З. Проблеми працевлаштування молоді в Україні / Науковий вісник ЛНУВМ та БТ. – Т. 14, № 3(53). Ч.4. – Львів: ЛНУВМ та БТ, 2012. – С. 273-278. ISSN 2413-5550. (0,29 обл.-вид. арк.).

5. Паска М.З. Антиоксидантний статус бугайців різних типів вищої нервової діяльності волинської м’ясної породи. / Вісник Сумського національного аграрного університету № 7 (31).  Суми, 2012.  С. 50-53 ISSN 2413-5550. (0,23 обл.-вид. арк.).

6. Калачнюк Л.Г., Басараб І.М., Калачнюк М.С., Калачнюк Г.І. Вміст домінуючих високомолекулярних жирних кислот у крові та печінці телят за діареї // Наук. вісн. НУБіП України. – 2012. – В. 172, Ч. 1. – С. 59 – 63. ISSN 2222-8608. (0,29 обл.-вид. арк.).

7. Калачнюк Л.Г., Басараб І.М., Мельничук Д.О., Мельничук С.Д., Калачнюк М.С., Калачнюк Г.І. Ізозим ЛДГ5(М4 – γ2) – ключовий молекулярний маркер пошкоджень субструктур гепатоцитів у новонароджених телят за аліментарної діареї // Наук. вісник ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького, Львів, 2012. –  Т. 14, № 2(52), Ч.2. – С. 39-43. ISSN 2413-5550. (0,29 обл.-вид. арк.).

8. Калачнюк М.С., Басараб І.М., Калачнюк Л Г., Мельничук Д.О., Мельничук С.Д., Калачнюк Г.І. Роль кінцевої реакції анаеробного гліколізу в молекулярних механізмах регуляції обмінних процесів у гепатоцитах неонатальних телят за діареї // Біологія тварин. – 2012. –  Т. 14, № 1-2. – С. 121-127. ISSN 1681-0015. (0,41 обл.-вид. арк.).

9. Ощипок І.М., Кринська Н.В., Наконечний В. Рослинні білкові препарати для приготування ковбасних виробів. / Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Гжицького. 2012 р. Львів, 22-23 травня 2012. Проблеми екобезпеки виробництва та переробки продукції. ISSN  2413-5550 (0,06 обл.-вид. арк.).

2013

1. Паска М.З., Маркович І.І. Дослідження фізико-хімічних показників напівкопчених ковбас вироблених при використанні сочевиці. // Науковий Вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. Серія «Харчові технології». – Т. 15, № 1(55), Ч. 3. – Львів 2013. – С. 134-138. ISSN 2413-5550 (0,38 обл.-вид. арк.).

2. Паска М.З., Маркович І.І. Дослідження вмісту токсичних елементів у сочевиці та пряно-ароматичних рослинах та у вироблених напівкопчених ковбасах з їх додаванням. // Наук. праці Одеської національної академії харчових технологій. – В. 44. – Т. 2. – Одеса: ОНАХТ, 2013. – С.185-188. ISSN 2073-8730 (0,04 обл.-вид. арк.).

3. Мартинюк І.О., Паска М.З. Вплив білкового компонента сочевиці на функціонально-технологічні показники ковбасних фаршів і готових виробів з кониною // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – № 3(57).– Т. 15.– Ч. 4. – Львів, 2013.– С. 95-101. ISSN 2413-5550 (0,41 обл.-вид. арк.).

4. Мартинюк І.О., Паска М.З. Вплив білкового компонента сочевиці на функціонально-технологічні показники ковбасних фаршів і готових виробів з кониною // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі, економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг», 19 листопада 2013 р. Тези доповідей. – Харків: ХДУХТ. – 2013. С. 23-27. ISSN 3212-3990 (0,23 обл.-вид. арк.).

5. Паска М.З., Маркович І.І. Структурно-механічні властивості фаршів напівкопчених ковбас у разі використання сочевиці та пряно-ароматичних речовин // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі, економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг», 19 листопада 2013 р. Тези доповідей. – Харків: ХДУХТ. – 2013. С. 25-27. ISSN 3212-3990 (0,23 обл.-вид. арк.).

6. Паска М.З, Жук О.І, Мартинюк І.О, Драчук У.Р. Інноваційні технології у олійно-жировій промисловості // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.– № 3(57). – Т. 15.– Ч. 4. – Львів, 2013.– С. 102-116. ISSN 2413-5550 (0,41 обл.-вид. арк.).

7. Паска М.З., Маркович І.І., Мартинюк І.О. Оптимізація рецептури нових видів напівкопчених ковбас при використанні сочевиці то пряно-ароматичних рослин. // Науковий Вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. Серія «Харчові технології», серія «Економічні науки». – Т. 15, № 3(57).Ч. 4. – Львів, 2013. – С. 95-101. ISSN 2413-5550 (0,05 обл.-вид. арк.).

8. Паска М.З., Мартинюк І.О. Забійні показники якості бугайців волинської м’ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності // Науково-практична конференція «Стан та перспективи сучасних технологій виробництва харчових продуктів», 28-29 березня 2013 р. Тези доповіді. Вінниця: ВНАУ, 2013. – С. 90-91. ISSN 2306-7799 (0,23 обл.-вид. арк.).

9. Паска М.З., Мартинюк І.О. Забійні показники якості бугайців волинської м’ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності // Збірник наукових праць ВНАУ.– Вінниця: ВНАУ,– 2013.– Вип. 3 (73).– С. 105-110. ISSN 2306-7799 (0,41 обл.-вид. арк.).

10. Гуфрій Д.Ф., Паска М.З., Личук М.Г. Динаміка показників вуглеводного обміну крові молодняку волинської м’ясної породи // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.– Львів, 2013.– № 1 (55).– Т. 15.–Ч. 1.– С. 291-295. ISSN 2413-5550 (0,41 обл.-вид. арк.).

11. Паска М.З. Етологічні показники телят Волинської м’ясної породи в онтогенезі // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.– Львів, 2013.– № 3 (57).– Т. 15.– Ч. 3.– С. 406-411. ISSN 2413-5550 (0,41 обл.-вид. арк.).

12. Паска М.З. Особливості змін показників білкового обміну та м’ясна продуктивність бугайців Волинської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності при згодовуванні кормової добавки «Мікроліповіт» // Біологія тварин. – 2013. – Т. 15, № 4. – С. 85–95. ISSN 1681-0015 (0,41 обл.-вид. арк.).

13. Галух Б.І., Дроник Г.В., Драчук У.Р., Фаріонік Т.В. Смако-ароматичні речовини бринзи виготовленої з молока різних видів тварин // Зб. Наук. праць Вінницького НАУ. – Вінниця, 2013. – В. 1(71). – С.130-135. ISSN 2306-7799. (0,35 обл.-вид. арк.).

14. Грабовський С.С., Лозинський О.М, Кравець І.І., Драчук У.Р. Одержання біологічно активних речовин селезінки (поліамінів) з використанням пристрою ультразвукового екстрагування // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького – Львів, 2013. –№1(55). –Т.15. –Ч.1. – С. 286-290. ISSN 2413-5550. (0,35 обл.-вид. арк.).

15. Галух Б.І., Драч М.П., Чепига М.П., Драчук А.О. Проблеми і перспективи працевлаштування молоді відповідно до нової редакції закону «Про зайнятість населення» // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Ґжицького.  Т. 15, № 1 (55), Ч. 3, – Львів, 2013.  С. 218-222. ISSN 2413-5550. (0,29 обл.-вид. арк.).

16. Галух Б.І. Технологічні режими соління бринзи і їх вплив на якісні показники готового продукту // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Ґжицького.  Т. 15, № 1 (55), Ч. 3, – Львів, 2013.  С. 58-63. ISSN 2413-5550. (0,35 обл.-вид. арк.).

17. Галух Б.І. Зброджування вуглеводів та зміни фізико-хімічних показників бринзи виготовленої з молока різних видів тварин. // Наукові праці ОНАХТ.  В. 44, Т. 2, – Одеса, 2013.  С. 232-235. ISSN 2073-8730. (0,23 обл.-вид. арк.).

18. Галух Б.І., Шарахматова Т.Є. Дослідження біологічної цінності бринзи «Прикарпатська», виготовленої з молока різних видів тварин. // Журнал «Харчова наука і технологія».  № 2(23). – 2013, С. 11-14. ISSN 2073-8684 (0,35 обл.-вид. арк.).

19. Галух Б.І., Дроник Г.В., Драчук У.Р., Фаріонік Т.В. Смако-ароматичні властивості бринзи виготовленої з молока різних видів тварин // Тези науково-практичної конференції «Стан та перспективи сучасних технологій виробництва харчових продуктів», Вінницький НАУ, 28-29 березня 2013, – С. 68-70. ISSN 2306-7799. (0,18 обл.-вид. арк.).

20. Ощипок І.М., Наконечний В.В., Кринська Н.В. Цінність Страв з яловичини у ресторанному господарстві. // Вісник Львівської комерційної Академії. – Львів, 2013.- Випуск 13, Серія Товарознавча. – С. 105-108. ISSN 2413-5550 (0,02 обл.-вид. арк.).

2014

1. Паска М.З., Маркович І.І. Гістологічна характеристика напівкопчених ковбас із використанням різного вмісту борошна сочевиці // Науковий Вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. Серія «Харчові технології». – Т. 16, №2 (59).Ч. 4.– Львів 2014. – С.156-163. ISSN 2413-5550 (0,05 обл.-вид. арк.).

2. Паска М.З., Маркович І.І. Функціонально-технологічні показники напівкопчених ковбас із частковою заміною м’ясної сировини борошном сочевиці // Науковий Вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. Серія «Харчові технології». – Т. 16, № 3 (60), Ч. 4.– Львів 2014. – С.119-128. ISSN 2413-5550 (0,08 обл.-вид. арк.). 

3. Паска М.З., Личук М.Г. Метаболічні реакції організму бугайців поліської м’ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності при згодовуванні кормової добавки «Мікроліповіт» // Науковий Вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. Серія «Ветеринарні науки». –Т. 16, № 2 (59), Ч.2.  Львів 2014. – С. 271-277. ISSN 2413-5550 (0,41 обл.-вид. арк.).

4. М.З. Паска, О.І. Жук, Б.І. Галух, У.Р. Драчук. Енергозбереження в сучасних умовах на підприємствах олійно-жирової промисловості // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького. Ч. 4, Т. 16, № 3 (60).  Львів, 2014. – С. 129-136. ISSN 2413-5550 (0,29 обл.-вид. арк.).

5. Паска М.З., Лескович О.В. Сучасні тенденції формування функціональних продуктів // Науковий Вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. Серія «Харчові технології». – Т. 16. – № 3 (60). – Ч. 4. – Львів, 2014. – С. 137-147. ISSN 2413-5550 (0,58 обл.-вид. арк.).

6. Паска М.З., Маркович І.І. Харчова цінність напівкопчених ковбас із сочевицею // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти у харчовій промисловості: Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – Київ: НУХТ, 2014. – С. 216. (0,05 обл.-вид. арк.).

7. Паска М.З., Вовк В.В. Екстрагування олійної сировини при використанні екстрактора Myande // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти у харчовій промисловості: Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р.– Київ: НУХТ, 2014. – С. 194. (0,05 обл.-вид. арк.).

8. Галух Б.І., Паска М.З., Драчук У.Р. Дослідження стійкості майонезних емульсій виготовлених із використанням харчових волокон // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Ґжицького. Ч. 4, Т. 16, № 3 (60).  Львів, 2014. – С. 21-30. ISSN 2413-5550 (0,41 обл.-вид. арк.).

9. Ромашко І.С., Мартинюк І.О. Утилізація жирових відходів переробки риби // Науковий Вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. Серія «Харчові технології». – Т. 16.– № 3 (60).– Ч. 4. – Львів, 2014.– С. 148-151. ISSN 2413-5550 (0,24 обл.-вид. арк.).

10. Мартинюк І.О., Ромашко І.С. Розробка та дослідження загального хімічного складу білково-жирових емульсій на основі білкових композицій з амарантовим борошном // Науковий Вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. Серія «Харчові технології». – Т. 16.– № 3 (60).– Ч. 4. – Львів, 2014.– С. 88-91. ISSN 2413-5550 (0,24 обл.-вид. арк.).

11. Фаріонік Т.В., Галух Б.І. Вплив мікроелементів і їх хелатних сполук (метіонатів) на морфологічний склад туш та сенсорні показники м’яса і бульйону, отриманого від тварин чорно-рябої м’ясної породи // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Ґжицького.  Ч. 4, Т. 16, № 2 (59).  Львів, 2014, – С. 207-212. ISSN 2413-5550 (0,35 обл.-вид. арк.).

12. Ощипок І.М.  Багрій Л.М.  Кринська Н.В.,  Ярошевич В.І. . Забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції м’ясопереробних підприємств // Науковий Вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. Серія «Харчові технології».– Т. 16, № 2 (59).Ч. 4.– Львів, 2014. с. 274-278. ISSN 2413-5550 (0,03 обл.-вид. арк.).

2015

1. Коваль Г.М., Паска М.З., Фоміна М.В. Ветеринарно-санітарна експертиза яловичини отриманої від бугайців поліської м’ясної та симентальської порід. // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.  Т. 17.  № 1 (61).  Ч. 2. – Львів, 2015. – С. 299-303. ISSN 2413-5550 (0,05 обл.-вид. арк.).

2. Паска М.З. Васерук Н.Я., Коваль Г.М. Мінеральний склад печінки бугайців при підвищеному кадмієвому навантаженні при застосуванні біологічно активних речовин // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – Т. 17.  №1 (61).  Ч. 4. – Львів, 2015.  С. 170-177. ISSN 2413-5550 (0,41 обл.-вид. арк.).

3. Васерук Н.Я., Паска М.З. Вплив біологічно активних речовин на мінеральний склад ниркової тканини бугайців при підвищеному кадмієвому навантаженні речовин // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького.– Т. 17.  № 1 (61).  Ч. 4. – Львів, 2015. – С. 161-166. ISSN 2413-5550 (0,41 обл.-вид. арк.).

4. Паска М.З., Маркович І.І. Сучасні технології виробництва напівкопчених ковбас // Зб. наук. праць «Новітні науково-технічні рішення у харчовій промисловості». –ЛІНІЕТ. – Львів, 2015. – С. 133-141. ISSN 978-966919-052 (0,41 обл.-вид. арк.).

5. Паска М.З. Використання інноваційного обладнання Fryma Koruma MaxxD 

у виробництві майонезу // Східно-Європейський журнал передових технологій. – № 2/10 (74). – Харків, 2015.  С. 58-65. ISSN 1729-3774 (0,41 обл.-вид. арк.).

6. Паска М.З., Лескович О.В. Використання м’яса із специфічним розвитком автолізу у технології варених ковбас// Зб. наук. праць «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів». – Львів: «Ліга-прес», 2015. – С. 17-21. ISSN 978-966919-052 (0,41 обл.-вид. арк.).

7. Паска М.З., Вовк В.В. Інноваційні технології у виробництві майонезу функціонального призначення // Зб. наук. праць «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів». – Львів: «Ліга-прес», 2015. – С. 21-23. ISSN 978-966919-052. (0,33 обл.-вид. арк.).

8. Паска М.З. Дослідження харчової цінності м'яса отриманого від бугайців поліської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності // Технологический аудит и резервы производства. – № 3 (3). – Харків, 2015. – С. 47-51. ISSN 2226-3780 (0,41 обл.-вид. арк.).

9. Паска М.З. Порівняльна оцінка якості яловичині NOR, PSE ТА DFD. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – № 3/10 (75). – Харків, 2015. – С. 59-63. ISSN 1729-3774 (0,41 обл.-вид. арк.).

10. Мартинюк І.О., Паска М.З. Харчова цінність білкових компонентів напівкопчених ковбас із конини з сочевицею // Продовольча індустрія АПК. – Київ, 2015. – № 3. – С. 6-10. ISSN 2308-4766 (0,41 обл.-вид. арк.).

11. Паска М.З., Вовк В.В. Основні технологічні аспекти використання бджолиного обніжжя у виробництві майонезу // Стан та перспективи харчової науки та промисловості: матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Тези доповідей (Тернопіль 8-9 жовтня 2015 року)  МОН України, ТНТУ імені Івана Пулюя – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – С. 84-86. ISSN 1727-7108 (0,23 обл.-вид. арк.).

12. Лескович О.В., Паска М.З. Технологічна оцінка якості м’яса із специфічним розвитком автолізу // Стан та перспективи харчової науки та промисловості: матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Тези доповідей (Тернопіль 8-9 жовтня 2015 року) МОН України, ТНТУ імені Івана Пулюя – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – С. 90-92. ISSN 1727-7108 (0,23 обл.-вид. арк.).

13. Басараб І.М., Паска М.З., Ромашко І.С., Молдаванова Л.К. Порівняльна оцінка якості червоного м'яса, отриманого від великої та дрібної рогатої // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Т. 17, № 4(64), Ч. 3. – Львів, 2015.  С. 3-6. ISSN 2413-5550 (0,24 обл.-вид. арк.).

14. Паска М.З., Маркович І.І. Використання рослинної сировини у технології виробництва напівкопчених ковбас // Стан та перспективи харчової науки та промисловості: матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Тези доповідей (Тернопіль 8-9 жовтня 2015 року)  МОН України, ТНТУ імені Івана Пулюя – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – С. 82-84. ISSN 1727-7108 (0,23 обл.-вид. арк.).

15. Галух Б.І., Паска М.З., Драчук У.Р. Збагачення майонезів і соусів комплексом природних антиоксидантів і біологічно-активних речовин // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Ґжицького.  Ч. 4, Т. 17. № 1 (61).  Львів, 2015. – С. 11-16. ISSN 2413-5550 (0,41 обл.-вид. арк.).

16. Ромашко І.С., Драчук У.Р., Басараб І.М. Використання морквяного порошку у технології маргаринів // Науковий Вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. Серія «Харчові технології». – Т. 16.– № 3 (60).– Ч. 4. – Львів, 2015.– С. 88-91. ISSN 2413-5550 (0,24 обл.-вид. арк.).

17. Ромашко І.С. Дрессинги з гарбузовою клітковиною // Стан та перспективи харчової науки та промисловості: матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Тези доповідей (Тернопіль 8-9 жовтня 2015 року)  МОН України, ТНТУ імені Івана Пулюя – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – С. 88-90. ISSN 1727-7108 (0,18 обл.-вид. арк.).

18. Щебентовська О.М., Драчук У.Р. Розробка та апробація імуноензимного методу аналізу виявлення білків сої у м’ясних виробах // Збірник наукових праць «Продовольчі ресурси». Серія «Технічні науки». Національний науковий центр Інститут аграрної економіки.  № 4.  Київ, 2015 р. С.110-115. ISBN 978-966-669-463-1. (0,41 обл.-вид. арк.).

19. Грабовський C.С., Драчук У.Р., Галух Б.І. Вплив ультразвуку на інтенсифікацію екстрагування суміші поліамінів (спленіну) // Стан та перспективи харчової науки та промисловості: матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Тези доповідей (Тернопіль 8-9 жовтня 2015 року)  МОН України, ТНТУ імені Івана Пулюя – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – С. 86-88. ISSN 1727-7108 (0,18 обл.-вид. арк.).

20. Басараб І. Хімічний склад та харчова цінність яловичини в залежності від віку й статі тварин // Стан та перспективи харчової науки та промисловості: матеріали міжнародної науково-технічної конференції. Тези доповідей (Тернопіль 8-9 жовтня 2015 року)  МОН України, ТНТУ імені Івана Пулюя – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – С. 165. ISSN 1727-7108 (0,12 обл.-вид. арк.).

Статті у інших фахових виданнях України, що не мають ISSN:

2011

1. Паска М.З. Органолептичні показники якості варених ковбас із частковою заміною м’яса із ознаками DFD та PSE // Міжнародна науково-практична конференція, 21 жовтня 2010, м. Харків, ХДУХТ.  Т.1., Ч.2.  2011.  С. 237-241 (0,41 обл.-вид. арк.).

2. Паска М.З. Фізико-хімічні показники якості сардельок із частковою заміною м’яса із ознаками DFD та PSE. // Міжнародна науково-практична конференція, 21 жовтня 2010, м. Харків, ХДУХТ.  Т. 1., Ч. 1.  Харків: ХДУХТ, 2011. С. 66-69. (0,41 обл.-вид. арк.).

3. Паска М.З. Моніторинг гематологічного профілю крові молодняку великої рогатої худоби волинської м’ясної породи // Вісник сумського університету.  Суми, 2011.  В.2.  С. 28-30 (0,41 обл.-вид. арк.).

4. Паска М.З. Білковий статус сироватки крові молодняку Волинської м’ясної породи / Збірник наукових праць «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини».  В 23, Ч. 2, Т. 1.  Харків, 2011.  С. 120-126. ISBN 966-8232-14-3. (0,41 обл.-вид. арк.).

5. Паска М.З. Фізіологічний статус організму бугайців Волинської м’ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності / Науково-технічний бюлетень.  В.12., № 3,4.  Львів, 2011.  С. 29-35. ISBN 978-966-1518-99-4 (0,31 обл.-вид. арк.).

6. Yakymchuk I.M., Basarab I.M., Kalachnyuk L.G., Kalachnyuk G.I. Рlural spektrum of molekular isoforms of ldh in the hepatic cells of newborn calves with digestive disorders // Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів  «Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства». (20-22 квітня 2011 р.), – Київ: НУБіП України, 2011 р. – С. 376. (0,06 обл.-вид. арк.).

2012

1. Паска М.З. Оцінка хімічного складу яловичини збагаченої біологічно-активними речовинами / Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей», 22-23 березня 2012 р. − К.: НУХТ, 2012.− С. 32-33. (0,3 обл.-вид. арк.).

2. Паска М.З. Біохімічні показники крові бугайців волинської м’ясної породи, залежно від типів ВНД / Науково-технічний бюлетень. − В 13, № 1-2. – Львів, 2012 – С. 113-120. ISBN 978-966-665-692-9. (0,41 обл.-вид. арк.).

3. Паска М.З. Гуфрій Д.Ф. Вміст ліпідних компонентів у плазмі крові волинської м’ясної породи залежно від типів ВНД / Науковий вісник Луганського Національного Аграрного Університету. – Луганськ, 2012.− №37.– С. 101-108. (0,41 обл.-вид. арк.).

4. Паска М.З. Перекисне окиснення ліпідів у крові бугайців різних типів ВНД / Збірник наукових праць. − В. 24, Ч. 4, Т. 2. − Харків, 2012. С. 64-68. ISBN 966-8232-14-3. (0,41 обл.-вид. арк.).

5. Паска М.З. Активність супероксиддисмутази та глутатіонпероксидази крові бугайців різних типів вищої нервової діяльності волинської м’ясної породи. / Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України.  № 172, Ч. 4.  Київ, 2012.  С. 151-155. (0,23 обл.-вид. арк.).

6. Паска М.З. Обмін ліпідів у плазмі крові бугайців волинської м’ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності. / Вісник Житомирського національного агроекологічного університету.  № 1(32), Т. 3, Ч. 1.  Житомир, 2012.  С. 364-368. (0,23 обл.-вид. арк.).

7. Паска М.З. Білкові фракції сироватки крові бугайців волинської м’ясної породи за різних типів вищої нервової діяльності. / Вісник Білоцерківського національного аграрного університету.  № 8.  Біла Церква, 2012.  С. 78-82. (0,41 обл.-вид. арк.).

8. Паска М.З. Стан системи еритрону у бугайців на відгодівлі волинської м’ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності / Науково-технічний бюлетень. − В 13.− №3-4. – Львів, 2012. − С 26-32. ISBN 978-966-665-692-9. (0,23 обл.-вид. арк.).

9. Басараб І.М. Вплив фосфоліпідвмісної добавки на співвідношення основних високомолекулярних карбонових кислот у фосфоліпідах печінки телят за діареї // Науков-технічний бюлетень Інституту біології тварин ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. –  2012. – Вип. 13. № 1-2. – С. 176-179. ISВN 978-966-665-692-9. (0,24 обл.-вид. арк.).

10. Калачнюк М.С., Басараб І.М., Калачнюк Л.Г., Калачнюк Г.І. Активність ключових ензимів орнітинового циклу в гепатоцитах при розладах травної системи // Збірник праць за підсумками ІІ Міжнар. науково-практ. конф. мол. вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» (19-20 квітня 2012 р.), Ч. 1. – Київ: НУБіП України, 2012 р. – С. 459. (0,06 обл.-вид. арк.).

2013

1. Паска М.З., Ромашко І.С. Саломаси у виробництві туалетного мила // Збірник матеріалів 1-ї міжнародної науково-практичної конференції «Хімія, біо- і нанотехнології, екологія і економіка в харчовій і косметичній промисловості», 11-13-червня, 2013 р. – Крим, 2013.– С. 230-236. (0,41 обл.-вид. арк.).

2. Паска М.З., Маркович І.І. Аналіз імпортованого в Україну м’яса птиці механічного обвалювання. // Сільський господар. – Вип. 7-8.– Львів, 2013.– С. 25-28 (0,41 обл.-вид. арк.).

3. Паска М.З. Активність ферментних систем та вміст глікогену у м’ясі з ознаками PSE та DFD. // Програма та матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції «Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей», 20-21 березня 2013 року. – Київ.: НУХТ, 2013.– С. 69-71 (0,41 обл.-вид. арк.).

4. Мартинюк І.О., Паска М.З. Використання рослинних білкових композицій на основі амаранту для розширення асортименту функціональних м’ясних виробів. // Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2013 року. – Львів: Ліга-Прес, 2013.– С. 61-62 (0,29 обл.-вид. арк.).

5. Паска М.З. Вміст сульфгідрильних груп та глутатіону у бугайців Волинської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності за дії біологічно-активних речовин. // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2013. – № 1.– С. 100-103 (0,29 обл.-вид. арк.).

6. Паска М.З. Вплив типів вищої нервової діяльності на вміст β-ліпопротеїнів, триацилгліцеролів та холестеролу в організмі бугайців волинської та поліської м’ясних порід. // Науково-технічний бюлетень. – Львів, 2013.– В. 14.– Т. 1-2.– С. 48-54 (0,41 обл.-вид. арк.).

7. Паска М.З. Вплив Мікроліповіту на гематологічні показники та продуктивність бугайців Волинської м’ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності. // Вісник ветеринарної медицини, Біла Церква.  2013. – Вип. 12 (107). – С. 56-60 (0,41 обл.-вид. арк.).

2014

1. Паска М.З. Обмін речовин та м’ясна продуктивність бугайців поліської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності за згодовування кормової добавки «Мікроліповіт» // Біологія тварин. – Т. 16, № 1. – 2014.  С. 85-97 (0,41 обл.-вид. арк.).

2. Паска М.З., Маркович І.І. Харчова цінність напівкопчених ковбас із сочевицею // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти у харчовій промисловості: Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – Київ: НУХТ, 2014. – С. 216. (0,05 обл.-вид. арк.).

3. Паска М.З., Вовк В.В. Екстрагування олійної сировини при використанні екстрактора Myande // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти у харчовій промисловості: Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р.– Київ: НУХТ, 2014. – С. 194. (0,05 обл.-вид. арк.).

2015

1. Паска М.З., Маркович І.І. Nowoczesne technologie produkcij kielbasa polwedzonych // Зб. наук. праць «Новітні науково-технічні рішення у харчовій промисловості». –ЛІНІЕТ. – Львів, 2015. – С. 142-153 (0,29 обл.-вид. арк.).

2. Паска М.З. Підготовка фахівців на факультеті харчових технологій та екології // Зб. наук. праць «Новітні науково-технічні рішення у харчовій промисловості». – ЛІНІЕТ. – Львів, 2015. – С. 347-353 (0,29 обл.-вид. арк.).

3. Паска М.З., Маркович І.І. Сучасні технології виробництва напівкопчених ковбас // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Новітні науково-технічні рішення у харчовій промисловості», 2-3 березня 2015 р. – Львів: СПОЛОМ, 2015 – С. 135-141, ISBN 978-966-919-052-9 (0,23 обл.-вид. арк.).

4. Паска М.З., Маркович І.І. Використання сочевиці у технології виробництва напівкопчених ковбас // Химия, био- и нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической промышленности: Сборник материалов III Международной научно-практической конференции, 15-16 октября 2015 г. – Харьков, 2015. – С. 244-247. (0,29 обл.-вид. арк.).

5. Паска М.З., Коваль Г.М., Фоміна М.В. Зміни органолептичних та фізико-хімічних показників в процесі зберігання яловичини // Зб. наук. праць Харківської ДЗА. – Вип. 30, Ч. 2. – Харків, 2015.  С. 233-236 (0,23 обл.-вид. арк.).

6. Паска М.З., Коваль Г.М., Фоміна М.В. М’ясна продуктивність бугайців поліської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності за згодовування кормової добавки «Мікроліповіт» // Зб. наук. праць Харківської ДЗА. – Вип. 30, Ч. 2. – Харків, 2015.  С. 259-262. (0,29 обл.-вид. арк.).

7. Фоміна М.В., Паска М.З., Коваль Г.М. Вплив різних сполук і доз заліза на морфологічний склад туш свиней // Зб. наук. праць Харківської ДЗА. – Вип. 30, Ч. 2. – Харків, 2015.С. 262-264. (0,29 обл.-вид. арк.).

8. Драчук У.Р. Дослідження кінетики екстрагування групи органопрепаратів із застосуванням поверхнево-активних речовин. // Збірник тез V міжнародна наук.–тех. конф. «Новітні науково-технічні рішення у харчовій промисловості». – Львів, 2015. –С. 58-67. ISВN 978-966919-052. (0,59 обл.-вид. арк.).

9. Галух Б.І. Перебіг протеолітичних процесів у розсольних сирах, виготовлених з молока різних видів тварин / Продовольчі ресурси: зб. наук. пр. НААН України; Ін-т прод. ресурсів НААН України. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. – № 4 – С. 49-57. ISBN 978-966-669-463-1. (0,53 обл.-вид. арк.).

10. Галух Б.І. Обґрунтування технологічних режимів соління при виробництві бринзи «Прикарпатська». Тези V міжнародної науково-технічної конференції «Новітні науково-технічні рішення в харчовій промисловості», – Львів, 2-3 березня, 2015 року. С.67-73. ISBN 978-966-919-052-9. (0,35 обл.-вид. арк.).

Статті в інших виданнях України: 

2011

1. Ощипок І.М., Ромашко І.С., Томаневич Л.М. Зміна деяких фізико-хімічних характеристик білків та способи термічної обробки харчової сировини // Щомісячний науково-практичний журнал «Сільський господар». − Львів, 2011. − № 5-6.− С. 26-29. (0,24 обл.-вид. арк.).

2. Калачнюк М., Басараб І., Калачнюк Г. Екзогенне інгібування активності лактатдегідрогенази у субструктурах гепатоцитів неонатальних телят при аліментарній діареї // Збірник тез VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів ЛНУ ім. І.Франка «Молодь і поступ біології» (5-8 квітня 2011 року, м. Львів). Львів – 2011. – С.51-52. ISВN 978-966-665-692-9. (0,12 обл.-вид. арк.).

3. Срога М., Басараб І., Калачнюк Л.  Корекція активності амінотрансфераз у компартментах клітин печінки неонатальних телят при диспепсії // Збірник тез VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів ЛНУ ім. І.Франка «Молодь і поступ біології» (5-8 квітня 2011року, м. Львів). Львів – 2011. – С. 74. ISВN 978-966-665-692-9. (0,06 обл.-вид. арк.).

4. Dubchak V.A.,Basarab I.M., Kalachnyuk L.G., Kalachnyuk G.I. Toxic and protective effect of some compounds on the level of triacylglycerols and cholesterols in the liver cells and in the blood  Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми наук про життя та природокористування» 26-29 жовтня 2011 р. Національного університету біоресурсів і природокористування України.  Київ – 2011. – С. 49-50. (0,12 обл.-вид. арк.).

5. Стоцько З.О.,Кринська Н.В.,Ощипок І.М. Історія походження макаронів або «Волосся Лукреції» // Щомісячний науково-практичний журнал «Сільський господар». − Львів, 2011.− № 5-6.− С. 26-29. (0,23 обл.-вид. арк.).

2012

1. Стоцько З.О., Паска М.З. Яйце та його унікальні властивості / Щомісячний науково-практичний журнал «Сільський господар». − № 3-4. − Львів, 2012. − С.34-36. (0,29 обл.-вид. арк.).

2. Басараб І., Калачнюк М., Калачнюк Л., Калачнюк Г. Зміни у складі домінуючих високомолекулярних жирних кислот у сироватці крові телят за аліментарної діареї // Збірник тез VIII Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (3–6 квітня 2012 року). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012 р. – С. 32-33. ISВN 978-966-665-666-0. (0,12 обл.-вид. арк.).

2013

1. Паска М.З., Маркович І.І. Аналіз імпортованого в Україну м’яса птиці механічного обвалювання // Щомісячний науково-практичний журнал «Сільський господар».  № 7-8.  Львів, 2013 р. – С. 25-27. (0,23 обл.-вид. арк.).

2. Колодій Р.С., Ромашко І.С. Розробка віртуального лабораторного практикуму для дистанційного дослідження цифрових систем передавання в системі MOODLE // Матеріали 5-ї науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі». – Львів: НУ «Львівська політехніка», 19-21 листопада 2013 року. – В-во Львівської політехніки, 2013.– С. 89-92. ISSN 2076-8184. (0,234 обл.-вид. арк.).

3. Калачнюк М., Басараб І., Олійник М., Калачнюк Л., Калачнюк Г. Дія екзогенного етанолу на активність алкогольметаболізуючих ензимів у клітині // Збірник тез IХ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (16–19 квітня 2013 року). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013 р. – С. 58 – 59. ISВN 978-966-665-692-9. (0,12 обл.-вид. арк.).

4. Коваль М., Калачнюк М., Басараб І., Калачнюк Л., Калачнюк Г. Молекулярний спектр ліпідних компонентів у гепатоцитах неонатальних телят при ентеропатології // Збірник тез IХ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (16–19 квітня 2013 року). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013 р. – С. 60. ISВN 978-966-665-692-9. (0,06 обл.-вид. арк.).

5. Литвиненко В., Калачнюк М., Басараб І., Калачнюк Л., Калачнюк Г. Зміни спектру домінуючих високомолекулярних карбонових кислот у фосфоліпідах клітин печінки за розвитку аліментарної діареї // Збірник тез IХ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (16–19 квітня 2013 року). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013 р. – С. 65 – 66. ISВN 978-966-665-692-9. (0,12 обл.-вид. арк.).

2014

1. Паска М.З., Маркович І.І. Ринок ковбасних виробів України за І-ІІІ квартали 2009-2013 рр., його аналіз та стан // Щомісячний науково-практичний журнал «Сільський господар». – № 7-8.  Львів, 2014 р. – С. 29-34. (0,23 обл.-вид. арк.).

2. Паска М.З., Гуфрій Д.Ф. Показники крові щурів та активність ензимів за дії кормової добавки «Мікроліповіт» // «Наукові доповіді НАУ». – № 1(41). – 2014. Режим доступу до журн.: http: // www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2014-1/41snpbab.pdf (0,41 обл.-вид. арк.).

3. Топільницький П.І., Ромашко І.С., Паславський Я.В., Сабан І.І. Підвищення термоокиснювальної стабільності олій // Збірник матеріалів VІІ міжнародної науково-технічної конференції «Поступ в нафто-газопереробній та нафтохімічній промисловості», 19-24 травня 2014. – Львів, 2014.– С. 95. (0,06 обл.-вид. арк.).

4. Галух Б.І., Драч М.П., Чепига М.П., Драчук А.О. Загальні тенденції і перспективи працевлаштування випускників університету / Щомісячний науково-практичний журнал «Сільський господар».  № 1-2 (215-216).  Львів, 2014. – С.40-43. (0,59 обл.-вид. арк.).

2015

1. Васерук Н., Паска М. Сучасні підходи в оцінці безпечного рівня кадмію // Тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції 28-30 травня 2015 року. Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи.  Львів, 2015.  С.122-124. (0,23 обл.-вид. арк.).

2. Басараб І.М., Молдаванова Л.К.. Виробництво ковбасних виробів із м’яса птиці // Щомісячний науково-практичний журнал «Сільський господар».  № 4-6.  ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького – Львів, 2015 р. – C. 32-33 (0,12 обл.-вид. арк.).

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ:

2014

1. Паска М.З., Маркович І.І. Спосіб виробництва напівкопчених ковбас. Патент на корисну модель № 94208, Україна. А 22 С 11/00 № u201402136; заявл. 03.03.14; опубл.10.11.14, Бюл. № 21. – 8 с.

2. Паска М.З., Маркович І.І. Спосіб виробництва комбінованих напівкопчених ковбасних виробів. Патент на корисну модель № 94208, Україна. А 22 С 11/00 № u201402134; заявл. 03.03.14; опубл.10.11.14, Бюл. № 21. – 9 с. 

3. Паска М.З., Личук М.Г., Гуфрій Д.Ф. Спосіб виявлення та відбору функціонально однорідних груп бугайців м’ясних порід великої рогатої худоби. Патент на корисну модель № 92226, Україна. А 01 К 67/02 № u201401326; заявл. 11.02.14; опубл.11.08.14, Бюл. № 15.

4. Паска М.З., Личук М.Г., Гуфрій Д.Ф. Спосіб підвищення продуктивності бугайців м’ясних порід в умовах дефіциту мікроелементів. Патент на корисну модель № 92226, Україна. А 01 К 67/02 № u201401326; заявл. 11.02.14; опубл.11.08.14, Бюл. № 15.

2015

1. Паска М.З., Личук М.Г., Гуфрій Д.Ф. Спосіб відбору функціонально однорідних груп бугайців м’ясних порід великої рогатої худоби за гематологічними параметрами, заявка № u201407286; заявл. 27.06.15; опубл.03.12.14. Заявник: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, в Україні, висновок № 17173/3У/15 від 02.10.2015, затверджений Державною службою інтелектуальної власності України.

2. Паска М.З., Личук М.Г., Гуфрій Д.Ф. Спосіб визначення типів вищої нервової діяльності у бугайців м’ясних порід великої рогатої худоби, заявка № u201407287; заявл. 27.06.14; опубл.03.12.15. Заявник: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.. С.З. Гжицького, в Україні, висновок № 17173/3У/15 від 02.10.2015, затверджений Державною службою інтелектуальної власності України.

3. Паска М.З., Маркович І.І. Пряно-ароматична композиція для виготовлення напівкопчених ковбас, заявка № u201505275, дата подачі 28.05.2015. Заявник: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, в Україні, висновок № 17173/3У/15 від 02.10.2015, затверджений Державною службою інтелектуальної власності України.

 

Заявки на видачу охоронних документів:

2012

Заявка на корисну модель патенту U201205063/ 24.04.2012 «Спосіб визначення спектру молекулярних лізоформ лактатдегідрогенази при діагностиці диспепсії неонатальних телят» / Мельничук Д.О., Мельничук С.Д., Калачнюк Л.Г., Калачнюк М.С., Басараб І.М., Калачнюк Г.І.

2013

1. Паска М.З., Гуфрій Д.Ф., Фляк Л.І. Кислоти жирні соапстоків світлих олій «Мікроліповіт» ТУ У 20.1- 00492990 – 003:2013 Вводиться вперше. Дата надання чинності 2013. Чинний до 2020. 

2. Паска М.З., Гуфрій Д.Ф., Личук М.Г., Фляк Л.І. Добавка кормова «МІКРОЛІПОВІТ» ТУ У 10.9-00492990-001:2013 Вводиться вперше. Дата надання чинності 2013. Чинний до 2020.

3. Паска М.З., Гуфрій Д.Ф., Фляк Л.І. Суміш лактатів мікроелементів кормова добавка «МІКРОЛІПОВІТ» ТУ У 10.9-00492990-002:2013 Вводиться вперше. Дата надання чинності 2013. Чинний до 2020.

2014

1. Паска М.З., Маркович І.І., № 94207 Спосіб виробництва комбінованих напівкопчених ковбасних виробів від 10.11.2014 р. в Україні.

2. Паска М.З., Маркович І.І. № 94028 Спосіб виробництва напівкопчених ковбасних виробів від 10.11. 2014 р. в Україні.

2015

1. Паска М.З., Маркович І.І. Пряно-ароматична композиція для виготовлення напівкопчених ковбас, заявка № u201505275, дата подачі 28.05.2015, заявник Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.. С.З. Гжицького, в Україні, висновок № 17173/3У/15 від 02.10.2015, затверджений Державною службою інтелектуальної власності України.

2. Ковбаси напівкопчені із використанням рослинної та пряно-ароматичної сировини / Паска М.З., Маркович І.І.: Технічні умови № 10.1-00492990-001:2015 – [Чинний від 2015-02-27]. – Л.: ЛНУ ВМ та БТ ім.. С.З. Гжицького, 2015. – 33 с.

3. Ковбаси напівкопчені із використанням рослинної та пряно-ароматичної сировини / Паска М.З., Маркович І.І.: Технічна інструкція № 10.1-00492990-002:2015 – [Чинний від 2015-02-27]. – Л.: ЛНУ ВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2015. – 40 с.

Отримано охоронних документів:

2011

1. ПАТ на корисну модель № 65610 Україна, F28 F1/30 (2006.01) FВ1/00. Спосіб інтенсифікації теплопередачі в системі холодоносій ‏(вода)  стінка теплообмінника – молоко.  Білонога Ю.Л. Драчук У.Р., Занічковська Л.В., Максисько О.Р. Заявл. 04.05.2011, опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23.

2. Сир розсольний  бринза «Прикарпатська». ТУ У 15.5-00492990-001:2011. Виданий 4.10.2011р.

2012

1. ПАТ на корисну модель № 66861 Україна, МКА61К35/48(2006.01) А61К38/00. Спосіб виробництва ронідази.  Білонога Ю.Л. Драчук У.Р., Занічковська Л.В., Максисько О.Р. Заявл. 03.06.2011, опуб. 25.01.2012, Бюл. №2.

2. Патент № 75164 від 26.11.2012 «Спосіб визначення спектру молекулярних 

ізоформ лактатдегідрогенази при діагностиці диспепсії неонатальних телят» / Мельничук Д.О., Мельничук С.Д., Калачнюк Л.Г., Калачнюк М.С., Басараб І.М., Калачнюк Г.І.

2013

1. Кислоти жирні соапстоків світлих олій «Мікроліповіт» / М.З. Паска, Д.Ф. Гуфрій, Л.І. Фляк. ТУ У 20.1- 00492990 – 003:2013. – [Чинний від 2013-02-27]. – Л.: ЛНУ ВМ та БТ ім.. С.З. Гжицького. – Львів, 2013.− 29 с. 

2. ПАТ на корисну модель № 84445 Спосіб підвищення продуктивності бугайців м’ясних порід в умовах дефіциту мікроелементів / Паска М.З., Гуфрій Д.Ф., Личук М.Г. заявник та власник Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького.  № u заявл. Опубл. Бюл. № 5 від 25.10.2013 р. 

2014

1. ПАТ на корисну модель № 92226. Спосіб виявлення та відбору функціонально однорідних груп бугайців м’ясних порід великої рогатої худоби / Паска М.З., Гуфрій Д.Ф., Личук М.Г. / Заявник та власник Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького.  № u заявл. Опубл. Бюл. № 15, від 11.08.2014 р.

2. ПАТ на корисну модель № 92225. Україна, А 61К35/28 (2006.01) А 61 К31/04 (2006.01)А 61 К 31/31 (2006.01) Спосіб виробництва біологічно-активних речовин селезінки – поліамінів.  Грабовський С.С., Драчук У.Р. Заявл.11.02.2014, опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15.

2015

1. Ковбаси напівкопчені із використанням рослинної та пряно-ароматичної сировини / Паска М.З., Маркович І.І.: Технічні умови № 10.1-00492990-001:2015 – [Чинний від 2015-02-27]. – Л.: ЛНУ ВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2015. – 33 с.

2. Ковбаси напівкопчені із використанням рослинної та пряно-ароматичної сировини / Паска М.З., Маркович І.І.: Технічна інструкція № 10.1-00492990-002:2015 – [Чинний від 2015-02-27]. – Л.: ЛНУ ВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2015. – 40 с.

 

 

Кафедра виконує комплексну наукову тему «Скорочення втрат та підвищення якості м’яса, розробка та вдосконалення технології м’ясних та олійно-жирових виробів». Визначальним напрямком наукової роботи кафедри є раціональне використання продуктів переробки різних рослинних білкових культур, дослідження доцільності його використання для виробництва комбінованих м’ясних продуктів, шляхом аналізу показників харчової та біологічної цінності, визначення фізико-хімічних та оптичних властивостей сольових розчинів для екстрагування органопрепаратів, розробка нових рецептур та удосконалення технологій при виробництві м’ясних  та олійно-жирових виробів.

Визначальним напрямком наукової роботи кафедри є: 

- Дослідження показників якості м’яса (свинини, яловичини), залежно від перебігу автолітичних процесів;

- Альтернативні джерела білка у традиційних продуктах харчування.

- Органолептичні та фізико-хімічні показники варених та варено-копчених ковбас із частковою заміною м’яса за ознаками pse та dfd.

- Науково-практичні основи виробництва м’ясних і жирових продуктів з використанням регіональних сировинних ресурсів.

- Зниження втрат маси м’яса при зберіганні охолодженого м’яса і збереження його якості.

- Фізико-хімічні біохімічні та оптичні властивості досліджуваних розчинів екстрагентів органопрепаратів та інших продуктів переробки тваринної та рослинної сировини.

 

НАУКОВИЙ НАПРЯМ: 

профессор Паска М.З.

Розробка нових видів м’ясних та олійно-жирових виробів з використанням добавок функціонального призначення

 

доцент Ромашко І.С.

Дослідження впливу фізико-хімічних чинників на стійкість харчових емульсій

 

доцент Драчук У.Р.

Переробка вторинної сировини м’ясопереробних та олійно-жирових підприємств

 

старший викладач Галух Б.І.

Розробка технологій м’ясних, жирових продуктів з використанням регіональних сировинних ресурсів

 

старший викладач Басараб І.М.

Розробка технології оздоровчих м’ясних продуктів з використанням нетрадиційної сировини

 

ассистент Молдаванова Л.К.

Розробка сучасних технологій скорочення втрат при термічній обробці та зберіганні охолоджених і заморожених м’яса та м’ясопродуктів

 

За результатами проведених наукових досліджень з даних напрямів співробітники кафедри опублікували понад 300 наукових праць, з них більшість – наукові статті у фахових виданнях, авторські свідоцтва, патенти України і заявки на винаходи. Крім того, випущено технічні умови, методичні рекомендації виробництву. Результати досліджень були представленні на більше ніж 150 наукових конференціях, симпозіумах, школах і семінарах, в основному міжнародних.

 

 

paska

Декан факультету
доктор ветеринарних наук, професор
Паска Марія Зіновіївна

Заступник декана
кандидат технічних наук
Драчук Уляна Романівна

Заступник декана
доцент
Коваль Галина Михайлівна

Заступник декана
асистент
Білик Оксана Ярославівна

load page 0.827198 second, load CPU 0.11