Факультет харчових технологій та біотехнології

 

Декан, доктор ветеринарних наук, професор    Паска Марія Зіновіївна

Заступники декана:

доцент,  кандидат технічних наук  Драчук Уляна Романівна

доцент   Коваль Галина Михайлівна

асистент  Білик Оксана Ярославівна

____________________________________________________________________________________________

<НОВИНИ>     <ПРО ФАКУЛЬТЕТ>  <ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ>  <НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ>    <БАЗИ ПРАКТИК>     <РОЗПОДІЛ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИКУ> 

Кафедра виконує комплексну наукову тему «Скорочення втрат та підвищення якості м’яса, розробка та вдосконалення технології м’ясних та олійно-жирових виробів». Визначальним напрямком наукової роботи кафедри є раціональне використання продуктів переробки різних рослинних білкових культур, дослідження доцільності його використання для виробництва комбінованих м’ясних продуктів, шляхом аналізу показників харчової та біологічної цінності, визначення фізико-хімічних та оптичних властивостей сольових розчинів для екстрагування органопрепаратів, розробка нових рецептур та удосконалення технологій при виробництві м’ясних  та олійно-жирових виробів.

Визначальним напрямком наукової роботи кафедри є: 

- Дослідження показників якості м’яса (свинини, яловичини), залежно від перебігу автолітичних процесів;

- Альтернативні джерела білка у традиційних продуктах харчування.

- Органолептичні та фізико-хімічні показники варених та варено-копчених ковбас із частковою заміною м’яса за ознаками pse та dfd.

- Науково-практичні основи виробництва м’ясних і жирових продуктів з використанням регіональних сировинних ресурсів.

- Зниження втрат маси м’яса при зберіганні охолодженого м’яса і збереження його якості.

- Фізико-хімічні біохімічні та оптичні властивості досліджуваних розчинів екстрагентів органопрепаратів та інших продуктів переробки тваринної та рослинної сировини.

 

НАУКОВИЙ НАПРЯМ: 

профессор Паска М.З.

Розробка нових видів м’ясних та олійно-жирових виробів з використанням добавок функціонального призначення

 

доцент Ромашко І.С.

Дослідження впливу фізико-хімічних чинників на стійкість харчових емульсій

 

доцент Драчук У.Р.

Переробка вторинної сировини м’ясопереробних та олійно-жирових підприємств

 

старший викладач Галух Б.І.

Розробка технологій м’ясних, жирових продуктів з використанням регіональних сировинних ресурсів

 

старший викладач Басараб І.М.

Розробка технології оздоровчих м’ясних продуктів з використанням нетрадиційної сировини

 

ассистент Молдаванова Л.К.

Розробка сучасних технологій скорочення втрат при термічній обробці та зберіганні охолоджених і заморожених м’яса та м’ясопродуктів

 

За результатами проведених наукових досліджень з даних напрямів співробітники кафедри опублікували понад 300 наукових праць, з них більшість – наукові статті у фахових виданнях, авторські свідоцтва, патенти України і заявки на винаходи. Крім того, випущено технічні умови, методичні рекомендації виробництву. Результати досліджень були представленні на більше ніж 150 наукових конференціях, симпозіумах, школах і семінарах, в основному міжнародних.

 

 

paska

Декан факультету
доктор ветеринарних наук, професор
Паска Марія Зіновіївна

Заступник декана
кандидат технічних наук
Драчук Уляна Романівна

Заступник декана
доцент
Коваль Галина Михайлівна

Заступник декана
асистент
Білик Оксана Ярославівна

load page 0.077872 second, load CPU 0.14