Факультет харчових технологій та біотехнології

 

Декан, доктор ветеринарних наук, професор    Паска Марія Зіновіївна

Заступники декана:

доцент,  кандидат технічних наук  Драчук Уляна Романівна

доцент   Коваль Галина Михайлівна

асистент  Білик Оксана Ярославівна

____________________________________________________________________________________________

<НОВИНИ>     <ПРО ФАКУЛЬТЕТ>  <ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ>  <НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ>    <БАЗИ ПРАКТИК>     <РОЗПОДІЛ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИКУ> 

14 листопада 2016 року студенти 4 курсу факультету харчових технологій та біотехнології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького під керівництвом доцентів кафедри загальнотехнічних дисциплін та контролю якості продукції Фоміної М.В і Коваль Г.М. відвідали Державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи №22 ОРСП «Шувар».
Значне місце в системі підготовки фахівців посідають лабораторні заняття. Головне їх завдання – поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях та в процесі самостійної роботи; формування інтелектуальних умінь і навичок планування, аналізу та узагальнення; опанування техніки; нагромадження первинного досвіду організації виробництва та оволодіння технікою управління ним. У процесі вивчення товарознавства харчових продуктів, студенти повинні чітко знати загальні відомості про якість товарів, їх споживні властивості; вивчити класифікацію та асортимент товарів; засвоїти основні хімічні, біохімічні та мікробіологічні процеси, які відбуваються у продовольчих товарах під час транспортування, зберігання та реалізації; вивчити режими зберігання і правила продажу продовольчих товарів; оволодіти органолептичним (сенсорним) методом оцінки якості продовольчих товарів; опрацювати лабораторні методи визначення показників якості продукції та її ідентифікації.

Лабораторні заняття не лише закріплюють теоретичні знання, а й дають змогу студентові глибоко вивчати механізм застосування цих знань, оволодівати важливим для фахівця умінням інтелектуального проникнення у ті природно-технічні або виробничі процеси, які досліджують на лабораторному занятті. Під впливом цієї форми занять студенти ознайомились із різними методиками дослідження якості харчової продукції (органолептичне, фізико-хімічне, та мікробіологічне) – визначення нітратів у рослинній продукції, дослідження якості м’яса та молока. 

Щира подяка за сприяння: деканові ФХТБ, професору Пасці М.З.,
лікарю ветеринарної медицини ДЛВСЕ №22 Табаці І.І. 

paska

Декан факультету
доктор ветеринарних наук, професор
Паска Марія Зіновіївна

Заступник декана
кандидат технічних наук
Драчук Уляна Романівна

Заступник декана
доцент
Коваль Галина Михайлівна

Заступник декана
асистент
Білик Оксана Ярославівна

load page 0.078890 second, load CPU 0.27