label

Кафедра біотехнології та радіології

Керівництво

Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських  наук, професор

Буцяк Василь Іванович

Секретар кафедри, старший лаборант

Кіт Наталія Петрівна

Контакти

м. Львів, вул. Пекарська, 50
тел. (032)239-26-93
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Біотехнологія зародилася у Львівському зооветеринарному інституті на кафедрі біохімії, якою завідував з 1939 року по 1976 рік Гжицький Степан Зенонович. - доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік УАСГН, заслужений діяч науки УРСР. Він створив найбільшу в колишньому союзі школу біохіміків сільськогосподарських тварин (16 докторів наук і 54 кандидати наук) та організував Український науково-дослідний інститут фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин. Був нагороджений орденами Леніна і Трудового Червоного Прапора та удостоєний інших урядових нагород. Завдяки дослідженням, які були виконані ним і його учнями у Львівському зооветеринарному інституті, Українському НДІ фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин та НДІ землеробства і тваринництва західного регіону, для балансування раціонів та більш ефективного використання кормів тваринами і птицею було запропоновано використання амінокислот, вітамінів, ензимів - продуктів біотехнологічних виробництв (цю галузь називали „промисловою біотехнологією” або „технічною біохімією).

Викладання дисципліни „Біотехнологія” у колишньому Львівському зооветеринарному інституті розпочалося у 1988 році.

Після здобуття Україною незалежності у Львівському зооветеринарному інституті академіком УААН та РАСХН Ф.Ю. Палфієм був організований біотехнологічний лабораторний сектор. Потім згідно наказу Міністерства сільського господарства і продовольства від 30.02. 1997 року №30 на базі цього сектору та на базі кафедр біохімії і біотехнології та органічної і неорганічної хімії було створено НДІ біотехнологічних основ підвищення продуктивності тварин.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Гжицького з метою підготовки спеціалістів високої кваліфікації, які б були конкурентноздатними на ринку праці та виконуючи постанову Кабінету Міністрів від 08 серпня 2007 року за №1019 та наказу міністра освіти від 07 вересня 2007 за №794 відкрив на базі кафедри біохімії та біотехнології, неорганічної та органічної хімії та НДІ біотехнологічних основ підвищення продуктивності тварин новий напрям підготовки „Біотехнологія,” а ДАК видала ліцензію на 25 студентів денної форми навчання (протокол №90, наказ МОН молоді та спорту України від 30.09.2011 року).

18 вересня 2013 року в університеті створено кафедру біотехнології та радіології.

У 2014 році напрям підготовки 6.051401 „Біотехнологія” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Гжицького був акредитований - Сертифікат про акредитацію: серія НД-П №1471934 відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 03 червня 2014 року, протокол №109 (Наказ МОН України від 11.06.2014 року №2323л). Термін дії ліцензії до 01.07.2024р.

 З 2016 року згідно нових вимог Міністерства освіти і науки України напрям "Біотехнологія״ замінено у спеціальність 162. ״Біотехнології та біоінженерія״ галузі знань 16 ״Хімічна та біоінженерія״.

 Отримано ліцензію про розширення провадження освітньої діяльності , а саме започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 162. ״Біотехнології та біоінженерія״ галузі знань 16. ״Хімічна та біоінженерія״ за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, яке затверджене наказом МОН України від 13.06.2016 р. №1315л.

load page 0.081571 second, load CPU 0.28