Факультет економіки та менеджменту

 Декан, кандидат економічних наук, доцент    Гримак Олег Ярославович

Заступники декана:

з навчальної роботи 
доцент,  кандида
т економічних наук  Березівський Ярослав Петрович

з виховної роботи
доцент,  кандидат економічних наук    Вовк Мирослава Василівна

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

<НОВИНИ>      <ПРО ФАКУЛЬТЕТ>   

 

Одна із секцій конференції була присвячена питанням економічної ефективності виробництва і переробки продуктів сільського господарства та гуманітарної освіти в системі вищої школи. З понад 51 учасників конференції 16 осіб були доповідачами.

Хочемо подякувати представникам трьох ВНЗ з Вінниці (Вінницький національний аграрний університет), Харкова (Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва) та Дніпра (Навчально-науковий інститут економіки), які відвідали конференцію.

Це свідчить про поглиблення міжвузівської співпраці та інтерес до проведеного заходу не лише наших науковців. За організацію зустрічі та обслуговування делегацій особлива подяка працівникам кафедр факультету.

Цікавою та глибокою була доповідь Падури М.Ф., який зупинив свою увагу на житті та творчості І.Я. Франка. Багато корисної інформації отримали присутні від експерта консультативної дорадчої служби, аспіранта Галяса А.В., що представив актуальну тему диверсифікації с-г виробництва в напрямку вирощування суниці садової, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного аграрного сектора та нарощення експорту.

Окремої уваги заслуговує доповідь Бабич Л.В.(«Активізація підприємницької діяльності у сфері  ветеринарного обслуговування»). Від рівня ветеринарного облуговування залежить розвиток тваринництва, яке в теперішній час має значне не довикористання свого потенціалу. Перегукується із тематикою Бабич Л.В. доповідь Диндина В.Л. (Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку, виявлення причин, що призвели до кризового стану галузі).

За активну та систематичну участь у конференціях відзначимо професорів Козія Б.І. та Шульського М.Г.

На проблемах кооперації зупинила свою увагу Саламін О.С.. Від розвитку кооперації залежить соціальне становище у селі, нарощення виробництва продукції тваринництва та рослинництва. Доповідач виділила проблеми розвитку кооперації та запропонувала їх вирішення, зокрема шляхом державно-приватного партнерства по програмах ЄС.

На фоні економічної кризи, потенціал агропромислового комплексувикористовується тільки на третину, значної частки продукції агросектору виробляється ОСГ. У цьому контексті надзвичайно актуальна доповідь Сеніва Р.В. на тему: «Проблем і перспектив функціонування аграрних підприємств  Львівщини», аналіз їх економічного розвитку. 

Ґрунтовною та інформативною була доповіді професора Кухара Р.Б. – експерта-дорадника Аграрної палати (Проблеми та перспективи сучасного менеджменту в інформаційному суспільстві). Відбулись дискусії між учасниками секції на тему дуальної системи навчання.

І на завершення хочу звернути вашу увагу на виступ Максима В.Л. «Стан та перспективи розвитку ринку аквакультури в України». Після того, як Україна втратила левову частку потужностей рибної галузі, зросла імпортозалежність. Можна зробити висновки про стратегічну важливість нарощення вирощування риби як способу вирішення проблеми забезпечення продовольчої безпеки держави.

Підводячи загальний підсумок конференції відзначимо великий інтерес до неї. Такі заходи потрібно проводити активніше залучати представників ВНЗ з інших регіонів, молодих науковців та студентів.

load page 5.285083 second, load CPU 0.1