Кафедра менеджменту

завідувач кафедри, доктор економічних наук,
професор Шульський Микола Григорович.

Кафедра управління сільськогосподарським виробництвом утворена у 1977 р. шляхом розподілу окремих дисциплін з функціонуючої на той час кафедри економіки і організації сільськогосподарського виробництва. Завідувачами кафедри були: к.е.н., доц. Дичко С.М. (1977 - 1979 рр.), к. юр. н., доц. Ломоносова О.М. (1979 – 1980 рр.). У 1980 р. кафедру очолив к. ф.-м. н., доц. Кухар Р.Б. Працівниками кафедри були: к.е.н., доц.: Кіт В.Г., Маланчук М.М.; к. юр. н., доц. Фецич Г.В., к.е.н., ст. викл. Вантух В.П., ст. викл.: Сімонцев Я.Б., Марич С.М., асис. Батіг М.Б., ст. лаборанти: Лущик Є.А., Кущаковська Б.Я. та інші. Одночасно відмітимо, що на перших етапах формування та функціонування кафедри відбувалося залучення професорсько-викладацького складу з інших вищих навчальних закладів міста Львова на правах сумісництва, а саме: д.е.н., проф.: Галанець В.Г., Єлейко В.І., Дайновський Ю.А.; к.е.н., доц.: Пелех С.М., Батьковець Г.А., Матлашенко В.Б., Кирилейза В.П., Олесневич Д.Л., Лихолат Є.О., Дудяк Р.П.; к. ф.- м. н. доц. Новосад В.П. та інші.

З ініціативи проф. Кухара Р.Б. у 1996 р. було відкрито новий напрям підготовки фахівців з «Менеджменту» за спеціальностями: менеджмент організацій та менеджмент ЗЕД. Його стараннями та за участю інших працівників кафедри згодом була створена нова потужна структурна одиниця університету – факультет економіки та менеджменту, який на сьогоднішній день нараховує 80 науково-педагогічних працівників.

У період реформування (2005 р.) функціонуюча кафедра менеджменту стала основою для створення кафедри правознавства, яку очолив к. юр. наук, доц. Смолин Г.В. (тепер к. юр. н., доц. Люблін В.Д.). У 2007 році відбувся поділ кафедри менеджменту на такі кафедри: менеджменту ЗЕД (зав. каф. доц. Батюк Б.Б.), менеджменту (зав. каф. проф. Шульський М.Г.) та інформаційних систем в менеджменті (зав. каф. проф. Кухар Р.Б., згодом проф. Філевич П.В.). 

Реформування різних сфер суспільних відносин, що почалося в кінці ХХ століття в Україні, обумовлено об’єктивною необхідністю проведення кардинальних змін у функціонуванні різних складових національного господарства держави.

Детальніше...

«31» березня 2015р. кафедрою менеджменту Львівського національного університету ветеринарної  медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицькогобуде проводитися круглий стіл на тему: «Роль і значення наукової спадщини М. Туган-Барановського у розвитку сучасної економічної науки».

Детальніше...

20 жовтня у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулась науково-практична конференція на тему: "Організація управління: витоки, реалії та перспективи розвитку" присвячена 50-річчю наукової діяльності завідувача кафедри менеджменту професора Володимира Васильовича Яцури. В даній науково-практична конференції активну учать брав завідувач кафедри менеджменту ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького д.е.н., професор Шульский М.Г., який виступив із доповіддю на тему: «Основні причини невдач при здійсненні реформ у сферах аграрних відносин».

load page 0.857465 second, load CPU 0.06