Факультет ветеринарної гігієни, екології та права

logo

 

Декан, кандидат ветеринарних наук, доцент    Пеленьо Руслан Андрійович

Заступники декана:
доцент,  кандидат технічних наук  Сливка Наталія Богданівна
доцент,   кандидат сільськогосподарських наук Сухорська Ольга Петрівна

______________________________________________________________________________

<НОВИНИ>

21 квітня 2017 року на факультеті ветеринарної гігієни, екології та права завершила свою роботу експертна комісія, яка працювала відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 764-А  від 14.04.2017 р. у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького  у період з 19.04.2017 р. по 21.04.2017 р.

У складі експертної комісії працювали Петрук Василь Григорович - директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету, професор кафедри екології та екологічної безпеки, доктор технічних наук (голова комісії) та Борисюк Борис Васильович - доцент кафедри загальної екології Житомирського національного агроекологічного університету, кандидат сільськогосподарських наук (член комісії).

Комісія проводила чергову акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» галузі знань 0401 «Природничі науки».

Комісія розглянула матеріали акредитаційної справи та проаналізувала  наявність і достовірність документів, що забезпечують правові основи діяльності Університету; організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу; кадровий склад та науковий рівень викладачів тощо. Члени комісії відвідали бібліотеку Університету, оглянули аудиторії та навчальні лабораторії. Також ознайомилися із студентами ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та провели комплексну перевірку їх залишкових знань. 

Висновок комісії одностайний: у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького витримані всі вимоги щодо акредитації підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» галузі знань 0401 «Природничі науки».

 

За результатами роботи експертною комісією було підписано позитивний експертний висновок чергової акредитаційної експертизи підготовки ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» галузі знань 0401 «Природничі науки». 

load page 5.276913 second, load CPU 0.09