logo Кафедра права

 Андріїв Василь Іванович
 завідувач кафедри: доктор юридичних наук, доцент
Телефон кафедри: (032) 239-26-58
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів
E-mail: law@lvet.edu.ua

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

 

Підручники і посібники:

1. Правознавство : навч. посіб. / за ред.  В.І. Андріїва, Ю.Е. Губені, Р.П. Возняка [В.І. Андріїв, А.О. Іванов, Ю.А. Коверко, В.М. Тушницька та інші]. - Львів : НВФ «Українські технології», 2014. – 408 с.

2. Захарова О. В.  Протидія комп’ютерним злочинам : навч. посібн.  / О.В. Захарова, Т.В. Рудий, Я.Ф. Кулешник, В.В. Сеник. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – 175 с.

 

Монографії:

1. Коверко Ю.А. Розвиток особистих селянських господарств на рубежі інституційних змін : монографія / Ю.А. Коверко, Ю.Е. Губені. - Львів : НВФ «Українські технології», 2016. – 186 с.

2. Захарова О. В.  Оперативно-розшукове забезпечення обвинувальної діяльності прокурора у кримінальному провадженні : монографія / О.В. Захарова, А.О. Іванов. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – 196 с.

 

Статті:

1.             Andriiw W. Ochrona srodowiska w decyzji stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z krajami I terytoriami zamorskimi / W. Andriiw // Prawo i srodowisko. – 2014. – 3 (79). – S. 60-66.

2.             Andrijv W. Prawotwórcze znaczenie zielonych ksiąg Unii Europejskiej / W. Andrijv, A. Erechemla // Аграрна економіка. – 2015. – Т.8, №1-2. – С.39-47.

3.             Коверко Ю.А. Сучасні підходи до класифікації особистих селянських господарств / Ю.А. Коверко // Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. – 2015. – № 22(1). – С. 50-54.

4.             Коверко Ю.А. Сільський зелений туризм як напрям розвитку особистих селянських господарств / Ю.А. Коверко, О.О. Корчинська // Інноваційна економіка. – 2016. - № 11-12. – С. 109-113.

5.             Коверко Ю.А. Розвиток особистих селянських господарств в умовах адміністративної децентралізації / Ю.А. Коверко, Ю.Е. Губені // Економіка АПК. – 2017. – № 1 (267).– С. 68-73

6.             Машталiр Х.В. Діагностика ефективності системи мотивації персоналу на підприємстві та відповідальність за порушення законодавства про оплату праці / Х.В. Машталiр, Р.М. Скриньковський, О.О. Коропецький // International Scientific Journal. - 2016. № 9. – С.133-138.

7.             Машталір Х.В. Дiагностика безпеки підприємства в полiтико-правовiй сферi / Х.В. Машталiр, Р.М. Скриньковський, Р.І. Крамар // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2016. – № 7. – С. 151-158.

8.             Машталір Х.В. Федералістські тенденції в українській політико-правовій думці в контексті розробки конституційних проектів 1919-1920 років / Х.В. Машталір, О.В. Забзалюк // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2016. - № 14. – С.81-96.

9.             Машталір Х.В. Забзалюк О.В. Система запровадження Європейських стандартів вищої освіти в Україні / Х.В. Машталір, О.В. Забзалюк // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2016. - № 15. – С. 122-125.

10.         Машталiр Х.В. Судова система італійської республіки: політико-правий аналіз / Х.В. Машталір // Прикарпатський юридичний вісник. - 2016. - № 2(11). – С.30-33.

11.         Захарова О.В. Особливості проведення допиту на стадії досудового розслідування злочинів, учинених на ґрунті нетерпимості / О.В. Захарова // Науковий вісник Львівського державного університету  внутрішніх справ. – 2015. − № 4. – С.306-315.

12.         Фартушок Н.Б. Підстави звільнення від доказування в цивільному судочинстві: порівняльно-правовий аналіз / Н. Б. Фартушок // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – Вип. 65. – С. 153–158.

13.         Фартушок Н.Б. Розподіл тягаря доказування в цивільному судочинстві / Н. Б. Фартушок // Судова апеляція. – 2014. – Вип. № 3 (36). – С. 85–92.

14.         Фартушок Н.Б. Об’єкт тягара доказування в цивільному судочинстві / Н. Б. Фартушок // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – Вип. 68. – С. 265–276.

15.         Фартушок Н.Б.  Сутність доказової діяльності в цивільному судочинстві / Н. Б. Фартушок // Судова апеляція. – 2015. – Вип. № 2 (39). – С. 94–101.

load page 0.079948 second, load CPU 0.15