У музеї кормів, який був створений у 1997 році, зібрані кормові рослини західного регіону України та кормові відходи і добавки. Спеціальні стенди демонструють отруйні та шкідливі рослини і стандарти на корми.


У музеї кормів, який був створений у 1997 році, зібрані кормові рослини західного регіону України та кормові відходи і добавки. Спеціальні стенди демонструють отруйні та шкідливі рослини і стандарти на корми.

Показано ботанічний склад заболочених лук, котрі існували в цьому регіоні в попередні роки до проведення масової меліорації земель, та рослини сіножатей і пасовищ сучасного періоду після значних меліоративних робіт у 1965 – 1980 роках, що призвели до окультурення лук.


Невисокі показники продуктивності вітчизняного тваринництва в порівнянні із західними фермерами обумовлені в першу чергу нестачею високопоживних кормів. Лозунгом тваринників є: «Корми вирішують все».

Такий важливий предмет, як годівля тварин, розпочинається з вивчення кормів, їх врожайності і поживної цінності.

На стендах можна побачити основні види кормів, які використовуються в західному регіоні України. Тут же на окремому стенді розміщені отруйні і шкідливі рослини. В музеї подані державні стандарти (ДСТУ) на корми, їх класність, урожайність і вміст необхідних поживних речовин.


На стендах біля кожного корму подано його поживність, що полегшує студентам засвоєння навчального матеріалу.

Зацікавлення у студентів викликають показники високих урожаїв деяких кормів, які одержують передові господарства. Так, амарант багряний здатний давати урожай понад 1000 ц/га цінної високобілкової зеленої маси. Такі ж величини одержують і при вирощування кормових буряків, які використовуються на корм переважно у присадибних господарствах.

Є світові показники урожаю кукурудзи – при правильній агротехніці і удобренні –800-900 ц/га зеленої маси і до 100 ц/га зерна. В 2009 р. урожай пшениці в деяких регіонах півдня України перевищив 100 ц/га.

Цікавою кормовою культурою, яка поширена у західних країнах є окопник, урожай зеленої маси якого за 5 укосів влітку складає понад 1000 ц/га (Англія, Німеччина). При цьому поле з цією культурою не переорюється до 20 років (економія пального).

Все це показує, які резерви є ще в кормовиробництві, що якраз дуже заряджає творчу уяву студентів.

Слово до молоді!

Дорогі наші друзі!
Дозвольте мені висловити кілька думок, що мають пряме відношення до справ, які Вас цікавлять.

Степан Ґжицький
"Слово до молоді!"

load page 0.078728 second, load CPU 0.41