1. Освітньо-професійні програми для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075 – «МАРКЕТИНГ»
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 – «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 – «МЕНЕДЖМЕНТ» 
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 – «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

2. Освітньо-професійні програми для другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Біотехнології та біоінженерія другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162
Біотехнології та біоінженерія галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія
Кваліфікація: Магістр з біотехнології та біоінженерії

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075 – «МАРКЕТИНГ»
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 – «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
(СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ  ОРГАНІЗАЦІЙ  І  АДМІНІСТРУВАННЯ») 
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 – «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

 

 

 

load page 0.074086 second, load CPU 0.13