1. Освітньо-професійні програми для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075 – «МАРКЕТИНГ»
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 – «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 – «МЕНЕДЖМЕНТ» 
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 – «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 207 – «ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА»
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 20 – «АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО»

2. Освітньо-професійні програми для другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Біотехнології та біоінженерія другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162
Біотехнології та біоінженерія галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія
Кваліфікація: Магістр з біотехнології та біоінженерії

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075 – «МАРКЕТИНГ»
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 – «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
(СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ  ОРГАНІЗАЦІЙ  І  АДМІНІСТРУВАННЯ») 
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 – «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

 ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
(СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»)
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 – «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 – «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ  – «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 051 – «Економіка» 
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 05 – «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 207 – «ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА»
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 20 – «АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО»

load page 0.465249 second, load CPU 4.41