1. Організація навчальної і виробничої практик студентів.

2. Підготовка проектів наказів щодо проведення всіх видів виробничого навчання.

3. Реєстрація переліку баз практики.

4. Контроль за наявністю Договорів між підприємствами і організаціями на проведення виробничих практик (за встановленим зразком).

5. Контроль за наявністю паспортів базових господарств для проведення виробничих практик.

6. Контроль деканатів з питань розподілу студентів за місцями практики, закріпленню керівників від Університету та виробництва, за дотриманням графіку перевірки практики викладачами тощо.

7. Розробка та впровадження відповідної документації та вимог щодо контролю за організацією та проведенням практичного навчання (програми практик, наскрізні програми практик, індивідуальні завдання, звітність тощо).

8. Організація проведення (спільно з деканатами) інструктажу з охорони праці перед виїздом студентів на практику.

9. Контроль своєчасності представлення деканатами звітів про практику.

10. Координація роботи по зв’язку навчального процесу з виробництвом тощо.

11. Організація щорічних конференцій за підсумками виробничих практик.


 Навчальна практика в польському місті Тарнові >>переглянути<<


Виробнича практика – як обов’язкова компонента освітньо-професійної програми підготовки фахівців ветеринарної медицини (переглянути).


 Практична підготовка студентів

Упродовж 26.09.-07.10.2016 р. на базі ННВЦ «Комарнівський» студенти 3-го курсу «СП» та 4-го курсу ФВМ ОКР «Бакалавр» проходили навчальну практику з клінічних дисциплін.

Практична підготовка студентів – обов'язковий компонент навчальної програми для здобуття кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю «Ветеринарна медицина». Навчальна практика має на меті оволодіння студентами професійних навичок та вмінь. Вона здійснюється на сучасних підприємствах сільськогосподарського профілю під організаційно-методичним керівництвом науково-педагогічного персоналу університету, а також спеціалістів підприємства, де проводиться практика.

Упродовж 26.09.-07.10.2016 р. на базі ННВЦ «Комарнівський» студенти 3-го курсу «СП» та 4-го курсу ФВМ ОКР «Бакалавр» проходили навчальну практику з клінічних дисциплін. Зокрема, з епізоотології під керівництвом викладачів кафедри студенти засвоювали практичні навички щодо проведеннюя ветеринарно-санітарного та епізоотологічного обстежень із подальшим оформленням відповідних актів, взяття крові та проб матеріалу від тварин для діангностичних досліджень, засвоювали техніку проведення худобі туберкулінізації, а також ряд інших важливих для роботи ветеринарного лікаря навичок. Також майбутні фахівці ветеринарної медицини при проведенні патрозтину загиблих поросят відбирали патологічний матеріал для відправлення в лабораторію з метою постановки діагнозу та виключення інфекційного захворювання. 

Варто згадати про діагностику студентами під керівництвом викладачів-паразитологів у тварин захворювання на фасціольоз та проведення дегельмінтизації овець, розчистку копит під керівництвом викладачів кафедри хірургії, а також набуття практичних навичок з клінічної діагностики і внутрішніх незаразних хвороб тварин.

Спеціалісти та працівники ННВЦ «Комарнівський» радо поділилися зі студентами своїм досвідом роботи, детально розповіли про діяльність ферми, за що викладацький склад університету, зокрема, кафедра епізоотології, висловлює їм щиру подяку.

 


Інформація про базові сільськогосподарські підприємства, з якими Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького уклав договори для проходження практики студентів.

load page 5.285246 second, load CPU 0.04