IV Міжнародна науково-практична конференція
"Біологічні аспекти технологій тваринництва і виробництва продукції"
26-27 жовтня 2017 року
м.Миколаїв

http://www.mnau.edu.ua/ua/04_05.html


Міжнародн науково-практична конференція
“Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів
та суб’єктів господарювання: сучасний стан таперспективи”
17 травня 2017 року
м. Полтава


Всеукраїнський науково-практичний семінар
«ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ: ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЙ,
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ПЕРЕРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА МАРКЕТИНГУ»
8-9 червня 2017р.
ХДУХТ м. Харків


Міжнародна наукова конференція
«MODERN ASPECTS OF MANAGEMENT»
22 червня 2017 року
м. Одеса

III Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти»
25-26 травня 2017 р.
м.Одеса

http://www.lp.edu.ua/opportunities/2017/iii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferenciya-aktualni-problemy-menedzhmentu

Всеукраїнська науково-практична конференція
"Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства"
26 травня 2017 р.
м.Львів

http://www2.lvduvs.edu.ua/uk/informatsiia-pro-fakultet8


Науково - практична конференція
"Кролівництво та хутрове звірівництво в Україні: проблеми та їх розв’язання"
26 травня 2017 року
м. Черкаси 


ІІІ Всеукраїнський науково-практичний веб-семінар
«РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
У КОНТЕКСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ПІДГОТОВКИ Ph.D. В ЄС»
15 травня 2017 року


Міжнародний студентський науковий форум
"Студентська молодь і науковий прогрес в АПК"
20-22  вересня 2017 р.
м. Львів (Дубляни)

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція
«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»
17 травня 2017 року
м. Луцьк


ХV з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М.Виноградського (ТМУ)
11-15 вересня 2017 року
м. Одеса


Щорічна  Науково-практична конференція молодих вчених
«Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин»
22 червня 2017 року
м. Київ, вул. Донецька,30, ІВМ НААН


VІI Міжнародна науково-практична конференція
«ЗООТЕХНІЧНА НАУКА:ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
25-26 травня 2017 року
м. Кам’янець-Подільський

Міжнародна науково-практична конференція
«Інноваційні технології в медицині: досвід Польщі та України»
28–29 квітня 2017 р.
Люблін, Польща


ІІ МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ»
28 – 30 квітня 2017 року
м. Суми


Всеукраїнська студентська наукова конференція
факультет економіки та менеджменту
Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій 
ім. С.З. Ґжицького
11-12 травня 2017 року
м. Львів

load page 0.056690 second, load CPU 0.57