4 жовтня 1996 року вчена рада академії ухвалила клопотання колективу кафедри біохімії і біотехнології про відкриття меморіального музею С.З.Гжицького в кімнаті, котра була його робочим кабінетом. Після ухвали вченої ради працівники кафедри і студенти провели значну роботу щодо відновлення інтер’єру кімнати, який був за часів С.З.Гжицького. Здійснено реставрацію меблів, складено реєстр наявних експонатів (література, дисертаційні роботи, автореферати дисертацій, прилади, особисті речі С.З.Гжицького і Вацлава Морачевського).

Нині в кабінеті-музеї зберігається понад 2000 різних експонатів. Це журнали, підручники, монографії, дисертації, автореферати, довідники, окремі відбитки праць, які складали бібліотеку кафедри часів Вацлава Морачевського і Степана Гжицького, а також з їх особистих бібліотек. Серед журналів є надзвичайно цікаві видання: "Journal de physiologie et de pathologie general” (31 том), "Monographien aus dem Gesamtgebiet der Physiologie der Pflanzen und der Тіеrе" (7 томів), "Тhе Journal of Biological Chemistry" (151 том), "European Journal of Biochemistry" (10 томів), "Український біохімічний журнал" (30 томів), "Вісник АН УРСР" (66 томів), реферативний журнал "Биологическая химия" (58 томів), "Biochemische Zeitschrift" (189 томів), що видавався під редакцією відомого біохіміка Карла Нойберґа, "Zeitschrift f?r Physiologische Chemie” (82 томи), "Інформативний листок Об’єднання американсько-українських ветеринарних лікарів" (9 томів). У кабінеті-музеї є фундаментальний 10-томний підручник з біохімії людини і тварин („Handbuch der Biochemie der Menschen und der Тіеrе”, Jеnа, 1924 – 1930) за редакцією К.Опенгеймера та 6-томний підручник з органічної хімії ("Lehrbuch der Organischen Chemie", Leipzig, 1907 – 1920) авторства В.Мейєра і Р.Якобсона.

Значну й основну частину експонатів кабінету-музею складають праці С.З.Гжицького та його учнів. Зокрема, серед його праць є монографії "Фасціольоз – небезпечне захворювання сільськогосподарських тварин" (К., 1956), "Хронічна гематурія великої рогатої худоби" (Львів, 1958), "Сечовина в годівлі жуйних тварин" (Львів, 1960), "Інсулін, його дія та застосування у тваринництві" (рукопис), дисертаційні роботи та автореферати учнів. Особливо цінними експонатами кабінету-музею є журнал запису наукових досліджень С.З.Гжицького, настільна записна книжка, котру з нагоди 60-річчя подарувало йому подружжя – проф. Г.В.Звєрєва і доц. М.В.Берченко, журнал роботи студентського наукового гуртка, журнал і відомості прийому іспитів С.З.Гжицьким, рецензії на його наукову роботу професорів Вацлава Морачевського і Вікентія Сковронського, погруддя С.З.Гжицького (скульптор І.В.Микитюк), дарчі автореферати дисертацій та відбитки наукових праць, подаровані С.З.Гжицькому, серед них К.Нойберґом і Є.Горфманом, листи, різні посвідчення.
На стінах кабінету-музею розміщені унікальні фотографії та акварелі Івана Косиніна. Окрему групу експонатів складають прилади, котрими користувався С.З.Гжицький, а також настільний барометр. У кабінеті-музеї є відеофільм "Брати Гжицькі", що демонструвався по республіканському та обласному телебаченню і був створений завдяки спонсорській допомозі Вірослава Лобура, учня С.З.Ґжицького, який проживає в США, а також матеріали наукових читань, що відповідно до ухвали вченої ради академії присвячені С.З.Гжицькому, ухвала бюро Західного наукового центру НАН України про встановлення премії імені С.З.Гжицького для молодих учених регіону.

У кабінеті-музеї є експонати, що стосуються життя і науково-педагогічної діяльності вчителя С.З.Гжицького – проф. Вацлава Морачевського. Надзвичайно цінними і майстерно оформленими є томи підшивки праць проф. Вацлава Морачевського (1-й том за 1894 – 1909 роки і 2-й том за 1909 – 1935 роки) та праці кафедри лікарської хімії за 1924 – 1934 роки. Серед праць проф. Вацлава Морачевського є його дисертаційна робота "?ber den Phosphorgehalt der Verdauungsprodukte des Caseins" (Strassburg, 1894) ("Про вміст фосфору в продуктах травлення казеїну") та монографія "Leczenie chor?b nerkowych" (Warszawa, 1936) ("Лікування ниркових хвороб").

Із спеціальної літератури бібліотеки проф. Вацлава Морачевського є книга М.Гартмана "Общая биология" (Москва-Ленинград, 1936) з дарчим написом колишнього ректора інституту Івана Чинченка ("Заслуженому про-фесору Морачевському! Лише як пам’ятка нашої совмісної праці. Ів.Чинченко. 28.IV.1940 року, м. Львів"). Експонатом кабінету-музею є також табличка, котра була на дверях кабінету проф. Вацлава Морачевського.

Унікальною є монографія першовідкривача вітамінів К.Фунта "Des vitamines" (Paris, 1924).
Нині ведеться дальший пошук експонатів, які пов’язані з життям та науково-педагогічною діяльністю проф. Степана Гжицького та його вчителя проф. Вацлава Морачевського.

Музей служить осередком для вивчення життєвого шляху та науково-педагогічної діяльності фундаторів кафедри, вчених світового рівня Степана Гжицького і Вацлава Морачевського. Завідувачем кабінету-музею є професор Віктор Галяс.

load page 0.067903 second, load CPU 0.28