У музеї кормів, який був створений у 1997 році, зібрані кормові рослини західного регіону України та кормові відходи і добавки. Спеціальні стенди демонструють отруйні та шкідливі рослини і стандарти на корми.


У музеї кормів, який був створений у 1997 році, зібрані кормові рослини західного регіону України та кормові відходи і добавки. Спеціальні стенди демонструють отруйні та шкідливі рослини і стандарти на корми.

Показано ботанічний склад заболочених лук, котрі існували в цьому регіоні в попередні роки до проведення масової меліорації земель, та рослини сіножатей і пасовищ сучасного періоду після значних меліоративних робіт у 1965 – 1980 роках, що призвели до окультурення лук.


Невисокі показники продуктивності вітчизняного тваринництва в порівнянні із західними фермерами обумовлені в першу чергу нестачею високопоживних кормів. Лозунгом тваринників є: «Корми вирішують все».

Такий важливий предмет, як годівля тварин, розпочинається з вивчення кормів, їх врожайності і поживної цінності.

На стендах можна побачити основні види кормів, які використовуються в західному регіоні України. Тут же на окремому стенді розміщені отруйні і шкідливі рослини. В музеї подані державні стандарти (ДСТУ) на корми, їх класність, урожайність і вміст необхідних поживних речовин.


На стендах біля кожного корму подано його поживність, що полегшує студентам засвоєння навчального матеріалу.

Зацікавлення у студентів викликають показники високих урожаїв деяких кормів, які одержують передові господарства. Так, амарант багряний здатний давати урожай понад 1000 ц/га цінної високобілкової зеленої маси. Такі ж величини одержують і при вирощування кормових буряків, які використовуються на корм переважно у присадибних господарствах.

Є світові показники урожаю кукурудзи – при правильній агротехніці і удобренні –800-900 ц/га зеленої маси і до 100 ц/га зерна. В 2009 р. урожай пшениці в деяких регіонах півдня України перевищив 100 ц/га.

Цікавою кормовою культурою, яка поширена у західних країнах є окопник, урожай зеленої маси якого за 5 укосів влітку складає понад 1000 ц/га (Англія, Німеччина). При цьому поле з цією культурою не переорюється до 20 років (економія пального).

Все це показує, які резерви є ще в кормовиробництві, що якраз дуже заряджає творчу уяву студентів.

load page 0.070477 second, load CPU 0.25