Турко Ігор Богданович у 1982 р. з відзнакою закінчив ЛЗВІ за спеціальністю ветеринарна медицина. 1982-1984 рр. – головний ветеринарний лікар господарства ім.17 Вересня Камянко-Бузького району Львівської області. 1984-1986 рр. – аспірант кафедри неорганічної, органічної та біологічної хімії ЛЗВІ. У 1987 р. під керівництвом академіка Палфія Ф.Ю. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. 1987-1996 рр. – асистент, 1996–1998 рр. – старший викладач, з 1998 р. – доцент кафедри мікробіології та вірусології університету та заступник голови Міжнародній асоціації “Українсько-австрійський аграрний центр”. 2000-2002 рр. – заступник голови Львівського відділення Української державної інноваційної компанії. Протягом 1996-2004рр. приймав участь в організації чотирьох міжнародних симпозіумів “Україна-Австрія. Сільське господарство: наука та практика”, виконуючи функції вченого секретаря. У цей же ж період пройшов стажування у Віденському університеті ветеринарної медицини. З 2010 р. – завідувач кафедри мікробіології та вірусології Співавтор 183 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 4 з грифом МАПУ і МОНУ. Відповідальний виконавець НДР з розробки державних стандартів України. Згідно програми вступу України в СОТ здійснював розробку 54 національних стандартів України. Результати роботи опубліковано в наукових виданнях України, Австрії, Польщі та Німеччини. У 2011 р. за значні заслуги відзначений дипломом Міністерства аграрної політики і продовольства України.
load page 0.081424 second, load CPU 0.62