Загальні положення

Старший інспектор є організатором і виконавцем заходів з організації розробок, із мобілізаційних документів на «розрахунковий» рік для забезпечення навчального процесу та виконання науково-дослідних робіт оборонного і народногосподарського значення, бронюванню військовозобов’язаних і призовників, ведення необхідного обліку  і представлення звітності в уставленому порядку про мобілізаційну підготовку і виконання інших задач вищезазначених органів. У своїй практичній діяльності старший інспектор керується статусом  Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Законами України «Про Оборону», «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну службу», «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку», «Положенням про загальний військовий облік військовозобов’язаних і призовників»,  іншими нормативними актами. 


Обов’язки

Старший інспектор зобов’язаний:

- вивчити всі сторони діяльності університету з метою точного і суворого виконання вимог  Закону України « Про загальний військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку», а також інших документів регламентуючих указані питання;

- вимагати від відповідальних посадових осіб довідок на розроблення заходів  на «розрахунковий» рік. 


Права

 Старший інспектор має право:

- проводити інструктивні наради з: відповідними секретарями приймальних комісій з питань прийому і зарахування в університет військовозобов’язаних і призовників та комендантами і паспортистками гуртожитків університету з питань виконання правил військового обліку військовозобов’язаних і призовників, які проживають у гуртожитках;

- вимагати від усіх військовозобов’язаних і призовників письмових пояснень за фактами порушень ними Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» 


Відповідальність

 Старший інспектор несе відповідальність за:

- своєчасне і якісне виконання покладених на нього обов’язків, наказів, розпоряджень начальника відділу кадрів, які випливають із Законів України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку», Статуту ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького;

- достовірність даних статистичної інформації, яка щорічно подається в Міністерство освіти і науки України;

- своєчасне і якісне оформлення довідок, повідомлень та встановлення звітності; за організацію праці і стан трудової дисципліни.

load page 0.068797 second, load CPU 0.1