uk f


Згідно з Правилами прийому на навчання до ЛНУВМБ ім. С.З.Ґжицького 2018 року випускники коледжів мають можливість претендувати на навчання у вищих навчальних закладах на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за результатами вступних випробувань. ЗНО випускникам коледжів для вступу до університету складати не потрібно. Вступні фахові випробування будуть проходити в університеті.

Детальніше: Вступ випускників коледжів у 2018 році

У 2018 році Міністерство освіти і науки України запроваджує нововведення щодо вступу на навчання для здобуття ступеня магістра. Це стосується окремих спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» та 08 «Право». У нашому університеті таких спеціальностей є три: «Право», «Економіка», «Туризм».

Детальніше: РЕЄСТРАЦІЯ ЗНО для вступу до магістратури у 2018 році