EN   UA

1uy

КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ВІРУСОЛОГІЇ

Завідувач кафедридоцент, кандидат ветеринарних наук, професор університету Калініна Ольга Сергіївна

контакти:
Телефон: 239-26-61
е-mail: microbiology@lvet.edu.ua

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

За результатами наукових досліджень, що проводяться на кафедрі мікробіології та вірусології, розроблено та затверджено технічні умови та патенти:

 1. Пеленьо Р.А. Технічні умови ТУ У 21.2-00492990-003:2015 Препарат ветеринарний «Лактовет» / Пеленьо Р.А. – 2015. – Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – 25 с.
 2. Пеленьо Р.А. Технічні умови ТУ У 21.2-00492990-002:2015 Препарат ветеринарний «Івермеветіс» для ін’єкцій / Пеленьо Р.А. – 2015. – Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – 26 с.
 3. Деклараційний патент на корисну модель № 109249 від 25.08.2016 р. «Спосіб оцінки ступеня негативного впливу змішаної протозоозної та нематодозної інвазії на імунну систему поросят» / Пеленьо Р.А.
 4. Деклараційний патент на корисну модель № 108971 від 10.08.2016 р. «Спосіб корекції активності ферментів крові за фасціольозу сенсибілізованих атиповими мікобактеріями корів» / Куляба О.В., Стибель В.В., Турко І.Б., Семанюк В.І., Гутий Б.В.
 5. Деклараційний патент на корисну модель № 110853 від 25.10.2016 р. «Спосіб корекції активності ензимів крові за фасціольозу сенсибілізованих атиповими мікобактеріями корів» / Куляба О.В., Стибель В.В., Турко І.Б., Гутий Б.В., Семанюк В.І.
 6. Деклараційний патент на корисну модель МПК (2016.01) А61Д7/00, А61Р3/02, А61Р37/00 від 28.11.2016 р. «Спосіб підвищення імунного статусу організму корів за розвитку ендогенної інтоксикації» / Віщур О.І., Гащук Є.С., Гутий Б.В.
 7. Деклараційний патент на корисну модель МПК (2016.01) А61Д7/00, А61Р3/02, А61Р37/00 від 28.11.2016 р. «Спосіб підвищення імунного статусу організму корів за розвитку ендогенної інтоксикації» / Віщур О.І., Гащук Є.С., Гутий Б.В.
 8. Деклараційний патент на корисну модель № 1115520 від 25.04.2017. Спосіб специфічної імунопрофілактики міксоматозу кролів / Матвіїшин Т. С., Попова І. М., Салата В. З., Волосянко О. В., Семанюк Н. В., Гуменний О.Г.
 9. Патент на корисну модель № 126014 від 25.05.2018 р. «Спосіб корекції показників білкового профілю у плазмі крові курей-несучок» / Турко Я.І., Ушкалов В.О.

Наукові публікації

 

2014 рік

 1. Калініна О.С. Сучасна класифікація і номенклатура вірусів хребетних / О.С. Калініна // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16. – № 3 (60), Ч. 1. – С. 125 – 130.
 2. Мысак А.Р. Сравнение методов индексной оценки тяжести течения хронического катарального гингивита у собак / Мысак А.Р., Семанюк Н.В., Хомин Н.М., Семанюк В.И., Ховайло В.А. // Ученые Записки УО ВГАВМ. – Витебск, 2014. – Т. 50. – Вып. 2, Ч. 1. – С. 197 –
 3. Салата В.З. Динаміка мікрофлори за переробки яловичини в м’ясопереробних підпрємствах / Салата В.З., Семанюк В.І., Шах Л.В. // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького. Львів, 2014. – Т. 14. – № 2  (52), Ч. 1. – С. 259 – 262.
 4. Семанюк Н.В. Адгезивні властивості домінуючих мікроорганізмів зубних бляшок у собак за хронічного катарального гінгівіту / Семанюк Н.В., Хомин Н.М. // Біологія тварин, 2014. – Т. 16. – № 3. – С. 130 – 135.
 5. Семанюк Н.В. Використання мікробних біоплівок у діагностиці хронічного катарального гінгівіту у собак / Семанюк Н.В. // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16. – № 2 (59), Ч. 1. – С. 299 – 305.
 6. Семанюк Н.В. Лікування собак за хронічного катарального гінгівіту / Семанюк Н.В. // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16. – № 3 (60), Ч. 1. – С. 306 – 311.
 7. Семанюк Н.В. Показники імунітету у собак за хронічного катарального гінгівіту / Семанюк Н.В. // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16. – № 2 (59), Ч. 2. – С. 306 – 311.
 8. Турко Я.І. Гематологічні та біохімічні маркери крові щурів за гострого токсикологічного експерименту з використанням нанокобальту / Турко Я.І., Ушкалов В.О. // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16. – № 3 (60), Ч. 1. – С. 354 – 360.

2015 рік

 1. Гащук Е.С. Ввлияние дезинфицирующих и моечно-дезинфицирующих средств на энтерококки, выделенные из молока сырого и питьевого / Гащук Е.С. // Материалы V Международного съезда ветеринарных фармакологов и токсикологов «Актуальные проблемы и инновации в современной ветеринарной фармакологии и токсикологии». – Витебск, ВГАВМ, 2015. – С. 95 – 98.
 2. Калініна О.С. До 100-річчя від дня народження Василя Миколайовича Сюріна / Калініна О.С. // Сільський господар, 2015. – № 7 – 9. – С. 42 – 43.
 3. Куляба О.В. Активність ензимів у сироватці крові корів за фасціольозної інвазії / / Куляба О.В., Стибель В.В. // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. – Т. 17. – № 1 (61), Ч. 2. – С. 41 – 45.
 4. Куляба О.В. Стан імунної системи корів за асоціації мікобактеріозу та фасціольозу / Куляба О.В., Стибель В.В. // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. – Т. 17. – № 2 (62). – С. 309 – 313.
 5. Левченко А. Г. Видовой состав и чувствительность к антибиотикам микрофлоры, выделенной из молока больных маститом коров / Левченко А.Г., Гащук Е.С. // Материалы V Международного съезда ветеринарных фармакологов и токсикологов «Актуальные проблемы и инновации в современной ветеринарной фармакологии и токсикологии». – Витебск, ВГАВМ, 2015. – С. 116 – 119.
 6. Пеленьо Р.А. Стан галузі свинарства у Західному регіоні України та визначення етіології паразитозів / Пеленьо Р.А., Стибель В.В., Ушкалов В.О. // Ветеринарна медицина. Міжвід. темат. наук. зб., м. Харків, 2015. – Вип. 100. – С. 174 – 178.
 7. Пеленьо Р.А. Структура мікробіоценозу прямої кишки поросят за протозоозної, нематодозної і змішаної інвазії / Р.А. Пеленьо // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, Львів, 2015. – Т. 17. – № 1 (61), Ч. 1. – С. 231–237.
 8. Пеленьо Р.А. Здатність мікроорганізмів дистального відділу кишечника поросят до формування біоплівок за інвазії кишковими паразитами / Пеленьо Р.А. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, Львів, 2015. – Т. 17. – № 2 (62), Ч. 1, – 2015. – С. 166–172.
 9. Пеленьо Р.А. Цитокіновий профіль крові поросят за спонтанного перебігу асоційованого бактеріозу та балантидіозу / Пеленьо Р.А., Стибель В.В., Ушкалов В.О. // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2014. – Вип. 6 (35). – С. 118 – 121.
 10. Семанюк В.І. До питання необхідності проведення санітарно-мікробіологічного контролю м’яса і м’ясних продуктів за їх холодильного зберігання / Семанюк В.І., Кухтин М.Д., Шах Л.В., Салата В.З., Турко І.Б. // Мясная Индустрия, май 2014. – С. 20 – 24.
 11. Турко Я.І. Основні показники гемопоезу иа стану імунної системи у щурів за умов хронічного навантаження наночастинками кобальту та хлоридом металу / Турко Я.І., Ушкалов В.О. // Міжвід. темат. наук. зб.: Ветеринарна медицина. Харків, 2015. – Вип. 100. – С. 140 – 146.

2016 рік

 1. Горюк Ю.В. Видовий склад бактерій роду Еnterococcus молока сирого та сиру кисломолочного «домашнього» виробництва, їх чутливість до антибактеріальних препаратів // Горюк Ю.В., Кухтин М.Д., Перкій Ю.Б., Горюк В.В., Семанюк В.І. / Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. – № 3 (70). – С. 44 – 48.
 2. Гутий Б. Дослідження гострої та хронічної токсичності експериментального препарату «Мевесел-ін’єкційний» / Гутий Б., Паска М., Левківська Н., Пеленьо Р., Назарук Н., Гута З. // Біологічний вісник МДПУ імені Богдана Хмельницького. – Т. 6 (2). – 2016. – С. 174 – 180.
 3. Калініна О.С. Класифікація та номенклатура ДНК-геномних вірусів хребетних тварин і людини / Калініна О.С. // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 2 (66). – С. 83 – 87.
 4. Куляба О.В. Вплив клозаверму А та катозалу на антиоксидантний статус організму корів за експериментального фасціольозу, сенсибілізованих атиповими мікобактеріями / Куляба О.В., Стибель В.В., Гутий Б.В. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 2 (66). – С. 96 –
 5. Пеленьо Р.А. Показники антилізоцимної та антикомплементарної активності мікроорганізмів дистального відділу кишечника поросят за змішаної нематодозно-протозоозної інвазії / Пеленьо Р.А. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 3 (70). – С. 248 – 251.
 6. Пеленьо Р.А. Показники антиінтерферонової та антилактоферинової активності мікроорганізмів дистального відділу кишечника поросят за змішаної нематодозно-протозоозної інвазії / Пеленьо Р.А. // Ветеринарна медицина. – 2016. – Вип. 101. – С. 174 – 178.
 7. Турко Я.І. Особливості гематологічного і білкового профілю та стану неспецифічної резистентності організму птиці при застосуванні пробіотика та нанокобальту / Турко Я.І., Ушкалов В.О. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. – № 3 (71). – С. 134–138.
 8. Турко Я.І. Стан антиокисного захисту за використання нанокобальту і пробіотиків в годівлі курей / Турко Я.І., Ушкалов В.О. // Науковий вісник ветеринарної медицини. – Біла Церква, 2016. – С. 211 – 218.
 9. Яремко О.В. Активність амінотрансфераз у сироватці крові телят за дії піридоксину гідрохлориду / Яремко О.В., Пеленьо Р.А. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18. – № 3 (71). – С. 209 –

2017 рік

 1. Grynevych N. Composition of psychrotrophic microflora of water and biofilter filler in recirculation aquaculture system on trout farm / Grynevych N., Dyman T., Kukhtyn M., Semaniuk N. // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. May – June 2017 RJPBCS 8(3) Page № 900 – 905 ISSN: 0975-8585 (Web of Science) https://www.rjpbcs.com/pdf/2017_8(3)/[101].pdf
 2. Gutyj B.Prooxidant-antioxidant balance in the organism of bulls(young cattle) after using cadmium load / Gutyj ,  Stybel V.,  Darmohray L., Lavryshyn Y., Turko I., Hachak Y., Shcherbatyy A., Bushueva I., Parchenko V., Kaplaushenko A., Krushelnytska O. // Ukrainian Journal of Ecology. Vol 7, No 4 (2017) ISSN: 2520 2138.
 3. Kukhtyn M. Formation of biofilms on dairy equipment and the influence of disinfectants on them / Kukhtyn M., Berhilevych O., Kravcheniuk K., Shynkaruk O., Horyuk Y., semaniuk N. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5, № 11 (89) (2017). – P. 26 – 33 ISSN 1729-3774 S (Scopus)  http://journals.uran.ua/eejet/article/view/110488
 4. Kukhtyn M. The influence of disinfectants on microbial biofilms of dairy equipment / M. Kukhtyn, O. Berhilevych, K. Kravcheniuk, O. Shynkaruk, Y. Horyuk, semaniuk // «EUREKA: Life Sciences» № 5 (2017). – Р. 11 – 17.
 1. Богатко Н.М. Ветеринарно-санітарний контроль безпечності та якості м’ясних продуктів / Богатко Н.М., Богатко Л.М., Салата В.З., Семанюк В.І. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2017. – Т. 19. – № 73. – С. 7 – 10.
 2. Гриневич Н.Є. Ідентифікація небезпечних чинників під час вирощування райдужної форелі в умовах замкнутого водопостачання / Гриневич Н.Є., Димань Т.М., Кухтин М.Д., Семанюк В.І., Слюсаренко А.О. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2017. – Т. 19. – № 78. – С. 48 – 52.
 3. Калініна О.С. Класифікація та номенклатура РНК-геномних вірусів хребетних тварин і людини / Калініна О.С. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2017. – Т. 19. – № 78. – С. 30 – 35.
 4. Куляба О.В. Вплив клозаверму А та катозалу на показники протеїнсинтезувальної функції печінки корів за експериментального фасціольозу, сенсибілізованих атиповими мікобактеріями / Куляба О.В., Стибель В.В., Гутий Б.В. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2017. – Т. 19. – № 73. – С. 122 – 125.
 5. Кухтин М.Д. Динаміка кількості денітрифікуючих мікроорганізмів у воді реактора біофільтра УЗВ за використання різних наповнювачів / Кухтин М.Д., Семанюк В.І., Семанюк Н.В., Гриневич Н.Є. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція «Іхтіологія та морфологія – наукова та практична основа рибництва» присвячена 85-річчю заснування кафедри іхтіології та зоології і 60-річчю від дня народження д. б. н., професора Клименка О. М. 24 жовтня 2017 р. Біла Церква, 2017. – С. 40 – 41.
 6. Пеленьо Р.А. Визначення мінімальної бактерицидної концентрації Вантоцилу на тест – культурах мікроорганізмів / Пеленьо Р.А., Верхолюк М.М. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2017. – Т. 19. – № 82. – С. 212 – 216.
 7. Пеленьо Р.А. Антиінтерферонова й антилактоферинова активність мікроорганізмів дистального відділу кишечника поросят за змішаної нематодозно-протозоозної інвазії / Пеленьо Р.А. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2017. – Т. 19. – № 82. – С. 56 – 60.

2018 рік

 1. Верхолюк М.М. Руйнівна дія різної концентрації ортофосфатної кислоти в кислотному мийно-дезінфікуючому засобі на елементи доїльного устаткування, виготовлених із нержавіючої сталі та алюмінію/ Верхолюк М.М., Пеленьо Р.А. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – 2018. – Т. 20. – № 87. – С. 74 – 77.
 2. Верхолюк М.М. Визначення оптимальної концентрації ортофосфорної кислоти для розробки нового мийно-дезінфікуючого засобу для молочного устаткування / Верхолюк М.М. // Вісник Сумського національного аграрного університету. – – Т. 1(42). – С. 41 – 44.
 3. Пеленьо Р.А. Ліполітична, лізоцимна та гемолітична активність мікрофлори кишечнику поросят, інвазованих асоціацією аскарисів, еймерій та балантидій / Пеленьо Р.А. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2018. – Т. 20. – № 83. – С. 376 – 380.
 4. Пеленьо Р.А. Чутливість L.casei та Е. сoli до діючих речовин протипаразитарних препаратів / Пеленьо Р.А. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2018. – Т 20. – № 87. – С. 65 – 69.
 5. Пеленьо Р.А. Чутливість casei та E. coli до діючих протипаразитарних препаратів / Пеленьо Р.А. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2018. – Т. 20. – № 87. – С. 65 – 69.
 6. Пеленьо Р.А. Показники неспецифічного імунітету свиней за змішаної нематодозно-протозоозної інвазії / Пеленьо Р.А. // Біологія тварин. – Львів, 2018. – Т. 20. –№ 2. – С. 96 – 102.
 7. Семанюк Н. Резистентність ізольованих із зубної бляшки собак бактерій до антибіотиків / Семанюк Н., Семанюк В., Кухтин М. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Львів, 2018. – Т. 20. – № 87. – С. 50 – 54.
 8. Особливості формування біоплівок Lactobacillus spp. і E. сoli сліпої кишки курей-несучок за впливу пробітичних мікроорганізмів роду Lactobacillus та нанопрепарату Кобальту / Турко Я.І. // Вісник Сумського національного аграрного університету, 2018. – № 1(42). – С. 190 – 193.
 9. Турко Я. Біоплівкоутворююча здатність кокових форм мікрофлори сліпої кишки курей-несучок при застосуванні пробіотика та нанонутріцевтика Кобальту / Турко Я., Ушкалов В.О. // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. 2018. – Т. 20. – № 87. – С. 60 – 65.
 10. Turko Iа. Microbiocenosis of caecal of laying hens due to the influence of probiotic microorganisms and nanocobalt. Miedzynarodowa konferencja naukowa. Lwowsko-wroclawska szkola weretynaryjna. Wroclaw, – Р. 203 – 212.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru