EN   UA

1uy

КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ВІРУСОЛОГІЇ

Завідувач кафедридоцент, кандидат ветеринарних наук, професор університету Калініна Ольга Сергіївна

контакти:
Телефон: 239-26-61
е-mail: microbiology@lvet.edu.ua

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Монографія:

Куляба О. В., Гутий Б. В., Стибель В. В., Турко І. Б., Застосування клозаверму А та катозалу для корекції захисних систем організму корів за фасціольозної інвазії». Львів, 2019. 156 с. 

Патенти:

 1. Верхолюк М. М., Пеленьо Р. А. Патент на корисну модель № 129284 від 25.10.2018 р. «Кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «Мілкодез».
 2. Віщур О. І., Гащук Є. С., Гутий Б. В. Деклараційний патент на корисну модель МПК (2016.01) А61Д7/00, А61Р3/02, А61Р37/00 від 28.11.2016 р. «Спосіб підвищення імунного статусу організму корів за розвитку ендогенної інтоксикації».
 3. Гриневич Н. Є., Cлюсаренко А. О., Семанюк Н. В. Патент на корисну модель № 140943 «Спосіб дезінфекції в рибництві та в індустріальній аквакультурі». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.03.2020 р.
 4. Куляба О. В., Стибель В. В., Турко І. Б., Семанюк В. І., Гутий Б. В. Деклараційний патент на корисну модель № 108971 від 10.08.2016 р. «Спосіб корекції активності ферментів крові за фасціольозу сенсибілізованих атиповими мікобактеріями корів».
 5. Куляба О. В., Стибель В. В., Турко І. Б., Гутий Б. В., Семанюк В. І. Деклараційний патент на корисну модель № 110853 від 25.10.2016 р. «Спосіб корекції активності ензимів крові за фасціольозу сенсибілізованих атиповими мікобактеріями корів».
 6. Кухтин М. Д., Салата В. З., Перкій Ю. Б., Семанюк В. І. (2018). Патент № 124002, Україна МПК С12N 1/02 G01N 1/00. Спосіб оцінки безпечності примороженого м’яса яловичини за вмістом психротрофних мікроорганізмів. № u 2017 11034; заявл. 13.11.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.
 7. Матвіїшин Т. С., Попова І. М., Салата В. З., Волосянко О. В., Семанюк Н. В., Гуменний О. Г. Деклараційний патент на корисну модель № 1115520 від 25.04.2017. Спосіб специфічної імунопрофілактики міксоматозу кролів.
 8. Пеленьо Р. А. Деклараційний патент на корисну модель № 109249 від 25.08.2016 р. «Спосіб оцінки ступеня негативного впливу змішаної протозоозної та нематодозної інвазії на імунну систему поросят».
 9. Семанюк Н. В., Хомин Н. М., Семанюк В. І., Говда Л. В. Патент на корисну модель №79113, Україна, МПК (2012.01) А61N1/30;1/08. «Пристрій для проведення електрофорезу і зубного знеболювання».
 10. Турко Я. І., Ушкалов В. О. Патент на корисну модель № 126014 від 25.05.2018 р. «Спосіб корекції показників білкового профілю у плазмі крові курей-несучок». 

Технічні умови:

 1. Косенко М. В., Авдосьєва І. К., Кітура Р. В., Засадна З. С., Голуб І. А., Калініна О. С. Технічні умови ТУ 24.4.00485670.013-2002. Набір рідких еритроцитарних антигенів і сироваток для діагностики вірусної діареї великої рогатої худоби. Затверджені Головою Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 19.02.2002 р. 22 с.
 2. Пеленьо Р. А. Технічні умови ТУ У 21.2-00492990-003:2015 Препарат ветеринарний «Лактовет». 2015. Львів: ЛНУВМтаБТ імені С. З. Ґжицького. 25 с.
 3. Пеленьо Р. А. Технічні умови ТУ У 21.2-00492990-002:2015 Препарат ветеринарний «Івермеветіс» для ін’єкцій. 2015. Львів: ЛНУВМтаБТ імені С. З. Ґжицького. 26 с.
 4. Пеленьо Р. А., Верхолюк М. М., Сімонов М. Р., Калініна О. С., Турко І. Б., Семанюк
  В. І., Семанюк Н. В., Куляба О. В., Турко Я. І. Технічні умови України ТУ У 20.2-00492990-019:2019. Засіб дезінфікуючий «МІЛКОДЕЗ». Затверджені ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок від 27.12.2019 р. 

Методичні рекомендації

 1. Авдос’єва І. К., Регенчук В. В., Басараб О. Б., Мельничук І. Л., Калініна О. С., Чайковська О. І. Виявлення антитіл до вірусу реовірусної інфекції птиції в ІФА за допомогою тест-набору IDvet (методичні рекомендації). Львів, 2019. 18 с.
 2. Авдос'єва І. К., Калініна О. С., Григорашева О. М. та ін. Методика із серологічного контролю рівня антитіл до збудника синдрому зниження несучості птиці (атаденовірусу качок А) в реакції затримки гемаглютинації (мікрометод) (методичні рекомендації). Львів, 2021. 11 с.
 3. Авдос'єва І. К., Калініна О. С., Чайківська О. І., Басараб О. Б., Мельничук І. Л., Верхолюк М. М., Бенч О. О. Синдром зниження несучості (методичні рекомендації). Львів, 2022. 16 с.
 4. Авдос’єва І. К., Калініна О. С., Басараб О. та ін. Аденовірусна інфекція птиці FAdV-1 (методичні рекомендації). Львів: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. 2022. 16 с.
 5. Вербицький П. І., Косенко М. В., Авдосьєва І. К., Басараб О. Б., Сидорук Н. І., Регенчук В. В., Мельничук І. Л., Калініна О. С. та ін. Вірусна діарея великої рогатої худоби (методичні рекомендації). Київ, 2003.13 с.
 6. Вербицький П. І., Косенко М. В., Авдосьєва І. К., Лук’янчук В. О., Качмар О. М., Кітура Р. В., Калініна О. С. та ін. Методика по застосуванню тест-системи імуноферментної для виявлення антитіл класу IgG до антигенів коксіел Бернета (ІФА-анти-Ку). Методичні вказівки. Львів, 2003. 7 с.
 7. Верхолюк М. М., Пеленьо Р. А., Семанюк В. І., Турко І. Б. Застосування кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Мілкодез» для санітарної обробки доїльного обладнання та молочного інвентаря. Методичні рекомендації. Львів, 2019. 31 с.
 8. Косенко М. В., Коцюмбас І. Я., Чайковська О. І., Авдосьєва І. К., Мельничук І. Л., Регенчук В. В., Басараб О. Б., Малинівський В. М., Калініна О. С., Павлій С. Й. Інфекційна анемія коней. (методичні рекомендації). Київ, 2005. 20 с.
 9. Косенко М. В., Коцюмбас І. Я., Чайковська О. І., Авдосьєва І. К., Мельничук І. Л., Регенчук В. В., Басараб О. Б., Малинівський В. М., Калініна О. С., Павлій С. Й. Ринопневмонія коней (вірусний аборт кобил) (методичні рекомендації). Київ, 2005.
  24 с.
 10. Коцюмбас І,, Авдосьєва І., Регенчук В., Мельничук І., Басараб О., Калініна О.,
  Павлій Р. Експрес-метод визначання антивірусної дії лікарських препаратів для ветеринарної медицини (методичні вказівки). Львів, 2010. 10 с.
 11. Коцюмбас І. Я., Авдос’єва І. К., Калініна О. С., Регенчук В. В. Парвовірусна інфекція собак (методичні рекомендації). Львів, 2019. 27 с.
 12. Коцюмбас І. Я., Калініна О. С., Авдос’єва І. К., Регенчук В. В. Інфекційний перитоніт котів: методичні рекомендації. Львів, 16 с.
 13. Куляба О. В., Стибель В. В., Гутий Б. В., Турко І. Б. Застосування клозаверму А та катозалу для корекції системи антиоксидантного захисту організму корів за асоціації мікобактеріозу та фасціольозу. Методичні рекомендації. Львів, 2018. 39 с.
 14. Пеленьо Р. А., Ушкалов В. О. Спосіб оцінки персистенції умовно-патогенної мікрофлори за показником щільності мікробних біоплівок. Методичні рекомендації. Львів, 25 с. 

Наукові публікації 

2018 рік

 1. Верхолюк М. М., Пеленьо Р. А. Руйнівна дія різної концентрації ортофосфатної кислоти в кислотному мийно-дезінфікуючому засобі на елементи доїльного устаткування, виготовлених із нержавіючої сталі та алюмінію. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2018. Т. 20, № 87. С. 74–77.
 2. Верхолюк М. М. Визначення оптимальної концентрації ортофосфорної кислоти для розробки нового мийно-дезінфікуючого засобу для молочного устаткування. Вісник Сумського національного аграрного університету, 2018. Т. 1(42). С. 41–44.
 3. Верхолюк М. М., Пеленьо Р. А. (2018). Вивчення мінімальної бактерицидної концентрації кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Мілкодез». Конференція «Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині». 29–30 листопада 2018 р. Тези доповідей. Львів, 2018. С. 26–27.
 4. Пеленьо Р. А. Ліполітична, лізоцимна та гемолітична активність мікрофлори кишечнику поросят, інвазованих асоціацією аскарисів, еймерій та балантидій. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. Львів, 2018. Т. 20. № 83. С. 376–380.
 5. Пеленьо Р. А. Чутливість L. casei та Е. сoli до діючих речовин протипаразитарних препаратів. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2018. Т 20, № 87. С. 65–69.
 6. Пеленьо Р. А. Показники неспецифічного імунітету свиней за змішаної нематодозно-протозоозної інвазії. Біологія тварин. Львів, 2018, Т. 20. № 2. С. 96–102.
 7. Пеленьо Р. А. Ушкалов В. О. Адгезивні властивості бактерій роду Lactobacillus та особливості їх взаємодії. Ветеринарна медицина. Харків, 2018. № 104. С. 142–146.
 8. Семанюк Н., Семанюк В., Кухтин М. Резистентність ізольованих із зубної бляшки собак бактерій до антибіотиків. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. Львів, 2018. Т. 20. № 87. С. 50–54.
 9. Семанюк Н. В., Гриневич, Н. Є., Кухтин М. Д. Процес формування мікробних біоплівок на різних наповнювачах біофільтра в установках замкнутого водопостачання при вирощуванні райдужної форелі. Вісник Сумського національного аграрного університету, 2018. № 1, (42). С. 25–29.
 10. Турко Я. І. Особливості формування біоплівок Lactobacillus spp. і E. сoli сліпої кишки курей-несучок за впливу пробітичних мікроорганізмів роду Lactobacillus та нанопрепарату Кобальту. Вісник Сумського національного аграрного університету, 2018. № 1(42). С. 190–193.
 11. Турко Я. І., Ушкалов В. О. Біоплівкоутворююча здатність кокових форм мікрофлори сліпої кишки курей-несучок при застосуванні пробіотика та нанонутріцевтика Кобальту. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького. 2018. Т. 20. № 87. С. 60–65.
 12. Kovalskyi Yu., Gucol А., Gutyj В., Sobolev О., Kovalska L., Mironovych А. Features of histolism and hystogenesis in the vital temperature range in the organism of honey bee (Apis mellifera L.) in the postembrional period. Ukrainian Journal of Ecology, 2018. 8(2). Р. 301–307.
 13. Turko I. Microbiocenosis of caecal of laying hens due to the influence of probiotic microorganisms and nanocobalt. Miedzynarodowa konferencja naukowa. Lwowsko-wroclawska szkola weretynaryjna. Wroclaw, Р. 203–212. 

2019 рік

 1. Верхолюк М. М. Дослідження мінімальної бактерицидної концентрації кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Мілкодез» на тест-культурах мікроорганізмів. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2019. Т. 21. № 93. С. 93–97.
 2. Верхолюк М. М., Пеленьо Р. А., Семанюк Н. В. Розробка режиму дезінфекції доїльного устаткування та молочного інвентарю кислотним мийно-дезінфікуючим засобом «Мілкодез». Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. Львів, 2019.
  Т. 21. № 96. С. 153–157.
 3. Верхолюк М., Пеленьо Р., Семанюк В., Турко І. Аналіз засобів для миття і дезінфекції доїльного обладнання, яке використовуються в Україні. Безпечність і контроль якості харчових продуктів. Збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості. Тернопіль, 10–11 жовтня 2019 р. Тернопільський науково-технічний університет імені Пулюя, 2019. С. 41–42.
 4. Шах А. Є., Семанюк Н. В., Цьолковська І. Р Використання пребіотиків для створення кулінарної продукції функціонального призначення. Сучасні тенденції з розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 24 квітня 2019 р.). Львівський інститут економіки і туризму, 2019. Львів: ЛІЕТ. С. 74–77.
 5. Шах А. Є., Шах Л. В., Семанюк В. І. (2019). Удосконалення організації лікувально-профілактичного та дієтичного харчування в Україні. Сучасні тенденції з розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 24 квітня 2019 р.). Львівський інститут економіки і туризму, 2019. Львів: ЛІЕТ. С. 62–69.
 6. Prysiazhniuk N., Grynevych N., Slobodeniuk О., Kuzmenko О., Tarasenko L., Bevz, О., Khomiak О., Horchanok А., Gutyj В., Kulyaba О. еt al. Monitoring of morphological parameters of Cyprinidae liver. Ukrainian Journal of Ecology, 2019. Vol. 9(3). Р. 162–167. (Web of Science)
 7. Gutyi B., Ostapiuk А., Kachmar N., Stadnytska О., О. Sobolev, Binksevych V., Petryshak R., Petryshak О., Kulyaba О. еt al. The effect of cadmium loading on protein synthesis function and functional state of laying hens’ liver. Ukrainian Journal of Ecology, 2019. – Vol. 9(3). – Р. 222 – 226. (Web of Science)
 8. Kulyaba O., Stybel V., Gutyj В., Turko І., Peleno R., Turko Ya., Golovach Р., Vishchur V., Prijma О. еt al. Effect of experimental fascioliasis on the protein synthesis function of cow liver. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9(4). Р. 204–209. (Web of Science)

2020 рік

 1. Авдос’єва І. К., Калініна О. С., Чайковська О. І. Грип птиці – стратегія протидії. Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. Львів, 2020. Вип. 21. № 1. С. 11–22.
 2. Калініна О.С. Новітня таксономія вірусів хребетних Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького. Львів, 2020. Том 22. № 98. С. 113–118.
 3. Калініна О. С. Емерджентні коронавірусні інфекції людини – глобальна проблема ХХІ століття. Сільський господар, 2020. С. 10–19.
 4. Яремко О. В., Верхолюк М. М., Пеленьо Р. А., Семанюк В. І. Динаміка показників гуморальної ланки імунітету телят за дії піридоксину гідрохлориду. Біологія тварин. Львів, 2020. № 22(4). С. 19– 

2021 рік

 1. Гриневич Н. Є., Семанюк Н. В., Світельський М. М. та ін. Санітарно-мікробіологічні показники води рециркуляційної аквасистеми за вирощування Acіpenser ruthenus Водні біоресурси та аквакультура: науковий журнал, 2021. № 2. С. 51–63.
 2. Гриневич Н. Є., Слюсаренко А. О., Хом’як О. А., Світельський М. М., Семанюк Н. В. Моніторинг основних параметрів ставової води задля одержання безпечної продукції за сумісного вирощування осетрових і коропових риб. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. Львів, 2021. Т. 23. № 94. С. 73–
 3. Іваницька А. І., Лесик Я. В., Семанюк В. І. Зміни параметрів організму кролів за дії сполуки Si нанотехнологічного походження. ІІ Конференція «Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині" присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу «Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові». Львів, 18–19 листопада 2021. Тези доповідей. Львів: СПОЛОМ, C. 60–61.
 4. Калініна О. С. Віруси у харчових продуктах. Науковий вісник ЛНУВМБ імені
  С. З. Ґжицького. Львів, 2021. Т. 23. № 103. С. 15–20.
 5. Калініна О. С. Від COVID-19 вакцинують не тільки людей, а й… тварин. Експресо.Захід. 27 жовтня 2021 р. https://zahid.espreso.tv/vid-covid-19-vaktsinuyut-ne-tilki-lyudey-a-y-tvarin
 6. Калініна О. С., Бенч О. О. Походження і циркуляція SARS-CoV-2 серед тварин. Сільський господар, 2021. С. 12–16.
 7. Ромазан І. В., Турко І. Б., Турко Я. І., Верхолюк М. М. Сучасний стан проблеми дезінфекції кролятників. ІІ Конференція «Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині" присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу «Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові». Львів, 18–19 листопада 2021. Тези доповідей. Львів: СПОЛОМ, 2021. С. 128–139.
 8. Ромазан І. В., Турко І. Б., Турко Я. І. Використання полігексаметиленгуанідину в якості сучасного дезінфектанта. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. Ветеринарні науки. Львів. Т. 23, № 104. С. 167–177.
 9. Турко Я. І., Турко І. Б., Мазур І. Я. Якість яйця за застосування нанокобальту та пробіотичних мікроорганізмів роду Lactobacillus в годівлі курей-несучок. ІІ Конференція «Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині" присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу «Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові». Львів, 18–19 листопада 2021 р. Тези доповідей. Львів: СПОЛОМ, 2021. С. 156–
 10. Фединяк Р. І., Пеленьо Р. А., Верхолюк М. М. Аналіз розвитку промислового птахівництва на Заході України. ІІ Конференція «Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині» присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу «Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові». Львів, 18–19 листопада 2021 р. Тези доповідей. Львів: СПОЛОМ, 2021. С. 160.
 11. Фединяк Р. І., Пеленьо Р. А. Моніторинг розвитку птахогосподарств Західного Регіону України. IX Міжнародна науково-практична конференція «Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та застосування», 19–22 вересня 2021 р., м. Львів. Тези доповідей. С. 128–130.
 12. Фединяк Р. І., Пеленьо Р. А. Моніторинг розвитку птахогосподарств Західного Регіону України. The II International Science Conference «Issues of practice and science», London, Great Britain, September 27–29, 2021. Тези доповідей. С. 206.
 13. Фединяк Р. І., Верхолюк М.М., Яремко О. В., Пеленьо Р. А. Динаміка поголів’я птиці та сучасний стан птахівництва у Західному регіоні України. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького. Ветеринарні науки, 2021. Т. 23. № 102. С. 119–124.
 14. Gutyj B. V., Said W. S., Kutsan O. T., Kukhtyn M. D., Kushnir I. M., Makhorin Y., Kovalchuk I. I., Yaremko O. V. еt al. Fenbenzyl fnd fenbendazole impact jn the dog’s liver protein synthesizing function during experimental infestation with the pathogen toxocariasis. Ukrainian Joumal of Ecology, 2021. Vol. 11(3). Р. 124–129.
 1. Fedorov Е., Aleksandrova К., Vasylyev D., Frolov О., Vavrysevych J., Gutyj В., Yaremko О. еt al. Luminescence of blood leukocytes fluorochromated with acridine orange of operated patients in the dynamics of emotional, anesthetic, and surgical stress Ukrainian Joumal of Ecology, 2021. 11(3). Р. 141-144. (Web of Science)
 2. Martyshuk T. V., Gutyj B. V., Leskiv Kh. Ya., Semaniuk N. V., Shnaider V. L The effect of the liposomal drug “butaselmevit” on the enzymatic and non-enzymatic part of the glutatoin system of the blood of rats under oxidative stress /. Colloquium-journal, 2021. Vol. 12(99). Р. 16– Część 1 (Warszawa, Polska).
 3. Simonov M., Vlizlo V., Stybel V., Peleno R. еt al. Levels of insulin-like growth factor in bovine, goat, and sheep milk in different lactation periods: The etiological factor of cancer in humans International Journal of One Health, India, 2021. Т. 7(2): Р. 246–250 https://www.onehealthjournal.org/ 7/No.2/14.pdf (Scopus)
 4. Smolinska O. Ye., Budnyk O. B., Peleno R. A., Dzyubynska K. A. TELENURSING IN PHYSICAL AND OCCUPATIONAL THERAPISTS’TRAINING. Information Technologies and Learning Tools, Ukraine. 2021, Vol 85, No5, Р. 244–258 https://journal.iitta.gov.ua/index.php/ itlt/article/view/4121/1913 (Web of Science)
 5. Sobolev O. I., Lisohurska D. V., Pyvovar P. V., Topolnytskyi P. Р., Gutyj B. V., Sobolievа S. V., Borshch О. O., Liskovich V. А., Verkholiuk M. M., Petryszak O. Y., Kuliaba O.V. еt al. Modeling the effect of different dose of selenium additives in compound feed on the efficiency of broiler chicken growth. Ukrainian Journal of Ecology, 2021. Vol. 11(2). Р. 292–299. (Web of Science)
 6. Sobolev I., Sliusarenko S. V., Sliusarenko А. О., Petryshak R. А., Golodyuk I. Р., Naumyuk О. S., Petryshak O. І., Kuliaba O. V. Тhe influence of selenium additives in compound feed on the chemical composition, energy and biological value of ducklings meat. Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021. Vol. 23. № 94. Р. 3–8. 

2022 рік

 1. Авдос’єва І. К., Калініна О. С., Чайковська О. І., Басараб О. Б. Оцінка ефективності серологічного методу РЗГА для виявлення антитіл до вірусу cиндрому зниження несучості. Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. Львів, 2022. Випуск 23. № 1. С. 19–29.
 2. Калініна О. С., Авдос’єва І. К. Коронавіруси: сучасна таксономія та хронологія дослідження. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. Львів, 2022. Т. 24.
  № 107. С. 49–57.
 3. Калініна О. С. Історія дослідження коронавірусів. Сільський господар. 2022. С. 21–26.
 4. Мирончук В. О., Пеленьо Р. А. Параметри мікроклімату та мікробного навантаження приміщень для вирощування свиней у ТзОВ «Еко Міт». ІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти». Одеса, 8–9 грудня 2022 р.
 5. Михайлютенко С. М. Кулинич С. М., Пеленьо Р. А. та ін. Ефективність кількісних методів копроовоскопії за наявності еймеріозу у кролів. Вісник Полтавської державної академії. 2022. № 4. С. 266–272.
 6. Ромазан І. В., Турко І. Б., Турко Я. І. Дослідження мінімальної бактерицидної концентрації колоїдного розчину срібла, цитрату срібла, полігексаметиленгуанідину на тест-культурах мікроорганізмів. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. Львів, 2022. Т 24. № 108. С. 82–85.
 7. Семанюк Н. В., Семанюк В. І., Бенч О. О. Мікрофлора прямої кишки поросят за застосування пробіотичних мікроорганізмів. ІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти». Одеса, 8–9 грудня 2022 р.
 8. Фединяк Р. І., Пеленьо Р. А. Щільність посадки як можливий етіологічний чинник розвитку «наминів» кіля у індиків. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. Львів, 2022. Т. 24. № 106. С. 186–191.
 9. Gutyj B. V., Khariv I. I., Tkach A., Turko Ya. I.,Guta Z. A. The influence of "Silimevit" and brovitacoccide on hematological indicators of blood during eimeria invasion. Scientific Messenger of LNUVMB. Vol. 24. No 108. Р. 113–117.
 10. Kuljaba O. V., Stybel V. V., Gutyj B. V., Peleno R. A., Semaniuk V. I., Busol L. V., Leskiv Kh. Ya., Semaniuk N. V., Pryima O. B., Mazur I. Ya., Turko Ya. I. The effect of butaselmevit and closaverm A on the immune status of cows with experimental fasciolosis sensitized by atypical mycobacteria. Scientific Messenger LNUVMB. 2022. Vol. 24. No Р. 82–85.
 11. Verkholiuk, M. M., Mazur, I. Ya., Pelenyo, R. A., Yaremko, O. V., & Myronovych, H. M. Toxicity parameters of an acidic detergent-disinfectant based on orthophosphate acid with polyhexamethyleneguanidine. Scientific Messenger of LNUVMB. Vol. 24. No 108.
  Р. 146–153. 

Участь у конференціях, семінарах

2018 рік

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Впровадження системи НААСР на підприємствах харчової галузі України – забезпечення безпечності харчових продуктів». Київ, 23 лютого 2018 р.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». Київ, 13 березня 2018 р.
 3. Українсько-польська конференція «Протимікробні препарати: панацея чи загроза». Львів, 19–20 квітня 2018 р.
 4. Інформаційний семінар для аплікантів: 2-й конкурс проектів вересень 2018. Європейський інструмент сусідства. Програма транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020. Львів, 11 вересня 2018 р.
 5. Науковий семінар «СOST projects & Networking» (Комітет європейської співпраці в науці і технологіях). Львів, 9 жовтня 2018 р.
 6. Конференція «Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині». Львів, 29–30 листопада 2018 р.
 7. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im Stanislawa Pigonia w Krosnie. Rosliny zielarskie, kosmetyki naturalne i zywnosc funkcjonalna. Nowe nadzieje fitoterapii. Krosno. 10–11 maja 2018 r.
 8. Міжнародна українсько-польська конференція «Львівська академія ветеринарної медицини – історична спадщина ветеринарної медицини народів Східної Європи». Львів, 30 листопада – 1 грудня 2018 р.
 9. Міжнародний тренінг-семінар у рамках програми Erasmus+ «Поліпшення навичок спеціалістів з лабораторної практики у фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи» (Ag-Lab). Львів, 4–5 грудня 2018 р.

2019 рік

 1. Міжнародна наукова конференція «Львівсько-Вроцлавська ветеринарна школа – 2019». Львів, 27–29 травня 2019 р.
 2. V Міжнародна науково-технічна конференція «Стан і перспективи харчової науки та промисловості», Тернопіль, 10–11 жовтня 2019 р.
 3. Львівсько-Вроцлавська наукова конференція з діагностики і терапії внутрішніх хвороб тварин: минуле, сьогодення, майбутнє, Львів. 14–15 листопада 2019 р.
 4. VETFESTʹ19, Львів, 20 листопада 2019 р.
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Освітньо-наукові аспекти контролю інфекційних хвороб тварин в Україні», Київ, 28 листопада 2019 р.
 6. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та застосування», ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, Львів, 1–4 жовтня 2019 р.
 7. ХХV Ювілейна науково-практична ветеринарна конференція. Український дім, Київ, 5–6 жовтня 2019 р.
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Освітньо-наукові аспекти контролю інфекційних хвороб тварин в Україні», Київ, 28 листопада 2019 р. 

2020 рік

 1. Вебінар, організований НАЗЯВО (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти – Україна) і компанією StrikePlagiarism. 8 жовтня 2020 р.
 2. Відеоконференція з членами експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОНП «Ветеринарна медицина» за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина», за третім рівнем вищої освіти ЛНАУ 30.05.2021 р.
 3. Вебінари:
 • з питань доброчесності за написання дипломних робіт;
 • з написання та аналізу тестів для ЄДКІ;
 • з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science».
 1. Тренінги для розробників і рецензентів тестових завдань ЄДКІ. 

2021 рік

 1. ІІ Конференція «Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині" присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу «Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові» Львів, 18–19 листопада 2021 р.
 2. The II International Science Conference «Issues of practice and science», London, Great Britain, September 27–29, 2021.
 3. IX Міжнародна науково-практична конференція «Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та застосування». Львів, 19–22 вересня 2021 р.

2022 рік

ІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і освіти». Одеса, 8–9 грудня
2022 р.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru