EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Доповіді на конференціях, семінарах

 • Грицина М.Р. Структура та розвиток парціальних суцвіть видів підсекції Isandra Franch. ex Murb. секції Fasciculata Murb. роду Verbascum L. // Матер. ХІІІ з’їзду Укр. ботан. т-ва. – Львів, 2011. – С. 38.
 • Берко Й.М. Парціальні суцвіття видів роду Verbascum L. флори України, їх модульна організація, типологія та тенденції еволюції / Берко Й.М., Грицина М.Р. // Матер. всеукр. наук. конф. «Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011 – 2020 роки». - Київ: Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного, 2011.-С.37–38.
 • Дідович А.П. Обґрунтування можливостей виробництва екологічно чистої продукції в рамках транскордонного співробітництва // Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги. Серія Стан навколишнього середовища. Транскордонне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем. - К., 2011, № 3. - С.18-21
 • Дідович А.П. Жирнокислотний склад ліпідів скелетного м’яза прісноводних риб // Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів: Зб. статей ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 21-22 квітня 2011 р. – Львів, 2011. - С. 28-31.
 • Грицина М.Р. Місце родини Scrophulareaceae флори України у системі APG. // Матер. 2-ї міжнар. наук. конф. «Modern Phytomorphology». – Львів, 2013. - Т.4. - С. 363 – 365.
 • Божик В.Й. Абіотичні і біотичні фактори середовища та їх вплив на паразито-фауну коропа / Божик В.Й., Грицина М.Р. // Збірник тез доповідей і наукових статей 5-го Міжнар. еколог. форуму «Чистый город. Чистая Река. Чистая Планета». – Херсон, 2013. – С. 123-128.
 • Інформаційне забезпечення гідроакустичного моніторингу озера Синевир / Трофимчук О.М., Красовський Г.Я., Радчук В.В., Грицина М.Р. та інші, всього 7 осіб // Матер. міжнар. наук. конф. «Біологічне різноманіття природно-заповідних об’єктів Карпат», присвяченої 25-річчю створення Національного природного парку «Синевир», 2014. - С. 185 – 193.
 • Нечай М.М. Мінеральний склад скелетного м'яза форелі струмкової басейну Чорного Черемоша / М.М. Нечай, А.П. Петрук, І.В. Вудмаска // Матеріали міжнародної наукової конференції "Біологічне різноманіття природно-заповідних об'єктів Карпат", НПП "Синевир", 25–27 червня 2014 р., с. Синевир. - С. 134–136.
 • Лісняк О.І. Передовий зарубіжний досвід у медичній освіті // Матеріали п’ятнадцятого конгресу світової федерації українських лікарських товариств, Чернівці-Київ-Чікаго, 18.10.2014 р. - С. 447.
 • Калинюк Т.Г. Кровопостачання шлунка щура в нормі // Калинюк Т.Г., Лісняк О.І. / Матеріали п’ятнадцятого конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Чернівці-Київ-Чікаго, 18.10.2014 р. – С. 342.
 • Вудмаска І.В. Вплив вітаміну Е та селену на якість і тривалість зберігання яловичини /І.В. Вудмаска, А.П. Петрук // Тези доповідей міжнародної науково-технічна конференція “Стан і перспективи харчової науки та промисловості”, 8-9 жовтня 2015 р., м. Тернопіль. – С.163
 • Калитовська М.Б. Валідація методики спектрофотометричного визначення кадмію у сечі / М.Б. Калитовська // Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Аналітична хімія у фармації». – Харків, 17 березня 2016. – С. 14-15.
 • Калитовська М.Б. Застосування Н-клиноптилоліту для визначення вмісту меркурію у сечі / М.Б. Калитовська // Матеріали I Всеукраїнської науково-методичної конференції «Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи». – м. Шостка, 21 квітня 2016. – С. 115-116.
 • Калитовська М.Б. Пролежні м’яких тканин ІІІ-ІV стадій з некрозами і гнійними затьоками як ускладнення та наслідки поліморбідних станів у хворих похилого віку: аспекти комплексного лікування / А.Р. Вергун, З.М. Кіт, Я.Б. Чуловський, О.М. Мощинська, І.В. Шалько, О.М. Вергун, М.Б. Калитовська, В.В. Ковальчук // Матеріали науково-методичної конференції з міжнародною участю «Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє ». – м. Харків, 4 листопада 2016 – С. 34.
 • Калитовська М.Б. Лікування пролежнів ІІ стадії з мацерацією, мокнуттям та формуванням поверхневої виразки: місцеве застосування клиноптилолітовмісної присипки / А.Р. Вергун, М.Б. Калитовська, О.М. Вергун, О.М. Мощинська, В.В. Кульчицький // Збірник тез наукових робіт учасників науково-практичної «Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та преспективи досліджень ». – м. Одеса, 21-22 жовтня 2016. – С. 22-26.
 • Грицина М.Р. Рекреаційний потенціал Верещицького масиву Яворівського НПП / М.Р. Грицина, І.П. Любинець // Матеріали науково-практичної конференції «Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України» (7-8 липня 2016 р. НПП «Святі Гори»). – С. 106-110.
 • Калитовська М.Б. Десорбція іонів цинку, сорбованих Н-клиноптилолітом із водних розчинів / М.Б. Калитовська // International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. P. 147-150.
 • Калитовська М.Б. Застосування авторської клиноптилолітовмісної присипки для місцевого лікування пролежнів з мацерацією та десквамацією епідермісу / А. Р. Вергун, М. Б. Калитовська, І. О. Макагонов, Н. Б. Ярко, І. В. Дац, О. Я. Солдатенко, І. В. Шалько, О. М. Вергун, М.Р. Красний, В.В. Кульчицький // Медична наука та практика ХХІ століття: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2–3 лютого 2018 р.). – 2018. – 112 с.
 • Грицина М.Р. Рекреаційна місткість Верещицького масиву Яворівського НПП / М.Р. Грицина, М.В Біляк, І.П. Любинець // Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці НПП «Гуцульщина» (м. Косів, Івано-Франківська обл. 8-9 червня 2017 року). – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2017. – 407-413.
 • Лісняк О.І. Оптимізація передового зарубіжного досвіду в медичній освіті. // Лісняк О.І, Лісняк Т.О. / XVI з’їзд всеукраїнського лікарського товариства. Камянець-Подільський, 28 вересня – 1 жовтня 2017 року. – С. 40-41.
 • Лісняк О.І. Лікувально-профілактичні аспекти комплексного застосування мікрохвильової рефлексотерапії та ізатізону / Лісняк О.І., Лозюк Л.В., Кордис Б.Д., Лісняк Т.О. // Матер. наук.-практ конференції. Камянець-Подільський, 28 вересня – 1 жовтя 2017 року. - С. 244-245.
 • Hrytsyna M.R. The vegetation of Bila Skelia and its state // Lubinets I.P. Hrytsyna M.R. / XIІ International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation”. Book of Abstracts, 2018. - Р. 31.
 • Грицина М.Р. Методи розрахунку рекреаційної ємності // Матер. міжнар наук.-практ. конференції «Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя», присвячена 20-й річниці створення Яворівського НПП. Львів. 2018. - С. 266 - 272.
 • Грицина М.Р. Яворівський НПП як навчальна база фахівців – екологів ЛНУВМБТ ІМ. С.З. Гжицького // Матер. міжнар наук.-практ. конференції «Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя», присвячена 20-й річниці створення Яворівського НПП. - Львів, 2018. - С. 261-266.
 • Цап М.М. Імунний та антиоксидантний статус корів за згодовування їм цитрату нікелю / М.М. Цап, О.І. Колещук, І.І. Ковальчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізіології тварин», присвяченої 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України 3–5 травня 2018 року, м. Чернігів. ― 2018. ― С. 95–96.
 • Хомин М.М. Фізіолого-біохімічні показники крові корів за умов згодовування цитрату нікелю в останній період тільності та в перші місяці лактації / М.М. Хомин, О.І. Колещук, І.І. Ковальчук, М.М. Цап, Ю.В Білецький // НТБ ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і ІБТ. – 2018. – Вип. 18, №1. – С. 222.

Статті в наукових журналах

 • Elagin G.I., Mizyuk V.L., Kobryn L.O., Vlyazlo R.I. Synthesis of tert-alkylperoxy-substituted derivatives of 2-propanol, dioxolane and thiirane // Russ. J. Org. Chem. 2005. Vol. 41. No 11. P. 1666 – 1670.
 • Ganushchak N.I., Kobryn L.O., Bilaya E.E., Mizyuk V.L. Synthesis of heterocyclic compounds on the basis of 2H-chromen-2-one derivatives // Russ. J. Org. Chem. - 2006. - Vol. 42, No 7. - P. 1095 – 1096.
 • Yelagin G.I., Gevus О.І., Mizyuk V.L., Kobryn L.O., Shibanov Yu.I. Chemism of the formation of α-epoxyperoxide from epichlorohydrin. Tert-butyl hydroxyperoxide and potassium (in Ukrainian) // Ukr. Chem. J. - 2006. - V. 72, N 4. - P. 104 – 108.
 • Kobryn L.O., Віla E.E., Ganushchak M.I., Kachkovski O.D. Quantum-chemical calculations of the 2H-2-chromenone, 2H-2-chromenthione and 3-aryl-2H-2-chromenones, 3-aryl-2H-2-chromenthiones (in Ukrainian) // Bull. Lviv. Univ. Chem. - 2006. - V. 48. - P. 175 – 181.
 • Bila E., Kobryn L., Ganushchak M., Skoropad M. Synthesis of β-arenesulfonyl-β-furylketones (in Ukrainian) // Bull. Lviv. Univ. Chem. - 2007, № 48. – Р. 39 – 43.
 • Bila E., Obushak M., Kobryn L., Skoropad M. Synthesis of 1,3,5-triphenyl-1H-pyrazoles from β-arenesulfonyl-α,β-unsaturated ketones (in Ukrainian) // Bull. Lviv. Univ. Chem. - 2007. – 48. Р. 44 – 47.
 • Sygula A., Sygula R., Kobryn L. 2-Trimethylsilylcorannulenyl Trifluoromethanesulfonate: An Efficient Precursor for 1,2-Didehydrocorannulene // Org. Lett. - 2008, № 10 (17). – Р. 3927 – 3929.
 • Mizyuk V., Shibanov V., Kobryn L., Marshalok G., Elagin G. Peculiarities of NMR 13C spectra of benzoic acid and saturated alkylbenzoates. I. Chemical shifts of benzoyl fragment carbon atoms // Chemistry and Chem. Technology. - 2008, № 2 (2). Р. 77-83.
 • Lesya Kobryn, William P. Henry, Frank R. Fronczek, Renata Sygula, Andrzej Sygula. Molecular clips and tweezers with corannulene pincers // Tetrahedron Lett. - 2009, № 50. - Р. 7124-7127.
 • Берко Й.М., Грицина М.Р. Розвиток і структура парціального суцвіття Verbascum phlomoides L. (Scrophulariaceae) // Український ботанічний журнал. - 2009. – Т. 66. - № 6. – С. 794-804.
 • Грицина М.Р. Онтогенез і життєва форма Verbascum phoeniceum L. // Наук. журнал «Біологічні студії «Studia biologiсa». – Львів, 2010. – Т 4. - № 3. - С. 109-114.
 • Muck-Lichtenfeld, S. Grimme, L. Kobryn, A. Sygula. Inclusion complexes of buckycatcher with C60 and C70 // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2010, №12. - Р. 7091-7097.
 • Грицина М.Р. Особливості онтогенезу рослин особин Verbascum densiflorum Bertol. зумовлені рівнем їх життєвості в популяціях // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – Львів, 2011. – В. 57. – С. 77-83.
 • Грицина М.Р. Структура та генезис парціальних суцвіть видів підсекції Isandra Franch. Ex Murb. секції Fasciculata Murb. роду Verbascum L. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2013. – В. 62. - С. 91-98.
 • Федін Р.М. Доказова фармація: розробка складу та технологія гранул з рослинними екстрактами / Р.М. Федін, Н.І. Тучак, Р.А Грицик // Український вісник психоневрології. – 2013. – № 2(75), Т. 21, додаток. – С.85-87.
 • Білаш Ю. П. Жирнокислотний склад ліпідів скелетного м'яза бугайців на відгодівлі за різного вмісту вітаміну Е та Селену в раціоні / Ю.П. Білаш, А.П. Дідович, І.В. Вудмаска, О.В. Голубець // Біологія тварин. - 2013. - Т. 15, № 1. - С. 19–27.
 • Гультяєва О. В. Вплив соняшникової та ріпакової олій на ферментативні процеси у рубці ВРХ in vitro за різного рН середовища / О.В. Гультяєва, А.П. Петрук, І.В. Вудмаска // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. - 2013. - Т. 15, № 3 (57). - Ч. 3. - С. – 42 - 46.
 • Грицина М.Р. Рослинність анторопогенно порушених територій // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т.15. - № 3 (57). - Ч. 2. – С. 37 – 41.
 • Божик В.Й., Грицина М.Р. Рибні запаси басейнів рік Дніпро і Дністер та вплив на них антропогенного навантаження // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т.14. - № 1(55). – Ч.4. – С.13 -20.
 • Гудима В. Ю. Жирнокислотний склад жовтка яєць за високого вмісту вітаміну D3 у раціоні курей-несучок / В. Ю. Гудима, І. В. Вудмаска, А. П. Петрук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. — Львів, 2014. — Т. 16, № 3 (60). - Ч. 3. - С. 65-71.
 • Zabula A.V., Sevryugina Y.V., Spisak S.N., Kobryn L., Sygula R., Sygula A., Petrukhina M.A. Unsolvated Buckycatcher and its First Dianion. Chem. Commun. - 2014, № 50. – Р. 2657-2659.
 • Макогон Х.Г. Фауна личинок трематод родини Gorgoderidae Looss 1901 водойм західних областей України/ Х. Г. Макогон, А. П. Петрук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. — Львів, 2014. — Т. 16, № 2 (59). - Ч. 1. — С. – 199 - 204.
 • Берко Й.М. Парціальні суцвіття синфлоресценції Verbascum nigrum L., їх морфогенез та структура / Берко Й.М., Грицина М.Р. // Праці Наукового товариства імені Шевченка. Екологічний збірник. Сучасні проблеми дослідження та збереження біорозмаїття. - Львів, 2014. – С. 193 - 203.
 • Грицина М.Р. Конспект синантропної флори Яворівського національного природного парку / Грицина М.Р., Любинець І.П. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – Львів, 2015. - В. 69. - С. – 102-110.
 • Грицина М.Р. Аналіз синантропної флори Яворівського національного природного парк // Наук. журнал «Біологічні студії. Studia biologiсa». – Львів, 2015. - Т 9. - № 1. - С. 163-177.
 • Грицина М.Р. Про стан синантропізації флори Яворівського національного природного парку // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - Розділ ІІ. Біологія. 2015, № 12. - С. 104-109.
 • Гультяєва О. В. Вплив пропіленгліколю, вітаміну Е та метіоніну на ензиматичні процеси у рубці корів / О. В. Гультяєва, І. В. Невоструєва, В. В. Влізло, А. П.Петрук // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. - 2015. - Вип. 30, Ч. 1. - С. 109–115.
 • Гультяєва О. В. Вплив введення до раціону пропіленгліколю, вітаміну Е та метіоніну на біохімічні показники плазми крові корів / О. В. Гультяєва, Н. В. Голова, А. П Петрук, В. В. Влізло // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - Львів, 2015. - Вип. 16, № 2. - С. 73–78.
 • Лабінський А.Й. Комбіноване лікування дисциркуляторної енцефалопатії: гірудотерпія в поєднанні з нутріціологічними методами. Науково-практичний журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2015, №2, 3 (23). - С. 83-86.
 • Лабінський А.Й Ultramikroskopik study of hair follicles in healthy people and patients with cerebrovascular disease. Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія». - 2015, № 3. - С. 37-40.
 • Лабінський А. Й Немедикаментозне лікування транзиторних ішемічних атак і профілактика мозкових інсультів з біохімічним дослідженням ліпідного гомеостазу волосяних фолікул та волосся пацієнтів (поєднання гірудо-, мануальної терапії та нутриціологічної корекції // Український вісник психоневрології. - 2015. - Том 23. – В 4(85). - С. 17-21.
 • Лабінський А.Й. Ефективність не медикаментозної терапії хворих із перенесеним ішемічним мозковим інсультом (гірудотерапія у поєднанні з нутріціологічною корекцією) // Akta medika leopoliensia. Український медичний часопис. - 2015. - Vol XXI, №4. - С.16-20.
 • Грицина М.Р. Структура життєвих форм видів родини Plantaginaceae / М.Р. Грицина // Науковий вісник ЛНУВМ т а БТ ім. С. З. Ґжицького. — 2016. — Т. 18, № 2 (67). – С. 66-70.
 • Вудмаска І. В. Екологія живлення оленів / І.В. Вудмаска, А.П. Петрук, Б.І. Колісник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.1. – С. 54-62.
 • Vudmaska I. V. Chemical composition and nutritional values of feed resources for deer / I. V. Vudmaska, A. P. Petruk, B. I. Kolisnyk // Біологія тварин. – 2016. – Т. 4. – С. 120-124.
 • Дослідження гострої токсичності та протизапальної активності стоматологічної плівки на основі фітокомплексів герані болотної / М.Ю. Хаврона, І.Л. Бензель, Р.М. Федін, О.Р. Піняжко // Вісник стоматології.- 2016. – № 9. – С. 23-27.
 • Карабань І.М., Лабінський 2015А.Й., Комбіноване застосування нутриціологічної корекції, гірудо- та мануальної терапії в пацієнтів з немоторними виявами хвороби Паркінсона. Український неврологічний журнал. - 2016, №4. - С.38-41.
 • Грицина М.Р. Вміст біологічно активних речовин у різних видів роду Verbascum L. / М.Р. Грицина // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького Серія: Ветеринарні науки, 2017. – Випуск 19, № 77. – С. 86-91.
 • Грицина М.Р. Рекреаційний потенціал зони стаціонарної рекреації «Верещиця» Яворівського НПП / М.Р. Грицина, М.В. Біляк, І.П. Любинець // Науковий журнал "Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". – 2017. – Т.19. С. 72-80.
 • Грицина М.Р. Оцінка атрактивності рекреаційних ресурсів Яворівського НПП / М.Р. Грицина, М.В Біляк, І.П. Любинець // Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України. – 2017, № 1 (2). – С. 84-90.
 • Лабінський А.Й. Гепато-ентерологічні ранні немоторні вияви хвороби Паркінсона та їх нутриціологічна корекція. Науково-практичний медичний журнал «Гепатологія». - 2017, №3 (37). – С. 46-51.
 • Лабінський А.Й. Застосування гірудотерапії в комплексному лікуванні хворих на хворобу Паркінсона за даними рівню катехоламінів у сечі. Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини. - 2017, №2. - С. 124.
 • Гультяєва О. В. Вплив кількості жиру в раціоні корів і рН вмісту рубця на його ферментацію та співвідношення жирних кислот у ліпідах молока / О. В. Гультяєва, А. П. Петрук, В. В. Влізло // Біологія тварин. – 2017. – Т.19, № 2 – С. 23-29.
 • Голова Н. В. Вплив введення до раціону корів пропіленгліколю та протикетозної кормової добавки на біохімічні показники плазмі крові / Н.В. Голова, О.В. Гультяєва, В.Ю. Гудима, Н.І. Пахолків, І.В. Вудмаска, А. П. Петрук // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. – 2017. – Т. 19, № 79 – С. – 22-26.
 • Хаврона М.Ю. Корекція процесів ліпопероксидації та ендогенної інтоксикації за допомогою екстракту трави герані болотної у формі стоматологічної плівки за умов експериментального стоматиту/ М.Ю. Хаврона, І.Л. Бензель, Р.М. Федін та ін. // Укаїнський стоматологічний альманах. - 2018, № 1. - С.17-20.
 • Колещук О.І. Вплив різних доз цитрату нікелю на імунобіологічні показники та систему антиоксидантного захисту корів / О.І. Колещук, І.І. Ковальчук, М.М. Цап, М.І. Храбко // Біологія тварин. ― 2018. – Т. 20, № 3. – С. 37–42.
 • Федорук Р.С. Метаболічні процеси в крові курчат-бройлерів у період випоювання різних доз I, Se, S цитрату / Р.С. Федорук, У.І. Тесарівська, В.Г. Каплуненко, О.І. Колещук, І.І. Ковальчук, М.І. Храбко, М.М. Цап, І.І. Двилюк // Біологія тварин. ― 2018. – Т. 20, № 3. – С. 170.
 • Колещук О.І., Цап М.М. Стан системи антиоксидантного захисту і вміст продуктів ПОЛ в організм корів за згодовування цитрату нікелю / Біологія тварин. – 2017. – Т. 19, № 4. – С. 119.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru