EN   UK

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Доповіді на конференціях, семінарах

 • Грицина М.Р. Структура та розвиток парціальних суцвіть видів підсекції Isandra Franch. ex Murb. секції Fasciculata Murb. роду Verbascum L. // Матер. ХІІІ з’їзду Укр. ботан. т-ва. – Львів, 2011. – С. 38.
 • Берко Й.М. Парціальні суцвіття видів роду Verbascum L. флори України, їх модульна організація, типологія та тенденції еволюції / Берко Й.М., Грицина М.Р. // Матер. всеукр. наук. конф. «Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011 – 2020 роки». - Київ: Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного, 2011.-С.37–38.
 • Дідович А.П. Обґрунтування можливостей виробництва екологічно чистої продукції в рамках транскордонного співробітництва // Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги. Серія Стан навколишнього середовища. Транскордонне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем. - К., 2011, № 3. - С.18-21
 • Дідович А.П. Жирнокислотний склад ліпідів скелетного м’яза прісноводних риб // Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів: Зб. статей ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 21-22 квітня 2011 р. – Львів, 2011. - С. 28-31.
 • Грицина М.Р. Місце родини Scrophulareaceae флори України у системі APG. // Матер. 2-ї міжнар. наук. конф. «Modern Phytomorphology». – Львів, 2013. - Т.4. - С. 363 – 365.
 • Божик В.Й. Абіотичні і біотичні фактори середовища та їх вплив на паразито-фауну коропа / Божик В.Й., Грицина М.Р. // Збірник тез доповідей і наукових статей 5-го Міжнар. еколог. форуму «Чистый город. Чистая Река. Чистая Планета». – Херсон, 2013. – С. 123-128.
 • Інформаційне забезпечення гідроакустичного моніторингу озера Синевир / Трофимчук О.М., Красовський Г.Я., Радчук В.В., Грицина М.Р. та інші, всього 7 осіб // Матер. міжнар. наук. конф. «Біологічне різноманіття природно-заповідних об’єктів Карпат», присвяченої 25-річчю створення Національного природного парку «Синевир», 2014. - С. 185 – 193.
 • Нечай М.М. Мінеральний склад скелетного м'яза форелі струмкової басейну Чорного Черемоша / М.М. Нечай, А.П. Петрук, І.В. Вудмаска // Матеріали міжнародної наукової конференції "Біологічне різноманіття природно-заповідних об'єктів Карпат", НПП "Синевир", 25–27 червня 2014 р., с. Синевир. - С. 134–136.
 • Лісняк О.І. Передовий зарубіжний досвід у медичній освіті // Матеріали п’ятнадцятого конгресу світової федерації українських лікарських товариств, Чернівці-Київ-Чікаго, 18.10.2014 р. - С. 447.
 • Калинюк Т.Г. Кровопостачання шлунка щура в нормі // Калинюк Т.Г., Лісняк О.І. / Матеріали п’ятнадцятого конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Чернівці-Київ-Чікаго, 18.10.2014 р. – С. 342.
 • Вудмаска І.В. Вплив вітаміну Е та селену на якість і тривалість зберігання яловичини /І.В. Вудмаска, А.П. Петрук // Тези доповідей міжнародної науково-технічна конференція “Стан і перспективи харчової науки та промисловості”, 8-9 жовтня 2015 р., м. Тернопіль. – С.163
 • Калитовська М.Б. Валідація методики спектрофотометричного визначення кадмію у сечі / М.Б. Калитовська // Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Аналітична хімія у фармації». – Харків, 17 березня 2016. – С. 14-15.
 • Калитовська М.Б. Застосування Н-клиноптилоліту для визначення вмісту меркурію у сечі / М.Б. Калитовська // Матеріали I Всеукраїнської науково-методичної конференції «Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи». – м. Шостка, 21 квітня 2016. – С. 115-116.
 • Калитовська М.Б. Пролежні м’яких тканин ІІІ-ІV стадій з некрозами і гнійними затьоками як ускладнення та наслідки поліморбідних станів у хворих похилого віку: аспекти комплексного лікування / А.Р. Вергун, З.М. Кіт, Я.Б. Чуловський, О.М. Мощинська, І.В. Шалько, О.М. Вергун, М.Б. Калитовська, В.В. Ковальчук // Матеріали науково-методичної конференції з міжнародною участю «Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє ». – м. Харків, 4 листопада 2016 – С. 34.
 • Калитовська М.Б. Лікування пролежнів ІІ стадії з мацерацією, мокнуттям та формуванням поверхневої виразки: місцеве застосування клиноптилолітовмісної присипки / А.Р. Вергун, М.Б. Калитовська, О.М. Вергун, О.М. Мощинська, В.В. Кульчицький // Збірник тез наукових робіт учасників науково-практичної «Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та преспективи досліджень ». – м. Одеса, 21-22 жовтня 2016. – С. 22-26.
 • Грицина М.Р. Рекреаційний потенціал Верещицького масиву Яворівського НПП / М.Р. Грицина, І.П. Любинець // Матеріали науково-практичної конференції «Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України» (7-8 липня 2016 р. НПП «Святі Гори»). – С. 106-110.
 • Калитовська М.Б. Десорбція іонів цинку, сорбованих Н-клиноптилолітом із водних розчинів / М.Б. Калитовська // International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. P. 147-150.
 • Калитовська М.Б. Застосування авторської клиноптилолітовмісної присипки для місцевого лікування пролежнів з мацерацією та десквамацією епідермісу / А. Р. Вергун, М. Б. Калитовська, І. О. Макагонов, Н. Б. Ярко, І. В. Дац, О. Я. Солдатенко, І. В. Шалько, О. М. Вергун, М.Р. Красний, В.В. Кульчицький // Медична наука та практика ХХІ століття: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2–3 лютого 2018 р.). – 2018. – 112 с.
 • Грицина М.Р. Рекреаційна місткість Верещицького масиву Яворівського НПП / М.Р. Грицина, М.В Біляк, І.П. Любинець // Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці НПП «Гуцульщина» (м. Косів, Івано-Франківська обл. 8-9 червня 2017 року). – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2017. – 407-413.
 • Лісняк О.І. Оптимізація передового зарубіжного досвіду в медичній освіті. // Лісняк О.І, Лісняк Т.О. / XVI з’їзд всеукраїнського лікарського товариства. Камянець-Подільський, 28 вересня – 1 жовтня 2017 року. – С. 40-41.
 • Лісняк О.І. Лікувально-профілактичні аспекти комплексного застосування мікрохвильової рефлексотерапії та ізатізону / Лісняк О.І., Лозюк Л.В., Кордис Б.Д., Лісняк Т.О. // Матер. наук.-практ конференції. Камянець-Подільський, 28 вересня – 1 жовтя 2017 року. - С. 244-245.
 • Гудзь Н.І. Концепція вимог до технологічного процесу розчинів для перитонеального діалізу / Н.І. Гудзь, А.М. Філіпська, Р.С. Коритнюк // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології. Збірник наукових праць, випуск 2. – Харків, 2017.- С. 66-70.
 • Hudz N., Brindza J., Grygorieva O., Schubertová Z., Filipska A., Ivanišová E. Phytochemical studies of bee bread extracts // Збірник праць Х міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції до 25-річчя заснування НДІ фітотерапії ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: Сучасні аспекти збереження здоров’я людини, Ужгород, 2017. - С. 80-83 (in eng.) (Collection of scientific proceedings of X International applied science conference: Modern aspects of maintaining human health, Uzhgorod, 2017)
 • Гудзь Н.И. Аспекты разработки методики определения антиоксидантной активности экстрактов перги / Н.И., Гудзь, З. Шубертова, Я. Шимкова // Биотехнология и биомедицинская инженерия. Сборник материалов IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Курск: ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 2016. – 674 Кб.
 • Some aspects of circulation of herbal medicinal products in ukraine / Hudz Natalia, Schubertová Zuzana, Šimková Jana, Brindza Ján // Scientific proceedings of the international network AgroBioNet of the institution and researcher of international research, education and development programme “Agrobiodiversity for improving nutrition, health, and life quality. - 2016.-Р. 135-139. (англ. мова)
 • Lysiuk R. Differential Spectrophotometry: Application for Quantification of Flavonoids in Herbal Drugs and Nutraceuticals Editorial / R. Lysiuk, N.Hudz // Int J Trends Food Nutr 1: e102. (США)
 • Грицина М.Р. Ідентифікація деяких видів роду Thymus L. за макроскопічними ознаками листка / Грицина М.Р. Гудзь Н.І., Свиденко Л.В. // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІ міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. // За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. – С. 208-212.
 • Hudz N. Salvia sclarea L. аs a prospective active substance of herbal medicinal product / Hudz N., Marij Ch., Svydenko L., Grygorieva O., Brindza J., Ivanišová E // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІ міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. – С. 3.
 • Hrytsyna M.R. The vegetation of Bila Skelia and its state // Lubinets I.P. Hrytsyna M.R. / XIІ International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation”. Book of Abstracts, 2018. - Р. 31.
 • Грицина М.Р. Методи розрахунку рекреаційної ємності // Матер. міжнар наук.-практ. конференції «Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя», присвячена 20-й річниці створення Яворівського НПП. Львів. 2018. - С. 266 - 272.
 • Грицина М.Р. Яворівський НПП як навчальна база фахівців – екологів ЛНУВМБТ ІМ. С.З. Гжицького // Матер. міжнар наук.-практ. конференції «Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя», присвячена 20-й річниці створення Яворівського НПП. - Львів, 2018. - С. 261-266.
 • Цап М.М. Імунний та антиоксидантний статус корів за згодовування їм цитрату нікелю / М.М. Цап, О.І. Колещук, І.І. Ковальчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізіології тварин», присвяченої 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України 3–5 травня 2018 року, м. Чернігів. ― 2018. ― С. 95–96.
 • Хомин М.М. Фізіолого-біохімічні показники крові корів за умов згодовування цитрату нікелю в останній період тільності та в перші місяці лактації / М.М. Хомин, О.І. Колещук, І.І. Ковальчук, М.М. Цап, Ю.В Білецький // НТБ ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і ІБТ. – 2018. – Вип. 18, №1. – С. 222.

Статті в наукових журналах

 • Elagin G.I., Mizyuk V.L., Kobryn L.O., Vlyazlo R.I. Synthesis of tert-alkylperoxy-substituted derivatives of 2-propanol, dioxolane and thiirane // Russ. J. Org. Chem. 2005. Vol. 41. No 11. P. 1666 – 1670.
 • Ganushchak N.I., Kobryn L.O., Bilaya E.E., Mizyuk V.L. Synthesis of heterocyclic compounds on the basis of 2H-chromen-2-one derivatives // Russ. J. Org. Chem. - 2006. - Vol. 42, No 7. - P. 1095 – 1096.
 • Yelagin G.I., Gevus О.І., Mizyuk V.L., Kobryn L.O., Shibanov Yu.I. Chemism of the formation of α-epoxyperoxide from epichlorohydrin. Tert-butyl hydroxyperoxide and potassium (in Ukrainian) // Ukr. Chem. J. - 2006. - V. 72, N 4. - P. 104 – 108.
 • Kobryn L.O., Віla E.E., Ganushchak M.I., Kachkovski O.D. Quantum-chemical calculations of the 2H-2-chromenone, 2H-2-chromenthione and 3-aryl-2H-2-chromenones, 3-aryl-2H-2-chromenthiones (in Ukrainian) // Bull. Lviv. Univ. Chem. - 2006. - V. 48. - P. 175 – 181.
 • Bila E., Kobryn L., Ganushchak M., Skoropad M. Synthesis of β-arenesulfonyl-β-furylketones (in Ukrainian) // Bull. Lviv. Univ. Chem. - 2007, № 48. – Р. 39 – 43.
 • Bila E., Obushak M., Kobryn L., Skoropad M. Synthesis of 1,3,5-triphenyl-1H-pyrazoles from β-arenesulfonyl-α,β-unsaturated ketones (in Ukrainian) // Bull. Lviv. Univ. Chem. - 2007. – 48. Р. 44 – 47.
 • Sygula A., Sygula R., Kobryn L. 2-Trimethylsilylcorannulenyl Trifluoromethanesulfonate: An Efficient Precursor for 1,2-Didehydrocorannulene // Org. Lett. - 2008, № 10 (17). – Р. 3927 – 3929.
 • Mizyuk V., Shibanov V., Kobryn L., Marshalok G., Elagin G. Peculiarities of NMR 13C spectra of benzoic acid and saturated alkylbenzoates. I. Chemical shifts of benzoyl fragment carbon atoms // Chemistry and Chem. Technology. - 2008, № 2 (2). Р. 77-83.
 • Lesya Kobryn, William P. Henry, Frank R. Fronczek, Renata Sygula, Andrzej Sygula. Molecular clips and tweezers with corannulene pincers // Tetrahedron Lett. - 2009, № 50. - Р. 7124-7127.
 • Берко Й.М., Грицина М.Р. Розвиток і структура парціального суцвіття Verbascum phlomoides L. (Scrophulariaceae) // Український ботанічний журнал. - 2009. – Т. 66. - № 6. – С. 794-804.
 • Грицина М.Р. Онтогенез і життєва форма Verbascum phoeniceum L. // Наук. журнал «Біологічні студії «Studia biologiсa». – Львів, 2010. – Т 4. - № 3. - С. 109-114.
 • Muck-Lichtenfeld, S. Grimme, L. Kobryn, A. Sygula. Inclusion complexes of buckycatcher with C60 and C70 // Phys. Chem. Chem. Phys. - 2010, №12. - Р. 7091-7097.
 • Грицина М.Р. Особливості онтогенезу рослин особин Verbascum densiflorum Bertol. зумовлені рівнем їх життєвості в популяціях // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – Львів, 2011. – В. 57. – С. 77-83.
 • Грицина М.Р. Структура та генезис парціальних суцвіть видів підсекції Isandra Franch. Ex Murb. секції Fasciculata Murb. роду Verbascum L. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2013. – В. 62. - С. 91-98.
 • Федін Р.М. Доказова фармація: розробка складу та технологія гранул з рослинними екстрактами / Р.М. Федін, Н.І. Тучак, Р.А Грицик // Український вісник психоневрології. – 2013. – № 2(75), Т. 21, додаток. – С.85-87.
 • Білаш Ю. П. Жирнокислотний склад ліпідів скелетного м'яза бугайців на відгодівлі за різного вмісту вітаміну Е та Селену в раціоні / Ю.П. Білаш, А.П. Дідович, І.В. Вудмаска, О.В. Голубець // Біологія тварин. - 2013. - Т. 15, № 1. - С. 19–27.
 • Гультяєва О. В. Вплив соняшникової та ріпакової олій на ферментативні процеси у рубці ВРХ in vitro за різного рН середовища / О.В. Гультяєва, А.П. Петрук, І.В. Вудмаска // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. - 2013. - Т. 15, № 3 (57). - Ч. 3. - С. – 42 - 46.
 • Грицина М.Р. Рослинність анторопогенно порушених територій // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т.15. - № 3 (57). - Ч. 2. – С. 37 – 41.
 • Божик В.Й., Грицина М.Р. Рибні запаси басейнів рік Дніпро і Дністер та вплив на них антропогенного навантаження // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т.14. - № 1(55). – Ч.4. – С.13 -20.
 • Гудима В. Ю. Жирнокислотний склад жовтка яєць за високого вмісту вітаміну D3 у раціоні курей-несучок / В. Ю. Гудима, І. В. Вудмаска, А. П. Петрук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. — Львів, 2014. — Т. 16, № 3 (60). - Ч. 3. - С. 65-71.
 • Zabula A.V., Sevryugina Y.V., Spisak S.N., Kobryn L., Sygula R., Sygula A., Petrukhina M.A. Unsolvated Buckycatcher and its First Dianion. Chem. Commun. - 2014, № 50. – Р. 2657-2659.
 • Макогон Х.Г. Фауна личинок трематод родини Gorgoderidae Looss 1901 водойм західних областей України/ Х. Г. Макогон, А. П. Петрук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. — Львів, 2014. — Т. 16, № 2 (59). - Ч. 1. — С. – 199 - 204.
 • Берко Й.М. Парціальні суцвіття синфлоресценції Verbascum nigrum L., їх морфогенез та структура / Берко Й.М., Грицина М.Р. // Праці Наукового товариства імені Шевченка. Екологічний збірник. Сучасні проблеми дослідження та збереження біорозмаїття. - Львів, 2014. – С. 193 - 203.
 • Грицина М.Р. Конспект синантропної флори Яворівського національного природного парку / Грицина М.Р., Любинець І.П. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – Львів, 2015. - В. 69. - С. – 102-110.
 • Грицина М.Р. Аналіз синантропної флори Яворівського національного природного парк // Наук. журнал «Біологічні студії. Studia biologiсa». – Львів, 2015. - Т 9. - № 1. - С. 163-177.
 • Грицина М.Р. Про стан синантропізації флори Яворівського національного природного парку // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - Розділ ІІ. Біологія. 2015, № 12. - С. 104-109.
 • Гультяєва О. В. Вплив пропіленгліколю, вітаміну Е та метіоніну на ензиматичні процеси у рубці корів / О. В. Гультяєва, І. В. Невоструєва, В. В. Влізло, А. П.Петрук // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. - 2015. - Вип. 30, Ч. 1. - С. 109–115.
 • Гультяєва О. В. Вплив введення до раціону пропіленгліколю, вітаміну Е та метіоніну на біохімічні показники плазми крові корів / О. В. Гультяєва, Н. В. Голова, А. П Петрук, В. В. Влізло // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - Львів, 2015. - Вип. 16, № 2. - С. 73–78.
 • Лабінський А.Й. Комбіноване лікування дисциркуляторної енцефалопатії: гірудотерпія в поєднанні з нутріціологічними методами. Науково-практичний журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2015, №2, 3 (23). - С. 83-86.
 • Лабінський А.Й Ultramikroskopik study of hair follicles in healthy people and patients with cerebrovascular disease. Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія». - 2015, № 3. - С. 37-40.
 • Лабінський А. Й Немедикаментозне лікування транзиторних ішемічних атак і профілактика мозкових інсультів з біохімічним дослідженням ліпідного гомеостазу волосяних фолікул та волосся пацієнтів (поєднання гірудо-, мануальної терапії та нутриціологічної корекції // Український вісник психоневрології. - 2015. - Том 23. – В 4(85). - С. 17-21.
 • Лабінський А.Й. Ефективність не медикаментозної терапії хворих із перенесеним ішемічним мозковим інсультом (гірудотерапія у поєднанні з нутріціологічною корекцією) // Akta medika leopoliensia. Український медичний часопис. - 2015. - Vol XXI, №4. - С.16-20.
 • Грицина М.Р. Структура життєвих форм видів родини Plantaginaceae / М.Р. Грицина // Науковий вісник ЛНУВМ т а БТ ім. С. З. Ґжицького. — 2016. — Т. 18, № 2 (67). – С. 66-70.
 • Вудмаска І. В. Екологія живлення оленів / І.В. Вудмаска, А.П. Петрук, Б.І. Колісник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.1. – С. 54-62.
 • Vudmaska I. V. Chemical composition and nutritional values of feed resources for deer / I. V. Vudmaska, A. P. Petruk, B. I. Kolisnyk // Біологія тварин. – 2016. – Т. 4. – С. 120-124.
 • Дослідження гострої токсичності та протизапальної активності стоматологічної плівки на основі фітокомплексів герані болотної / М.Ю. Хаврона, І.Л. Бензель, Р.М. Федін, О.Р. Піняжко // Вісник стоматології.- 2016. – № 9. – С. 23-27.
 • Карабань І.М., Лабінський 2015А.Й., Комбіноване застосування нутриціологічної корекції, гірудо- та мануальної терапії в пацієнтів з немоторними виявами хвороби Паркінсона. Український неврологічний журнал. - 2016, №4. - С.38-41.
 • Гудзь Н.І. Актуальні питання викладання курсу за вибором «Фармацевтична біотехнологія» / Н.І. Гудзь, Н.І.Воробець Н.М., В.Й. Роговик // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2016. – С.178- 181.
 • Гудзь Н.И. Изучение антиоксидантной активности как этап в разработке растительных препаратов / Н.И.Гудзь, Р.А.Иванова, Я. Шимкова // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології: збірник наукових праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2016. – С.182-185.
 • Hudz N.I. Role of a renal pharmacist in the treatment of chronic kidney disease / N.I. Hudz, R.S. Korytniuk // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології: збірник наукових праць . – X.: Вид-во НФаУ, 2016. – С.18-19.
 • Hudz N.I. Аnalitical procedure of the determination of 5-hydroxymethylphurfural in solutions for peritoneal dialysis / N.I.Hudz,  Korzeniowska, A.M.Filipska, P.P.Wieczorek  // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології: збірник наукових праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2016. – С.20 -22.
 • Гудзь Н.І. Концепція вимог до технологічного процесу розчинів для перитонеального діалізу / Н.І. Гудзь, А.М. Філіпська, Р.С. Коритнюк // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології. Збірник наукових праць. - Харків, - Випуск 2.- С. 66-70.
 • Hudz N., Brindza J., Grygorieva O., Schubertová Z., Filipska A., Ivanišová E. Phytochemical studies of bee bread extracts // Збірник праць Х міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції до 25-річчя заснування НДІ фітотерапії ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: Сучасні аспекти збереження здоров’я людини. - Ужгород, 2017. - С. 80-83 (in eng.) (Collection of scientific proceedings of X International applied science conference: Modern aspects of maintaining human health, Uzhgorod, 2017).
 • Грицина М.Р. Вміст біологічно активних речовин у різних видів роду Verbascum L. / М.Р. Грицина // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького Серія: Ветеринарні науки, 2017. – Випуск 19, № 77. – С. 86-91.
 • Грицина М.Р. Рекреаційний потенціал зони стаціонарної рекреації «Верещиця» Яворівського НПП / М.Р. Грицина, М.В. Біляк, І.П. Любинець // Науковий журнал "Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". – 2017. – Т.19. С. 72-80.
 • Грицина М.Р. Оцінка атрактивності рекреаційних ресурсів Яворівського НПП / М.Р. Грицина, М.В Біляк, І.П. Любинець // Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України. – 2017, № 1 (2). – С. 84-90.
 • Лабінський А.Й. Гепато-ентерологічні ранні немоторні вияви хвороби Паркінсона та їх нутриціологічна корекція. Науково-практичний медичний журнал «Гепатологія». - 2017, №3 (37). – С. 46-51.
 • Лабінський А.Й. Застосування гірудотерапії в комплексному лікуванні хворих на хворобу Паркінсона за даними рівню катехоламінів у сечі. Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини. - 2017, №2. - С. 124.
 • Гультяєва О. В. Вплив кількості жиру в раціоні корів і рН вмісту рубця на його ферментацію та співвідношення жирних кислот у ліпідах молока / О. В. Гультяєва, А. П. Петрук, В. В. Влізло // Біологія тварин. – 2017. – Т.19, № 2 – С. 23-29.
 • Голова Н. В. Вплив введення до раціону корів пропіленгліколю та протикетозної кормової добавки на біохімічні показники плазмі крові / Н.В. Голова, О.В. Гультяєва, В.Ю. Гудима, Н.І. Пахолків, І.В. Вудмаска, А. П. Петрук // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. – 2017. – Т. 19, № 79 – С. – 22-26.
 • Hudz, J. Brindza, K. Korzeniowska, P. P. Wieczorek, Z. Schubertová, E. Ivanišová. Methods of the investigation of bee pollen and bee bread // Journal of Botany.-2017.-№1(14).-р.87-93.
 • Grygorieva O., Brindza J., Klymenko S., Vergun O., Hudz N., Nikolaieva N., Schubertová Z. Morphological characteristics and determination of volatile organic compounds of fruits of genotypes Diosporyros Virginaliana L. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. - 2017, № 1. - Р. 612-622.
 • Hudz N., Kobylinska L., Dmytrukha N., Korytniuk .R., Wieczorek P. P. Biological and analytical studies of peritoneal dialysis solutions. Ukrainian biochemical journal. – 2018. - Vol. 90, 2. Р. 34-44 (this journal is indexed in the Scopus base, according to Journal Metrics Values in the Scopus base as of 2017: Cite Score 0.44, SNIP 0.328, SJR 0.266).
 • Hudz N., Korytniuk R., Vyshnevska L., Wieczorek P.P. Complex technological and biological research of solutions for peritoneal dialysis. International Journal of Applied Pharmaceutics. - 2018; Vol 10, Issue 4. Р. 59-67 (this journal is indexed in the Scopus base, according to Journal Metrics Values in the Scopus base as of 2017: Cite Score 1.35, SNIP 1.298, SJR 1.209).
 • Approaches to the determination of antioxidant activity of extracts from bee bread and safflower leaves and flowers / N. Hudz, R. Ivanova, J. Brindza, O. Grygorieva, Z. Schubertová, E. Ivanišová // In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. - 2017, № 11. - Р. 480-488. ISSN 1337-0960. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewArticle/786. SCOPUS.
 • Гудзь Н.И. Взаимодействие платифицированного поливинилхлорида с лекарственными средствами // Вестник фармации, - 2017, №2 (76). - С. 14-22 (Беларусь, ВАК видання, рос. мова).
 • Nataliia Hudz, Karolina Korzeniowska, Piotr P. Wieczorek Chemical transformations of glucose in solutions for peritoneal dialysis after sterilization and during storage // Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research. – 2018. - Vol. – 75, No. 4. - Р. 875 – 883. DOI: 10.32383/appdr/81134.
 • Гудзь Н.І. Визначення життєздатності клітин протягом фармацевтичної розробки розчинів для перитонеального діалізу / Н.І.Гудзь, Л.І. Кобилінська, А.М. Філіпська, О.С. Лагутіна, Н.М. Дмитруха, Р.С. Коритнюк // Фармаком. - 2017, №3. - С.54-63.
 • Гудзь Н.І.Визначення стерильності лабораторних серій розчинів для перитонеального діалізу / Н.І.Гудзь, Н.В. Ділай, Р.С. Коритнюк // Фармаком.- 2017, № 4.- С. 34-42.
 • Філіпська А. М. Розробка лабораторної технології й методики кількісного визначення оцтової кислоти у кислотному концентраті для гемодіалізу / А. М. Філіпська, H.І. Гудзь, В. В. Шматенко // Збірник наукових праць співробників НМАПО імені П. Л. Шупика. 2018. – В. 29. - С.231-243.
 • Гудзь Н. И., Филипская А. М., Лагутина О. С., Корытнюк Р. С., Вечорик П. П. Оценка цитотоксического действия растворов для перитонеального диализа в тесте с сульфородамином B // Вестник фармации.-2017, №4. - C. 59-66.
 • Підходи до кількісного визначення 5-гідроксиметилфурфуролу в лікарських засобах та харчових продуктах / Н.І. Гудзь, Р.С. Коритнюк, О.В. Григор’єва та інші // Фармаком. - 2016, № 3. - С.41-45.
 • Гудзь Н.І. Елементи стандартизації та контролю якості лабораторних серій перитонеальних діалізних розчинів / Н.І. Гудзь, А.М. Філіпська // RiseScince: Pharmaceutical Science. - 2017, №1 (5). -С. 4-12.
 • Гудзь Н.І. Концепція вимог до виробництва розчинів для перитонеального діалізу в однокамерних полімерних контейнерах / Н.І. Гудзь, В.В. Шматенко, Р. С. Коритнюк // Збірник наукових праць співробітників НМАПО. - 2017. - Вип. 28. - С. 424-438.
 • Прийом лікарських засобів в залежності від біоритмів / Р.С. Коритнюк, Л.Л. Давтян, Л.І. Вишневська, Н.І. Гудзь, Г.В.  Загорій //  Збірник наукових праць співробітників НМАПО. - 2017. - Вип.27. - С. 68-80.
 • Хаврона М.Ю. Корекція процесів ліпопероксидації та ендогенної інтоксикації за допомогою екстракту трави герані болотної у формі стоматологічної плівки за умов експериментального стоматиту/ М.Ю. Хаврона, І.Л. Бензель, Р.М. Федін та ін. // Укаїнський стоматологічний альманах. - 2018, № 1. - С.17-20.
 • Колещук О.І. Вплив різних доз цитрату нікелю на імунобіологічні показники та систему антиоксидантного захисту корів / О.І. Колещук, І.І. Ковальчук, М.М. Цап, М.І. Храбко // Біологія тварин. ― 2018. – Т. 20, № 3. – С. 37–42.
 • Федорук Р.С. Метаболічні процеси в крові курчат-бройлерів у період випоювання різних доз I, Se, S цитрату / Р.С. Федорук, У.І. Тесарівська, В.Г. Каплуненко, О.І. Колещук, І.І. Ковальчук, М.І. Храбко, М.М. Цап, І.І. Двилюк // Біологія тварин. ― 2018. – Т. 20, № 3. – С. 170.
 • Колещук О.І., Цап М.М. Стан системи антиоксидантного захисту і вміст продуктів ПОЛ в організм корів за згодовування цитрату нікелю / Біологія тварин. – 2017. – Т. 19, № 4. – С. 119.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru