Друк
joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Наприкінці вересня Вчена рада університету затвердила «Положення про Раду роботодавців Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького». Рада роботодавців університету складатиметься з експертних рад стейкхолдерів спеціальностей (освітніх програм). Експертні ради стейкхолдерів - це дорадчо-консультативні органи факультету, основними завданнями яких є надавати пропозиції щодо удосконалення професійних вимог до майбутніх фахівців; оцінювати якість їх підготовки; долучатися у моніторингу та перегляді освітніх програм та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти; брати участь у освітньому процесі під час читання гостьових лекцій, проведення практичних і семінарських занять, керівництві практиками, курсовими і кваліфікаційними роботами; проводити спільні конференції, семінари, тренінги для здобувачів вищої освіти і молодих вчених.


Тому 7 жовтня за ініціативи гарантів освітніх програм «Екологія» другого (магістерського) та першого (бакалаврського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти професора Параняка Романа Петровича та доцента Калин Богдани Миколаївни було створено експертну раду стейкхолдерів спеціальності 101 Екологія та відбулось її перше засідання.
До складу Експертної ради стейкхолдерів увійшли керівники організацій, установ і підприємств Львівщини, які зацікавлені у підготовці висококваліфікованих фахівців, зокрема Любінець Ірина Павлівна – начальник науково-дослідного відділу Яворівського НПП; Жук Вікторія Олександрівна – директор ТОВ «НАША №1»; Тимо Андрій Степанович – перший заступник голови ОТГ; Пилипів Мирослав Іванович – головний лісничий Державного підприємства «Бібрське лісове господарство»; Вижва Антон Миколайович – головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля і стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА, Кияк Володимир Григорович – провідний науковий співробітник Інституту екології Карпат НАНУ. На засіданні головою експертної ради стейкхолдерів обрали Любінець Ірина Павлівна, яку делегували до Ради роботодавців університету, а секретарем – Жук Вікторію Олександрівну.
Разом із стейкхолдерами і гарантами освітніх програм було обговорено питання сприяння проходженню навчальних і виробничих практик та працевлаштування випускників ОП Екологія на підприємствах, в організаціях та установах, обговорено питання щодо подальшого розвитку освітньої програми з урахуванням потреб ринку праці, а також затверджено план роботи експертної ради на 2021-2022 роки.

 

Голова навчально-методичної ради
факультету громадського розвитку та здоров’я, доцент
Сливка Н.Б. 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru