Друк
joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

22 вересня на факультеті ветеринарної медицини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького відбувалася робоча зустріч із стейкхолдерами з питань удосконалення освітньої програм 211 «Ветеринарна медицина».

У заході взяли участь науково-педагогічні працівники факультету ветеринарної медицини, розробники освітньо-професійної програми та здобувачі вищої освіти. Серед запрошених гостей були присутні зовнішні стейкхолдери:
• Подоляк Володимир – начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії Головного управляння Держпродспоживслужби Львівської області.
• Шаран Микола – заступник директора з інноваційно-наукової діяльності Інституту біології тварин НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор.
• Березовський Роман – заступник директора по тваринництву ПАП «Агропродсервіс»
• Пріцак Вікторія – власниця мережі ветеринарних клінік «СоноВет», кандидат ветеринарних наук.
• Сторчак Юлія – головний спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

Під час зустрічі проректор з науково-педагогічної роботи Двилюк І. В. зазначив про важливості здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, що є однією з основних процедур системи забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Зазначена процедура повинна враховувати наявні тенденції розвитку вищої освіти за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, а також потреби стейкхолдерів. У свою чергу, декан факультету ветеринарної медицини Стронський Ю. С., зупинився на унікальності освітньої програми, взаємодії колишніх випускників, які працюють у цій галузі, академічної спільноти, роботодавців, що дозволило визначити актуальні для сучасного ринку праці та подальшого кар’єрного зростання випускників, залученню зовнішніх стейкхолдерів до проведення лекційних, лабораторних та практичних занять.
Гарант освітньо-професійної програми – д.вет.н. Ковальчук І.І. за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина», розкрила основні її складові: мету, особливості, програмні компетентності та результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми, академічну мобільність тощо.
В обговоренні взяли участь голова методичної ради факультету ветеринарної медицини професор Тибінка А.М., заступники декана доценти Леньо Ю.М., Максимович І.А., а також студентка VІ курсу факультету Проданчук О.В. В рамках обговорення учасники зустрічі висловили свої побажання щодо удосконалення освітньої програми, розширення каталогу вибіркових дисциплін. Звернули увагу стейкхолдерів на матеріально-технічну базу, яка відіграє значну роль у якісному здійсненні навчального процесу.

Жваву дискусію у запрошених стейкхолдерів викликало питання забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам сучасного виробництва, європейським стандартам, створення додаткових навчальних курсів із вузьких спеціалізацій. Наголошено, щодо можливої реалізації дуальної форми навчання з подальшим працевлаштуванням, участі стейкхолдерів при розробці освітніх програм та навчальних планів, оцінюванні якості знань здобувачів вищої освіти при проведенні державної атестації. Значну увагу було приділено базам виробничих практик, на яких мають бути запроваджені ефективні технології виробництва та інноваційні методи дослідження.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru